Zamknij
REKLAMA

piątek, 06.12, godz. 16:00

Muzeum Zamojskie, Zamość, ul. Ormiańska 24

Zapraszamy na wystawę autorstwa Mirosława Chmiela pt. "AKADEMIA ZAMOJSKA 2019" prezentującą dokumentację fotograficzną, stanu budynku Akademii przed oddaniem go do rewitalizacji.

Na wystawie zaprezentowana jest tylko część materiału fotograficznego zgromadzonego podczas realizacji projektu.

Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej zostanie przekazana w całości do zbiorów Muzeum Zamojskiego a drugi komplet do Archiwum Państwowego w Zamościu. Powstały materiał zdjęciowy, o dużych wartościach artystycznych, dokumentalnych i historycznych, w przyszłości może posłużyć do opracowań historycznych i być wykorzystany jako ilustracje do wydawnictw o Akademii Zamojskiej.