Edukacja | ZamośćRedakcja24 kwietnia 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 44 komentarze

Zamość: Strajk w oświacie. Jak wygląda sytuacja? [SONDA] [VIDEO]

foto: Hemera
R E K L A M A    B O A R D

Rzecznik prezydenta Zamościa, Marta Lackorzyńska-Szerafin przedstawiła sytuację związaną z ogólnopolskim strajkiem środowiska nauczycieli. Gdzie w Hetmańskim Grodzie nauczyciele strajkują, a gdzie nie?

Aktualizacja 24.04.2019, godz. 8:45

Z informacji jakimi dysponuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość wynika, że 24.04 na godzinę 8:45 do strajku przystąpiło 9,79 proc. nauczycieli zatrudnionych w zamojskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach publicznych.

Z powodu strajku – happening planowany na 24 kwietnia 2019 o godz. 10.30 na Rynku Wielkim w Zamościu nie odbył się, ponieważ impreza organizowana jest we współpracy z młodzieżą ze Szkoły nr 10. – poinformowała Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego.

SONDA

Oddanych głosów: 467

Czy popierasz strajk nauczycieli?

Zobacz wyniki


Loading ... Loading ...

Aktualizacja 18.04.2019, godz. 8:00

Z informacji jakimi dysponuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość wynika, że 18.04 na godzinę 8:00 do strajku przystąpiło 7,22 proc. (na godzinę 14:00 do strajku przystąpiło 8,41 proc.) nauczycieli zatrudnionych w zamojskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach publicznych. 

W dn.18.04. nie strajkowało żadne przedszkole.

W I LO, II LO, III LO oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 zostały już przeprowadzone rady klasyfikacyjne dla klas kończących naukę w szkole. W pozostałych szkołach, t.j. ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 oraz ZSP Nr 4 rady klasyfikacyjne zaplanowane są na tydzień poświąteczny, na 23 lub 24 kwietnia.

Aktualizacja 17.04.2019, godz. 14:00

Z informacji jakimi dysponuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość wynika, że 17.04 na godzinę 14:00 do strajku przystąpiło 29,90 proc. nauczycieli zatrudnionych w zamojskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach publicznych. 

W dn.17.04. nie strajkowało żadne przedszkole.

Aktualizacja 16.04.2019, godz. 16:00

Z informacji jakimi dysponuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość wynika, że 16.04 do strajku przystąpiło 23,77 proc. nauczycieli zatrudnionych w zamojskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach publicznych. (rano 15,53 proc.)

Aktualizacja 15.04.2019, godz. 13:00

Z informacji jakimi dysponuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość wynika, że 15.04 na godzinę 13:00 do strajku przystąpiło 23,88 proc. nauczycieli zatrudnionych w zamojskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach publicznych.

Aktualizacja 15.04.2019, godz. 9:20

Egzaminy ósmych klas w Zamościu rozpoczęły się wszędzie i bez przeszkód.

Aktualizacja 15.04.2019, godz. 7:00

Strajk nauczycieli będzie kontynuowany bezterminowo. Dzisiaj uczniowie ósmych klas będą pisać egzamin z języka polskiego, z matematyki – 16 kwietnia i języka obcego – 17 kwietnia. Maturzyści powinni pisemne i ustne egzaminy zdawać w okresie od 6 do 25 maja. Jednak z powodu strajku matury mogą być zagrożone. Dlaczego? W najbliższych dniach maturzyści powinni zostać sklasyfikowani, mieć wystawione oceny i przygotowane świadectwa, ale by mogło tak być musi się odbyć posiedzenie rady klasyfikacyjnej w każdej szkole.

Brak klasyfikacji oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu i konieczność powtarzania roku.

Aktualizacja 11.04.2019, godz. 8:30

Z informacji jakimi dysponuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość wynika, że dziś (11.04) na godzinę 8:30 do strajku przystąpiło 26,85 proc. nauczycieli zatrudnionych w zamojskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach publicznych. – informuje rzecznik prezydenta Zamościa.

Aktualizacja 10.04.2019, godz. 9:30

– Zespoły nadzorujące stawiły się, szkoły współpracują z innymi szkołami i wymieniają się nauczycielami, co jest oczywiście zgodne z procedurą przeprowadzania egzaminu – informuje Agnieszka Kowal dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość.

Wszyscy uczniowie, którzy powinni zdawać egzamin gimnazjalny, przystąpili do niego:

w Szkole Podstawowej Nr 2- 90 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 3- 81 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 4- 59 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 7- 104 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 8- 96 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 9- 47 uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 10- 41 uczniów

Jutro uczniowie piszą egzamin z części matematyczno-przyrodniczej, w piątek język obcy.

Na godzinę 8:00 w strajku wzięło udział 34,55 proc. nauczycieli zatrudnionych w zamojskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach publicznych.

Aktualizacja 09.04.2019, godz. 13:00

Z informacji jakimi dysponuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość wynika, że dziś na godzinę 13:00 do strajku przystąpiło 46,09 proc. nauczycieli zatrudnionych w zamojskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach publicznych.

Wszystkie szkoly podstawowe, w których mają się odbyć egzaminy, zapewniają Wydział Oświaty, że są gotowe do ich przeprowadzenia.

Aktualizacja 09.04.2019, godz. 11:20:

Z informacji jakimi dysponuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość wynika, że dziś na godzinę 8:15 do strajku przystąpiło 34,70 proc. nauczycieli zatrudnionych w zamojskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach publicznych.

Jak długo potrwa strajk? Czy odbędą się wszystkie egzaminy? W środę, czwartek i piątek do egzaminu powinni przystąpić gimnazjaliści (część humanistyczna – 10 kwietnia, część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia, język obcy nowożytny –12 kwietnia). Za tydzień uczniowie ósmych klas powinni pisać egzamin z języka polskiego –15 kwietnia, matematyki – 16 kwietnia i języka obcego – 17 kwietnia. Maturzyści będą pisemne i ustne egzaminy zdawać w okresie od 6 do 25 maja.

Aktualizacja 08.04.2019, godz. 14:30:

65,62 proc. nauczycieli zatrudnionych w zamojskich placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach publicznych przystąpiło 08.04 do strajku nauczycieli. To ok. 800 osób.

– Jak informuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość, w miejskich przedszkolach wczoraj strajkowało 72 nauczycieli. Do przedszkoli przyszło ok. 214 wychowanków. W szkołach podstawowych strajkowało ok. 365 nauczycieli, obecnych było ok. 70 uczniów. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych nauczyciele przystąpili do strajku, w szkołach pojawiło się ok. 300 uczniów. – informuje rzecznik prezydenta Zamościa.

W zamojskich szkołach publicznych pracuje ogółem 1350 nauczycieli.


Dane o liczbie osób strajkujących mamy z godziny 8:00, więc sytuacja będzie się zmieniać w ciągu dnia, ponieważ  nauczyciele przychodzą do pracy w różnych godzinach, a strajk odbywa się w czasie godzin dydaktycznych. Znaczna część dzieci nie przyszła do szkół, bardzo dziękujemy rodzicom za zrozumienie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się dyrektorzy. – informuje rzecznik prezydenta Zamościa.

Sytuacja wygląda następująco:

Przedszkola miejskie:

Nr 1, 5, 6, 9 praca odbywa się normalnie. W Przedszkolu nr 9 kilku nauczycieli przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale opieka jest zapewniona na cały czas trwania strajku (niezależnie od tego, jak długo będzie trwał).

Nr 2, 4, 10, 12, 15 – nauczyciele strajkują, ale liczba nauczycieli jest wystarczająca i opieka nad dziećmi jest zapewniona.

Nr 7, 8, 13 i 14 – tu sytuacja jest trudna, ponieważ do strajku przystąpiła większa liczba nauczycieli, ale opieka nad dziećmi jest zorganizowana.

Jeśli chodzi o posiłki – dzieci otrzymują je tak, jak zwykle (tak samo jest w szkołach podstawowych).

Szkoły podstawowe zapewniają opiekę dzieciom, organizują zajęcia opiekuńcze, świetlicowe.

Szkoły ponadgimnazjalne – I i III LO mają rekolekcje, tutaj również nauczyciele strajkują, w pozostałych placówkach opieka jest zapewniona.

(źródło: Urząd Miasta Zamość)

Szkoły mogą liczyć na wsparcie z OSiRu, ZDKu, Książnicy Zamojskiej, Muzeum – jeśli będzie taka potrzeba, pracownicy tych placówek w każdej chwili mogą zorganizować na terenie szkoły zajęcia dla dzieci i młodzieży.  Ogółem – w szkołach podstawowych pracuje ponad 80 nauczycieli, podobnie jest w przedszkolach. Nie strajkują: SOSW, Bursa Międzyszkolna nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego. – wylicza Marta Lackorzyńska-Szerafin.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 10.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "bel" dnia 8 kwietnia 2019 o godzinie 15:28:40 napisał:
  Czy to prawda, ze rodzice mogą nas pozywać do sadu jak lekcje nie będą się odbywać i nie będzie egzaminów? I dlaczego nikt nam nie mówił, ze za każdy dzień strajku zabiorą nam pensje? Gdybyśmy wiedzieli wcześniej to wielu by sie na to nie zdecydowało!
  R E K L A M A
  • "tomasz" dnia 8 kwietnia 2019 o godzinie 17:27:57 napisał:
   Tak, przysługuje im takie prawo. Mogą was pozwać i najprawdopodobniej wygrają. Najprawdopodobniej - bo wiadomo ciężko przesądzać o sprawie przez wyrokiem, no i każda sprawa ze względu na stan prawny może być inna. W jednym przypadku może to być, że rodzic przyprowadzić dziecko do szkoły, a zostało ono bez opieki lub z tego względu musiał je zabrac do domu, co pociągnęło za sobą dalsze konsekwencje. Inne przykłady to brak ważnych zajęć np. dziecko ma problemy z matematyką a zajęcia z tego przedmiotu nie odbyły się. Podobnie z egzaminami. Co do cięcia pensji. Niestety ustawa stanowi jasno, że za czas strajku pensje nie będą. Samorząd nawet jakby bardzo chciał, to nie będzie mógł wam tego zrekompensować - naraziliby się na zarzutu. Zresztą w przypadku każdej takiej decyzji - regionalna izba obrachunkowa stwierdziłaby jej nieważność ze względu na rażące naruszenie prawa.
 • "Kubel" dnia 8 kwietnia 2019 o godzinie 19:00:23 napisał:
  Skąd te dane ? Całkowita nie prawda. Które szkoły całkowicie strajkują ?
 • "Anonim" dnia 8 kwietnia 2019 o godzinie 19:34:42 napisał:
  Bel .... a czy wiesz, że nauczyciele mogą pozwać rodziców takiego dzieciaka, który napisał egzaminy bardzo słabo bo zajął im czas i nie skorzystał z niego. ? Hahahhah
 • "ad111" dnia 8 kwietnia 2019 o godzinie 19:35:19 napisał:
  W tej informacji prawie nie ma informacji. Przydałoby się jakieś zestawienie strajkujących palcówek, jakieś wyliczenia procentowe, jakieś analizy, gdzie ile dzieci można zaopiekować, jakiś nr kontaktowy, itd. A tak, to tylko wierszówka i to słabiutka...
 • "Ojciec" dnia 9 kwietnia 2019 o godzinie 8:05:54 napisał:
  Teraz strajkują bo im się w główkach poprzewracało. Nie patrzą na sytuację dzieci!!! Za chwile jest długi weekend majowy i co nauczyciele są tak zmęczeni "pracą" że muszą odpocząć w Grecji !!! Tak jest np. w III LO. To woła o pomstę do nieba!!! Pensum powinni mieć minimum 30 godzin tygodniowo wówczas może coś by nauczyli nasze dzieci. A tak wszyscy muszą brać korepetycje. Kto na to pozwala?
 • "Lena" dnia 9 kwietnia 2019 o godzinie 8:33:46 napisał:
  " Jak mogą wyżyć młodzi nauczyciele za dwa tysiące złotych pensji"-zastanawiała się dziś rano posłanka z Nowoczesnej w jednym z telewizyjnych programów. No i jeszcze taki wątek: w poprzednim proteście nauczycielskim polegającym na zwolnieniach lekarskich, mojej znajomej z Wrocławia synowa, która jest nauczycielką poinformowała ją, że będzie w poniedziałek chora i będzie na zwolnieniu lekarskim. Na pytanie co jej dolega odpowiedziała, że dopiero w poniedziałek będzie ją bolała noga, tylko nie wie - lewa, czy prawa. Ciekawe, który lekarz zdiagnozować miał w poniedziałek stan chorobowy nóg tej nauczycielki.
 • "WŁaśnie" dnia 9 kwietnia 2019 o godzinie 9:08:09 napisał:
  Właśnie, trzeba brać korepetycje, a kto ich udziela? Nauczyciele! A dostał ktoś rachunek za korepetycje? Czyli na czarno, bo umówmy się, o nierejestrowanej działalności mówi się od roku, a do tej pory nikt nie zakładał firmy. Na miesiąc ich wysłać do pracy w biznesie to zobaczą, co to znaczy praca, według GUS 1,5 mln Polaków zarabia mniej niż najniższa, albo najniższą, czyli 1634 zł na rękę (za pracę 40 godzin tygodniowo), a nie 1830 zł jak nauczyciel stażysta (18 - 26 godzin, nawet jeśli sprawdza klasówki i wyjdzie mu 40 godzin tygodniowo zarabia więcej), kontraktowy 1885 zł, mianowany 2132 zł, dyplomowany 2492 zł. Nauczycieli w Polsce jest 500 tysięcy i trudno im przeżyć za 1830 zł i więcej, a 1,5 miliona Polaków jakoś żyje... Dziwne!
 • "WŁaśnie" dnia 9 kwietnia 2019 o godzinie 9:09:26 napisał:
  Żeby nie uogólniać, zamiast nikt - mało kto zakładał firmy.
 • "Anonim" dnia 9 kwietnia 2019 o godzinie 9:27:25 napisał:
  wyjdzie im to bokiem dla rodzicow wazniejsze sa dzieci niz fanaberie nauczycieli a jak wyjdzie ze to akcja polityczna to juz nikt ich nie bedzie popierac
 • "Obiektywnie" dnia 9 kwietnia 2019 o godzinie 18:34:23 napisał:
  Poziom większości komentarzy każe przypuszczać, że ich autorzy mieli z nauką i nauczycielami nie po drodze. Brawa dla nauczycieli, że przynajmniej ich pisać nauczyli. Czytanie ze zrozumieniem bywa jednak kłopotliwe.
  R E K L A M A
 • "zamościak" dnia 9 kwietnia 2019 o godzinie 20:34:00 napisał:
  Popieram nauczycieli. Nikt nie każe wysyłać dziecka na korepetycje, jak jest głąbem to i głąbem zostanie, jakieś geny przejmuje. Jak ktoś czuje się na siłach to może zastąpić strajkujących nauczycieli, życzę powodzenia. Może wtedy zrozumie dlaczego nauczyciele chcą lepszego traktowania, szczególnie ze strony głąbów ... młodych i starych. Grochem o ścianę ...
  • "Mefisto" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 7:50:33 napisał:
   Nauczyciele chcą lepszego traktowania, a że mają okazję to walczą. Nie popieram nauczycieli. Statystycznie najgorsi absolwenci studiów zajmują się "nauczaniem" (badania NIK), jednostki które były za słabe aby podjąć pracę na bardziej wymagających stanowiskach. Jak ktoś jest głąbem, to nauczyciele nie powinni mu dać promocji do następnej klasy. A że promocję dostają wszyscy, to od 20 lat mamy coraz słabszą edukację. Porównaj sobie matury z matematyki z początku lat 90tych, oraz to coś z czym dzisiejsza młodzież się zmaga a i tak w ogromnej części oblewa. To wszystko wina nauczycieli którzy nie potrafią niczego wyegzekwować. Potem wszyscy z nich podejmują studia (bo przecież to modne) i dzięki temu mamy dziesiątki "wykształconych" młodych którzy chcą zarabiać, ale nic nie potrafią. Spirala się nakręca, nauczyciele strajkują o lepsze warunki, ale żaden z nich nie deklaruje poprawy poziomu nauczania, który jest tragiczny.
 • "ad111" dnia 9 kwietnia 2019 o godzinie 21:09:41 napisał:
  Pogarda, jaką wylewają na ludzi obrońcy nauczycieli i zapewne sami nauczyciele sprawia, że strach wysłać dziecko do szkoły. Opamiętajcie się.
  • "piter" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 0:59:13 napisał:
   To spójrz na większość komentarzy w sieci jaki jest hejt na nauczycieli. Zobacz co jest w telewizji Kurskiego.
  • "Anonim" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 19:41:45 napisał:
   Nie wysyłaj .... ucz sam w domu
 • "ad111" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 8:35:28 napisał:
  Nie oglądam TVPiS, a odpowiadanie hejtem na hejt przez nauczycieli nie świadczy o nich dobrze. Strajk niech sobie będzie, ale egzaminy powinny się odbyć bez dodatkowego stresu dla uczniów. Niestety nauczyciele mają gdzies stres uczniów, rodziców. Nawet o strajku w szkole do której chodzi mój dzieciak dyrekcja poinformowała 10 minut przed godziną 8.00. To jest normalne?
 • "zamościak" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 9:28:04 napisał:
  do "Mefisto": to nie wina nauczycieli, to efekt "majstrowania" na górze przy systemie szkolnictwa, każdy nowy projekt wdrożony w życie jest opłacany, dlaczego więc nie kombinować, kasa do kieszeni jest. Trochę głąbów na górze mamy (pokłosie Stelmachowskiego) popieranych przez tych co na dole
  • "Mefisto" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 10:56:44 napisał:
   Mówię o konsekwentnym nauczaniu i niskich wymogach w szkołach. O patologi "przepychania" przez szkoły średnie ludzi którzy nie powinni ich ukończyć. Następstwem tego jest słaba zdawalność egzaminów maturalnych, a to z kolei przyczynia się do obniżania ich poziomu. Tutaj winni są niestety nauczyciele. Potem mamy dużą ilość absolwentów, trend studiowania powoduje powstawanie beznadziejnych uczelni wyższych które wszyscy kończą z tytułem. Koniec końców ludzie kończący z wyróżnieniem, WAT, Politechniki czy dobre uniwersytety mają podobny dyplom co Ci, którzy męczyli "renomowane zamojskie uczelnie". Ale to jest już problem o którym wspominasz. Nauczyciele powinni ustalać określoną poprzeczkę poniżej której nie ma możliwości zejścia. Jeśli trafia się ktoś kto nie chce się uczyć, powinien być natychmiastowo odrzucany aby nie obniżać poziomu i nie ciągnąć w dół reszty grupy. Niestety nauczyciele tego nie robią, rezultat jest widoczny z roku na rok.
 • "zamościak" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 12:00:56 napisał:
  Bicie piany. Nauczyciel jest narzędziem systemu. Przyjmij do głowy, że wymogi idą z góry. Nie daj boże nauczyciel się przeciwstawi to już gawiedź chorych ambitnie rodziców goni do kuratorium. Kto jest głąbem to i głąbem zostanie. Słyszysz, że dzwony biją, ale nie wiesz jeszcze gdzie. Przeanalizuj dobrze problem to może zrozumiesz, że nauczyciele mają związane ręce przez głąbów na górze.
  • "Mefisto" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 13:52:18 napisał:
   Kto jest głąbem, to i głąbem zostanie. Dzięki Wam, z tytułem naukowym. Dokładnie takich ludzi trzeba w tym kraju. Skoro wymogi są ustalane odgórnie, to jak to jest, że młody człowiek przechodzi z klasy do klasy, a potem uwala egzamin maturalny który przecież również dostosowany jest do tych wymogów? Och, i ta riposta o dzwonach. Przypomniała mi się nauczycielka historii ze szkoły średniej, która nie pozwalała podejść do poprawy sprawdzianu argumentując to: "Bo tak!" Przyczyniliście się do rozłożenia na łopatki edukacji. Właśnie dlatego, zawód nauczyciela w Polsce nigdy nie będzie prestiżowy. Pomimo to, życzę Wam wszystkim, żeby nigdy strajkująca pielęgniarka czy lekarz nie odmówili pomocy z powodu protestu, tak jak Wy zostawiliście uczniów samych w ważnym momencie. I pisze to jako człowiek, który ma doświadczenie jako pracownik naukowy na uczelni technicznej.
 • "ad111" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 12:59:06 napisał:
  Ztym związaniem rąk nauczycieli, to jest i tak, i nie. Rada Pedagogiczna w szkole może dużo, ale nie korzysta ze swoich uprawnień. Ba, nauczyciele skarżą się tylko na to, że to dupogodziny, za które im nie płacą i w ogóle nie przychodzi im do głowy, że to wtedy jest ich 5 minut, żeby pokazać siłę dyrekcji i uczniom. Za wytyczne z góry, to "sra ogniem" dyrekcja. Tak więc "Mefisto", ma duużo racji w tym co pisze. Nauczycielom (nie wszystkim, ale...) zwyczajnie się nie chce chcieć i wolą płynąć z prądem łykając debilne zarządzenia niejednokrotnie debilnej dyrekcji. A ja jest wybór dyrekcji, to zazwyczaj głos nauczycieli jest głosem organu założycielskiego bez względu na kompetencje. A później kadzenie, bez względu na idiotyczne zarządzenia. A później płacz, że nauczyciele są źle traktowani. Sami sobie często gotujecie taki los. Jesteście siłą, z którą musi się liczyć rząd, samorząd i społeczeństwo, a nie potraficie tej siły wykorzystać, bo rozgrywają was jak dzieci i to podobno "głupsi" od was. I wy macie być wzorem dla przyszłych pokoleń? I wy macie być tą elitą?
