Kraj | Prawo i Biznes | Zamośćtekst nadesłany10 maja 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Zamość/Kraj: PKP S.A. integruje branżę logistyczną

Fot. materiał nadesłany
R E K L A M A    B O A R D

Wzajemne wsparcie na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych na osi wschód – zachód,  północ – południe Europy oraz z Azji, a także wspólne kreowanie projektów inwestycyjnych i biznesowych w obszarze logistyki – to główne założenia dokumentu, który Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały z 10 polskimi firmami zajmującymi się działalnością logistyczną.

Stronami Porozumienia Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej są:

 • Euroterminal Sławków Sp. z o.o.,
 • Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. J.,
 • PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o.o.,
 • PKP Cargo Centrum Logistyczne w Medyka- Żurawica sp. z o.o.,
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
 • Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
 • Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o.
 • Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A.,
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

 

– Zaangażowanie tak wielu podmiotów w działania na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych to bardzo dobry prognostyk. Integracja tej branży i zarazem rozwój działalności logistycznej, w połączeniu z trwającymi szeroko zakrojonymi pracami modernizacyjnymi na liniach kolejowych, wpłynie pozytywnie nie tylko na całą polską gospodarkę, ale też umocni pozycję naszego kraju za granicą jako bramy ze Wschodu do Unii Europejskiej – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– PKP S.A. widzi przyszłość w zwiększeniu roli transportu kolejowego w łańcuchach logistycznych, dlatego też aktywnie włącza się w nowe projekty dotyczące budowy infrastruktury wsparcia logistycznego – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. – Dla rozwoju logistyki i zwiększenia udziału w niej ekologicznych form transportu, takich jak transport morski czy kolejowy, a w przyszłości także wodny śródlądowy, potrzebna jest dobrze rozwinięta sieć różnego typu terminali czy parków logistycznych. Powinny one łączyć gałęzie transportowe w budowaniu wspólnych łańcuchów dostaw. Podpisane porozumienie jest również pierwszym etapem działań, zmierzającym do utworzenia wspólnej platformy logistycznej  – dodaje.

– Realizacja założeń Porozumienia niewątpliwie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i rozwoju biznesowego uczestniczących w nim Stron – powiedział Bogusław Marciniec, prezes PKP CARGO Centrum Logistycznego Medyka-Żurawica Sp. z o.o. – Jednym z głównych celów naszego działania będzie wzajemna pomoc w nawiązywaniu współpracy z firmami, będącymi dysponentami ładunków w celu ich pozyskania dla wspólnych łańcuchów logistycznych, a tym samym zwiększenie potencjału technicznego naszych firm – dodał.

Wiceprezes ds. infrastruktury w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA – Kazimierz Drzazga, podkreśla, że rozwój szlaków kolejowych z pewnością wpłynie na poprawę dostępności do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Efektywna i sprawna infrastruktura dostępowa do portów od strony lądu jest bowiem jednym z elementów podnoszących konkurencyjność portów. – Obecnie polska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie, efektem tego jest m.in. wzrastająca z każdym rokiem ilość towarów obsługiwanych w portach, musimy zatem współdziałać w kierunku modernizacji i rozwoju połączeń kolejowych, by zapewnić szybką dystrybucję towarów z i do portów – dodaje wiceprezes.

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. upatruje w porozumieniu szansę na realizację celów i priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, a także w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030r. w zakresie rozwoju infrastruktury wspierającej transport intermodalny poprzez powiązanie portów morskich z kolejową siecią transportową i dalszy rozwój potencjału polskich centrów logistycznych – podkreślił Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

– Firma Logit T.J.Kowalewski i Wspólnicy Sp.j. jest gotowa do wsparcia w organizacji przepływu towarów pomiędzy terminalami i obsłudze projektu Terminala Kolejowego w Koninie. Mamy duże doświadczenie w obrocie towarami dostarczanymi w kontenerach m.in. z terminala w Kutnie i Poznaniu/Swarzędzu, portów Gdyni/Gdańsk, ale również z portów europejskich – mówił Maciej Wołyński, wspólnik firmy Logit.

– Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto SA poprzez inicjatywę budowy terminala kontenerowego na stacji Konin, pragnie włączyć się w rozwój infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce. Projekt ten, silnie wspierany przez Miasto Konin, będzie istotnym impulsem dla rozwoju gospodarczego regionu konińskiego – dodał Tomasz Kowalewski, prezes Wielkopolskiego Centrum Logistycznego.

