nakliyat evden eve istanbul evden eve nakliyat istanbul ofis tasima evden eve istanbul evden eve nakliyat depolama ev esyasi depolama

Artykuł ekspercki | Blogi | Prawo i Biznes | ZamośćRadca prawny Tomasz Sowa20 lipca 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 2 komentarze

Zmiany w przedawnieniu roszczeń

fot. pixabay.com

W dniu od 9 lipca tego roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona rewolucję w zakresie okresów przedawnienia roszczeń. W mojej ocenie najistotniejszą jej kwestią jest wprowadzenie zasady badania przez sąd z urzędu roszczenia pod kątem jego przedawnienia, co ma bardzo duże znaczenie, zarówno z punktu widzenia dłużnika jak i wierzyciela dochodzącego należności.

Dotychczas w przypadku, gdy dłużnik nie podniósł zarzutu przedawnienia w toku postępowania sądowego, czy też w sprzeciwie od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego, orzeczenie takie stawało się prawomocne. Od tego momentu dłużnik nie mógł powoływać się na ich przedawnienie, a okres przedawnienia biegł na nowo. W przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty bądź wyroku dłużnik zostawał obciążany kosztami procesu, a wierzyciel mógł dochodzić należności przed komornikiem sądowym. Od wejścia w życie nowelizacji sąd bada przedawnienie roszczenia z urzędu, a w przypadku stwierdzenia przedawnienia powództwo zostanie oddalone, wierzyciel natomiast obciążony zostanie kosztami procesu. Dodatkowo to wierzyciel będzie musiał wykazać w pozwie, iż przysługująca mu wierzytelność nie została przedawniona. Jednakże, zgodnie z nową regulacją art. 1171 Kodeksu Cywilnego w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Treść powyższego przepisu jednak jest nie precyzyjna i trudno jest aktualnie stwierdzić, w jakich sytuacjach sądy będą go stosowały, linia orzecznictwa w tym zakresie się dopiero ukształtuje. Kontrowersje może wzbudzać fakt, iż sądy będą mogły nie uwzględnić przedawnienia na podstawie powyższego przepisu jedynie wobec konsumenta, co stawia konsumenta w trudniejszej sytuacji niż np. przedsiębiorcę, wobec którego przepis ten nie będzie miał zastosowania.

Kolejną istotną kwestią wprowadzoną przez nowelizację kodeksu cywilnego jest skrócenie okresów przedawnienia. Najdłuższy stosowany 10 letni okres przedawnienia zostanie skrócony do 6 lat. Ustawodawca przewidział ponadto inny sposób ustalenia dnia, w którym roszczenie się przedawnia. Zgodnie z nowelizacją roszczenie nie będzie przedawniało się na dzień upływu przedawnienia, ale przyjmowany będzie ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin przedawnienia. Przykładowo dotychczas, jeżeli wierzytelność stała się wymagalna 1 czerwca 2015 roku, a okres jej przedawnienia wynosił 3 lata przedawnieniu uległa ona z upływem 1 czerwca 2018 roku, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ulegnie ona przedawnieniu z upływem 31 grudnia 2018 roku.
Podobne rozwiązanie ustawodawca przyjął, co do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Dotychczas okres przedawnienia takich roszczeń wynosił lat 10 obecnie natomiast został on skrócony do 6 lat.

Przepisy zmienione nowelizacją mają zastosowanie do roszczeń powstałych przed jej wejściem w życie, jeżeli przedawnienie przysługujące przeciwko konsumentowi. Natomiast, co do roszczeń związanych z przedawnienie, przysługujących konsumentom powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, znajdą zastosowanie dotychczasowe przepisy o terminach przedawnienia. Zatem najprościej rzecz ujmując w przypadku roszczeń przedsiębiorcy np. banku lub firmy windykacyjnej przeciw konsumentowi stosujemy przepisy zmienione nowelizacją, natomiast w przypadku roszczeń konsumenta przeciwko przedsiębiorcy stosujemy przepisy dotychczasowe.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku wszczętych już postępowań sądowych nawet, jeżeli dotyczą one konsumenta ( pozew został złożony przed 9 lipca 2018 roku) stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem aby uchylić się od zapłaty konieczne jest podniesienie zarzutu przedawnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia nakazu zapłaty. Firmy windykacyjne po rozpoczęciu prac przez parlament nad nowelizacją masowo kierowały sprawy przedawnione na drogę postępowania Sądowego, aby uzyskać tytuły wykonawcze na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów.

Mając na uwadze powyższe pragniemy poinformować czytelników portalu roztocze.net, iż w przypadku, otrzymania przez Państwa Sądowego nakazu zapłaty, prawnicy współpracujący z Fundacją Experto Pro Bono nieodpłatnie przeanalizują Państwa sprawę i poinformują o możliwości podjęcia kroków prawnych skutkujących ewentualnym uchyleniem nakazu zapłaty. Informacji na ten temat zasięgną Państwo pod numerem telefon 884 800 438 lub bezpośrednio w siedzibie fundacji mieszczącej się przy ulicy Lwowskiej 28/22 w Zamościu.

Radca prawny Tomasz Sowa

Niniejszy artykuł publikowany jest w ramach zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Hrubieszowie we współpracy z Fundacją Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono w ramach projektu finansowanego z budżetu państwa realizowanego przez Powiat Hrubieszowski
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 7.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Radca prawny Tomasz Sowa
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
  • "Damian" dnia 20 lipca 2018 o godzinie 12:25:36 napisał:
    Świetny artykuł, swoją drogą korzystałem niedawno z pomocy mec. Sowy - świetny specjalista, pomógł mi z uchyleniem nakazu zapłaty
    R E K L A M A
    • "Jaro" dnia 20 lipca 2018 o godzinie 13:15:52 napisał:
      Rób sobie/komuś reklamę gdzie indziej. To stary myk specjalistów od PR - pochwalić autora za artykuł, aby nie miał potrzeby usuwać komentarza reklamowego. Gdzie sie podział dawny, uczciwy internet bez "szeptanek"...

Comments are closed.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Jango Fett
Morderca wszedł zbyt łatwo, reakcja oc...
Berator opinie
Berrator - kolejny nic nie warty spalacz...
BYC MOZE
być może cos się zmieni po wyborach n...
ad111
Wyrazy współczucia dla rodziny. Czas n...
hmm
ja tu widze fot Facebook ale to chyba za...
Redakcja roztoc...
Proszę o wskazanie grafik pochodzących...
ccc
to że bierzesz grafiki żywcem zdarte z...
jejku
ach w dzienniku tvp1 ciagle mowia ze PO ...
mieszkaniec
Warto by było zwrócić też uwagę na ...
nareszcie
fajnie ze sa wreszcie komentarze, moze w...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny
nakliyat evden eve istanbul evden eve nakliyat istanbul ofis tasima evden eve istanbul evden eve nakliyat depolama