R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćRedakcja24 czerwca 2018 FACEBOOK | 4472 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 5 komentarzy ()

Zamość: Będzie absolutorium dla prezydenta? Przed nami sesja Rady Miasta [PROGRAM]

Zamość. Ratusz. Fot. R. Moteka
R E K L A M A    B O A R D

Absolutorium dla prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka będzie głównym tematem poniedziałkowej (25 czerwca) sesji Rady Miasta. Czym jeszcze zajmą się rajcy? Poniżej publikujemy pełny program obrad.

PROGRAM:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta.
4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5.Sprawy samorządu mieszkańców.
6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zamość za 2017 r.
8.Opinia Komisji Rady Miasta do pkt.7.
9.Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 r.
10.Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Zamość z wykonania budżetu za 2017 r.
12.Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Zamość.
13.Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.
14.Wyjaśnienia Prezydenta do wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii RIO.
15.Dyskusja.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu
wykonania budżetu za 2017 r.
17.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany uchwały nr XXXV/440/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
2/ szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych,
3/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na terenie Miasta Zamość na lata 2018-2020,
4/ stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zamość,
5/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość
( w wyodrębnionej w granicach administracyjnych miasta jednostce strukturalnej nr 23- Wschodnie
Przedmieście Lubelskie- Cz. Wschodnia),
6/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta Zamość oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Miasta Zamość,
7/ zmiany Uchwały Nr III/14/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka,
8/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie ( ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu),
9/ współpracy samorządów województwa lubelskiego w realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych,
10/ zmiany uchwały nr XL/512/2018 Rady Miasta Zamość,
11/zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
12/ zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
18.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
19.Zapytania i wolne wnioski radnych.
20.Informacje bieżące.
21.Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Autor: Redakcja
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny