R E K L A M A

Z I P

Turystyka | ZamośćOliwia Bojar19 sierpnia 2017

Zamość: Ćwierć wieku na liście UNESCO

Zamość. Rynek Wielki. Fot. R. Moteka

R E K L A M A    B O A R D

R E K L A M A    B O X  I
R E K L A M A    B O X  II


Jubileuszowy koncert, konferencja naukowa, pokaz balonów i koncert Breakaout Symfonicznie to elementy jakimi uczczona zostanie rocznica wpisu miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury.

Zamojskie Stare Miasto odchodzi w tym roku okrągłą, 25 rocznicę wpisu na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W związku z tym we wrześniu zaplanowano szereg wydarzeń mających na celu uczczenie jubileuszu.
Na Rynku Wielkim od 6 do 30 września czynna będzie wystawa Muzeum Zamojskiego „25 lat UNESCO w Zamościu”.
Główny dzień jubileuszu przypadnie na 7 września. Wtedy to zaplanowano pokaz balonów i happening, a także konferencję naukową w Sali Consulatus zamojskiego ratusza pt. „Ochrona i promocja miasta Zamość inwestycją w Dziedzictwo Narodowe. 25 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”.

Program konferencji
„Ochrona i promocja miasta Zamość inwestycją w Dziedzictwo Narodowe. 25 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Zamość 7 września 2017 roku

9.00 – Rejestracja uczestników
9.15 – Otwarcie konferencji:
• wystąpienie prof. Magdaleny Gawin – Generalnego Konserwatora Zabytków
• wystąpienie prof. Sławomira Ratajskiego – Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO
• wystąpienie prof. Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego
• wystąpienie Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego
• wystąpienie Prezydenta miasta Zamość
• ewentualne wystąpienia gości

10.00 – Referaty część I
1. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka „Zamość miasto idealne. Europejskość rozwiązań urbanistycznych CITTA DI FORTEZZA Rzeczpospolitej Obojga Narodów”
2. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski „Kontekst krajobrazowy a ochrona miejsc niezwykłych – w tym na przykładzie Zamościa”
3. dr inż. arch. Jan Janczykowski „Twierdza Zamość na tle innych miast – twierdz Polski i Europy”
4. prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin, Joanna Jurczyk „Ocena wartości Zamościa z perspektywy 25 lat od wpisania na Listę UNESCO”
12.00 – przerwa kawowa
12.30 – Referaty część II
1. prof. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki „Debaty rocznicowe – trudne pytania o przyszłość Zamościa i Zamojszczyzny na tle polityki spójności”
2. dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska Wielgus, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus „Wyjątkowe i uniwersalne wartości krajobrazów warownych – na przykładzie Twierdzy Zamość”
3. prof. dr inż. arch. Jeremi Królikowski „Zamojski GENIUS LOCI”
4. dyr. Archiwum Państwowego Jakub Żygawski „Miasto a miasto. Analiza urbanistyczna otoczenia Starego Miasta w Zamościu na podstawie dawnych opracowań kartograficznych z XVIII – XX wieku”
14.30 – obiad
16.00 – koncert przed ratuszem na Rynku Wielkim
18.00 – uroczysta kolacja w kawiarni przy Rynku Wielkim
Organizatorzy:
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miasto Zamość, Muzeum Zamojskie
Miejsce uroczystości – Ratusz zamojski sala „Consulatus”
Prowadzenie konferencji:
dr Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
mgr. inż. arch. Maria Gmyz – Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Honorowy Patronat :
1. prof. Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków
2. prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski,
3. Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
4. Andrzej Wnuk – Prezydent miasta Zamość

Natomiast 9 września zamościanie i turyści posłuchać będą mogli koncertu poświęconego twórczości Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy – Breakout Symfonicznie.

 

O Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

 

Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa stanowią wspólne dobro ludzkości. Wyróżnia je „najwyższa powszechna wartość” uznana w rozumieniu Konwencji UNESCO z 1972 r. dotyczącej Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego.
Światowe Dziedzictwo ma przedstawiać różnorodność kulturalną i bogactwo natury wszystkich regionów świata. Szczególna opieka, jaką miejscom zaliczonym w poczet Światowego Dziedzictwa mają zapewnić Państwa – Strony Konwencji ma je chronić przez zniszczeniem i pozwolić na zachowanie ich w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń. Konwencja jest umową międzynarodową określającą obowiązki Państw-Stron i instrumentem współpracy międzynarodowej.
Warunkiem wpisu zabytku na Listę Światowego Dziedzictwa jest spełnienie jednego lub kilku kryteriów stanowiących o jego wyjątkowości w skali światowej. Miejsca zaliczone w poczet Światowego Dziedzictwa muszą odpowiadać wymogom autentyczności i integralności, określonym w “Wytycznych operacyjnych” (Operational Guidelines) do Konwencji UNESCO. W 2002 roku Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął nowe reguły tworzenia Listy.
Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajdują się 1073 obiekty w 167 państwach: 832 obiekty kultury, 206 przyrodniczych i 35 o charakterze mieszanym kulturowo-przyrodniczym. Na Listę Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu wpisane są 54 miejsca.

Źródło: unesco.pl

Autor: Oliwia Bojar
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 2 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

Zadowolony 17 minut temu
Ech. No już się nie kompromitujcie. Ta...
roman
kiedyś była ohydna woda gazowana ''Zam...
z
Hę. Emisja obligacji komunalnych o wart...
bob
na wzrost budżetu opisany w artykule g...
Zadowolony
Co za trolle. Dług spadł, a inwestycji...
LiLa
Zawsze tak jest... Czasami najubożsi da...
Zainteresowany
Pan Kudela przedstawiony jest między in...
niezadowolony
Wzrost zadłużenia Zamościa w ciągu o...
zamoscianka
Kukizy wytrwają i jeszcze troszkę prze...
hmm
Ta konferencja to przykład bezsilności...
9999
Głosowaliście za pisem prawie wszystko...
hmm
Niech mi tylko ktoś wyjaśni w jakim ki...
tow.Gumiak vel ...
to gdzie teraz "LIŚĆ" straszy?...
z
Ja jestem ciekawy czy władze zaprezent...
tow.Gumiak vel ...
Jestem w pis głosuję z po, jestem w po...
Horn
Fakt, K'15 praktycznie jest niewidoczne ...
LOL
Słyszałem o powrocie hetmanzamosc.com ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2017 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017