R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćDaniel Czubara20 września 2017 FACEBOOK | 4070 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 7 komentarzy

Zamość: Kasyno, Straż Miejska i okręgi wyborcze

Rada Miasta Zamość, foto: Piotr Rogalski

R E K L A M A    B O A R D

To tylko część tematów, jakie zostaną podjęte na najbliższej wrześniowej sesji Rady Miasta.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, 25 września o godz. 13 w sali Consulatus zamojskiego ratusza. Rajcy zajmą się inicjatywą uchwałodawczą mieszkańców, dotyczącą projektu likwidacji Straży Miejskiej. Ponadto radni będą dyskutowali o lokalizacji kasyna w Hetmańskim Grodzie. Na sesji powinna też zapaść decyzja odnośnie podziału miasta na okręgi wyborcze, w związku z mającymi się odbyć jesienią przyszłego roku wyborami samorządowymi.

Poniżej prezentujemy pełny program sesji:

 

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.

4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5.Sprawy samorządu mieszkańców.

6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.

8. Opinia Komisji: Samorządu i Porządku Publicznego; Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta; Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego, Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia, Rewizyjnej do pkt.7 i dyskusja nad pkt 7.
9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.

10. Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2018 r.

11. Opinia Komisji: Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia, Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego, do pkt.10 i dyskusja nad pkt 10.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2018.

13.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ lokalizacji kasyna gry w Zamościu,
2/ likwidacji jednostki budżetowej pn. Straż Miejska Gminy Miejskiej Zamość,

3/ zmiany uchwały nr XXVII/329/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,

4/ uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,

5/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, uchwalonego uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 roku z późniejszymi zmianami,

6/ podziału Miasta Zamość na stałe obwody głosowania,

7/ podziału Miasta Zamość na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu,

8/zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Miasta Zamość,

9/określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie gminy miejskiej Zamość nie stanowiących jej własności,

10/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
11/ zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

15. Zapytania i wolne wnioski radnych.

16. Informacje bieżące.

17. Zamknięcie obrad.

Autor: Daniel Czubara
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 2.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Tagi, hashtagi i słowa klucze: ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:


UWAGA!! Pamiętaj że internet daje tylko złudzenie anonimowości. A mit o bezkarności w sieci można włożyć między bajki.

Thomas 3 minuty temu
W końcu Bolesław Bierut był bezpartyj...
PASEL 49 minut temu
ilu wychowankow ? Panie WELCZ ?...
K.
Identyczną informację zamieścił wcze...
Wrzosek
A ile tam ludzi chodzi na ta V lige!?15-...
...
To przepraszam ilu kibiców spodziewasz ...
ad111
I trzeba się z Twoją oceną zgodzić, ...
œπæ
Mylisz się. Kiedy nowy rząd wygrał wy...
Thomas
Petru na prezydenta Zamościa....
Thomas
Szkoda, że nie miliardy, zawsze za mili...
Thomas
Ta sprawa ciągnie się jak flaki w olej...
Dirty Harry
Zarzuty są śmieszne i tak sformułowan...
name
ktoś wie o której jutro to spalenie ma...
parafianka
Trzeba przyznać, że Dyrektor Społeczn...
klangor
Widać, że wybory za pasem. Sezon na w...
kibic
Stachyra się zapewne jeszcze zastanawia...
kibic
Też wydaje mi się, że lepiej było pr...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny