Społeczeństwo i patriotyzm | Zamośćtekst nadesłany29 marca 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 2 komentarze

Zamość: Premiera filmu dokumentalnego „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej”

fot. nadesłane
R E K L A M A    B O A R D

22 marca 2019 r. w Centrum Kultur Filmowej „Stylowy” w Zamościu miała miejsce uroczysta premiera filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej”. Pomysłodawcą, organizatorem powstania i zrealizowania filmu był Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Patronat Honorowy nad premierą wyprodukowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość i Telewizję Polską S.A. TVP3 Lublin filmu objął Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk.

W wyniku podjętych przez ŚZŻAK Okręg Zamość starań, jego produkcję dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz sponsorzy i darczyńcy: Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o., Zamojskie Zakłady Zbożowe, Lasy Państwowe, Attyla s. j., PGE Dystrybucja S. A. Partnerem premiery było Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu.

Zaproszenie na premierę przyjęli Weterani – żołnierze Armii Krajowej – płk Zbigniew Kruk ps. „Witek”, płk Bronisław Malec ps. „Żegota”. Zaproszenia zostały przekazane także członkom rodzin żołnierzy II Inspektoratu AK, m.in.: rodzinie Stanisława Rajtara „Śmiguły”, rodzinie Wandy Piłat – łączniczki oddziału Henryka Kwaśniewskiego „Luxa”, rodzinie Jana Kukiełki, współpracownikowi Stanisława Pakosa „Wrzosa”, Kazimierzowi Hadam wnukowi ppor. Jana Hadama ps. „Agrest”, Adamowi Pyś bratankowi st. sierż. Józefa Pysia ps. „Ostry”, Dariuszowi Pilarskiemu wnukowi ppłk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar”, Andrzejowi Hulanickiemu z rodziny sierż. Ludwika Rogalskiego ps. „Kanciarz”, Ryszardowi Kaczorukowi z rodziny Józefa Kaczoruka ps. „Ryszard”, Maciejowi Bizior wnukowi ppor. Stanisława Biziora ps. „Eam”, Krzysztofowi Wróblewskiemu z rodziny Mieczysława Wróblewskiego ps. „Szum”, Markowi Franczak – synowi Józefa Franczaka ps. „Lalek”, Bogdanowi Szykule z rodziny związanej z plut. Stanisławem Pakosem ps. „Wrzos”, Ryszardowi Borowskiemu z rodziny kpr. Wacława Borowskiego ps.”Sierp”.

W uroczystej premierze udział wzięło wielu przedstawicieli władzy rządowej, samorządowej duchowieństwa, grup rekonstrukcyjnych, funkcjonariuszy służb mundurowych, oficerów Wojska Polskiego, organizacji niepodległościowych, kombatanckich i innych instytucji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy regionu.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenie na salę przez Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z por. Andrzeja Jaroszyńskiego pocztów sztandarowych oraz grup rekonstrukcyjnych, wydania stosownych komend, odśpiewania hymnu państwowego i złożenia przez ww. meldunku Weteranom AK – Wiceprezesom ŚZŻAK Okręg Zamość płk. Zbigniewowi Krukowi ps. „Witek” oraz płk. Bronisławowi Malcowi ps. „Żegota”. Przybyli goście zostali powitani przez Sekretarza ŚZŻAK Okręg Zamość -Witolda Maruchę.