– Śląskie Centrum Logistyki S.A. przystępuje do porozumienia z nadzieją i optymizmem. Cieszy nas każda inicjatywa mająca na celu rozwój transportów kolejowego i wodnego śródlądowego. Są one niezbędną i potrzebną alternatywą oraz często uzupełnieniem transportu samochodowego. Dla multimodalnego hubu jakim jest Śląskie Centrum Logistyki SA, transport kolejowy ma kluczowe znaczenie. W 2017 roku w ŚCL SA w Gliwicach obrót przesyłek kolejowych wyniósł ok. 40 000 wagonów. Liczymy na dalszy wzrost tej ilości, dzięki współpracy oraz optymalizacji przepływu potoków towarowych pomiędzy sygnatariuszami tego porozumienia. Obsługę wzmożonego ruchu kolejowego ułatwi realizowana obecnie kompleksowa przebudowa Stacji Gliwice Port, przy której jest zlokalizowane ŚCL S.A. Inwestycja jest realizowana przez PKP PLK – mówi Robert Goc, dyrektor ds. rozwoju w Śląskim Centrum Logistyki SA.       

– Małaszewicze stały się w ostatnich kilku latach bramą do Europy na Nowym Jedwabnym Szlaku. Wchodzimy w obszar działalności logistycznej, w którym porty morskie oraz centra logistyczne w głębi kraju mają już bogate doświadczenia, dlatego zainicjowana współpraca jest dla nas szczególnie cenna – dodał prezes zarządu CL Małaszewicze, Jarosław Tarasiuk.

 

Współpracujemy z zarządcami kolei i operatorami logistycznymi z Kazachstanu, Azerbejdżanu, Gruzji, Iranu i Ukrainy w ramach projektów „Middle Corridor” i „South West Route”, których celem jest uruchomienie alternatywnych, konkurencyjnych szlaków transportowych na trasie z Azji do Europy. Mamy nadzieję, że ten Nowy Jedwabny Szlak okaże się atrakcyjny dla polskich importerów, eksporterów oraz operatorów logistycznych – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Sygnatariusze porozumienia zamierzają także współdziałać na rzecz rozwoju kompetencji i wdrażania w swoich przedsiębiorstwach najnowszych technik w procesach logistycznych. Chcą ponadto wzajemnie się promować wśród klientów usług logistycznych krajowych i zagranicznych. Porozumienie ma charakter otwarty, zatem mogą do niego przystępować kolejne podmioty. PKP S.A. podejmuje się roli integratora logistycznego i zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do współpracy. Spółka dysponuje szeroką bazą nieruchomości, których duża część może być zagospodarowana właśnie na potrzeby działalności logistycznej.

– Nieruchomości, które posiadamy, są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem wielkości, jak i lokalizacji. Dlatego kierujemy ofertę zarówno do dużych międzynarodowych firm, jak i krajowych partnerów z szeroko rozumianego rynku TSL.  Oferujemy tereny o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów, zlokalizowane np. w sąsiedztwie głównych linii kolejowych, portów morskich, przejść granicznych, dużych aglomeracji, ale też w niezurbanizowanych częściach Polskich, dających duży potencjał rozwojowy – mówi Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

Dotychczas PKP S.A. podpisała listy intencyjne w sprawie realizacji projektów logistycznych z Pocztą Polską, Portem Gdynia, miastem Rybnik, Wielkopolskim Centrum Logistycznym i Miastem Konin.

 

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 0.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: tekst nadesłany
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
  R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Cień
Ciekawa akcja popieram ...
Ja
Przecież takich radnych mieszkańcy mia...
witek
ludzie totalny chlam ? jak wyglądają w...
Mefisto
Zaskakujące oschle i surowo oceniasz pr...
edek
Wykluczeni cyfrowo analfabeci....Nie do...
leszek
Pan Marek W. i tablet... dajcie mu młot...
Krzychu
serio zanim władza cokolwiek zrobi ze s...
ak
Co do slamsów to zastanawiałem się cz...
ja
a co mnie to? chełmn na roztoczu? dziwn...
Poprawcie błę...
"doprowadziła do zdarzenia z jadącym w...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018