Polityka i Samorząd | ZamośćRedakcja23 kwietnia 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Zamość: VIII Sesja Rady Miasta z „niechcianymi” tabletami w tle

Rada Miasta Zamość, foto: Piotr Rogalski
R E K L A M A    B O A R D

Znamy już porządek obrad VIII Sesjo Rady Miasta. Od kwietnia wszyscy zainteresowani sprawami miasta, mogą na bieżąco śledzić w internecie prace Rady Miasta i radnych.

Wchodząc na stronę www.zamosc.esesja.pl można m.in. zapoznać się z treścią porządków obrad komisji Rady Miasta czy sesji Rady, przeczytać projekty uchwał, załączniki, zapoznać się ze składem poszczególnych komisji, przejrzeć protokoły posiedzeń, a także obejrzeć sesję online.

Miasto zakupiło system do kompleksowej obsługi sesji Rady Miasta. W skład systemu wchodzą m.in. 24 tablety, 2 szybkoobrotowe kamery, laptop do transmisji obrad i prowadzenia dyskusji. System kosztował 44 641,37 zł brutto. Kwota obejmuje: sprzęt, licencje na oprogramowanie, obsługę serwisową, montaż i konfigurację urządzeń w siedzibie zamawiającego oraz usługi dodatkowe m.in. szkolenia dla radnych i administratorów. Wykonawca utrzymuje system na swojej infrastrukturze, co gwarantuje dostępność i bezawaryjność oraz regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa wszystkich danych. Niektórzy Radni jednak nie chcą korzystać z tabletów. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Zamość w 2018 r.
8. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście Zamość.
9. Przyjęcie sprawozdania ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za I kwartał 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) emisji obligacji,
2) sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego w obrębie Osiedla Karolówka pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Robotniczą,
3) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (jednostka strukturalna nr 27 – Osiedla przy Obwodnicy – część południowa obejmująca tereny w obrębie Osiedla Nowe Miasto – ul. Młyńska),
4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 23 – Wschodnie Przed mieście Lubelskie – część wschodnia przy ul. Wojska Polskiego – Olchowej),
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 25 – Osiedle Monte Cassino i Zamoyskiego),
6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 15 – Zachodnia Karolówka – część południowa w rejonie ul. Szczebrzeskiej),
7) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,
8) nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zamościu,
9) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieuchomości w trybie bezprzetargowym,
10) Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość,
11) zmiany uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
12) zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,
13) zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu,
14) zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,
15) zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu,
16) zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Jozefa Piłsudskiego w Zamościu,
17) zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zamość,
18) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-katolickiej Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu,
19) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu,
20) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Zgromadzenia Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu,
21) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zamość oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.,
22) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli na terenie Miasta Zamość,
23) nadania nazwy skwerowi położonemu na osiedlu Stare Miasto w Zamościu,
24) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość i jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
25) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
26) zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.
11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
12. Zapytania i wolne wnioski radnych
13. Informacje bieżące.
14. Zamknięcie obrad.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 2.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
ad111 minutę temu
Odpowiedział potomek hrabiego i służ...
:) 16 minut temu
Zamość... Moi drodzy, w bogatych miast...
ja
nic nie robiono, bo nikt nie zgłosił i...
Piotr
Przejechać nie można z dzieckiem do sz...
Supertotobet
https://superotobetyenigiris.com...
Thomas
Ja wiem o tym i chodzi o 2006 rok. Tylko...
ja
do Thomasa - sprawa spalarni to nie popr...
Oko
Złote a skromne... chciałoby się zacy...
Jurek
Co za idiota wymyślił wyścigi gokart...
Zamojska Konopielka@ Ten cytat z Konopie...
Zamojska Konopi...
Osiedle domków jednorodzinnych w Zamoś...
kontra
Pomyśl TWS chwilę. Wogóle nie jest to...
Thomas
Sprawa spalarni wynikła w końcówce po...
Schabowy z Zamo...
Thomas, a jak myślisz czemu nie ma inwe...
Thomas
Strasznie dużo jest tych inwestorów - ...
Schabowy z Zamo...
Wybraliśmy radnych, ale są też jakie...
Zamościan
Polecam pana Profesora Grochowalskiego i...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018