Artykuł ekspercki | Rolnictwo i Środowiskotekst nadesłany | kategoria: Artykuł ekspercki7 maja 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 5 komentarzy

Czy odzyskiwanie energii jest eko?

Zdjęcie autorstwa Kaique Rocha z Pexels
R E K L A M A    B O A R D

Odzysk energii jest metodą uzupełniającą recykling. Odzyskiwać energię można na różne sposoby, samochody elektryczne i hybrydowe podczas hamowania odzyskują energię i wykorzystują ją do naładowania akumulatorów. Popularne są instalacje do odzysku ciepła z procesów produkcyjnych, odzysku energii ze spalin i oparów. Wykorzystuje się również odzysk energii z układów chłodzenia. Inną metodą odzysku energii jest spalanie odpadów, które nie nadają się do recyklingu i mogłyby być jedynie składowane na składowiskach.

Zależnie od systemu i potrzeb odzyskaną energię zamienia się na ciepło, chłód lub energię elektryczną.

Skupimy się dzisiaj na odzysku energii poprzez spalanie.

Wysokokaloryczne frakcje odpadów, pochodzące z sortowania i recyklingu, które same już nie mogą być poddane recyklingowi, są tymczasowo składowane na wysypiskach i w halach magazynowych stwarzając zagrożenie niekontrolowanego pożaru (prawo zabrania składowania odpadów o wartości opałowej powyżej 6 MJ/kg), mogą być natomiast poddane odzyskowi energii w kontrolowanym i bezpiecznym procesie. Niema tutaj trzeciej opcji, jeśli już te odpady powstały. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby społeczeństwo funkcjonowało odpowiedzialnie i nie produkowało żadnych odpadów. Jednak w obecnej sytuacji jest to bardziej mrzonka niż możliwość. Niestety.

Co ciekawe spalarnie wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego, jeśli wszystkie poprzednie możliwości przetworzenia (zapobieganie powstaniu, odzysk, recykling) zostały wykorzystane i zamiast trafić na składowisko, odpady zostaną poddane termicznemu przekształcaniu, w efekcie czego wyprodukowana zostanie energia, którą ponownie wykorzystamy.

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek na 9. Konferencji Paliwa z odpadów przypomniał, że Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 wskazuje jaka masa odpadów (komunalnych i pochodzących z ich przetworzenia) kierowana będzie do instalacji termicznego przekształcania do 2020 r. i w latach następnych w stosunku do masy wytworzonych odpadów komunalnych – będzie to 30 procent. Taka ilość jest zbliżona do ilości odpadów obecnie przekazywanych do termicznego przekształcania według danych z GUS za 2017 rok. Więc możemy być spokojni, że nagle wszystkie śmieci nie trafią do spalarni.

Na temat spalarni krąży wiele opinii, część z nich nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą, na przykład:

 • Spalarnia wydziela szkodliwe gazy, truje mieszkańców pobliskich domów i osiedli. To jeden z mitów głoszonych przez przeciwników spalania odpadów. Spalarnie, zwłaszcza te budowane na terenie Unii Europejskiej, muszą spełniać bardzo rygorystyczne normy. Są objęte systemem stałego monitoringu spalin, a dane udostępniane są służbom sanitarnym oraz mieszkańcom. Jeśli instalacja przekroczy normy jest automatycznie zamykana.
 • Blisko zabudowań będzie szkodzić ludziom. Fakty temu przeczą, kraje o wysokiej świadomości ekologicznej, takie jak Austria, Norwegia czy Japonia, mają spalarnie zlokalizowane w centrach miast (Wiedeń, Oslo, Tokio). W samym Tokio funkcjonuje 21 spalarni, a w całej Japonii prawie 1 200.
 • Dym i pył będą dusić okolicznych mieszkańców. W spalarni proces oczyszczania spalin jest dwuetapowy. Najpierw spaliny są chłodzone w kąpieli wodnej. Ten etap „wyłapuje” chlorki i fluorki. Drugi etap to oczyszczanie z metali ciężkich za pomocą aktywnych filtrów. Ostatecznie z komina wydostają się niegroźne i oczyszczone spaliny. Dym z domowego komina emituje kilkadziesiąt procent więcej zanieczyszczeń niż spalarnia.
 • Zaleje nas fala szczurów i ogromny smród. To jeden z najpopularniejszych mitów, jakie krążą wokół spalarni, jednak nie mają pokrycia w rzeczywistości, odpady trafiają do specjalnego bunkra zsypowego, z hali rozładunkowej, w których działa podciśnienie, a powietrze wykorzystywane jest do spalania więc nie trafia na zewnątrz. Ponadto odpady nie są tam przechowywane tylko są na bieżąco spalane. Są nawet miejsca na świecie gdzie zaczyna brakować śmieci w ciepłowniach używających tego paliwa.

W Polsce w latach 2011-2018 powstał szereg instalacji termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ. Instalacje powstały w następujących miastach:

 • Konin – 94 000 ton/rok
 • Rzeszów – 100 000 ton/rok
 • Białystok – 120 000 ton/rok
 • Szczecin – 150 000 ton/rok
 • Bydgoszcz – 180 000 ton/rok
 • Poznań – 210 000 ton/rok
 • Kraków – 220 000 ton/rok

Obecnie w fazie projektowania znajduje się Instalacja w Gdańsku o planowanej przepustowości 160 000 ton/rok frakcji resztkowej z przetwarzania odpadów komunalnych. Kolejne dwie instalacje w Warszawie (305 000 ton/rok) oraz w Olsztynie (100 000 ton/rok) znajdują się w postępowaniu przetargowym. Instalacja w Olsztynie przewidziana jest do przekształcania termicznego frakcji resztkowej z przetwarzania odpadów komunalnych (RDF).

Na terenie Europy znajduje się około 500 instalacji termicznego przekształcania odpadów. Kraje wysokorozwinięte, dbające o środowisko oraz posiadające wysoką tożsamość ekologiczna przekształcają termicznie dużą część swoich odpadów. Na podstawie danych Eurostatu w roku 2016 roku, liderami termicznego przekształcania odpadów były następujące kraje:

 • Finlandia – 55% odpadów przekształcane termicznie,
 • Norwegia – 54% odpadów przekształcane termicznie,
 • Estonia – 53% odpadów przekształcane termicznie,
 • Dania – 51% odpadów przekształcane termicznie,
 • Szwecja – 50% odpadów przekształcane termicznie,
 • Szwajcaria – 48% odpadów przekształcane termicznie,
 • Holandia – 46% odpadów przekształcane termicznie,
 • Belgia – 45% odpadów przekształcane termicznie.

Lokalizacja Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w centrach miast

Wiele instalacji znajduje się w dużej bliskości do skupisk ludzkich. Niektóre Instalacje są dosłownie usytuowane obok domów mieszkalnych. Jest tak między innymi w Monaco, Monachium, Wiedniu, Libercu czy Kolonii. Wynika to z braku zagrożenia dla ludzi i dopasowania do istniejących sieci ciepłowniczych i elektrycznych.

Sprawdzone technologie:

Planowana inwestycja rozbudowy ciepłowni w Zamościu zakłada wykorzystanie jednej z trzech sprawdzonych technologii:

 • spalania na ruszcie,
 • spalania w piecu rusztowym oscylacyjnym,
 • spalanie w złożu fluidalnym.

Ostateczna decyzja co do wyboru jednej z powyższych technologii, zostanie podjęta na etapie przygotowywania pozwolenia na budowę oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

W Europie istnieje szereg instalacji o porównywalnej przepustowości odpadów w porównaniu do planowanej w Zamościu. Dla przykładu instalacja w technologii rusztowej zlokalizowana w Lerwick w Wielkiej Brytanii posiada moc cieplną 6,3 MWt i przetwarza 22 000 ton/rok z odbiorem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, podobnie jak ta planowana w Zamościu.

Kolejną z podobnych do planowanej w Zamościu instalacji termicznego przekształcania odpadów w technologii rusztu oscylacyjnego jest instalacja zlokalizowana w Saint Barthelemy (Francja) o przepustowości 19 000 ton/rok. Ciepło wytwarzane w instalacji jest wykorzystywane w procesie odsalania wody morskiej.

Także technologia oparta o złoże fluidalne posiada szereg referencyjnych obiektów, jednym z nich jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Arnoldstein w Austrii o przepustowości 30 000 ton/rok oraz mocy cieplnej 6 MWt.

