Zdrowie i Urodatekst nadesłany2 czerwca 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Zdrowie w miejscu pracy – jak chronić się przed szkodliwymi czynnikami?

szczepienie, fot. pixabay.com
R E K L A M A    B O A R D

Szczepienia dotyczą nie tylko dzieci. Czasem zapominamy, iż odporność, po zaszczepieniu w dzieciństwie lub przechorowaniu, zanika w ciągu kilku, kilkunastu lat i znów jesteśmy narażeni na zachorowanie oraz powikłania, które u osób dorosłych mogą być bardzo poważne. O szczepieniach powinni pomyśleć ci, którzy zamierzają podjąć pracę wakacyjną oraz inne osoby, których obowiązki mogą wiązać się z ekspozycją na potencjalne zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Rodzaj szczepień i konkretne grupy zawodowe, które powinny się nim poddać, w Polsce określone są prawem.

Informację o szczepieniach dla pracowników można znaleźć w następujących dokumentach: Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych, który co roku publikowany jest na stronach www.gis.gov.pl; Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 40).

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku. Na przykład wirus KZM (kleszczowe zapalenie mózgu, wariant środkowoeuropejski) zaliczany jest do trzeciej z czterech grup zagrożenia. Kwalifikują się do niej czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne, ale zazwyczaj istnieją skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. W tej grupie do obowiązków pracodawcy należy m.in. zapewnianie pracownikom środków ochrony zbiorowej lub – jeśli w inny sposób nie można uniknąć narażenia – zapewnienie im środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia, organizowanie systematycznych szkoleń, prowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej oraz informowanie pracowników o badaniach lekarskich, z których mogą skorzystać.

Informacje i wskazania opisane w aktach prawnych ważne są dla wszystkich osób wykonujących dane zawody lub czynności, a nie tylko tych, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, kiedy to pracodawca pokrywa koszty szczepienia:

Moim zdaniem, jako lekarza medycyny pracy, w przypadku osób pracujących dorywczo, wakacyjnie lub na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, pracodawca powinien co najmniej poinformować pracownika o regulacjach związanych ze szczepieniami pozwalającymi uchronić się przed potencjalnym zakażeniem na danym stanowisku – uważa doktor Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska z Medicover Polska. – Dotyczy to przede wszystkim pracy w gastronomii, hotelarstwie, budownictwie, prac ogrodniczych oraz sezonowych animatorów zabaw dziecięcych. Osoby pracujące z dziećmi nie powinny zapominać o regularnym przyjmowaniu dawek przypominających szczepień przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi.

Osoby pracujące w gastronomii powinny zaszczepić się przeciw tzw. żółtaczce pokarmowej, czyli WZW A, gdyż zdarza się, że produkty są nią zakażone. Droga zakażenia WZW A to nie tylko pokarm, ale również kontakty płciowe z osobą, u której nie ma jeszcze objawów chorobowych. Niestety, z doświadczenia doktor Gorzelak-Kostrzewskiej wynika, iż pracodawcy i pracownicy często zapominają o tym szczepieniu:

– W Polsce i Europie notuje się wzrost zachorowań, dlatego zagrożenia WZW A nie powinno się ignorować. W każdej sytuacji, kiedy wybieramy się do miejsca, gdzie podawane są posiłki lub pracownicy, na przykład podczas wyjazdów integracyjnych, wspólnie przygotowują jedzenie, jesteśmy narażeni na zachorowanie. Szczepienie ochroni przed chorobą i jej powikłaniami. Można zaszczepić się również po ekspozycji na WZW A, ale oczywiście znacznie lepiej i bezpieczniej jest zdecydować się na profilaktykę, gdyż nie zawsze wiemy, czy mogło dojść do zakażenia.
Szczepienie przeciw WZW A chroni również osoby pracujące z odpadami komunalnymi, z którymi kontakt mają nie tylko pracownicy zakładów oczyszczania, ale również pokojówki w hotelach i osoby sprzątające. Dla tej grupy zawodowej ważne będzie również szczepienie przeciw WZWB, na wypadek kontaktu z krwią i płynami ustrojowymi oraz szczepienie przeciw tężcowi i durowi brzusznemu.

– Kosmetyczki, fryzjerzy i pracownicy salonów tatuażu powinni zaszczepić się przeciw WZW B. Szczepienia obowiązkowe noworodków przeciw WZW B wprowadzono w 1994 roku, więc osoby urodzone wcześniej powinny sprawdzić, czy były szczepione w późniejszym wieku lub muszą się zaszczepić, aby być chronione. Zakażenie WZW B może być groźne nawet dla życia, gdyż wiąże się potencjalnie z poważnym uszkodzeniem wątroby. Co 10 lat każda osoba dorosła powinna powtórzyć szczepienie przeciwko tężcowi, krztuścowi i błonicy. Na zakażenie tężcem narażeni są pracownicy, którzy mają kontakt ziemią np. pracownicy budowlani i osoby pracujące w rolnictwie i ogrodnictwie. Natomiast ochrona przed krztuścem to nie tylko unikanie choroby, ale również dbanie o inne osoby poprzez ograniczanie ilości zakażeń, gdyż dla małych dzieci i seniorów choroba ta może być bardzo groźna – mówi doktor Gorzelak-Kostrzewska z Medicover Polska.

Leśnicy i osoby pracujące lub przebywające często w lesie, na łące, a nawet w miejskim parku, powinny pomyśleć o szczepieniu przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM). Cykl szczepień najlepiej zacząć w lutym, ale najważniejsze, aby zdążyć z pełną ochroną przed sezonem letnim. Niestety kleszcze aktywne są nie tylko latem, ale również wiosną oraz jesienią, a nawet w czasie ciepłej zimy.

Niezależnie od miejsca pracy i jej charakteru osoby dorosłe powinny postrzegać szczepienia jako element profilaktyki zapewniającej ochronę przed chorobami zakaźnymi:
– Szczepienie przeciwko grypie sezonowej ważne jest dla każdego w każdym wieku, a dla osób w pracy spotykających się z dużą liczbą interesantów, powinno być podstawą profilaktyki w okresie jesienno-zimowym.

Niestety z powodu spadku wyszczepialności przeciw odrze, wzrasta liczba zachorowań. Dorośli, którzy nie chorowali w dzieciństwie na odrę lub byli zaszczepieni, ale tylko jedną dawką – urodzeni pomiędzy 1978 a 1984 rokiem – powinni pomyśleć o zaszczepieniu przeciwko tej niezwykle zaraźliwej i groźnej chorobie. Czasem słyszy się, iż w innych krajach, gdzie nie ma obowiązku szczepień, ludzie nie szczepią się, a są zdrowi. To przeczy mojemu wieloletniemu doświadczeniu wynikającemu z kontaktu z pracownikami z krajów Europy Zachodniej – podczas wizyt u lekarza medycyny pracy pokazują oni książeczkę szczepień z aktualnymi szczepieniami, wykonywanymi regularnie. Taka forma profilaktyki zasługujenna naśladowanie – mówi doktor Gorzelak-Kostrzewska.

Zaszczep się wiedzą to akcja informacyjna i edukacyjna prowadzona od 2015 roku przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jest przewodnikiem po wiarygodnych i sprawdzonych informacjach dotyczących szczepień. Rzetelne i sprawdzone informacje na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej www.zaszczepsiewiedza.pl. Osoby stojące przed decyzją: „szczepić, czy nie szczepić?”, znajdą tu informacje sprawdzone przez autorytety wspierające akcję. Są wśród nich uznani eksperci oraz instytucje od lat zajmujące się wakcynologią.

Akcję „Zaszczep się wiedzą” wspierają: Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacja Rozwoju Pediatrii, Krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Medicover Polska, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: tekst nadesłany
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
KL
"Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi" - n...
Inżynier z Pet...
Widać ze Pan Farion startuje na posła ...
Krys
Rozumiem protest przeciw spalarni, ale n...
Żadne argumenty merytoryczne, finansowe...
z_boku
Niegdyś kiedy wysypisko znajdowało si...
zabrakło farby
sam napis bialy RONDO na asfalcie by wys...
ja z zamoscia
Wielka strata dla Zamościa. Super Facet...
observer
Czytałem "fachowe" wypowiedzi członkó...
ak
Powinniśmy wpisać śmieci na listę na...
zamoy
Na transparentach powinno być 'Nie chce...
Tutejszy
Nie wiem skąd się bierze u kierowców ...
ak
Jeżeli chodzi o prawo własności, to t...
observer
To jakieś myślenie głęboko socjalist...
Zamosciak
Najlepiej byłoby zainstalować tam sygn...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018