roztocze.net Regionalny Dziennik Internetowy

Wydawca:

Fundacja im. Bernardo Morando
ul. św. Piątka 44 lok. 3, 22-400 Zamość
NIP 922-304-79-77, KRS 0000464329, REGON 061565619