Doświadczenie Veolii w małych instalacjach termicznego przekształcania odpadów

Grupa Veolia posiada oraz eksploatuje szereg instalacji o podobnej wielkości jak ta planowana w Zamościu. Wszystkie niżej wymienione i eksploatowane przez Veolia instalacje funkcjonują w oparciu o te same przepisy środowiskowe oraz muszą dotrzymać takich samych poziomów emisji co planowana Instalacja w Zamościu.

 • Sens (24 000 ton/rok);
 • Bayet (40 000 ton/rok);
 • Rochefort (2×15 500 ton/rok);
 • Sete (38 500 ton/rok);
 • Marignier (41 900 ton/rok);
 • Fourchamb (48 000 ton/rok);
 • Poitiers (2×24 000 ton/rok).

Dla przykładu instalacja w Sens we Francji jest porównywalna wielkością do planowanej ciepłowni w Zamościu oraz znajduje się w znacznie bliższej odległości od zabudowań niż lokalizacja ciepłowni w Zamościu.

Podsumowując, każda z powyższych instalacji w bezpieczny sposób odzyskuje energii poprzez spalanie odpadów, które nie nadają się do recyklingu i mogłyby być jedynie składowane.

A czy Ty jesteś za bezpiecznym przetwarzaniem odpadów?

Artykuł przygotowany przy współpracy z firmą Veolia. Więcej informacji na temat inwestycji w Zamościu www.obiegprzyszlosci.pl
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 2.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: tekst nadesłany | kategoria: Artykuł ekspercki
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "qaz" dnia 7 maja 2019 o godzinie 13:34:36 napisał:
  Tekst nadesłany czy sponsorowany?
  R E K L A M A
  • "Weronika Stepien" dnia 7 maja 2019 o godzinie 16:16:14 napisał:
   Też mnie to zastanawia. A zwłaszcza to: "Artykuł przygotowany przy współpracy z firmą Veolia."
  • "roy" dnia 9 maja 2019 o godzinie 18:40:15 napisał:
   a jest jakaś informacja nieprawdziwa? dla mnie bez znaczenia kto pisał bo już dosyć mam plotek a tu ładnie opisane
 • "ekoterror" dnia 8 maja 2019 o godzinie 7:59:56 napisał:
  A co zrobią specjaliści z Veolii z żużlem/ popiołem powstałym ze spalenia pakietu śmieci prezentowanego przez bezstronnego przedstawiciela m.Zamość na jednej z konferencji? Wywiozą na wysypisko czy oddadzą/ sprzedadzą okolicznym mieszkańcom do utwardzania dróg?
  • "Obserwator" dnia 8 maja 2019 o godzinie 17:59:43 napisał:
   Pewnie to samo inne takie zakłady. Byłem w spalarni w Rzeszowie. Podobno polskie i europejskie prawo to precyzyjnie mówi. Żużle i itp idą do budowy dróg, a substancje naprawdę szkodliwe wyłapywane przez filtry są wysyłane do utylizacji w byłych kopalniach soli w Niemczech. W przypadku spalania węgla żużle też idą do budowy dróg ale cała reszta w komin i dalej w świat.

Pozostaw odpowiedź ekoterror Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Witold
Przypominam, że Świadkowie Jehowy nie ...
KL
Niesamowite na Zamojszczyźnie - kieruj...
KL
"Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi" - n...
Inżynier z Pet...
Widać ze Pan Farion startuje na posła ...
Krys
Rozumiem protest przeciw spalarni, ale n...
Żadne argumenty merytoryczne, finansowe...
z_boku
Niegdyś kiedy wysypisko znajdowało si...
zabrakło farby
sam napis bialy RONDO na asfalcie by wys...
ja z zamoscia
Wielka strata dla Zamościa. Super Facet...
observer
Czytałem "fachowe" wypowiedzi członkó...
ak
Powinniśmy wpisać śmieci na listę na...
zamoy
Na transparentach powinno być 'Nie chce...
Tutejszy
Nie wiem skąd się bierze u kierowców ...
ak
Jeżeli chodzi o prawo własności, to t...
observer
To jakieś myślenie głęboko socjalist...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018