Biłgoraj | Polityka i Samorządtekst nadesłany7 stycznia 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Biłgoraj: Budżet miasta przyjęty

Biłgoraj fot. nadeslane
R E K L A M A    B O A R D

Sesja poświęcona budżetowi miasta odbyła się w piątek, 28 grudnia. Projekt przyszłorocznego budżetu został sporządzony w oparciu o materiały złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych, referatów, samodzielne stanowiska pracy UM, rady osiedlowe, radnych Rady Miasta, komisje stałe rady i kluby radnych. Główne założenia budżetu przedstawił skarbnik Roman Żuk.

Budżet miasta porównać można do budżetu domowego. Każdy z nas zarabia określoną kwotę, są to dochody bieżące i każdy z nas ma wydatki stałe takie jak wyżywienie czy rachunki. Pozostaje nam pewna kwota i ta kwota jest do naszej dyspozycji na inwestycje, zakupy czy spłaty rat kredytu. Nazywa się ją nadwyżką operacyjną. – objaśniał skarbnik.

Łączna kwota dochodów miasta w przyszłym roku określona została na 113 mln 427 tys. zł, z czego dochody bieżące to 101 mln 71 tys. zł, a dochody majątkowe to kwota 12 mln 356 zł, w tym:
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 23 mln 677 tys. zł,
– dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 mln 649 tys. zł,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550 tys. zł,
– dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie prawie 3 mln 100 tys. zł,
– dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 90 tys. zł.

W przyszłym roku łączna suma wydatków ma wynieść 118 mln 152 tys. zł, z tego wydatki bieżące to kwota 95 mln 369 tys. zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 22 mln 783 tys. zł, w tym:
– wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – 23 mln 677 tys. zł,
– wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 mln 066 tys. zł,
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 550 tys. zł,
– wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3 mln 100 tys. zł,
– wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – 90 tys. zł.

Przychody wyniosą 7 mln 250 tys. zł, rozchody natomiast 2 mln 525 zł. Kwotę planowanego deficytu określono na 4 mln 725 tys. zł, a źródłem jego pokrycia mają być przychody pochodzące z kredytu.

Utworzono też rezerwy: ogólną w kwocie 300 tys. zł oraz celową w kwocie 1 mln 200 tys. zł (realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 300 tys. zł, wydatki związane z oświatą 900 tys. zł).

Ponadto w uchwale budżetowej określono, iż limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 12 mln 250 tys. zł. Maksymalna wysokość możliwego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu ustalona została na 5 mln zł.

Najważniejsze pozycje w budżecie wśród wydatków to:
– transport i łączność (w tym drogi, MSD) – 19,5 mln zł,
– gospodarka mieszkaniowa – 4,2 mln zł,
– administracja publiczna – prawie 9,2 mln zł,
– oświata i wychowanie – 38,5 mln zł,
– rodzina (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, program 500+) – 24 mln zł,
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,2 mln zł,
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,1 mln zł,
– kultura fizyczna – 3 mln zł,
– pomoc społeczna – 5,9 mln zł,
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 638 tys. zł,
– ochrona zdrowia – 656 tys. zł,
– edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice w szkołach) – 800 tys. zł,
– obsługa długu publicznego – 680 tys. zł.

Nadwyżka operacyjna ma w przyszłym roku wynieść 5 mln 700 tys. zł.

W głosowaniu większość radnych opowiedziała się „za” przyjęciem proponowanej uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Chcę bardzo podziękować radnym za tempo prac, ponieważ tempo było ogromne a cały ciężar uchwalenia budżetu spoczął na nowej radzie. Za poświęcenie czasu na pracę w komisjach, a także za przyjęcie w całości uchwały budżetowej bardzo dziękuję. – powiedział po głosowaniu burmistrz Janusz Rosłan.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: tekst nadesłany
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
kmicic 19 minut temu
Szanowni nauczyciele, powołujecie się ...
Robi 27 minut temu
Panie niedouczony dziennikarzu, już daw...
Tomek
Może by im ktoś debatę zorganizował?...
ad111
Argumenty "kościółkowych" zawsze te s...
ak
I tak od pięciu lat. Aktywność władz...
ja
upraszczasz i trywializujesz - w tym kra...
observer
a Zawiślak był bardzo aktywny w Sejmie...
TORRES20400
Szkoda w sumie klawiatury. Nie chodzi o ...
z_boku
Zawsze i wszędzie znajdą się ludzie k...
L19c
Niczego nie upraszcza natomiast utrudnia...
archeo
ubogi jest Twój "zestaw" sławnych ludz...
z_boku
Oczywiście, jesteśmy otoczeni komucham...
L19c
A jak inaczej można nazwać tych kolesi...
z_boku
Jeden facet kiedyś napisał (cytat): z ...
dementi
Piotrowski nie zarejestrował listy w lu...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018