R E K L A M A

Z I P

Flesz | ZamośćRedakcja5 czerwca 2018 FACEBOOK | 5262 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Zamość: Uwaga! Jutro ćwiczenia “Oczyszczalnia PGK 2018”

Straż pożarna. Fot. R. Moteka

Jutro (6 czerwca) w godzinach 10:30-13:00 na obiekcie Oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu przy ulicy 1-go Maja 16 zostanie przeprowadzone miejskie jednoszczeblowe ćwiczenie zgrywające „Oczyszczalnia ścieków PGK – 2018”.

Ćwiczenie tego typu odbywa się raz w roku i dotyczy różnorodnych sytuacji, które wymagają współdziałania sił i środków podmiotów ujętych w „Siatce Bezpieczeństwa  Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego”. W tym roku rozpatrywane będą zagadnienia związane  z sytuacją o znamionach zdarzenia kryzysowego spowodowanego zakłóceniami w prawidłowym funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków, w wyniku czego prowadzona będzie ewakuacja załogi zakładu pracy.  

Organizowane ćwiczenie będzie wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, Oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Komendy Miejskiej Policji w Zamościu oraz Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Kierowniczą kadrę ćwiczenia stanowi Prezydent Miasta Zamość wraz z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

Celem ćwiczenia będzie sprawdzenie działania oraz współpracy służb, inspekcji, straży i innych podmiotów podczas reagowania na zdarzenie w przypadku wycieku biogazu z jego zapaleniem skutkującym pożarem strumieniowym.

Ponadto dodatkowy element ćwiczenia stanowi aspekt zapoznania się z umiejętnością podejmowania działań w sytuacji wywołanej brakiem dostaw energii elektrycznej do zakładów pracy, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej miasta.  

W ćwiczeniu zaangażowany będzie: Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (20 przedstawicieli organów administracji publicznej szczebla miejskiego), kierownictwo Rejonu Energetycznego w Zamościu PGE Dystrybucja S.A., 20 funkcjonariuszy Policji, 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 8 pracowników Oczyszczalni ścieków PGK Spółka z o.o. w Zamościu, 6 funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Zamość i jeden zespół wyjazdowy Pogotowia Ratunkowego w Zamościu.

Weryfikacji poddane zostały procedury postępowania organów administracji publicznej i służb ratowniczych w likwidacji skutków tego typu zdarzenia. Sprawdzona zostanie również zdolność organów administracji publicznej oraz służb, inspekcji i straży z terenu miasta Zamość do podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach kryzysowych. Przedmiotem uwagi zespołu oceniającego będą umiejętności i przygotowanie służb ratowniczych do współdziałania w takich sytuacjach.

Scenariusz ćwiczenia zakłada, że wykonywane są przez pracowników rutynowe prace konserwacyjne instalacji technologicznej na koronie obiektu szczególnego – wydzielonych komór fermentacji zamkniętej. Podczas prowadzonych czynności następuje rozszczelnienie przewodu skutkujące wyciekiem biogazu wraz z pożarem w okolicy pomostu sprowadzającego na schody zejściowe. Dwaj pracownicy zostają poparzeni, doznają ponadto urazów mechanicznych, które uniemożliwiają im samodzielną ewakuację. W wyniku rozprzestrzeniania się biogazu, będą podjęte działania związane z ewakuacją załogi zakładu pracy, a także informowana  przebywającej w tym rejonie ludności o powstałym zagrożeniu. W ćwiczeniu w pełni zostanie zachowany realizm sytuacji. Informację o zdarzeniu i sytuacji przekazywane będą z wykorzystaniem numerów alarmowych.

Autor: Redakcja
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
ad11
Raczej, to nie będzie dobre rozwiązani...
KJL
Czy będzie jakiś poczęstunek napojem ...
kibic
A konkretnie Barnor Bright, grywał nawe...
Prezes
Pomocnik z Ghany na testach w Hetmanie...
KL
Byle jakie szybkie żarcie dla motłochu...
Doping
Nie ma i nie będzie (klask, klask), nie...
roman2
Typowy chłop ze wsi maluje pasy a psy ...
stara mapa
moze wg nich Lublin jest na Roztoczu :D...
L
Zamieszczenie informacji o Kongresie Św...
Marek
A możne atrapę prawdziwej zebry, nogam...
Który stopień jest najgroźniejszy pie...
klon
Temat spalarni śmieci też ucichł. Czy...
Parafianka
A poza tym, dlaczego na plakacie jest ż...
Parafianka
Na miłość boską, tylko nie straszcie...
Mirek
"Wg. wpisu" - czy pan Robert Moteka nie ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny