R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćRedakcja26 grudnia 2017 FACEBOOK | 3994 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Zamość: Przed nami sesja Rady Miasta [PROGRAM]

Zamość. Ratusz. Fot. R. Moteka

R E K L A M A    B O A R D

Przed nami sesja Rady Miasta Zamość. Jest to ostatnia – najważniejsza sesja w tym roku. Radni zajmą się bowiem przyszłorocznym budżetem.

Sesja odbędzie się 28 grudnia 2017 r. o godz.13.00 w sali Consulatus w Ratuszu, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta.
4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkńców.
6.Wnioski i wypowiedzi mieszkńców.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
9. Wieloletnia prognoza finansowa.
10. Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 9 i dyskusja nad pkt 9.
11.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wieloletniej prognozy finansowej.
l 2.Uchwalenie wieloletniej pro gnozy finansowej .
13.Przedstawienie projektu Budżetu Miasta Zamość na rok 2018.
14. Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 13 i dyskusja nad
pkt 13.
15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
16.Dyskusja nad projektem Budżetu Miasta na 2018 r.
17. Uchwalenie Budżetu Miasta Zamość na rok 2018 .
18. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o.
1.projekt uchwały Klubu Radnych PIS,
2.projekt uchwały Prezydenta Miasta Zamość
2/skargi rodziców uczniów klasy VI a na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu,
3/ zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zamczysko,
4/ uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,
5/ uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
6/ stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,
7/ zmiany uchwały nr XXVII/329|2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań,na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,
8/ Głównych Kierunków Rozwoju Zamojskiego Sportu na lata 2018,2022,
9/ wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Zamość do Zamojskiego Klastra Energii,
10/ przyjęcia do realizacji w 2018r. ,,Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Zamość na lata 2016-2018,
11/ zatwierdzenia projektu pozakonkursowego pt. ,,Aktywizacja- krokiem w stronę pracy edycja IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 201,4-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP,
12/ zatwierdzenia  ramowych planów pracy komisji stałych Rady MiastaZamość na 2018 rok ,
I3l przyjęcia ramowego planu pracy Rady MiastaZamośó na 2018 rok.
19. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w ar.36 ust. 1-3 i ust.5 oraz wydanych decyzjach,o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.poz. 1073 zpóźn. zm.)
20. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
21.Zapytania i wolne wnioski radnych.
22.lnformacj e bieżąc e.
23.Zamlaięcie obrad.

Autor: Redakcja
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 2.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Tagi, hashtagi i słowa klucze:
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:


UWAGA!! Pamiętaj że internet daje tylko złudzenie anonimowości. A mit o bezkarności w sieci można włożyć między bajki.

Hm 2 minuty temu
Najważniejsze to utrzymywać ciemnotę ...
. 7 minut temu
Ile kosztuje bilet BUS z Zamościa do Lu...
ad111 21 minut temu
A już się martwiłem, że trochę dłu...
KIBIC 28 minut temu
Kolejny sukces normalnie! Poza sportowym...
Zm 31 minut temu
Tak naprawde to przydal by sie nowy stad...
Kto 51 minut temu
Masz racje ja mysle ze w koncu nastanie ...
Na mnie i wielu 53 minuty temu
Zachęty tego pana działają w drugą s...
Gabriela Korkos...
Damy radę :)...
Gabriela Korkos...
Komentarz cały czas jest dostępny: ...
wołek
Szanowna władzo jeszcze trzeba im dorz...
Lbn
Nie czepiaj się Padwy a Osiru, jest prz...
realista
Jakie to Polskie, pod płaszczykiem anon...
Janek
Dokładnie tak! Zastanówmy się, ile za...
PR
Frekwencja dopisała szkoda, ze tylko zb...
z_boku
@"anty" - skąd mam wiedzieć czy nas st...
z_boku
Zbiórka pieniędzy bez wcześniejszego ...
anty
czy nas stać na utrzymanie Hetmana? Je...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny