Polityka i Samorząd | ZamośćRedakcja25 marca 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

[NA ŻYWO] Sesja Rady Miasta Zamość

Zamość. Ratusz. Fot. R. Moteka
R E K L A M A    B O A R D

Gospodarka mieszkaniowa, zmiana uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, nadanie statutu Książnicy Zamojskiej, czy zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności Zarządu Osiedla Kilińskiego – to tylko niektóre tematy, jakimi zajmą się dziś (25 marca) zamojscy radni miejscy. Zapraszamy do oglądania relacji „na żywo” z sesji.

Poniżej publikujemy pełen porządek obrad:

 1.Otwarcie sesji.

 2.Przyjęcie porządku obrad.

 3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta.

 4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

 5.Sprawy samorządu mieszkańców.

 6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

 7.Ocena Stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Zamościa.

 8.Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego oraz dyskusja nad pkt 7.

 9.Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Zamościa.

10.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2018.

11.Przyjęcie sprawozdania Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania   Rodziny w Zamościu z  efektów pracy za 2018 r. 

12.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za rok 2018  oraz zamierzenia na 2019 rok.  

13.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.

14.Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za  2018 r.

  1. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Zamość za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r

16.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Zamość na lata 2014-2018”,

2/ przyjęcia wieloletniego „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zamość   na lata 2019-2023”,

3/uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Zamość,

4/ określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie miasta Zamość,

5/ nadania statutu Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu,

6/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 27 – Osiedla przy Obwodnicy – część południowa obejmująca tereny  w obrębie Osiedla Nowe Miasto – ul. Młyńska),

7/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 23 – Wschodnie Przed mieście Lubelskie – część wschodnia przy ul. Wojska Polskiego – Olchowej),

8/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 25 – Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego),

9/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 15 – Zachodnia Karolówka – część południowa w rejonie ul. Szczebrzeskiej),

10/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,

11/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności Zarządu Osiedla Kilińskiego,

12/ zmiany uchwały w sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość,

13/ „aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grodzkiego Zamość na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024”,
14/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu budownictwa  mieszkaniowego zlokalizowanego w obrębie Osiedla Karolówka pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Robotniczą,
15/zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,

16/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
17/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.    

17.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

  1. Zapytania i wolne wnioski radnych.
  2. Informacje bieżące.
  3. Zamknięcie obrad.

 

 

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Krys
Rozumiem protest przeciw spalarni, ale n...
Żadne argumenty merytoryczne, finansowe...
z_boku
Niegdyś kiedy wysypisko znajdowało si...
zabrakło farby
sam napis bialy RONDO na asfalcie by wys...
ja z zamoscia
Wielka strata dla Zamościa. Super Facet...
observer
Czytałem "fachowe" wypowiedzi członkó...
ak
Powinniśmy wpisać śmieci na listę na...
zamoy
Na transparentach powinno być 'Nie chce...
Tutejszy
Nie wiem skąd się bierze u kierowców ...
ak
Jeżeli chodzi o prawo własności, to t...
observer
To jakieś myślenie głęboko socjalist...
Zamosciak
Najlepiej byłoby zainstalować tam sygn...
no i wyszedł p...
Zamiast linii wibracyjnych powinniście ...
observer
Na pewno Dziura i Misztal - pieli z zach...
klf
juz wsiadajac do BMW w aucie unosi sie e...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018