R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćRobert Moteka27 czerwca 2017 FACEBOOK | 4467 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 73 komentarze ()

Zamość: Andrzej Wnuk z absolutorium

Zamość: Sesja Rady Miasta Fot. R. Moteka
R E K L A M A    B O A R D

Bez zaskoczenia obserwatorzy przyjęli wynik głosowania 12:11 za udzieleniem absolutorium dla Prezydenta Miasta Zamość za wykonanie budżetu 2016.

Choć dyskusja była burzliwa i pełna uwag, wyjaśnień i wątpliwości to jednak najciekawszy zwrot akcji odbył się tuż po głosowaniu absolutoryjnym i krótkich oklaskach. Andrzej Wnuk zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej skład Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta. Dokładnie wymianę radnych Rafała Zwolaka na Leszka Łuczkę i Marka Kudelę na Krzysztofa Sowę.

Dodajmy, że zarówno Leszek Łuczka i Krzysztof Sowa to radni popierający zdecydowaną większość inicjatyw prezydenta, a Rafał Zwolak i Marek Kudela to zdecydowana opozycja prezydencka. 

Wniosek prezydenta o wprowadzenie uchwały zmieniającej skład komisji przepadł stosunkiem głosów 8:13 przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym radnym nieobecnym podczas tego głosowania.  To zatrzymało dalsze procedowanie projektu uchwały.

Wyniki głosowań:
Absolutorium

ZaPrzeciw
1. Joanna Budzyńska
2. Ireneusz Godzisz
3. Elżbieta Kucharska
4. Piotr Kurzępa
5. Leszek Łuczka
6. Piotr Małysz
7. Jan Wojciech Matwiejczuk
8. Jerzy Nizioł
9. Dorota Nowosad
10. Wanda Sędłak
11. Krzysztof Sowa
12. Maria Stręciwilk-Gościcka
1. Szczepan Kitka
2. Marek Kudela
3. Adam Kutyła
4. Wiesław Nowakowski
5. Adam Pawlik
6. Marta Pfeifer
7. Marek Pogódź
8. Jan Obszański
9. Dariusz Zagdański
10. Marek Walewander
11. Rafał Zwolak

 

Głosowanie nad wprowadzeniem do obrad uchwały zmieniającej skład komisji:

ZaPrzeciwWstrzymał sięNieobecny
1. Joanna Budzyńska
2. Piotr Kurzępa
3. Leszek Łuczka
4. Piotr Małysz
5. Jan Wojciech Matwiejczuk
6. Wanda Sędłak
7. Krzysztof Sowa
8. Maria Stręciwilk-Gościcka
1. Ireneusz Godzisz
2. Szczepan Kitka
3. Elżbieta Kucharska
4. Marek Kudela
5. Adam Kutyła
6. Wiesław Nowakowski
7. Dorota Nowosad
8. Jan Obszański
9. Adam Pawlik
10. Marta Pfeifer
11. Marek Pogódź
12. Dariusz Zagdański
13. Rafał Zwolak
1. Jerzy Nizioł1. Marek Walewander

Podzieliliśmy materiał z dyskusji nad wykonaniem budżetu i udzieleniem absolutorium na kilka fragmentów zachowując ciągłość wypowiedzi i odpowiedzi. W zasadzie materiał jest w całości, pozbawiliśmy go jedynie wypowiedzi dotyczących wyjazdu młodzieży do partnerskiego Fountain Hills bo ten temat niczego cennego nie wnosi do dyskusji o budżecie.
 
1. Wypowiedź Jana Obszańskiego (przewodniczącego klubu PiS) i riposta prezydenta

2. Oświadczenie Marii Stręciwilk-Gościckiej

3. Odczytanie wniosku absolutoryjnego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Rafała Zwolaka

4. Ad vocem prezydenta do uzasadnienia (powyżej) i dyskusja o szczegółach (Rafał Zwolak, Marta Pfeifer)

5. Wypowiedź Marka Kudeli i odpowiedzi na ten temat.

6. Finał dyskusji o absolutorium

7. Odczytanie uchwały absolutoryjnej i głosowanie

8. Wniosek o odwołanie Rafała Zwolaka i Marka Kudeli z głosowaniem

Komentarz autora:
Politycznie popełniono dwa błędy, pierwszym był wniosek KR o nie udzielenie absolutorium. Wystarczyło połajać publicznie prezydenta za opóźnione faktury, nie do końca jasne wyjazdy urzędników czy wybieranie dla nich hoteli 4 gwiazdkowych lub apartamentowców. Napiętnować zakup ipadów i laptopów  (za ponad 10 000zł ) i nie jasność ich lokalizacji w urzędzie (z budżetu przeznaczono te pieniądze na stanowisko grafika a sprzęt jest przyporządkowany do gabinetu prezydenta) z których rzekomo korzystają asystentki i przestrzec, że jak to się będzie powtarzać to może zapomnieć o pozytywnym wniosku absolutorium w 2018 roku czy ustępstwach przy budżecie.   

Obserwując prace i analizując wniosek komisji w tym i ubiegłym roku nie mam wątpliwości, że w ocenianym teraz (2016) nie było tak trudnych i wątpliwych spraw jak ugoda z Flisbudem (2015) czy inne z 2015 roku. Dlatego połajanka mogła mieć lepszy wydźwięk polityczny i nie była by tak atakowana przez drugą stronę. Łajanie kogoś kto proponuje udzielenie absolutorium byłoby sugestią że na absolutorium się nie zasługuje. Celem Komisji Rewizyjnej nie powinno być bezwzględne dążenie do braku absolutorium tylko podnoszenie jakości wydawania publicznych pieniędzy.   Ale członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali inną drogę. To oczywiście wybór komisji i polemizować z nim nie będę. Faktem jest, że i tak było wiadomo że prezydent w głosowaniu na sesji uzyska absolutorium. Matematyka w Sali Consulatus  w tym momencie jest oczywista i na razie mówi: 12:11 na korzyść prezydenta w “filarowych” głosowaniach. Prezydent zresztą zgrabnie bronił się z zarzutów, choć przy końcowych odpowiedziach jego animusz przebijał zdecydowanie merytorykę.   

Drugim błędem (tym razem z drugiej strony) było prezydenckie zagranie va banque stawiające zaraz po wygranym absolutorium wniosek o zmiany w komisjach. Można to działanie uznać za sprytne i taktycznie uzasadnione. Dobrze przygotowany kontratak miał spowodować wzmocnienie szeregów dwunastki i siłą rozpędu zmuszenia ich do pozbycia się dwu trudnych przeciwników. To na pewno nie był przypadek czy działanie spontaniczne. 23 kopie uchwały podpisane przez zaufanego radcę prawnego były gotowe od ręki i leżały na prezydenckim stoliku. Zabrakło w tym wniosku propozycji odwołania Marty Pfeifer i Wiesława Nowakowskiego (to przecież również opozycyjni przewodniczący komisji). Dlaczego? Krótka ławka czy drapieżność pozostałej dwójki rodziła obawy o koszty takiej próby?

Wynik głosowania nad wprowadzeniem uchwały o zmianach zamyka dalsze dywagacje na ten temat i jak napisałem w poprzednim akapicie, było (z perspektywy – post factum) błędem. Ale kto mógł przewidzieć że się nie uda. Tak czy inaczej wynik głosowania przenosi nas w inny obszar rozważań.  Jaki jest podział w radzie i czego się można spodziewać przy głosowaniu budżetu 2018 w grudniu tego roku?

Mamy teraz taką oto sytuację, że KWW Marcina Zamoyskiego zmienia się w raczej  KWW obecnego prezydenta (poza Zwolakiem). Do  czwórki “Zamoyskiego” (Budzyńska, Łuczka, Matwiejczuk, Stręciwilk-Gościcka) dołącza czwórka byłych członków klubu PiS (Sowa, Sędłak, Małysz, Kurzępa) i to jest trzon koalicyjny prezydenta. Platforma Obywatelska pod wodzą Ireneusza Godzisza (czyli w rzeczywistości Godzisz i Elżbieta Kucharska) oraz grupa Jerzego Nizioła (Nizioł i Dorota Nowosad, Adam Kutyła) nie są już status quo tej koalicji. Czy dołączą do PiS i trio Pfeifer, Kudela, Zwolak i wolnego elektronu którym niewątpliwie jest Wiesław Nowakowski pozostający również w opozycji do części pomysłów prezydenta? Może się tak stać. Jak mogę się tylko domyślać zależeć to będzie od popularności prezydenta i sytuacji przed wyborami.

Jedno jest pewne, debata o finansach miasta przenosi się na wyżyny. Szczegółowość, merytoryka, manipulacja i  blef rosną w siłę jednocześnie. Czy to dobrze? Doskonale! Z jednej strony rośnie zaangażowanie i profesjonalizm radnych (tych aktywnych) z drugiej jakość defensywy prezydenta. Kontrola powoduje wzrost zaangażowania i jak się domyślam nie ułatwia to sprawowania władzy ale zawsze podnosi jej jakość. Po to kontrole są, żeby zwrotna z nich informacja edukowała kontrolowanego.  Oczywiście o ile z takiej edukacji potrafi się umiejętnie korzystać.

Patrząc na pracę Komisji Rewizyjnej w ubiegłym roku i porównując ją z obecnym mogę już dziś domyślać się, że w 2018 sięgnie ona jeszcze głębiej w swojej dociekliwości. Może nawet skontroluje spółki czy jednostki? Kto wie. Ma do tego uprawnienia. Nawet jeżeli utrudnia to czy dokłada pracy urzędnikom to my mieszkańcy na tym zyskujemy mogąc nie martwić się o każdy wydawany codziennie milion złotych.

Osobiście gratuluję Prezydentowi absolutorium i życzę 87% wykonania budżetu 2017 wynikającego z  oszczędności. Mądrych i przeznaczonych na zmniejszenie zbyt dużych i nie zawsze zasadnych (w mojej ocenie) zobowiązań. Czekam też na nowatorski, wybitny, pełen oszczędności, pozbawiony propagandy i populizmu projekt budżetu 2018. Jak taki zobaczę to propagandą na rzecz jego twórców z nieukrywanym entuzjazmem zajmę się osobiście nie bacząc na koszty.

Autor: Robert Moteka
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "????" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 9:04:44 napisał:
  Słuchajcie Szanowni Mieszkańcy Hetmańskiego Grodu: spokojnie, to już tylko paręnaście miesięcy sprawowania władzy przez tego człowieka - trzeba tylko potem mądrze wybrać nowego prezydenta aby nikt taki znowu nie pojawił się na scenie politycznej, bo inaczej będą to znowu nijakie cztery lata dla Miasta.
  24
  23
  R E K L A M A
 • "Nienawistna ósemka" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 9:07:13 napisał:
  Lista hańby tak zostaną zapamiętani.
  13
  7
 • "Polityk" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 9:18:52 napisał:
  To było konstruktywne wotum nieufności dla Komisji Rewizyjnej. I tylko tyle.
  16
  13
 • "lityk" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 9:27:21 napisał:
  Konstruktywne wotum nieufności wobec Komisji Rewizyjnej to mogli zgłosić radni lub mieszkańcy, a nie gość z Sitańca który przez nią jest kontrolowany. Poszukajcie po internecie, wójt, burmistrz, prezydent nie mogę wpływać na kształt komisji . Ta inicjatywa uchwałodawcza to bubel, a prawnik który się pod nią podpisał to... jakiś wstyd dla palestry.
  25
  8
 • "lz" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 10:13:19 napisał:
  Gratulacje Panie Prezydencie. Tyle można wyrazić od serca. Złośliwcy niech się rozpisują i żyją nienawiścią do sukcesu.
  23
  21
 • "Anonim" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 10:19:06 napisał:
  debilny komentarz
  5
  4
 • "piam" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 10:37:40 napisał:
  prezydent składa uchwałę o zmiany w komisjach? prezydent wpływa na radę. Kto się pod tym podpisał, sam zgłosze to do nadzoru wojewody
  23
  6
 • "@lz" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 10:38:02 napisał:
  Ja pytam jakiego sukcesu? Branie kredytu i robienie wszystkiego na kredyt, który nie on będzie spłacał, to miara sukcesu? Tylko PR , PAW wychodzi.
  18
  14
 • "rozczarowany" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 10:50:29 napisał:
  Faktycznie ta prezydentura po młodzieżowemu "dupy nie urywa" , a miało być tak pięknie.
  19
  13
 • "zdrowie jest najważniejsze" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 11:34:11 napisał:
  12: 11 dzięki Pani Sędłak, w takim stanie nie powinna przychodzić jak można w ten sposób. Pani Wando szybkiego powrotu do zdrowia.
  10
  4
  R E K L A M A
 • "tutejszy" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 11:36:16 napisał:
  Moteka pisze: "Wynik głosowania nad wprowadzeniem uchwały o zmianach zamyka dalsze dywagacje na ten temat i jak napisałem w poprzednim akapicie, było (z perspektywy – post factum) błędem." Tylko czy rzeczywiście chodziło o zmianę w komisji rewizyjnej? Moim zdaniem chodziło o to, żeby mieć alibi do zmian w prezydium rady. Bez poparcia radnych prezydenckich dziesiątka nie dobierze się do konfitur. Teraz spokojnie będzie można odwołać Godzisza i Nizioła, a być może i Matwiejczuka.
  4
  4
 • "Polityk" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 11:40:22 napisał:
  Prezydent na Sesji udowodnił nieudolność i braki merytoryczne w pracy Komisji Rewizyjnej, a wotum nieufności dla prezydium Komisji Rewizyjnej było tylko skutkiem nieudolnych prac Komisji. Statut Miasta stanowi, że Prezydent ma również inicjatywę uchwałodawczą i z tego prawa wczoraj skorzystał.
  15
  22
 • "Forest" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 11:43:42 napisał:
  Najfajniejsze było to jak zagłosowali radni PiS, jak jeden mąż w sześciu stanęli w obronie Rafała Zwolaka z Nowoczesnej i Marka Kudeli z Platformy Obywatelskiej. Bravissimmo, cymes.
  9
  13
 • "@forest" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 12:05:18 napisał:
  A czemu mieli ich nie bronić? Za zmianami był Leszek Łuczka (dawny działacz SLD), Maria Gościcka (również kojarzona z tym środowiskiem) , po co się napinasz, elektoratu PIS i tak nie łykniecie bo to mądry elektorat.
  9
  9
 • "tutejszy" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 12:06:55 napisał:
  No to myślę, że w wyborach ta kolaboracja PiS z nowoczesną też przysporzy prezydentowi poparcia...
  4
  10
 • "@tutejszy" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 12:29:36 napisał:
  O PIS się nie martw, pomyśl jak sobie poradzisz za 1,5 roku bez koryta i ochrany.
  12
  6
 • "PIS FOREVER" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 12:35:56 napisał:
  O jedno się boje czy wyborcy PIS wybaczą władzom poparcie tego kandydata.Większość wyborców mówi nareszcie nie ma szyldu, tak , że jest nadzieja. Idźcie PO POparcie do PO i Nowośmiesznych. Z PIS sobie darujcie my nie chcemy z wami mieć nic wspólnego.
  7
  5
 • "mieszkaniec" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 12:46:47 napisał:
  I co droga lewico, wasz wybranek Nizioł znowu pokazał wam środkowy palec.
  20
  1
 • "@mieszkaniec" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 12:50:21 napisał:
  Pan Nizoł jeszcze będzie Prezydentem , mówi się o nim na mieście , cieszy się ogromnym szacunkiem. O kraty whiske , że ogra wszystkich??
  2
  26
 • "ad111" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 13:07:33 napisał:
  Bufonada i tyle. W trakcie kampanii wyborczej też pisałem o bufonadzie i nic się nie zmieniło. Ten typ tak ma. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi, a jak ktoś ma coś na sumieniu to próbuje usunąć tych co go sprawdzają. Żenujący poziom i to człowieka po prawie. Szkoda.
  11
  10
  R E K L A M A
 • "Thomas" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 13:14:42 napisał:
  Mam kilka uwag w Broszurze "Budżet 2017 - przykłady kosztów" - brakuje mi kilka pozycji w tym numerów stron w Broszurze. BRAKUJE MI INNYCH POZYCJI KOSZTOWYCH. Moja ogólna uwaga jest taka w każdym dziale brakuje pozostałe. uważam, ze zaprezentowana forma graficzna (prostokąty, ramki) swoją wielkością nie odzwierciedlają proporcji, co więcej zabierają miejsce innym informacjom. ======================================================== Brakuje mi również podstawowych wskaźników poziom zadłużenia itd. jak również porównań do innych miast w Polsce czy na Lubelszczyźnie, ================================================== DZIAŁ KULTURA W BROSZURZE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 601 000 dotacja miasta, dla Namysłowiaków, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 745 390 dotacja dla Książnicy Zamoyskiej,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 896 332 dotacja dla ZDK, ile dotacji otrzymuje MDK (czy MDK leży w gestii miasta czy powiatu) . Skąd bierze się ta różnica? Dotacje powinny być wyższe dla Książnicy, dla ZDK i MDK. NIE ROZUMIEM DLACZEGO ORKIESTRA DOSTAJE WIĘCEJ I TO W TAKIEJ PROPORCJI. POWIEM KRÓTKO, DUŻY WIĘKSZY WPŁYW NA ROZWÓJ INTELEKTUALNY, DUCHOWY I KULTURALNY MAJĄ WPŁYW TE POZOSTAŁE PLACÓWKI. . jakie są statystyki, ile jest miesięcznie koncertów Orkiestry a ile przychodzi na koncerty (w skali miesiąca i roku), tak samo można porównać ile przychodzi do Książnicy, ile jest czytelników, ile jest wypożyczeń, a ile jest korzystania z czytelni, to samo z ZDK i MDK. Jeżeli chodzi o politykę kulturalną większy nacisk powinien iść na młodzież i dzieci, KTO BĘDZIE TWORZYĆ I KREOWAĆ NASZĄ KULTURĘ? Uważam, że te placówki dostają stanowczo za mało. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOLEJNA RZECZ. Mecenat kulturalny czy sponsoring - imprezy kulturalne kosztują, kto ponosi koszty ile i w jakim procencie instytucje publiczne i niepubliczne finansują imprezy kulturalne. Mnie interesuje, ile np. do imprez kulturalnych na Starówce dokładają się restauratorzy? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Co dalej z Amfiteatrem? No właśnie co dalej. ============================================================== Dział Komunikacja miejska 1 722 000 km - tyle pokonały autobusy miejskie, koszt przejechania jednego kilometra przez autobus to 5,71 zł./km(czy to jest koszt jednostkowy który zawiera koszty całkowite czyli koszty bezpośrednie, ogólnozakładowe i koszty zarządu). Czy kwota 5,71 zł/km zawiera również dotacje miasta do komunikacji publicznej wraz z planowaną dopłatą do biletów w wysokości 5 830 000 zł.? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Swego czasu Pan Prezydent Andrzej Wnuk poruszył kwestię Izby Wytrzeźwień i komunikacji Miejskiej. Moje pytanie jest następujące. Ile kilometrów wykonały autobusy miejskie do sąsiednich gmin ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Zamość ile kilometrów do Gminy Zamość pokonały nasze autobusy. ================================================================= Dział Sport: Sport czy kultura fizyczna. Moje pytanie to Hetman Zamość czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak wygląda zestawie kosztów i przychodów tego klubu, wpływy z biletów, karnetów, kto za to wszystko płaci. ====================================================================== Stypendia dla sportowców i za naukę. PRZEGLĄDAM BROSZURĘ, I MAM SYNTETYCZNĄ INFORMACJĘ O STYPENDIACH DLA SPORTOWCÓW w 2017 roku zaplanowano na nie 70 000 zł.. Pytanie jest nastepujące czy te stypendia są stypendiami wypłacanymi co miesiąc, czy to są stypendia jednorazowe? Ilu sportowców otrzyma takie stypendia? STYPENDIA ZA NAUKĘ W BROSZURZE NIE ZNALAZŁEM INFORMACJI NA TEMAT STYPENDIÓW DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH DZIECI OSIĄGAJĄCYCH WYNIKI W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH I ZA OSIĄGANE WYNIKI W NAUCE (CZERWONE PASKI). Ile wynosi stypendium dla tych dzieci, czy jest ono jednorazowe, czy wypłacane co miesiąc przez określony okres czasu? ======================================================================= Pomoc społeczna 424 000 zł dla 544 uczniów. Powinny być dopłaty do obiadu dla wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem tych 544 uczniów (co jest sprawą bezdyskusyjną) ======================================================================= Komisja Rewizyjna i niektórzy radni poruszyli kwestię bezpieczeństwa dzieci wracających z basenów - jak ostatecznie ta sprawa się zakończyła. Szkoda, tylko, że Komisja Rewizyjna położyła taki nacisk np. na gipsowe anioły co w znacznym stopniu ukierunkowało prace komisji na rzeczy mało istotne co w zasadzie miało wpływ na wizerunek samej Komisji i to było złe. Oczywiście, prace Komisji Rewizyjnej należy ocenić jednoznacznie pozytywnie i pani M. P. bez której o wielu rzeczach nie dowiedzielibyśmy się. ========================================================== Oddzielnym tematem są inwestycje, poziom zadłużenia.
  9
  5
 • "@thomas" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 13:20:29 napisał:
  Nikomu się nie chce tego gówn.. czytać , nie produkuj się.
  12
  7
 • "poliglota" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 14:17:19 napisał:
  APLE,IPAD,AIR DWA !!!! Nie dość ,że liczyć nie potrafi to nie potrafi przeczytać z kartki w języku angielskim.Panie Zwolak każde dziecko wie jak wymawiać tak znane marki.Nie dorósł Pan do funkcji ,którą przez przypadek pełni.W ubiegłym roku osioły.Są dwa miesiące wakacji,ma pan czas na odpoczynek.I ..... od września do szkoły podstawowej zapraszamy. Aha od pierwszej klasy proszę edukację rozpocząć.....
  12
  14
 • "@@mieszkaniec" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 14:32:21 napisał:
  Buhaha Nizioł i prezydent buhaha
  17
  1
 • "roadrunner" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 18:21:17 napisał:
  W trakcie sesji jedno bije w oczy szczególnie mocno. Otóż radni z przerostem ambicji nad możliwościami, próbują jak mogą dyskredytować Prezydenta Wnuka. Ku rozwadze osób, które etatowo komentują tu wszystkie możliwe tematy, włącznie z tymi o których nie posiadają elementarnego pojęcia: Przygotowanie merytoryczne, kultura słowa i wiedza Prezydenta wyprzedzają owych radnych o lata świetlne. W demokracji wygrywa większość i jakikolwiek będzie przyszły wynik wyborów, to tzw. Prezydenci Cienie, pomimo chrapki na Urząd, na dzień dzisiejszy nie stoją nawet w cieniu Pana Wnuka i co więcej, nie jest to moim subiektywnym doznaniem, tylko faktami udokumentowanymi w załączonych materiałach filmowych....
  12
  18
 • "Z124" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 18:45:47 napisał:
  Moje gratulacje, Panie Prezydencie!
  12
  16
 • "brawo" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 18:58:54 napisał:
