R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćDaniel Czubara20 września 2017 FACEBOOK | 4468 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 7 komentarzy ()

Zamość: Kasyno, Straż Miejska i okręgi wyborcze

Rada Miasta Zamość, foto: Piotr Rogalski
R E K L A M A    B O A R D

To tylko część tematów, jakie zostaną podjęte na najbliższej wrześniowej sesji Rady Miasta.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, 25 września o godz. 13 w sali Consulatus zamojskiego ratusza. Rajcy zajmą się inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców, dotyczącą projektu likwidacji Straży Miejskiej. Ponadto radni będą dyskutowali o lokalizacji kasyna w Hetmańskim Grodzie. Na sesji powinna też zapaść decyzja odnośnie podziału miasta na okręgi wyborcze, w związku z mającymi się odbyć jesienią przyszłego roku wyborami samorządowymi.

Poniżej prezentujemy pełny program sesji:

 

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.

4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5.Sprawy samorządu mieszkańców.

6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.

8. Opinia Komisji: Samorządu i Porządku Publicznego; Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta; Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego, Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia, Rewizyjnej do pkt.7 i dyskusja nad pkt 7.
9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.

10. Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2018 r.

11. Opinia Komisji: Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia, Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego, do pkt.10 i dyskusja nad pkt 10.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2018.

13.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ lokalizacji kasyna gry w Zamościu,
2/ likwidacji jednostki budżetowej pn. Straż Miejska Gminy Miejskiej Zamość,

3/ zmiany uchwały nr XXVII/329/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,

4/ uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,

5/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, uchwalonego uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami,

6/ podziału Miasta Zamość na stałe obwody głosowania,

7/ podziału Miasta Zamość na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu,

8/zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Miasta Zamość,

9/określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie gminy miejskiej Zamość nie stanowiących jej własności,

10/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
11/ zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

15. Zapytania i wolne wnioski radnych.

16. Informacje bieżące.

17. Zamknięcie obrad.

Autor: Daniel Czubara
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Antykibic
Jestem podbudowany tym wynikiem....
zamoscianin
Czyli co, nacjonalizacja? Tęsknisz za k...
zamoscianin
Niektórzy płaczą, że na Starym Mieś...
zamoscianin
Konkretnie kto? Z imienia i nazwiska....
zamoscianin
A Twoim zdaniem co innego ma zrobić mia...
Antykibic
Ile wydano w Hetmanie na transfery?...
zamoscianin
Robert Marchwiany w swoim ostatnim felie...
Ja
Mateusz Prusa mogliby pozyskać na bramk...
z_boku
To był drugi mecz z Sokołem Sieniawa, ...
Żuk
Prawdopodobnie, ptaki gnieżdżące si...
Tofik
Co za kretyn kazał ściąć drzewa w st...
Tomasz.N
Czasami warto odświeżyć wizerunek bud...
hm
Ludzie wejdźcie na nieoficjalną stron...
mieszkaniec
widać Hetman znów w formie XD...
rynkowiec wielk...
Oj, jak się cieszę, jak się cieszę, ...
beduin
Najważniejsza reelekcja Pawia. A potem ...
Ciekawe...
skoro to taka "niewielka" kwota, to jak ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny