Polityka i Samorząd | ZamośćDaniel Czubara29 marca 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 34 komentarze

Zamość: SLD podjęło uchwałę w sprawie tablicy Róży Luksemburg

Fot. Daniel Czubara
R E K L A M A    B O A R D

Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zamościu podjęła uchwałę w sprawie tablicy  upamiętniającą postać Róży Luksemburg. 

-Stojąc na stanowisku, iż całokształt tzw. polityki historycznej prawicy nacjonalistyczno-konserwatywnej  wyrządza niepowetowane szkody społeczeństwu i Państwu, w podjętej uchwale  Rada Miejska SLD ogranicza się do wskazania bezprawności działania aparatu władzy, do którego zaliczamy również aparat IPN. Bierność wybieralnych organów samorządu terytorialnego zarówno w sprawach nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej, a obecnie wobec usuwania pomników stanowi zagrożenie unicestwienia istoty samorządu terytorialnego. Nie można nie dostrzegać faktu, iż  cała sfera samorządności realizowana poprzez organizacje samorządowe nie tylko nie jest wspomagana, ale wręcz przeciwnie jest tłamszona przez władze państwowe, chyba że są to organizacje wspierające obóz władzy. Wśród tych ostatnich zaś szczególnymi względami cieszą się organizacje nacjonalistycznej prawicy. Naszym zdaniem, przeciwstawienie się zakusom podporządkowania samorządu terytorialnego aparatowi administracji rządowej jest obowiązkiem każdego, niezależnie od sympatii politycznych. Mamy więc prawo sądzić, że sprawa ta znajdzie również wyraz w publikacjach reprezentowanych przez Państwa mediów. – mówi  Roman Podświadek, przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Zamościu.  

Treść uchwały publikujemy poniżej.

Uchwała

Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej

w Zamościu

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przywrócenia tablicy

Róży Luksemburg

Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zamościu:

 1. oświadcza, że Prezydent Zamościa bezprawnie nakazał usunięcie tablicy upamiętniającej postać Róży Luxemburg z frontonu kamienicy przy ul. Stanisława Staszica 37;
 2. żąda podjęcia przez Radę Miasta Zamościa niezwłocznie skutecznych działań w celu ponownego umieszczenia tablicy upamiętniającej postać Róży Luxemburg na dotychczasowym miejscu jej ekspozycji;
 • postanawia:
 • przekazać uchwałę Przewodniczącemu, członkom Prezydium i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz Prezydentowi Miasta Zamość;
 • przekazać uchwałę do wiadomości publicznej.

 

Uzasadnienie

Dnia 13 bm. na podstawie polecenia Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka z frontonu kamienicy przy ul. Stanisława Staszica 37 wymontowano tablicę pamiątkową upamiętniająca postać Róży Luxemburg.

Prezydent Zamościa działał z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa – ustawy o samorządzie gminnym oraz tzw. ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Prezydent Miasta działał bezprawnie wkraczając w kompetencje Rady Miasta.

Z rażącym naruszeniem prawa działał również w tej sprawie Lubelski Urząd Wojewódzki oraz aparat Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Żaden z tych urzędów nie posiada uprawnień do ingerowania w sferę kompetencji samorządu terytorialnego bez wyraźnego upoważnienia ustawowego. Samorząd terytorialny ma zagwarantowaną konstytucyjnie samodzielność podlegającą ochronie sądowej. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami.

Żaden z przepisów ustawy, w tym ustawy z 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki nie upoważniał i nie upoważnia ani Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ani aparatu urzędniczego lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej do wywierania w jakiejkolwiek formie presji na organ samorządu, jako właściwy do uznania pomnika za spełniający przesłanki uzasadniające zastosowanie art. 5a ust. 1 i 2 wspomnianej ustawy z 1 kwietnia 2016r. po nowelizacji dokonanej ustawą 22 czerwca 2017 r.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej z 22 lipca 2017 r. właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której w dniu wejścia w życie ustawy znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, usuwa ten pomnik w terminie do 31 marca 2018 r. Oznacza to, że ustawodawca powierzył ocenę przesłanek usunięcia pomnika właścicielowi lub użytkownikowi gruntu, na którym znajduje się pomnik. Na tym etapie ustawa nie przewiduje opinii IPN, ani żadnego innego sposobu ingerencji w prawo właściciela do podjęcia decyzji, która uzna za właściwą. W przypadku nieusunięcia pomnika, wojewodzie przysługuje jednie prawo do żądania w drodze decyzji administracyjnej usunięcia pomnika, który – jego zdaniem – spełnia warunki określone w art. 5a ust. 1 znowelizowanej ustawy. Takie działanie wojewoda może podjąć – zgodnie z art.  3 ust. 1 ustawy – nie wcześniej niż po dniu 31  marca 2018 r.

Od decyzji wojewody przysługuje gminie droga odwoławcza na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.

Wydanie przez wojewodę decyzji o usunięciu pomnika wymaga opinii IPN.

W związku z tym presja, jaka według informacji Prezydenta Zamościa, była wywierana na niego przez aparat urzędniczy LUW oraz IPN stanowi niedopuszczalne naruszenia prawa.

Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważa, że posługując się instrumentem ustawy z 1 kwietnia 2016 r. PiS dokonuje pełzającego zamachu na samorząd terytorialny, w celu pełnego podporządkowania go administracji rządowej. Świadczy o tym m.in. opublikowana lista ponad stu pomników, tablic pamiątkowych i innych obiektów na terenie województwa lubelskiego przewidzianych do likwidacji przez Wojewodę Lubelskiego. W stosunku do tych obiektów zastosowano procedurę identyczną, albo przynajmniej podobną do tej, która miała miejsce w odniesieniu do tablicy Róży Luksemburg w Zamościu. We wszystkich tych przypadkach samorządy miast i gmin zostały całkowicie podporządkowane aparatowi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz aparatowi IPN w Lublinie.

Stanowi to poważny krok na drodze do podporządkowania samorządu terytorialnego aparatowi rządowemu oraz aparatowi partyjnemu PiS.

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej

  Rada Miejska w Zamościu

 

 

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 8.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Daniel Czubara
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "qwerty" dnia 29 marca 2018 o godzinie 8:22:17 napisał:
  Czy wy w końcu zaproponujecie coś dla mieszkańców Zamościa? Jesteście monotematyczni.
  R E K L A M A
 • "Adam" dnia 29 marca 2018 o godzinie 8:42:06 napisał:
  Kutyła i Nowakowski czego dokonaliście w tej radzie? Nie pamiętam ich żadnych zaproponowanych uchwał.
  • "Mieszkaniec" dnia 29 marca 2018 o godzinie 12:50:34 napisał:
   No jak to? Pan RADNY walczył z taksówkami koło samolotu, farbą na autobusach, trochę popłakał na sesji w sprawie szkoły nr 4 toż to bardzo istotne sprawy dla mieszkaniowców są. Dzięki temu temu zmniejszy się bezrobocie, młodzi zostaną w Zamościu i spadną podatki. A tak na poważnie, jak były wojskowy od tylu lat na emeryturze z wielokrotnością zwykłej emerytury może rozumieć 99 % Zamościan..
 • "hoho" dnia 29 marca 2018 o godzinie 9:11:52 napisał:
  Mają problem, bo nie ma się gdzie gromadzić te 10 osób (w porywach) podczas tych ich komunistyczno-nostalgicznych zgromadzeń :)
  • "głos ludu" dnia 29 marca 2018 o godzinie 15:43:19 napisał:
   jak to nie maja gdzie? ostatnio sa modne dachy, 6 osob na dachu, na 10 tez starczyloby miejsca :)
 • "Mieszkaniec" dnia 29 marca 2018 o godzinie 9:13:39 napisał:
  SLD - Nowe rozdanie, czyli zero dla mieszkańców max dla siebie. Skończcie już Panowie do mi was zwyczajnie żal. ZERO inicjatyw dla miasta, zero pomysłów, tylko swój czubek nosa czyli emerytury SB-ków i tablice, a sekretarz SLD niby miał walczy z wyludnieniem miasta z młodych - wolne żarty. To już nawet nie jest zabawie. Powołanie struktur tylko i wyłącznie pod wybory i myślicie, że mieszkańcy tego nie widzą?. Gdzie byliście 3 lata !!!! Gdzie?
 • "Mieszkaniec" dnia 29 marca 2018 o godzinie 10:47:07 napisał:
  No właśnie jak wygląda inicjatywa uchwałodawcza panów Nowakowskiego i Kutyły? Spór o Różę Luksemburg - o jej tablicę? To nie tylko dotyczy tych Panów, ale takie pytanie należy zadać innym radnym.
 • "old "skull" w natarciu" dnia 29 marca 2018 o godzinie 10:47:49 napisał:
  Czuć presję wyborów! Prezydent Wnuk zrobił Wam towarzysze z SLD przysługę- co robilibyście jakby nie ta TABLICA? Problem z samoidentyfikacją partii politycznych nie istniałby gdyby wszyscy byli członkowie PZPR /ZSL /UD mieli ustawowy zakaz piastowania funkcji kierowniczych w administracji państwowej i samorządowej, spółdzielczości, spółkach z udziałem Skarbu Państwa i Samorządu oraz "członkowania" w nowo tworzonych partiach politycznych! Brak takiego przepisu pozwala na funkcjonowanie takich wynalazków jak członkowie "seniorzy" w nowych partiach, dożywotni politycy czy kierownicy i dyrektorzy z korzeniami w byłym systemie. Do młodych polityków- pozbądźcie się ze swoich struktur dinozaurów to MOŻE społeczeństwo będzie Was traktować poważnie. Na koniec mała rada dla zamojskiego SLD: na waszym miejscu nie używałbym pojęcia "aparat"... Rozumiem dlaczego odmieniacie ten wyraz przez przypadki kilka razy ale efekt jest odwrotny od zamierzonego! Nie wiem kto Wam tą uchwałę pisał ale "waniajet" starą szkołą agitatorów politycznych. Nie głosujcie na partie obsiadłe przez pozostałości byłego systemu! Tak oczyścimy ten Padół Zamojski.
 • "Tadeusz" dnia 29 marca 2018 o godzinie 10:49:02 napisał:
  Popieram uchwałę,usatysfakcjonuje mnie jednak dopiero ponowne zamontowanie tablicy.
  • "ha-lyna" dnia 29 marca 2018 o godzinie 10:51:11 napisał:
   i zdemontowanie w dniu 3 kwietnia.
 • "Józef Bąk" dnia 29 marca 2018 o godzinie 10:50:49 napisał:
  Czerwonym wapniakom proponuję rozwiązanie sprawy tablicy w sposób przedstawiony w filmie "Vinci". Jest tam mowa o tym, że pewne "pokręcone" osoby chcą zdobyć obraz, aby wstawić go później do prywatnej kapliczki w swoim domu i dokonywać przy nim pewnych niechlubnych czynności z radości.
  • "Józek" dnia 29 marca 2018 o godzinie 18:45:17 napisał:
   Józefie Bąk po raz kolejny puściłeś tfffuuuuu ........bąka.
 • "głos ludu" dnia 29 marca 2018 o godzinie 11:10:56 napisał:
  w tej sprawie popelniono jeden wielki blad ze nie zapytano o to co sadza o tym mieszkancy Zamoscia przed zdemontowaniem tablicy, wladze miasta w ten sposob daly do wiadomosci, ze nie licza sie z mieszkancami, jakiemus jednemu mieszkancowi idiocie nie podobala sie tablica, i juz ipn sie przychyla a prezydent slucha zamiast spytac te pozostale 80 tysiecy mieszkancow co o tym sądzą, ewentualnie spytac gdzie ja przeniesc i co z nia zrobic? jak rozumiem na prywatnym terenie mogla by dalej wisiec? nalezalo zapytac reszte mieszkancow i podjac dyskusje w tej sprawie zamiast rano cichaczem zdejmowac jak jeszcze wszyscy spią. zachowali cisze nocna? bo mozna by ich by bylo podac do sadu za zaklocanie ciszy nocnej :D
 • "Mieszkaniec" dnia 29 marca 2018 o godzinie 11:23:52 napisał:
  Od radnych trzeba i należy wymagać więcej.
  R E K L A M A
 • "K." dnia 29 marca 2018 o godzinie 11:48:14 napisał:
  Róża Luksemburg - najsłynniejsza Zamościanka. Chamskie wyrwanie tablicy pamiątkowej to kompromitacja na cały Świat.
  • "antykomuch" dnia 29 marca 2018 o godzinie 21:09:24 napisał:
   Wstyd, a nie chluba Zamościa. Po czerwonych łapkach widać, że cały aktyw partyjny "uaktywnił się", 5-7 osób... Poczekamy. Czas jest naszym sprzymierzeńcem...
 • "Mieszkaniec" dnia 29 marca 2018 o godzinie 14:37:36 napisał:
  Mnie interesuje program gospodarczy lewicy. Gdzie on jest?
  • "uff" dnia 29 marca 2018 o godzinie 15:45:31 napisał:
   glosuj na wszystko inne od pis, napewno bedzie lepiej
 • "trutnie polityczne" dnia 29 marca 2018 o godzinie 21:04:50 napisał:
  Róża Lux? Dożynki przedwyborcze i tyle. Choćbyście i 10 razy zmieniali nazwę partii to smród komuny ciągnie się za wami i waszymi "liderami". Dotyczy to także kameleonków z pełeselu ! Dziwię się młodym, że pchają się do takich skansenów partyjnych. Wytłumaczenie jest tylko jedno.
 • "Roman Podświadek" dnia 29 marca 2018 o godzinie 23:11:19 napisał:
  Zgadzam się z autorem komentarza "trutnie polityczne" - ciągnie się za nami "smród komuny". Wyrazem tego "smrodu komuny", jest przede wszystkim wzrost liczby mieszkańców Zamościa z 19.800 w 1944 do 66.300 w roku 1988 (2016 - formalnie 64.600, w rzeczywistości ?) Prognoza na 2050 r. - ok. 35 tys. Oznacza to, że pradziadkowie i dziadkowie ponad 2/3 obecnych mieszkańców Zamościa wyszli za tym "smrodem" z okolicznych wsi, z kurnych chat krytych słomą, gdzie luksusem była "sławojka", nie mówiąc o świetle elektrycznym. "Smród komuny", który się za nami ciągnie, to również likwidacja analfabetyzmu, elektryfikacja (także pełna elektryfikacja Zamościa), likwidacja "polskich dróg" itp. Tym "smrodem" były też zakłady mięsne, chłodnia składowa, fabryki mebli, metalplast, delia, fabryka domów, kombinat budowlany, pkz, wzmot i inne zakłady - łącznie w 1975 zatrudniające 22 tys. pracowników. "Smród" w postaci tych przedsiębiorstw - jak sądzę ku radości "trutnie polityczne" - został w przeważającej części skutecznie "zdekomunizowany" po roku 1990. Tym "smrodem komuny", który się za nami ciągnie, jest także wpisanie Zamościa na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, dzięki prawie 2 miliardom złotych wydatkowanym na rewaloryzację Starego Miasta w w latach 1975 - 1990 (według cen 1971, gdy średnie wynagrodzenie wynosiło 2.360 zł). Dla przypomnienia W 1961 r. na Zamojskiej Starówce 20% budynków mieszkalnych było zniszczonych w 70%; 50% obiektów zniszczonych było w granicach od 50% do 60%; natomiast zniszczenie pozostałych 30% budowli oceniono na 35% do 50%. Jest tym "smrodem" również doprowadzenie do miasta gazu w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Jest nim też wybudowanie osiedli mieszkaniowych z obiektami handlowymi, szkołami, przedszkolami, żłobkami, przychodniami zdrowia itp. Jest również "smrodem komuny" rozbudowa starego i wybudowanie nowego szpitala (obecnie im. Jana Pawła II). Dobrze byłoby również pamiętać, że wszystko to wykonaliśmy "pod okupacją, w państwie , którego nie było" i bez dotacji Unii Europejskiej. Roman Podświadek
  • "Roman" dnia 30 marca 2018 o godzinie 8:44:38 napisał:
   Romek zjedz snickersa bo nie jestes sobą.
  • "por.zUbek" dnia 30 marca 2018 o godzinie 8:53:27 napisał:
   Przepraszam, że na raty ale zajmę się jeszcze jednym wątkiem pańskiej wypowiedzi. Jak pokazała historia ta "dekomunizacja przedsiębiorstw" w Polsce, w wielu przypadkach została dokonana przy czynnym udziale wierchuszki aktywu partyjnego danego przedsiębiorstwa. To chyba nazywało się "uwłaszczeniem nomenklatury" ?..
 • "DDD" dnia 30 marca 2018 o godzinie 7:27:36 napisał:
  Roman skończ wpaść i wstydu oszczędź.
 • "por.zUbek" dnia 30 marca 2018 o godzinie 8:38:07 napisał:
  Argumenty żywcem z " komunistyczno-nostalgicznych zgromadzeń" o czym pisał wyżej "hoho". Szanuję opinie innych ale nie muszę się z nimi zgadzać. "Roman" ma rację tylko w jednym- liczb nie oszuka się. Zapomina tylko o jednym- zawsze istnieje alternatywna wizja rozwoju Polski. "Podgybajmy". Rok 1944 Polskie ziemie zalewa czerwona zaraza i jak zwykle znajdują się osobnicy wywodzący się cyt "ze smrodu", dla których walka klasowa stanowi nie jedyny ale najprostszy(!) sposób na "awans" społeczny. I cóż, okazuje się że mamy wysyp prokuratorów, sędziów, milicjantów, politruków po 3 tygodniowych kursach "moskiewskich". Dzieci takiej "nowej arystokracji" po latach podążają śladami rodziców już w chwale PRL-u i błyskach fleszy IIIRP. To ludzie są motorem zmian ale cóż począć z takim materiałem genetycznym? Czy niepodległa Polska, bez komuszej czapy nie odbudowałaby się? Śmiem twierdzić, że szybciej i z większym rozmachem. Przykład? Proszę bardzo: XX-lecie międzywojenne.
 • "por.zUbek" dnia 30 marca 2018 o godzinie 8:39:46 napisał:
  "Mieszkaniec" brawo! Gdzie program gospodarczy lewicy?
 • "grabarz" dnia 30 marca 2018 o godzinie 15:01:26 napisał:
  ... ciszej nad tą trumną....
 • "grandziarz" dnia 30 marca 2018 o godzinie 22:21:04 napisał:
  Ciekawe czy SLD swoją nową uchwałę wysłało już do towarzyszy z Niemiec?
 • "Prezes" dnia 31 marca 2018 o godzinie 14:46:28 napisał:
  Nie ma takiej potrzeby. Już tydzień temu ogólno niemiecka gazeta "Neues Deutschland" pisała o wandalach zamojskich /takiego określenia użył redaktor piszący o zdjęciu tej tablicy/.
  R E K L A M A
 • "parafianka" dnia 2 kwietnia 2018 o godzinie 12:18:14 napisał:
  To co się dzieje wokół Róży Luksemburg jest dowodem narastającego fanatyzmu w kraju. A fanatyzm , jak wiadomo, jest gorszy od faszyzmu. Wstyd mi przed Europą, Depczemy swoją przeszłość , jaka by ona nie była i w ten sposób podpowiadamy nacjonalistycznym wandalom jak niszczyć świadectwa historii. Jedno jest pewne - Pan Podświadek nie jest chorągiewką na wietrze historii , nie zmienia kursu i za to go szanuję. A przecież wśród dawnej lewicy, i nie tylko, są tacy, którzy się " przebranżowili " błyskawicznie. Elastyczni jak guma do majtek.
 • "przebranżowiona "parafianka"" dnia 2 kwietnia 2018 o godzinie 21:58:00 napisał:
  "Parafianko" , dlaczego wspominasz tylko o faszyźmie, a co z komunizmem? Lenin i Józef Stalin też byli wierni swoim ideom i za to mamy ich szanować? Szukając bliżej, Jaruzelski też do końca przekonany był, że ocalił Polskę ( wersja oficjalna...), a ocalił tylko na kilkanaście lat komunistów u władzy ( kórych "obalił" kolejny nawiedzony "bohater Bolek"... ) Nacjonalistyczni wandale depczący "swoją"(!) przeszłość? To nie jest "nasza" przeszłość! To przeszłość kreowana przez komunistów z obcymi nam Polakom bohaterami. Świetny nick "Parafianko", niestety Twój kościół ma na wierzach czerwoną gwiazdę, Twoja przesłość odliczana jest kolejnymi Zjazdami PZPR, a Twoi bohaterowie to ......i bez różnicy czy przebranżowieni czy nie.
 • "o.M" dnia 3 kwietnia 2018 o godzinie 19:29:56 napisał:
  Bravo!
 • "K." dnia 7 kwietnia 2018 o godzinie 12:45:18 napisał:
  Gazeta Wyborcza Lublin publikuje ciekawy artykuł o absurdalnej dekomunizacji Róży Luksemburg w Zamościu z ciekawym fotomontażem widoku Rynku Wielkiego. Good Job. Polecam. http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,140290,23229454,absurdalna-dekomunizacja-pomnik-w-berlinie-i-skuta-tablica.html
  • "z_boku" dnia 7 kwietnia 2018 o godzinie 15:31:32 napisał:
   Zaraz ktoś napisze że "Berlin to lewackie miasto" :)
  • "J." dnia 7 kwietnia 2018 o godzinie 15:54:09 napisał:
   Kamienica z zamojską tablicą upamiętniająca miejsce urodzenia Róży Luksemburg opisana jest w przewodnikach turystycznych, podobno nawet po japońsku. Z tego względu tablica budziła duże zainteresowanie wśród turystów z zagranicy, przewodnicy zamojscy opowiadali o zawiązkach Róży Luksemburg z Zamościem. Ciekawy jestem, co teraz opowiadają? Czekam na głosy Przewodników z Pasja, bo oni jedyni fajnie opowiadają, z wielkim znawstwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Cień
Ciekawa akcja popieram ...
Ja
Przecież takich radnych mieszkańcy mia...
witek
ludzie totalny chlam ? jak wyglądają w...
Mefisto
Zaskakujące oschle i surowo oceniasz pr...
edek
Wykluczeni cyfrowo analfabeci....Nie do...
leszek
Pan Marek W. i tablet... dajcie mu młot...
Krzychu
serio zanim władza cokolwiek zrobi ze s...
ak
Co do slamsów to zastanawiałem się cz...
ja
a co mnie to? chełmn na roztoczu? dziwn...
Poprawcie błę...
"doprowadziła do zdarzenia z jadącym w...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018