Polityka i Samorząd | ZamośćRedakcja22 stycznia 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 7 komentarzy

Zamość: Radni ZKO w sprawie bonifikat na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność…

fot. pixabay.com
R E K L A M A    B O A R D

Radni Zamojskiej Koalicji Obywatelskiej przygotowali projekt uchwały, jak podkreślili w celu zapewnienia równego traktowania mieszkańców. Sprawa dotyczy wszystkich mieszkańców Zamościa, którzy posiadają mieszkania lub domy, mieszczące się na gruntach, które były w użytkowaniu wieczystym. Radni ZKO złożyli wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyznania bonifikat za jednorazową płatność opłaty za przekształcenie.

Radni Zamojskiej Koalicji Obywatelskiej chcą zrównania wysokości bonifikaty za jednorazową płatność opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Po podjęciu uchwały w proponowanym przez Radnych ZKO kształcie niezależnie czy grunt stanowił własność Skarbu Państwa, czy Miasta Zamościa bonifikaty z tytułu jednorazowej płatności opłaty za przekształcenie będą w jednakowej wysokości.

Poniżej publikujemy wyjaśnienie dotyczące proponowanego rozwiązania oraz treść i skan złożonego projektu uchwały. 

 

W 2018 r. weszła w życie ustawa w sprawie przekształcenia z mocy prawa dla lokali mieszkalnych posiadanych przez osoby fizyczne prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadkach gdzie grunt stanowił własność Skarbu Państwa ustawa od razu przewiduje bonifikaty z tytułu jednorazowej płatności opłaty za przekształcenie. Co do gruntów stanowiących własność gmin ustawodawca pozostawił możliwość przyznania bonifikat przez poszczególne rady gmin/miast.

Temat ten w pracach Rady Miasta jako radni Zamojskiej Koalicji Obywatelskiej poruszaliśmy jeszcze w grudniu 2018. Oczekiwaliśmy, że stosowny projekt uchwały zostanie zgłoszony przez organ wykonawczy.

Ponieważ jednak do dnia dzisiejszego żaden projekt nie został upubliczniony ani poddany pod zaopiniowanie w czasie prac Komisji Samorządu jako radni Zamojskiej Koalicji Obywatelskiej zdecydowaliśmy się wnieść projekt radnych, jako że był to ostatni termin na wniesienie przed najbliższą sesją Rady Miasta.

Celem proponowanej uchwały jest zrównanie w prawie do bonifikaty z tytułu jednorazowej płatności opłaty za przekształcenie osób fizycznych posiadających domy lub lokale mieszkalne, w przypadku których przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Po podjęciu uchwały w proponowanym kształcie niezależnie czy grunt stanowił własność Skarbu Państwa czy Miasta Zamościa bonifikaty z tytułu jednorazowej płatności opłaty za przekształcenie będą w jednakowej wysokości.

 

Treść uchwały:

UCHWAŁA NR………./2018 RADY MIASTA ZAMOŚCIA

z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifik obom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opiaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z póżn. zm.) oraz art. 9 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Zamość, o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 usta, z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:
1) 60% — w przypadku gdy optata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% — w przypadku gdy optata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% — w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% — w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% — w przypadku gdy optata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% — w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamościa.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa lubelskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie dniem 1 marca 2019 r.

Podpisani:
Sławomir Ćwik, Wiesław Nowakowski, Rafał Zwolak, Klimczuk Agnieszka, Janusz Kupczyk, Ireneusz Godzisz

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 8.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Thomas
Sprawa spalarni wynikła w końcówce po...
Schabowy z Zamo...
Thomas, a jak myślisz czemu nie ma inwe...
Thomas
Strasznie dużo jest tych inwestorów - ...
Schabowy z Zamo...
Wybraliśmy radnych, ale są też jakie...
Zamościan
Polecam pana Profesora Grochowalskiego i...
TWS
Przecież ten protest to była akcja wyb...
Thomas
Kontra@ nie po to w demokratycznych wybo...
Thomas
[b]Rozczarowuje mnie Andrzej Wnuk i to n...
kontra
1. Veolia pisze-"przeciwnicy budowy spal...
Paweł
Informacje są nieprawdziwe. Minimum trz...
Antyklerykał
Powaliła mnie Twoja argumentacja. Choci...
aaa
A u Ciebie pewnie w domu sam sie zabawia...
ak
Może jednak byś poszukał tych leków ...
observer
Czym? gokartami?...
Zamościak
A niech jedzie w pisdu....
z_boku
To musi być czarownica, bo ja bym się ...
Antyklerykał
Zawierzy się akustykę np. tzw. Matce B...
ja
"przewidywana dobra akustyka". A jak nie...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018