§1

Regulamin wyświetlania bezpłatnych ogłoszeń na portalu internetowym roztocze.net

1. Zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń na portalu internetowym roztocze.net jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin.

2. Administrator portalu roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

3. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia.

4. Ogłoszeniodawcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba prywatna.

5. Firmy i przedsiębiorstwa mogą publikować swoje ogłoszenia wyłącznie w kategorii „Dam pracę”.

§2

Niedozwolone jest zamieszczenie ogłoszeń dotyczących:

1. Towarów pochodzących z kradzieży lub wprowadzonych do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem.

2. Narkotyków i materiałów pornograficznych.

3. Towarów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

4. Organów ludzkich lub zwierzęcych.

5. Ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich.

6. Produktów farmakologicznych, także tych dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego.

7. Ogłoszeń w dziale NIERUCHOMOŚCI  nie mogą zamieszczać firmy oraz podmioty gospodarcze
(biura, pośrednicy), które w ramach swej działalności gospodarczej zajmują się  sprzedażą oraz  obrotem nieruchomościami.

8. Firmy oraz podmioty gospodarcze (biura, pośrednicy), które w ramach swej działalności gospodarczej zajmują się  sprzedażą oraz  obrotem nieruchomościami mają możliwość emisji ogłoszeń promowanych wyłącznie w dziale BIURA NIERUCHOMOŚCI.

9. Ogłoszeniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szeroko pojętą treść umieszczonego ogłoszenia, w szczególności za prawdziwość, rzetelność jego treści, a także zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem ogłoszeń promowanych będą usuwane z ogłoszeń promowanych i/lub całkowicie kasowane z portalu. Opłata nie będzie zwracana.

§3

Administrator portalu roztocze.net nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

1. Treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia.

2. Zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.

3. Za to, w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w portalu roztocze.net zostaną wykorzystane.

4. Funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

§4

Administrator Portalu roztocze.net zastrzega sobie prawo do:

1. Usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz niniejszym regulaminem.

2. Usuwania ogłoszeń dodawanych wielokrotnie oraz dodawanych wielokrotnie w różnych kategoriach.

3. Usuwania ogłoszeń naruszających normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanych z dyskryminacją rasową lub płciową.

4. Usuwania ogłoszeń, których treść odsyła do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla portalu roztocze.net nośników informacji.

5. Usuwania ogłoszeń w sytuacji określonej prawem prasowym, jak również wtedy gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem portalu roztocze.net.

6. Usuwania ogłoszeń zamieszczanych w nieprawidłowych kategoriach lub zmiany kategorii publikowanego ogłoszenia

7. Usuwania ogłoszeń, których czytelność utrudnia lub uniemożliwia przeglądanie serwisu

8. Usuwania ogłoszeń po okresie 30 dni o daty ich publikacji.

9. Wykorzystywania adresów e-mail do działań marketingowych prowadzonych przez Portal roztocze.net.

10. Edycji i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.

11. Modyfikowania niniejszego regulaminu.

12. Czasowego przerywania pracy serwera.

13. Zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

14. Korzystanie z działu Ogłoszenia Portalu roztocze.net jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.