 • "niewytrzymam" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 14:59:53 napisał:
  Ok. Bądźcie pozdrowieni. Nie macie pojęcia jak jest na co dzień w szkole, rodzice rządzą wraz ze swoimi pupilkami-głąbami. Kuratorium i góra-bałwany zamiast stanąć za nauczycielem to kłaniają się rodzicowi bo on radny, sponsor, polityk i ch...j wie kto jeszcze. Tu jest pies pogrzebany. Uczniowie-gówniarze niech wezmą sie do nauki a nie do szukania swoich praw. K...wa lalusie walą do mamusi, tatusia na skargę bo nauczyciel tupnął nogą. Jak popieracie takich rodziców to się walcie głąby.
 • "ad111" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 17:56:09 napisał:
  I właśnie pokazujecie tę swoją "elitarność", misję i powołanie wyzywając ludzi od "głąbów". To wy tych "głąbów" kształcicie i przepuszczacie do kolejnej klasy, bo wam się nie chce w wakacje organizować egzaminów komisyjnych. Rodzic nic nie może w szkole zrobić nauczycielowi, jeżeli ten robi swoje. Jeżeli jednak nie robi tego co powinien lub przekracza uprawnienia, to słusznie, że są skargi na takie postępowanie. Wyzywanie rodziców i uczniów od "głąbów" nie podniesie oceny nauczyciela w oczach społeczeństwa. Pogrążacie się i dajecie argumenty przeciwnikom waszego protestu. I jeszcze jedno, zrezygnujcie z karty nauczyciela, tak żeby miernoty wywalić z zawodu, a dobrzy nauczyciele niech wtedy dostają nawet 2 średnie krajowe miesięcznie. Bo jeżeli ma być podwyżka, a później znowu będzie się nasze dzieci i rodziców wyzywać od głąbów, to może niech się to zawali i na zgliszczach należy zbudować coś nowego, ale już bez miernot.
 • "niewytrzymam" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 19:36:44 napisał:
  no to czekamy na twoje odejście ad111, obecnie przeszkadzasz, nawet nie wiesz do kogo zwracasz swoje myśli, nie bądź mecenasem dzieci i rodziców bo pomyślę, że te głąby na górze to też twoja trzoda
  • "Mefisto" dnia 11 kwietnia 2019 o godzinie 14:54:38 napisał:
   Co tam, fakty bolą? Co dziwnego w tym, że rodzic chce aby dziecko w normalnych warunkach zdało egzaminy, bez akompaniamentu dźwięków trzody chlewnej i bydła? Długo jeszcze będziesz wycierać gębę "głąbami z góry"? Obecnie średnia krajowa nauczyciela dyplomowanego to 5600 brutto (ze wszystkimi dodatkami). Więcej niż średnia krajowa. Kwoty te muszą uzyskać nauczyciele w każdej gminie, wynika to z karty nauczyciela. Nauczyciele to średniaki, nie jesteście głodującą grupą i podwyżki nie należą się Wam tak, jak ratownikom medycznym (stres, odpowiedzialność, konsekwencje przy popełnieniu błędu - sromotnie przegrywacie w każdej kategorii). Widział ktoś kiedyś, nauczyciela wystawiającego paragon/fakturę za korepetycje? Protest miałby sens, ale tylko gdy poziom nauczania podnosił się systematycznie, a podwyżki pełnią funkcję nagrody za budowanie inteligencji w Polsce. Tymczasem, Wasze działania mają odwrotny skutek, a kreujecie się na niedocenione bożyszcza bez których świat się zawali. I przypominam: statystycznie najsłabsi absolwenci studiów, zostają nauczycielami.
   R E K L A M A
 • "ad111" dnia 10 kwietnia 2019 o godzinie 20:19:14 napisał:
  Argumentum ad personam świadczą wiadomo o czym.
  R E K L A M A
 • "niewytrzymam" dnia 11 kwietnia 2019 o godzinie 18:54:36 napisał:
  Cienkie bolki, niby "inteligenty", a słoma spod pachy wyłazi. Tak, tak "mefisto" i inni. Udajecie oczytanych, zorientowanych i doświadczonych, a tak naprawdę gó...no wiecie w tym temacie. szpachlujcie dalej swoje umysły i innych naiwniaków.
  • "Mefisto" dnia 15 kwietnia 2019 o godzinie 7:27:05 napisał:
   W twoich wypowiedziach jest za to masa "argumentów i merytoryki". Wszyscy "udający" potrafią w przeciwieństwie do Ciebie uzasadnić swoje przekonania, podeprzeć je argumentami. Ty za to reprezentujesz poziom typowego nauczyciela, który wszystko wie ale nie umie niczego sensownie wytłumaczyć. Właśnie tacy ludzie jak Ty, doprowadzili do obecnej sytuacji. To przez takich jak Ty edukacja nurkuje w dół. Dużo szczekania, ataków, zero konkretów czy działań. P.S. - W przeciwieństwie do Ciebie nie byłem najsłabszą miernotą na studiach. P.S. 2 - Mówimy słoma z butów a nie spod pach, cienki bolku nauczycielu.
 • "ad111" dnia 11 kwietnia 2019 o godzinie 19:14:07 napisał:
  Po otwarciu strony trzeba kliknąć w link Kompetencje Rady Pedagogicznej i się doszkolić i nie gadać, że nie wiemy co mogą nauczyciele. Nauczyciele w szkole mogą prawie wszystko, ale nie chcą. Wolą wyzywać wszystkich oponentów od głąbów. Wstyd.
 • "Thomas" dnia 11 kwietnia 2019 o godzinie 21:51:47 napisał:
  a111@ Wyjąłeś mi to z ust.
 • "Thomas" dnia 11 kwietnia 2019 o godzinie 21:53:09 napisał:
  Nauczyciele oceniając sami powinni poddać się ocenie.
 • "ad111" dnia 13 kwietnia 2019 o godzinie 9:11:20 napisał:
  Przypominam tylko, że mnie obchodzą dzieci i młodzież, którzy od tygodnia są na przymusowych wagarach, a podobno program przeładowany, a podobno o dobro dzieci chodzi. W przyszłym tygodniu nie dość, że nadal strajk, to i tak zajęć by nie było, bo św. piątki i inne malowane jaja. A za pasem majówka i koniec roku szkolnego. Ot poświęcenie i misja edukacyjna nauczycieli jak na dłoni.
 • "bf" dnia 14 kwietnia 2019 o godzinie 20:57:23 napisał:
  Po co Ci uczniowie w tak dużej liczbie jeszcze przychodzą do szkoły skoro wiedzą,ze jest strajk.Pis popełnia olbrzymi błąd idąc na zwarcie
 • "nauczyciel 15..." dnia 15 kwietnia 2019 o godzinie 12:09:38 napisał:
  "Elita" społeczeństwa jak dowiedziała się, że za strajk nie zapłacą to poszła ..na L4 ? Założę się, że "choroba" nie przeszkadza im w udzielaniu korepetycji. Oto poziom części środowiska...
 • "niewytrzymam" dnia 18 kwietnia 2019 o godzinie 12:29:45 napisał:
  Nie odrobiliście lekcji ... głąby. Dalej bądźcie zadufani w sobie, pseudo myśliciele-odnowiciele, słoma już nie tylko spod pachy ...
  • "Mefisto" dnia 18 kwietnia 2019 o godzinie 18:49:50 napisał:
   Zaskakujące oschle i surowo oceniasz profesję nauczyciela :)
 • "Anonim" dnia 21 kwietnia 2019 o godzinie 22:13:06 napisał:
  Karta nauczyciela do likwidacji, ewidencja czasu pracy nauczyciela, kartkówki i sprawdziany sprawdzane w szkole i na tej podstawie powinien być wyliczany czas pracy. Sytuacja w oświacie jest złożona, że aż prosta. Tak jak mówił dobry wojak Szwejk Co jeszcze? Doszkalanie, w każdej pracy pracodawcy mile patrzą się na dokształcających się pracowników, nierzadko sami refundują koszty nauki, czy to na kursach czy na studiach podyplomowych. Moje wątpliwości budzą studia podyplomowe czy roczne studia podyplomowe zastąpią pięć lat studiów zaocznych lub pięć lat studiów dziennych? . Nauczyciel nauczycielowi nie jest równy nauczyciele, którzy mają wyniki, mają laureatów, finalistów - zasługują na każde pieniądze, słabi nauczyciele - bo tacy są nie powinni pracować w szkole.
 • "kmicic" dnia 23 kwietnia 2019 o godzinie 14:32:50 napisał:
  Szanowni nauczyciele, powołujecie się na wzorce zachodnie jeżeli chodzi o zarobki zagranicznych belfrów, a czy wiecie, że wasze pensum nijak ma się do pensum na zachodzie, Polski nauczyciel pracuje tygodniowo o wieeeele krócej niż nauczyciel na zachodzie? I jeszcze jedno, dlaczego teraz przez was wielu rodziców zmuszonych jest brać wolne w pracy aby zaopiekować się dziećmi (dzieci z I i II klasy trudno zostawić samych w domu, a nie każdy ma na "chodzie" babcie)i przez to będę mieli mniej urlopu na wakacje w odróżnieniu od was bo przecież wam tego urlopu nikt nie zabierze. W ogóle nie zdajecie sobie sprawę, że w tej sytuacji za wasz strajk będą finansowo odpowiadać samorządy terytorialne (zarządzające szkołą), wchodzą tu w grę także pozwy o zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. i jeszcze jedno, dlaczego inni nie protestują, kasjerki w supermarketach, murarze, elektrycy, kierowcy itp. przecież oni też zarabiają mniej niż ich koledzy na zachodzie?