Wśród grona znamienitych gości, którzy osobiście uczestniczyli w wydarzeniu, obecni byli, m.in.: Ks. Kanclerz dr Michał Maciołek – reprezentujący J E Ks. Biskupa dr Mariana Rojka, Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, parlamentarzyści: Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, Piotr Olszówka – Poseł na Sejm RP, Jarosław Sachajko – Poseł na Sejm RP, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Ryszard Montusiewicz – Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie, Aleksander Kalisz – Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Witold Marucha – Wicestarosta Zamojski, Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski, Piotr Zając – Wiceprezydent Miasta Zamość, Waldemar Raczyński – Wójt Gminy Stary Zamość, Mariusz Kukiełka – Wójt Gminy Łabunie, Ryszard Borowski – Wójt Gminy Miączyn, Agnieszka Skubis-Rafalska – Wójt Gminy Werbkowice, Andrzej Adamek- Wójt Gminy Bełżec, Stanisław Kozyra – Wójt Gminy Łukowa, płk Tadeusz Nastarowicz – Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppłk Leszek Winogrodzki – Dowódca 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, płk Artur Jakubczyk – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. H. Dobrzańskiego „Hubala”, ppłk Jerzy Muzyka – Komendant 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, Agnieszka Biernacka – Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, mjr Piotr Burak – Zastępca Dyrektora Zakład Karny w Zamościu, mjr Andrzej Weremko – Zastępca Dyrektora Zakład Karny w Zamościu, bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu, kpt. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, Magdalena Kołodziejczyk i Rafał Kołodziejczyk – autorzy scenariusza i reżyserzy filmu, Członek Zarządu Andrzej Skiba reprezentujący Zbigniewa Tracichleba – Prezesa Zarządu PKP LHS Sp. z o. o., Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A reprezentował Roman Zdunek – Zastępca Dyrektora Cukrowni „Krasnystaw”, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie reprezentował Stanisław Nawrocki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, Dariusz Danilewicz – Wiceprezes Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych, Andrzej Olborski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział w Zamościu, Władysław Kasprzak – właściciel Van Taxi, Władysław Kardasz – Właściciel Drukarni Atylla, Maria Gmyz – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Anna Dobosz – Dyrektor Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, Mariusz Nagadowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce, Marcin Krzysztofik – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, dr hab. Tomasz Panfil – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Lublinie, Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego, Andrzej Bubeła, – dyrektor Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Janina Kalinowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Jerzy Zacharow – Przew. Stow. Internowanych Zamojszczyzny, Jerzy Krzyżewski – Prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Maria Król- Przewodnicząca Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok krokiem, Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia Bitwa Pod Komarowem, harcmistrz Anna Rojek – Komendantka Hufca ZHP Tomaszów Lubelski z harcerzami z 10 drużyny harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca.

W uroczystości uczestniczyli członkowie rodzin ŻW i grup Rekonstrukcyjnych, członkowie i sympatycy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z terenu działania Okręgu Zamość, poczty sztandarowe ŚZŻAK O/Z Kół rejonowych: Zamość, Stary Zamość, Hrubieszów, Józefów, Tomaszów Lub., Tyszowce, Biłgoraj, Uchanie, Komarów, Zwierzyniec, Susiec, Rudnik oraz Skierbieszów.

Następnie prowadzący uroczystość członek Zarządu ŚZŻAK O/Z, Prezes Koła Rejonowego Biłgoraj – Tomasz Książek, dokonał krótkiego wprowadzenia w którym nawiązał do wcześniejszego filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-44″ poświęconego tragicznym losom polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej. Ww. podkreślił także m.in., że film „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” to kontynuacja wcześniejszej inicjatywy środowiska ŚZŻAK Okręgu Zamość, której głównym pomysłodawcą i inicjatorem jest Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość.

Kolejno głos zabrał Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. W swoim wystąpieniu Prezes Związku m.in. podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację premierowego filmu, a zwłaszcza podmiotom, które dofinansowały jego produkcję, tj.: Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwu Obrony Narodowej, sponsorom i darczyńcom, oraz partnerowi premiery – CKF „Stylowy” w Zamościu. Podziękowania złożył także na ręce Dyrektora TVP 3 Lublin -współproducenta filmu, reżyserów – członków ekipy filmowej, społeczników – Koleżanek i Kolegów – członków ŚZŻAK oraz wszystkich osób wspierających produkcję.

Następnie o zabranie głosu poproszono Wojewodę Lubelskiego – prof. Przemysława Czarnka, który w swoim wystąpieniu okolicznościowym przekazał pozdrowienia od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusz Błaszczaka. Wojewoda podziękował ŚZŻAK Okręg Zamość na czele z Prezesem Sławomirem Zawiślakiem za prawdę ukazaną w w/w filmie oraz za ogromną, wieloletnią aktywność, dodając, że jest to najbardziej aktywny Okręg ŚZŻAK w Polsce. Podkreślił, jak ważne jest podnoszenie głosu i nazywanie rzeczy po imieniu w kontekście konieczności walki z fałszowaniem historii dotyczącej narodu polskiego w naszym kraju i poza jego granicami. Wojewoda podziękował również Magdalenie i Rafałowi Kołodziejczykom – reżyserom i autorom scenariusza filmu oraz Ryszardowi Montusiewiczowi – Dyrektorowi Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie – współproducentowi filmu, za kultywowanie pamięci o historii i bohaterach II inspektoratu.

Na scenę zaproszono także Ryszarda Montusiewicza – Dyrektora TVP Oddział Lublin- koproducenta filmu „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK”, który zaznaczył w swojej wypowiedzi, że wykonywana wspólnie ze ŚZŻAK Okręg Zamość, Posłem Sławomirem Zawiślakiem oraz innymi instytucjami dbającymi o prawdę historyczną praca jest dla niego powinnością i przywilejem. Przywilejem jest także możliwość realizowania produkcji takiej jak film „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej”, zaś powinnością Telewizji Polskiej, jako medium narodowego, jest pokazywanie prawdziwej historii. W swej wypowiedzi dyr. Montusiewicz nawiązał do sukcesu poprzedniego filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie zamojskie 1942-1944″ oraz dodał, że oprócz jednorazowych produkcji TVP Oddział Lublin tworzy cykliczne produkcje poświęcone m.in. Żołnierzom Niezłomnym Lubelszczyzny. W TVP Lublin wyprodukowano już kilkadziesiąt odcinków, które są emitowane na antenach TVP. Dodał, że w 2018 r. TVP Lublin rozpoczęła cykl kilkunastu części produkcji pt. „Polacy na Ratunek Żydom”, która zostanie przetłumaczona na język angielski.

W związku z uroczystą premierą filmu „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” odczytano również przekazane listy okolicznościowe. List z Kancelarii Prezesa Rada Ministrów – Mateusza Morawieckiego, który objął honorowym patronatem ww. premierowy pokaz odczytany został przez Kamilę Maślankę – Prezes ŚZŻAK Rejon Hrubieszów, równocześnie członka Zarządu Okręgu Zamość ŚZŻAK. List Gratulacyjny wystosował również Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Ww. list odczytał Andrzej Wojtyło Prezes ŚZŻAK Rejon Józefów.

Jednym z punktów uroczystej premiery było wręczenie odznaczeń – medali z okazji 100-lecia Odzyskanej Niepodległości nadanych przez Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego. Ceremonię wręczenia medali prowadził Wojciech Kondrat – sekretarz Stowarzyszenia „Głos Bohatera” pełniący funkcję doradcy Wojewody Lubelskiego. Z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka odznaczenia odebrali: płk Zbigniew Kruk, płk Bronisław Malec, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, por. Andrzej Jaroszyński, Janina Kalinowska, Stanisława Kowalska, Małgorzata Gałaszkiewicz, ks. Andrzej Puzon, ks. Tadeusz Guz, Władysław Sitkowski, Grzegorz Lipa, Jerzy Zacharow, ks. Czesław Grzyb, Tomasz Jerzy Dudek, Władysław Kardasz, Maria Król, Marian Eugeniusz Jagusiewicz, Jerzy Krzyżewski.

Następnie członkowie Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wręczyli – zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego – Odznakę Zasługi ŚŻŻAK Okręg Zamość dla osób szczególnie zaangażowanych we wspieranie działalność patriotycznej zamojskiego Okręgu ŚZŻAK. Ceremonię odznaczeń przeprowadził por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość. Medalami uhonorowano Wiceministra Obrony Narodowej – gen. Marka Łapińskiego, w imieniu którego medal odebrała siostra Jadwiga Wiśniewska, Wojewodę Lubelskiego – Przemysława Czarnka, Dyr. Oddziału Lubelskiego IPN – Marcina Krzysztofika, Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie – dr hab. Tomasza Panfila, płk Jerzego Muzykę – dowódcę 32 WOG-u w Zamościu, płk Artura Jakubczyka – d-cę II Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, Dyr. Muzeum Zamojskiego – Andrzeja Urbańskiego, Witolda Maruchę – Wicestarostę Zamojskiego. Medale wręczyli Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość oraz por. Andrzej Jaroszyński i Marian Derkacz – Wiceprezesi ŚZŻAK O/Z.

Po dokonaniu aktu wręczenia odznaczeń głos zabrał płk Tadeusz Nastarowicz – Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W swoim wystąpieniu podziękował za to, że są osoby, dzięki którym słowo „Żołnierz”, „Wojsko Polskie” na Zamojszczyźnie prezentowało i nadal prezentuje wartość i prestiż. Swoje szczere słowa ww. skierował do Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, posła Sławomira Zawiślaka, któremu podziękował za to, że umie wokół siebie skupić ludzi, dzięki których pracy i życiu można dumnie, z podniesioną głową mówić o naszej pięknej, zarazem trudnej historii. W dowód uznania płk Tadeusz Nastarowicz wręczył Prezesowi Zawiślakowi miecz, którym, jak podkreślił ww., w przeszłości wykuwano prawdę. Prezes Sławomir Zawiślak, przyjmując podarunek, złożył na ręce płk Tadeusza Nastarowicza podziękowanie za wspaniałą, profesjonalną współpracę z oficerami, żołnierzami i pracownikami Wojska Polskiego.

Po części oficjalnej rozpoczęto emisję filmu.

Widzowie obejrzeli godzinny, fabularyzowany film dokumentalny, poświęcony II Zamojskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej – organizacji uważanej za największą i najsilniejszą liczebnie inicjatywę konspiracyjną na Lubelszczyźnie po 1947 r. W filmie wypowiadają się historycy, regionaliści oraz potomkowie żołnierzy tzw. drugiej konspiracji. Ww. produkcja ma także na celu zachęcenie badaczy najnowszej historii Polski do podjęcia prac nad tą „białą plamą” w historii naszego kraju. Warto podkreślić, że ww. film przybliża niepublikowane dotychczas, mało znane materiały, ważne dla przypomnienia roli niepodległościowych struktur polskiego państwa podziemnego w tym trudnym okresie. Realizacja filmu miała miejsce na terenie województwa lubelskiego. Prace związane ze zdjęciami objęły wnętrza i plenery na Zamojszczyźnie i w Lublinie. Zdjęcia realizowano m. in. w Muzeum Wsi Lubelskiej, kamieniołomach w Józefowie Biłgorajskim, klasztorze oo. Bernardynów w Radecznicy oraz w okolicznych lasach Zamojszczyzny. Do współpracy zaproszono grupy rekonstrukcji historycznej z Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa i Lublina. Etap prac postprodukcyjnych (montaż, udźwiękowienie, animacja komputerowa) realizowany był w Lublinie.

Po uroczystej premierze filmu prowadzący uroczystość zaprosił na scenę twórców filmu Magdalenę i Rafała Kołodziejczyków – reżyserów i autorów scenariusza, którym za wspaniała pracę podziękowali i wręczyli kwiaty członkowie Młodego Pokolenia w ŚZŻAK Okręg Zamość Witold Marucha oraz Wioletta Skoczylas.

Ważnym punktem uroczystej premiery była także cześć artystyczna, w ramach której zaprezentowali się Lena Gęborys, młoda artystka z 10 drużyny harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca w piosence „Uwierz Polsko” oraz Kaja Peć z zespołem „ Ku-Chwale” z Józefowa z autorskim wideoklipem „Taka jesteś Polsko” . Następnie młodzi artyści z zespołu „ Ku-Chwale” podziękowali (wręczając statuetkę i kwiaty) Prezesowi Sławomirowi Zawiślakowi za zaproszenie i możliwość zaprezentowania utworu ,,Taka jesteś Polsko”, wsparcie w realizacji inicjatywy, także za umożliwienie nagrania zdjęć do teledysku w Muzeum AK w Bondyrzu.

Po części artystycznej prowadzący uroczystość Tomasz Książek w imieniu władz ŚZŻAK Okręg Zamość zaprosił wszystkich uczestników premiery na poczęstunek – przygotowaną przez 32 WOG w Zamościu wojskową grochówkę.

Jednocześnie, z uwagi na edukacyjny charakter filmu, uprzejmie informujemy, że ŚZŻAK Okręg Zamość zwróci się z prośbą do dyrekcji kin w regionie o zorganizowanie bezpłatnych pokazów filmu dla zainteresowanych szkół oraz osób indywidualnych. Planowana jest także produkcja płyt DVD, które bezpłatnie (do wyczerpania zapasów) zostaną przekazane przez Związek wszystkim zainteresowanym.

TVP3 Lublin, koproducent filmu planuje wyświetlić film w okresie Świąt Wielkanocnych.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 3.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: tekst nadesłany
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Adamus
Na stronie 'Nie dla spalarni'* pojawił ...
szczebrzeszyn
Cypr jest pierwszy raz? bo nie pamiętam...
nie znam się a...
chwila chwila Brawa dla tej pani - zdję...
olek
to już widać kto z radnych posłuszny ...
?
a jeden radny na zwolnieniu co robi na s...
TK
Szczególnie ekscytująco zapowiada się...
Sylvia
Ktos tu tęskni za dawną posadką w PGK...
WerT
Bo Flip i Flap nie występują jak to ni...
leniwce w radzi...
Ćwik nieobecny? Zwolak nieobecny? Szopk...
cchenieek
Panie Josik, mowiles Pan ze nie dasz Pan...
observer
niepotrzebne odwlekanie w czasie, które...
Rozbawiony
Ćwik to może już rozprawił się ze s...
prq
Warto dodać, że w pociągach (szynobus...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018