Edukacja | Polityka i Samorząd | Społeczeństwo i patriotyzm | ZamośćRedakcja27 lutego 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Zamość: Ciepło w szkołach

fot. pixabay.com
R E K L A M A    B O A R D

Miasto Zamość poinformowało o podpisaniu trzech umów na przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji oraz modernizacji instalacji c.o. w: Szkole Podstawowej nr 9, III Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 3.

Jak czytamy na stronie Urzędu – To element większego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – cz. I i II (RPO WL)”.  Jego głównym celem jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 12 budynkach użyteczności publicznej (oświatowych) zlokalizowanych na terenie Zamościa.

Łącznie te 3 inwestycje będą kosztowały 11 528 845,61 zł, poniżej szczegóły:

1. Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji i modernizacji instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Kalinowa 5a w Zamościu.

Wykonawca: konsorcjum firm: Firma Handlowo- Usługowa „TERMIX” z siedzibą w Zamościu przy ul. Reymonta 33 – Lider Konsorcjum i  „EUROTERM” Haik, Mackiewicz- spółka jawna z siedzibą w Zamościu przy ul. Zagłoby 10- Partner Konsorcjum. Łączne wynagrodzenie brutto 4 257 367,22 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, 22/100).

W ramach termomodernizacji i modernizacji budynku przewidziane są następujące prace:

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,

b) termomodernizacja ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji,

c) osuszenie, izolacja przeciwwilgociowa i izolacja termiczna ścian fundamentowych,

d) docieplenie stropodachów,

e) docieplenie podłogi sali gimnastycznej,

f) wymiana części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

g) wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek wentylacyjnych,

h) remont koszy podokiennych,

i) wykonanie opaski wokół budynku,

j) wymiana krat okiennych,

k) demontaż instalacji grzewczej wraz z grzejnikami,

l) montaż nowej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami, termostatami oraz zaworami podpionowymi,

m) montaż elementów regulacyjnych w postaci zaworów trójdrogowych, zaworów równoważąco-pomiarowych oraz pomp na poszczególnych obiegach przewidzianych do sterowania centralnego,

n) wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby branży sanitarnej

o) wykonanie systemu telemetrycznego (automatyka BMS),

p) przebudowa instalacji odgromowej,

q) uruchomienia i pomiary ww. instalacji,

r) wycinka drzew

Termin wykonania prac ustala się do 14.08.2020 r.

 

2. Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz modernizacji instalacji c.o. w budynku III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Kilińskiego 15 w Zamościu.

Wykonawca: Zakład Remontowo – Konserwacyjny  Sp. z o.o. z  siedzibą ul. Jana Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość. Łączne wynagrodzenie brutto 3 983 181,69 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych, 69/100).

W ramach termomodernizacji i modernizacji budynku przewidziane są następujące prace:

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,

b) termomodernizacja ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji,

c) osuszenie, izolacja przeciwwilgociowa i izolacja termiczna ścian fundamentowych,

d) docieplenie stropodachów,

e) docieplenie prześwitu ‚od dołu’,

f) wymiana części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

g) wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek wentylacyjnych,

h) remont koszy podokiennych,

i) wykonanie opaski wokół budynku,

j) wymiana krat okiennych,

k) demontaż istniejącej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami,

l) wykonanie instalacji grzewczej oraz montaż nowych grzejników i zaworów,

m) montaż elementów układu sterowania i regulacji sterowanych z instalacji centralnej,

n) próby, odbiory i uruchomienie instalacji c.o.,

o) wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby branży sanitarnej,

p) wykonanie systemu telemetrycznego (automatyka BMS),

q) przebudowa instalacji odgromowej,

r) uruchomienia i pomiary ww. instalacji.

Termin wykonania prac ustala się do 14.08.2020 r.

 

3. Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz modernizacji instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Orzeszkowej 43 w Zamościu.

Wykonawca konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RETEX” Jarosławski Zbigniew  z siedzibą Czarnystok 102, 22 – 463 Radecznica- Lider Konsorcjum i Michał Markowicz prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Michał Markowicz z siedzibą przy ul. Chłodnej 44, 23 – 400 Biłgoraj- Partner Konsorcjum. Łączne wynagrodzenie brutto 3 288 296,70 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych, 70/100).

W ramach termomodernizacji i modernizacji budynku przewidziane są następujące prace:

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,

b) termomodernizacja ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji,

c) osuszenie, izolacja przeciwwilgociowa i izolacja termiczna ścian fundamentowych,

d) docieplenie stropodachu, dachu, stropu,

e) docieplenie prześwitu ‚od dołu’,

f) docieplenie podłogi sali gimnastycznej,

g) wymiana części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

h) wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek wentylacyjnych,

i) remont koszy podokiennych,

j) wykonanie opaski wokół budynku,

k) wymiana krat okiennych,

l) demontaż instalacji grzewczej wraz z grzejnikami,

m) montaż nowej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami, termostatami oraz zaworami podpionowymi,

n) montaż elementów regulacyjnych w postaci zaworów trójdrogowych, zaworów równoważąco-pomiarowych oraz pomp na poszczególnych obiegach przewidzianych do sterowania centralnego,

o) wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby branży sanitarnej

p) wykonanie systemu telemetrycznego (automatyka BMS),

q) przebudowa instalacji odgromowej,

r) uruchomienia i pomiary ww. instalacji.

Termin wykonania prac ustala się do 14.08.2020 r.

(źródło: www.zamosc.pl)

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
:)
Zamość... Moi drodzy, w bogatych miast...
ja
nic nie robiono, bo nikt nie zgłosił i...
Piotr
Przejechać nie można z dzieckiem do sz...
Supertotobet
https://superotobetyenigiris.com...
Thomas
Ja wiem o tym i chodzi o 2006 rok. Tylko...
ja
do Thomasa - sprawa spalarni to nie popr...
Oko
Złote a skromne... chciałoby się zacy...
Jurek
Co za idiota wymyślił wyścigi gokart...
Zamojska Konopielka@ Ten cytat z Konopie...
Zamojska Konopi...
Osiedle domków jednorodzinnych w Zamoś...
kontra
Pomyśl TWS chwilę. Wogóle nie jest to...
Thomas
Sprawa spalarni wynikła w końcówce po...
Schabowy z Zamo...
Thomas, a jak myślisz czemu nie ma inwe...
Thomas
Strasznie dużo jest tych inwestorów - ...
Schabowy z Zamo...
Wybraliśmy radnych, ale są też jakie...
Zamościan
Polecam pana Profesora Grochowalskiego i...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018