  R E K L A M A
 • "mieszkaniec" dnia 24 kwietnia 2019 o godzinie 12:28:57 napisał:
  ależ ta grupa zawodowa ma takie przywileje co inna nie ma. Lato całe wolne, ferie, święta, weekendy , dodatki świąteczne, 13-stki. Praca podana oficjalnie 18-20h. która grupa zawodowa tak ma dobrze? Sądze, że wielu by wolało mniej zarobić i mieć takie udogodnienia. Tylko im się w dupach poprzewracało od tego dobrobytu! Jak źle to inne zawody czekają w tedy poczują co to praca w której Ciebie nie szanują
  • "Polak" dnia 24 kwietnia 2019 o godzinie 20:41:42 napisał:
   Drogi mieszkańcu, to jest wolny kraj (jeszcze). Zatrudnij się jako nauczyciel i korzystaj pełną gębą z tych dobrodziejstw. A może nie masz kwalifikacji? To nic. Idź do szkoły, potem studia, potem kolejne i jeszcze jedne. I już będziesz mógł mieć całe wakacje wolne!
 • "Mefisto" dnia 25 kwietnia 2019 o godzinie 7:36:59 napisał:
  Och, jakież to trzeba mieć kwalifikację, aby zostać nauczycielem. Powtarzałem, już nie raz, powtórzę znów: WEDŁUG BADAŃ NIK NAUCZYCIELE TO NAJSŁABSI ABSOLWENCI STUDIÓW. Przestań się kreować na inteligenta, wizjonera przyszłości i podwalinę tego narodu. Jak studiowałeś gównokierunek, to musisz robić kolejne, i jeszcze jedne i jeszcze jedne. Wszystkie takie same, nic nie warte zaliczone na zasadzie: płacę - wymagam. Zostając nauczycielem, zatrzymujesz swój rozwój, klepiesz na lekcjach jeden ten sam program przez wiele lat. Nie każdy chce się zatrzymać, człowiek ma wrodzoną tendencję rozwojową. Dobry matematyk, inżynier, fizyk czy chemik nie musi martwić się o pracę. Kiepski robi podyplomówkę i idzie "uczyć".
 • "mieszkaniec" dnia 25 kwietnia 2019 o godzinie 9:19:52 napisał:
  drogi ,,Polak'u" - widać nie znasz życia. W wielu placówkach trzeba mieć plecy aby się dostać do szkoły na nauczyciela. Ja nie wiem skoro tak im źle to niech zmieniają robotę skoro nie szanują tego dobrobytu;) Widzisz jak idzie to w dwie strony.... P.S: a inni to się nie kształcili i nie kształcą. Są kierunki np: inżynierskie gdzie studia są znacznie trudniejsza, a niestety różnie po nich z robotą u nas, a na Zamojszczyźnie tym bardziej. Nauczyciele wiedzieli gdzie idą, wiedzieli za jaką kasę więc o co mogą mieć pretensje? Jak źle mogą się zwolnić i iść tam gdzie jest lepiej czego tego nie robią tylko kluczowo się trzymają stołków;) Trochę śmierdzi hipokryzją:)
 • "kmicic" dnia 25 kwietnia 2019 o godzinie 18:33:24 napisał:
  a i jeszcze jedno, dla rozluźnienia emocji, polecam Państwu film "Dzień Świra", główny bohater jest nauczycielem, jest tam pamiętna scena z wypłatą, kiedy dostaje na rękę 777 zł, z czego jest baardzo niezadowolony (czemu werbalnie daje wyraz), jednak ani myśli o jakimś strajku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Jan
Dla prawych ludzi, praca dla dobra Zamoj...
Magdalena
Przepiękne przedstawienie, polecam i gr...
KL
Możliwe jest, że Misski Brzydul z Lube...
z_boku
Czym droga Leno uraził Ciebie mój niew...
trzecie oko
Rajd Rowerowy Zamość-Zwierzyniec lub K...
ad111
Oto dowód, że równoległe światy ist...
Gizo
Jedno jest pewne. Od początku zawislak ...
jan III
Co on takiego dobrego dla mieszkańców ...
I to przegrał z kretesem, w takim Zamo...
Elka
A ja mam pytanie - a kto się wreszcie z...
Lena
Zboku, posłuchaj: najpierw rozejrzyj si...
ak
A jednak rozczarowanie antyklerykałów ...
ad111
Poseł "tej ziemi", to jak Jan bez ziemi...
janek
Doceniajmy ludzi, którzy są tak blisk...
Tutejszy
Poseł to swój chłop!...
Żenada
Same pochwalne komentarze :) jak już ro...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018