Kultura i rozrywka | ZamośćDaniel Czubara26 października 2016 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 4 komentarze

95 lat Książnicy Zamojskiej

Fot. Daniel Czubara
R E K L A M A    B O A R D

Dziś swój jubileusz 95-lecia obchodziła Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego.

Zasadniczo biblioteka najczęściej kojarzy się z wypożyczalnią książek, czytelnią, źródłem wiedzy o literaturze. Czas płynie i wyzwania oraz zadania ulegają zmianie. Dzisiaj Książnica Zamojska poza swoimi tradycyjnymi funkcjami pełni rolę centrum życia kulturalnego miasta. Tutaj odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, seminaria naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy edukacyjne, wystawy, wernisaże. W zeszłym roku odbyło się ponad 1200 wydarzeń, w których udział wzięło ponad 41 tysięcy osób.

Oprócz biblioteki głównej w skład Książnicy wchodzi również 6 filii bibliotecznych, znajdujących się na zamojskich osiedlach oraz 4 punkty biblioteczne.

-Od ubiegłego roku chwalimy się Biblioteką Cyfrową Książnicy Zamojskiej, która powstała dzięki udziałowi w projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna. Dzięki temu udostępniamy ponad 1800 dokumentów, regionalnych czasopism. Mamy także bardzo bogatą ofertę dla osób niepełnosprawnych, tu jest ośrodek czytelnictwa osób niepełnosprawnych. Organizujemy seminaria z cyklu „Budowanie przyjaznego świata dla osób niepełnosprawnych”. – wyliczała Danuta Kawałko, dyrektor Książnicy Zamojskiej.
Jak dodała w ubiegłym roku Książnica zanotowała ponad 14 tysięcy czytelników. Są to głównie osoby starsze, co związane jest z niżem demograficznym, który odbija się również na liczbie czytelników.

Warto dodać, że biblioteka staje się przyjazna nawet „dłużnikom”, którzy przetrzymali książki i muszą liczyć się z karami, organizując dla nich dni abolicji, kiedy to mogą zwrócić książki i uniknąć kar. Książnica angażuje się także w promowanie idei czytelnictwa czego efektem jest Zamojski Festiwal Książki.

Rys historyczny

Zamysł, aby miejską bibliotekę prowadził samorząd pojawił się w 1920 r. Regulacje prawne z tym związane, przydział lokalu i jego urządzenie oraz zakup książek były tematem obrad Rady Miasta w latach 1920-1921. W 1921 roku powołano stowarzyszenie Biblioteka Publiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, którego rejestracji dokonano w roku następnym. Bibliotekę utworzono w oparciu o księgozbiór przekazany przez Towarzystwo Akcyjne „Ziemianin” i bibliotekę zarządzaną przez Reginę Kłossowską. Przejęcie biblioteki przez władze miejskie zapewniło jej coroczne finanse na utrzymanie lokalu i zakup książek. Fundusze na działalność przydzielał zarówno Zarząd Miejski, jak i Wydział Powiatowy. W pierwszych latach bibliotekę prowadziła Regina Kłossowska, następnie Stanisława Lewicka, w 1934 r. zarząd biblioteki objął mecenas Henryk Rosiński. Kolejnymi kierownikami były: Ludwika Gołkowska (1934-1937) i Halina Górczyńska (1937-1941). Z czasem działalność biblioteki była niewystarczająca w stosunku do potrzeb społecznych. Powołane do wspierania działalności biblioteki stowarzyszenie było tworem formalnym i w 1927 roku uległo rozwiązaniu. Majątek biblioteki w formie darowizny przejęło zamojskie Koło Miłośników Książki. Zmiana ta dokonała się, m. in. z inicjatywy Zygmunta Klukowskiego.
Po wybuchu II wojny światowej Biblioteka Publiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu zachowała swój dotychczasowy lokal w gmachu magistratu. Z czasem Niemcy rozpoczęli systematyczne kontrole księgozbioru. Ich efektem było zniszczenie części książek szkodliwych zdaniem okupanta, przez zatopienie w bagnie za miejską elektrownią. Bibliotekę zamknięto z końcem 1941 roku. Poprzedziła je akcja wypożyczania cenniejszych książek na przechowanie u czytelników. M. in. duży zbiór książek przechował we własnym domu Władysław Kabat – kustosz zamojskiego muzeum.
Po wojnie, decyzję o powołaniu biblioteki podjęło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w dniu 18 listopada 1944 r. Prowadzenie biblioteki miejskiej powierzono Towarzystwu Uniwersytetu Robotniczego. Podjęto prace nad katalogowaniem książek, akcję zbierania książek (w dniach 3-4 grudnia 1944 r. zebrano 2 tysiące egzemplarzy) oraz zbiórkę pieniędzy na cele biblioteczne. Otwarcie biblioteki miało miejsce 8 maja 1945 roku, w lokalu przy ul. Kołłątaja 6. Kierownictwo i prowadzenie biblioteki powierzono Annie i Irenie Todys (1945-1047).
Wraz z utworzeniem województwa zamojskiego, 1 lipca 1975 roku powołano Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zamościu, wraz z zespołami terenowymi w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. Zespoły pełniły funkcję koordynacyjną i instruktażową dla bibliotek gminnych. Zadaniem biblioteki, jako głównej publicznej biblioteki województwa, oprócz obsługi mieszkańców Zamościa, było także rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz informacyjnych regionu. Biblioteką kolejno kierowali dyrektorzy: Kazimierz Buczek (1976-1991) i Krystyna Gruszka (1991-2008) oraz ich zastępcy: Irmina Szyper (1975-1979), Witold Tkaczyk (1980-1982), Regina Pałczyńska (1982-1988) oraz Halina Biniek (1996-2008).
Kolejną reorganizację przeszła biblioteka publiczna w 1999 roku, wraz z likwidacją województwa zamojskiego. Biblioteka straciła status biblioteki wojewódzkiej. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu stała się samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Urząd Miasta Zamość, z zadaniami biblioteki powiatowej. W czerwcu 2005 roku placówka przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Kamiennej 20, zlokalizowanej w adaptowanym dla jej potrzeb dawnym budynku koszarowym z początku XX wieku. Dnia 19 maja 2006 roku, podczas jubileuszu 85-lecia biblioteki publicznej w Zamościu, nadano jej imię Stanisława Kostki Zamoyskiego, twórcy Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Podczas tej uroczystości zamojska biblioteka została odznaczona medalem Bibliotheca Magna-Perennisque, przyznanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Uchwałą Rady Miejskiej z 26 maja 2008 r. biblioteka zmieniła nazwę na: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. Do 2008 r. dyrektorem Książnicy była Krystyna Gruszka, następnie Halina Zielińska (2008-2009), a od 2009 roku funkcję tę pełni Danuta R. Kawałko.
Biblioteka miejska była jedyną placówką publiczną na terenie Zamościa w latach 1945-1953. Pierwszą filię miejską powołano w 1954 roku (mieściła się kolejno w lokalach przy Nowym Rynku, ul. Lwowskiej i ul. Konopnickiej). W 1965 r. utworzona została kolejna biblioteka filialna na osiedlu Karolówka. Lata 70. przyniosły powołanie trzeciej filii, a w latach 1980-1986 zorganizowano 8 kolejnych bibliotek filialnych. Tym samym w roku 1995 sieć bibliotek publicznych w Zamościu tworzyła Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 11 bibliotek filialnych i 4 punkty biblioteczne. Stan taki utrzymywał się do roku 2005. W poszczególnych latach zmieniała się liczba punków bibliotecznych, uzupełniających pracę bibliotek. Pierwsze trzy pojawiły się w 1955 roku. Największą ich liczbę (10) odnotowano w roku 1990. W kwietniu 2005 roku, w wyniku reorganizacji sieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zlikwidowano 5 bibliotek filialnych. Obecnie sieć bibliotek publicznych Książnicy Zamojskiej tworzą: Biblioteka Główna, sześć bibliotek filialnych i 3 punkty biblioteczne.
Główne cele i kierunki pracy Książnicy Zamojskiej są każdego roku dostosowywane do oczekiwań czytelników, aktualnych priorytetów polityki kulturalnej miasta, bieżących zadań biblioteki, przypadających rocznic.
Nowy gmach biblioteki przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu, oddany do użytku w 2005 roku, stworzył sprzyjające warunki do pozyskania i obsługi nowych grup użytkowników. Książnica staje się centrum informacji, instytucją przyjazną i otwartą, miejscem spotkań społeczności lokalnej i jej integracji oraz aktywności kulturalnej różnych grup społecznych. Żywo reaguje na wszelkie przemiany zachodzące w otoczeniu. Dokonuje zmian w profilu gromadzenia zbiorów oraz działalności edukacyjno-kulturalnej, nierozerwalnie związanej z kształtowaniem wizerunku biblioteki w środowisku. Ze swą ofertą wychodzi na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i czytelników.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 8.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Daniel Czubara
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "p" dnia 26 października 2016 o godzinie 14:40:13 napisał:
  1200 wydarzeń?1?! wychodzi na to że Książnica organizuje ponad trzy wydarzenia dziennie i na każde z nich przychodzi ponad trzydzieści osób... papier zniesie wszystko.
  R E K L A M A
 • "matematyk" dnia 26 października 2016 o godzinie 20:23:26 napisał:
  faktycznie chyba ktos przesadzil z tymi wyliczeniami :) a moze 1200 osob wypozyczylo w tym roku ksiazki?
 • "Uważny" dnia 27 października 2016 o godzinie 7:31:41 napisał:
  Oj matematycy z Was dobrzy logicy do dupy. Czytanie całego tekstu ze zrozumieniem się kłania. Oprócz biblioteki głównej jest sześć filii czyli zusamen 7 miejsc gdzie w tym samym czasie odbywają się równolegle imprezy. W sumie nalezy 1200 podzielić na 7 *biblioteka + 6 filii) i mamy realny stan. Inna sprawa, że nalezy choć raz zajrzeć do biblioteki nim się coś napisze. Tam cały czas coś się dzieje - konkursy dla dzieci, seniorów, dyskusje, kluby ksiazki spotkania z pisarzami itd.
 • "Mieszkanka" dnia 27 października 2016 o godzinie 16:42:21 napisał:
  Jaka szkoda, że pracownicy świętowali na korytarzu.....

Comments are closed.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Roman 202
Co wy piszecie przez opieszałość ZSL ...
eljot
wie ktoś co się dzieje z Daszkiewiczem...
KL
Widzę, że Zamość dalej brnie w krety...
Zamość
"Król jest nagi". Rozczarowany-zgadzam ...
Rozczarowany
Jakiś czas temu na koncepcjach GDDKiA o...
ds
Sorry ale co ma Łuków do Zamościa?...
Mefisto
Prestiżowe konkursy i PWSZ :D:D:D:D Pic...
Thomas
Beata Mazurek z numerem dwa w lubelskim...
KL
Stara wiadomość - to było w sobotę....
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
istanbul evden eve nakliyat istanbul Evden eve nakliyat ev esyasi depolama evden eve nakliyat nakliyat evden eve istanbul nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat şirketi istanbul evden eve istanbul evden eve nakliyat