Polityka i Samorząd | ZamośćRedakcja25 stycznia 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 3 komentarze

Zamość: Skargi, oświata i nowe nazwy ulic – przed nami sesja Rady Miasta

Rada Miasta Zamość, foto: Piotr Rogalski
R E K L A M A    B O A R D

Na IV sesji Rady Miasta Zamość VIII kadencji, Radni pochylą się m.in. nad uchwałami w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, zmiany nazw ulic np. 11 Listopada, Księdza Jana Borowskiega, Zygmunta Krasińskiego i Szafirowa, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, czy zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Zamość do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia jej przebiegu. Poniżej publikujemy pełny porządek obrad sesji.

W porządku sesji znalazło się również podjęcie uchwał w sprawie sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści oraz dwóch skarg, jedna z nich dotyczy sposobu wykonania przez Prezydenta Miasta Zamościa uchwały Rady Miasta Zamość Nr XXIV/294/2016 z dnia 28 listopada 2016 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi… (Treść uchwały TUTAJ)

IV sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 roku, o godzinie 13:00 w miejskim Ratuszu. Będzie transmitowana na żywo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za IV kwartał 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści,
2/ przyjęcia informacji z działalności Zarządów Osiedli na terenie miasta Zamość za okres 2015-2018 oraz zarządzenia wyborów do organów Samorządu Osiedli na kadencję 2019-2022,
3/ skargi na sposób wykonania przez Prezydenta Miasta Zamościa uchwały Rady Miasta Zamość Nr XXIV/294/2016 z dnia 28 listopada 2016 r., (Treść uchwały TUTAJ)
4/ skargi na bezczynność i opieszałość Prezydenta miasta Zamość wobec stawianych zarzutów niedopełnienia bądź przekroczenia obowiązków służbowych przez podległych mu dyscyplinarnie funkcjonariuszy publicznych tj. PINB,
5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,
6/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Zamościa,
7/ wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opiaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
8/ zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
9/ nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa (ul. 11 Listopada),
10/ nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa (ul. 4 Pułku Piechoty Liniowej – Czwartaków),
11/ nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa (ul. Księdza Jana Borowskiego),
12/ nadania nazwy ulicom na terenie Miasta Zamościa (ul. Zygmunta Krasińskiego i Szafirowa),

13/ zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,
14/ zmiany uchwały nr XL/512/2018 Rady Miasta Zamość, (Treść uchwały TUTAJ)
15/ zmiany uchwały określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość,
16/ regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
17/ stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Zamościu,
18/ stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Zamościu,
19/ stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3 w Zamościu,
20/ stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 4 w Zamościu,
21/ stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 5 w Zamościu,
22/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,
23/ zmiany nazwy Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu,
24/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,
25/ zmiany nazwy Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu,
26/ zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu,
27/ stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zamościu,
28/ stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,
29/ stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu,
30/ stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu,
31/ stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
32/ stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
33/ stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
34/ upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”
35/ zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Zamość do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia jej przebiegu,
36/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
37/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
10. Zapytania i wolne wnioski radnych.
11. Informacje bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

źródło: BIP Miasta Zamość TUTAJ

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 6.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "Jango Fett" dnia 25 stycznia 2019 o godzinie 15:33:29 napisał:
  Czy będzie poruszona kwestia obniżek diet radnych?
  R E K L A M A
 • "Gospodarka_odpadami" dnia 25 stycznia 2019 o godzinie 18:05:57 napisał:
  Kiedy wreszcie w Zamościu pojawią się na posesjach pojemniki szare lub brązowe - takie na odpady biodegradowalne? W innych miastach i miejscowościach naszego województwa takie pojemniki są przy każdym domu. Popioły można odbierać w sezonie zimowym, to można też odbierać odpady biodegradowalne.
 • "ciekawski" dnia 27 stycznia 2019 o godzinie 12:16:50 napisał:
  nie widzę w porządku sesji punktu dotyczącego sprawy bulwersującej wszystkich mieszkańców tj. obniżenia wynagrodzenia radnych i czy będzie przedłużony stół dla wice przewodniczących bo tych dwóch z prawej musi się do siebie przytulać jako że ciasnota i stół za krótki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
WerT
Bo Flip i Flap nie występują jak to ni...
leniwce w radzi...
Ćwik nieobecny? Zwolak nieobecny? Szopk...
cchenieek
Panie Josik, mowiles Pan ze nie dasz Pan...
observer
niepotrzebne odwlekanie w czasie, które...
Rozbawiony
Ćwik to może już rozprawił się ze s...
prq
Warto dodać, że w pociągach (szynobus...
ja z zamoscia
Idąc tokiem myślenia Pana Przewodnicz...
"Tony papierów...
Najważniejszy temat sesji już za nami....
jim
Jedynym BEZPOŚREDNIM jest faktycznie re...
zamola
I bardzo dobrze, bo ludzie nie dbają, r...
edek
Z Zamościa do Zwierzyńca w 7 minut? Pe...
ja z zamoscia
Audyt jest konieczny. Dzięki za wniosek...
Viki
Można sobie zaklinać rzeczywistość a...
ja z zamoscia
za fanaberie prezesów i ..... nie może...
mieszkaniec
o co ten krzyk??przeciez wschodnia stron...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018