  Gratulacje dla Komisji Rewizyjnej, jesteście nadzieją tego miasta. Pan Prezydent powinien od was czerpać.
  19
  11
 • "ad111" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 19:16:25 napisał:
  Komisja Rewizyjna ma prawo pytać, a Prezydent ma obowiązek grzecznie odpowiadać. Jak Prezydent odpowiadał, to każdy widział zarówno w tym temacie jak i w tematach związanych z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej. Dodam tylko, że z kulturą i obowiązkiem nie wiele to miało wspólnego.
  23
  11
 • "do ad111" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 20:55:23 napisał:
  to jak wg ciebie niektórzy obecni na KR są kulturalni to widać, że musisz sprawdzić znaczenie tego słowa bo widać braki w edukacji
  7
  5
 • "Nowak..." dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 21:27:28 napisał:
  Panie Nizioł zaliczam pana do wymienionej ósemki. Pan dla mnie nawet nie jest tym, kim dla premiera Millera poseł Ziobro.
  15
  3
  R E K L A M A
 • "Thomas" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 22:20:50 napisał:
  Powtórzę, to co pisałem wcześniej - nie ma takiej możliwości, aby prezydent nie miał absolutorium. W swoich rozważaniach przewidziałem obecną sytuacją, nazwijmy ją odwróceniem sojuszy i to na samym początku kadencji. Przypomnę tylko, kto według tego portalu został ogłoszony najlepszym Radnym I na tym powinienem zakończyć sprawę? ====================================================================== Prace Komisji Rewizyjnej poszły w zupełnie złym kierunku i Komisja przegrała. W tej partii szachów Prezydent Andrzej Wnuk okazał się mistrzem, przewidział wszystkie ruchy i to kilka naprzód. ======================================================================= I co nie miałem racji - nic się nie pomyliłem ???
  9
  6
 • "@THOMAS" dnia 27 czerwca 2017 o godzinie 23:15:32 napisał:
  z taką analizą po maxie możesz puzzle układać od 3 +
  9
  4
 • "Thomas" dnia 28 czerwca 2017 o godzinie 1:36:27 napisał:
  Czas na nowy felieton i podsumowania.
  4
  4
 • "Forest" dnia 28 czerwca 2017 o godzinie 9:06:45 napisał:
  Prezydent Andrzej Wnuk tę partię szachów poprowadził wyśmienicie i wygrał. Mój szacunek dla Prezydenta.
  4
  14
 • "Anonim" dnia 28 czerwca 2017 o godzinie 9:44:42 napisał:
  dyzma znowu dukał, cmokał i
  11
  3
 • "uprasza się" dnia 28 czerwca 2017 o godzinie 10:56:43 napisał:
  o kulturę wypowiedzi i nie obrażanie N.radnego. Nie przestrzeganie tej reguły może skutkować zarzutami natury prawnej drogi anonimie. Trzymaj poziom...
  6
  4
 • "." dnia 28 czerwca 2017 o godzinie 11:19:14 napisał:
  Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta oznacza możliwość obligatoryjnego, a nie fakultatywnego wprowadzenia uchwały prezydenta do porządku obrad Rady Miasta (głosowania). Odrzucenie wniosku prezydenta jest niezgodne ze statutem miasta i przedmiotową ustawą.
  3
  2
 • "pytek" dnia 28 czerwca 2017 o godzinie 11:39:11 napisał:
  A co to za persona, ten radny N.? Czyżby był to jedyny człowiek w mieście, którego nie wolno krytykować i obrażać? Bo jeśli tak, to już mnie wkurzył.
  9
  3
 • "Anonim" dnia 28 czerwca 2017 o godzinie 12:13:29 napisał:
  Nikt tu nikogo nie obraża a radni są osobami publicznymi i ocena ich działalności podlega zarówno ocenie, krytyce jak i kontroli Nie ma zatem co się dzieić że wyborcy korzystają z tego prawa tym bardziej w sytuacji kiedy głosowali na tego czy innego radnego a on okazał się człowiekiem bez przysłowiowych j...j (tak jest w przypadku właśnie radnego Nizioła )
  10
  0
 • "." dnia 28 czerwca 2017 o godzinie 17:02:07 napisał:
  Sprawą, która głęboko zaniepokoiła mnie, a którą poruszył radni. Rafał Zwolak, i Marta Pfeiffer to sprawa bezpieczeństwa dzieci. O co w tym wszystkim chodzi - no właśnie o co? I to powinien być temat kolejnego felietonu, a raczej dogłębna analiza stanu rzeczy. Sprawa absolutorium, to rzecz wtórna.
  6
  2
  R E K L A M A
 • "pytek" dnia 29 czerwca 2017 o godzinie 10:06:33 napisał:
  Tę sprawę Jadwiga Hereta wałkuje w swych felietonach od ponad pół roku. Sprawą od początku zajmuje się prokuratura, sąd i kuratorium. Nie ma sensu wykorzystywać sprawy tragicznej śmierci dziecka do bieżącej walki politycznej.
  5
  1
 • "porażka" dnia 29 czerwca 2017 o godzinie 10:43:44 napisał:
  Tegoroczny wynik głosowania nad absolutorium to wielka porażka dla prezydenta.Tylko jeden głos zapobiegł klęsce.
  8
  4
 • "Czytelnik" dnia 29 czerwca 2017 o godzinie 23:10:01 napisał:
  Do żelaznej grupy zwolenników pana Prezydenta zaliczyłbym dodatkowo radnego Nizioła oraz radnego Godzisza. Obaj panowie zajmują stanowisko vice przewodniczącego RM i zrobią wszystko co powie Prezydent aby stanowiska tego nie stracić . Wszyscy ci którzy mieli jeszcze jakąkolwiek nadzieję , że radny Nizioł posiada kręgosłup to po tym głosowaniu chyba już nie mają złudzeń co tak naprawdę jest dla radnego Nizioła najważniejsze i gdzie ma swoich kolegów, którzy poparli go w wyborach. Uważam , że pomiędzy panem Prezydentem a radnym Niziołem istnieje niepisany układ ( dil polityczny) tj Prezydent ma zagwarantowane , że radny Nizioł zagłosuje w ważnych głosowaniach zawsze tak jak będzie chciał Prezydent natomiast w zamian za to radny Nizioł ma pewność, że Prezydent pozostawi status quo od lat panujące w spółdzielni mieszkaniowej którą zarządza radny Nizioł tj nie będzie wprowadzał tam swoich ludzi ( tak jak to miało miejsce podczas wyborów przewodniczących osiedli ). Poza tym tak jak już wcześniej wspominałem radny Nizioł w zamian za lojalność ma pewność , że zachowa stanowisko vice przewodniczącego RM ( 1450 zł na rękę ) do końca kadencji. Nie zdziwiłbym się gdyby okazało się że pomysłodawcom zmiany komisji rewizyjnej równieżj był radny Nizioł wszak ma on bardzo duże doświadczenie w tej materii, ponieważ od lat wybiera sobie członków rady nadzorczej spółdzielni tylko po to aby potem mieć święty spokój z absolutorium. Zmienił się ustrój, zmieniały się partie a radny Nizioł ciągle pozostaje prezesem i radnym. Kabaret a może nawet cyrk ciągle trwa tylko jakoś śmiać się nie ma z czego . Szansę na zmianę tej układanki mamy już w najbliższych wyborach samorządowych w przeciwieństwie do status quo w spółdzielni mieszkaniowej radnego Nizioła . Tam już jest po ptakach , ponieważ radny Nizioł właśnie wybrał sobie nową radę nadzorczą a zatem może spać spokojnie przez kolejne trzy lata . Dobranoc panie prezesie………
  15
  0
 • "Anonim" dnia 30 czerwca 2017 o godzinie 10:08:41 napisał:
  nic dodać nic ująć . Trafna diagnoza @czytelnika
  5
  0
 • "@ czytelnik" dnia 30 czerwca 2017 o godzinie 10:32:56 napisał:
  Zgadzam się z oceną czytelnika.Moim zdaniem trafił w sedno sprawy.
  6
  0
 • "Anonim" dnia 30 czerwca 2017 o godzinie 18:41:47 napisał:
  jak tam nowakowski ? Usmażył na twardo czy nic wydmuszkom nie zaszkodziło ?
  2
  2
 • "Franciszek" dnia 30 czerwca 2017 o godzinie 23:30:51 napisał:
  @"Czytelnik" - zadziwiająca znajomość rzeczy.
  4
  0
 • "L11A" dnia 1 lipca 2017 o godzinie 8:29:39 napisał:
  @"Czytelnik" - chyba trochę przesadzasz, przecież to nie PREZES wybiera Radę Nadzorczą tylko mieszkańcy w trakcie Walnego Zgromadzenia.
  1
  5
 • "Tak jest" dnia 1 lipca 2017 o godzinie 10:51:56 napisał:
  To że pan Nizioł jest tak długo prezesem oraz radnym świadczy tylko i wyłącznie o tym , ze widocznie nadaje się na te stanowiska a przynajmniej tak uważają wyborcy a w demokracji to jest najważniejsze.
  1
  7
 • "Franciszek" dnia 1 lipca 2017 o godzinie 18:57:03 napisał:
  No właśnie, przecież ktoś tego Prezesa w tej spółdzielni wybiera już tyle lat.
  1
  1
  R E K L A M A
 • "@Tak jest" dnia 2 lipca 2017 o godzinie 11:31:40 napisał:
  Nie ośmieszaj siebie ani p. Nizioła. Mieszkańcy uważają inaczej czemu dali wyraz w ostatnich wyborach samorządowych. Pan Nizioł jest bez zaplecza ponieważ zdradził lewicę i pozostał nieformalnym rzecznikiem Prezydenta. Na czyje poparcie może liczyć?
  3
  0
 • "abc" dnia 2 lipca 2017 o godzinie 11:42:55 napisał:
  do @Tak jest, Czytelnik. Macie sporo racji w tym co piszecie. Kilka dni temu czytałem na tym portalu że zamojska lewica w postaci stowarzyszenia Zamość nasz wspólny dom ma wystawić swoje listy do RM. Jeżeli czytają ten post jego członkowie to proszę Was nie bierzcie na listy wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego Nizioła. Jestem sympatykiem lewicy ale czas na nowe pokolenia dlatego dajcie sobie z nim już spokój .
  6
  0
 • "Franciszek" dnia 2 lipca 2017 o godzinie 18:15:19 napisał:
  A mnie się zdaje, że Zamość nasz wspólny dom był w ostatnich wyborach komitetem wyborczym wyborców Jerzego Nizioła. To kto wreszcie ma prawo do nazwy, logo itp?
  1
  1
 • "wyborca" dnia 2 lipca 2017 o godzinie 18:33:13 napisał:
  Franciszek kłamiesz, na potwierdzenie: http://zamosc.sld.org.pl/aktualnosci/12951-jerzy_niziol_kandydatem_koalicji_zamoscnasz_wspolny_dom_na_urzad_prezydenta_zamoscia.html Jasno widać, że powstała koalicja Zamość nasz wspólny dom której kandydatem był Jerzy Nizioł. Kontynuatorem tej koalicji jest obecnie stowarzyszenie Zamość nasz wspólny dom.
  3
  1
 • "Franciszek" dnia 2 lipca 2017 o godzinie 21:43:44 napisał:
  @"wyborca"- dlaczego zarzucasz mi kłamstwo? ja po Twoim zarzucie sprawdziłem troszkę w necie i trafiłem tu: http://www.krs-online.com.pl/komitet-wyborczy-wyborcow-jerzego-niziola-krs-9184664.html Nie wiem jak to można interpretować?
  1
  3
 • "wyborca" dnia 2 lipca 2017 o godzinie 22:50:03 napisał:
  Mimo nieszczęśliwej nazwy dla zamojskiej lewicy to nie był komitet Nizioła. Był natomiast kandydatem szerokiej koalicji którą de facto zdradził.
  3
  1
 • "Ami" dnia 2 lipca 2017 o godzinie 22:58:34 napisał:
  do "Franciszek": Nazwa "Zamość - nasz wspólny dom" od 2002 r. była we wszystkich wyborach samorządowych tytułem programu wyborczego Komitetu Wyborczego SLD. W wyborach 2014 nazwy tej użyczono centrolewicowemu Komitetowi Wyborców Jerzego Nizioła /tylko do kompanii wyborczej/ w skład, którego wszedł zamojski SLD. Po wyborach grupa członków SLD, zawiedziona uzyskanymi wynikami wyborów, porzuciła szeregi SLD i zarejestrowała stowarzyszenie o nazwie "Zamość - nasz wspólny dom". Zrobiono to bezprawnie, gdyż właściciel tej nazwy nie wydał zgody na używanie jej do celów innych niż wyborczych.
  2
  2
 • "Franciszek" dnia 2 lipca 2017 o godzinie 23:34:04 napisał:
  No to jaki jest ten dom?:https://pl-pl.facebook.com/zamoscnaszwspolnydom/ Chyba wspólny
  1
  2
 • "Amisz" dnia 3 lipca 2017 o godzinie 6:45:44 napisał:
  Ami a raczej Kutylo, bezprawnie? To znak towarowy? Puknij się w czoło. To przez Ciebie cześć ludzi odeszło w SLD.
  1
  0
 • "@Amisz" dnia 3 lipca 2017 o godzinie 7:19:47 napisał:
  Hahah trafiony zatopiony. Niech Pan Ami zawiadomi organy ścigania o bezprawnym korzystaniu z nazwy. Takie oczernianie o domniemanej kradzieży aż prosi się o proces.
  2
  0
  R E K L A M A
 • "L11A" dnia 3 lipca 2017 o godzinie 8:52:34 napisał:
  Zatem jak wynika z czystej logiki podmiotem zarejestrowanym i ciągle aktywnym, wpisanym do KRS jest "Komitet wyborczy wyborców Jerzego Nizioła Zamość - nasz wspólny dom" W związku z tym ten właśnie komitet może chyba w każdej chwili przystąpić do następnej kampanii. Jednocześnie czy jest mi ktoś w stanie jasno zdefiniować podmiotowość prawną Stowarzyszenia Zamość nasz wspólny dom i jego autonomię programową w odniesieniu do komitetu wzmiankowanego powyżej. Twarze Stowarzyszenia ciągle tą autonomię eksponują, jednak ciekawe jest, w jakim rejestrze owo Stowarzyszenie figuruje, czy ma np. własne logo i jaki jest jego cel. Już pobieżny ogląd fotki z Facebooka /link przez "Franciszek" dnia 2 lipca 2017/ wskazuje, że jest tam w większości i razem ta sama grupa, która nadawała ton komitetowi wyborczemu bądź startowała z jego ramienia w 2014r. Zasadnicze pytanie brzmi:, po co sprawiać wrażenie, że są dwa wspólne domy skoro widać, że są razem a ich mieszkańcy wiedzą, że pojedynczo mogą znaczyć niewiele.
  1
  1
 • "do L11A" dnia 3 lipca 2017 o godzinie 9:59:35 napisał:
  KWW Jerzego Nizioła Zamość Nasz Wspólny Dom został rozwiązany z dniem rozliczenia finansowego. Domyślam się, że stowarzyszenie jest pewną kontynuacją zjednoczonej zamojskiej lewicy i zapewne jest zarejestrowany jako stowarzyszenie zwykłe lub rejestrowe.
  0
  0
 • "znudzony" dnia 3 lipca 2017 o godzinie 10:00:20 napisał:
  A może radny Nizioł po prostu zabierze głos w dyskusji i wyjaśni nam jakie jest jego stanowisko w sprawie nazwy i logo "Zamość -nasz wspólny dom" . Jako wyborcy mamy prawo wiedzieć kto pod kogo się podszywa.
  2
  1
 • "kolega_z_rady" dnia 3 lipca 2017 o godzinie 10:22:53 napisał:
  W sumie Pan Nizioł mógłby zabrać głos w dyskusji, jestem ciekawy :) Zapewne jest tak jak w tym linku gdzie ktoś umieścił wyżej. Lewica zjednoczyła się pod nazwą Zamość nasz wspólny dom i wystawiła JN jako kandydata na prezydenta. W między czasie powstał komitet Pana Wnuka- Wspólny Zamość i dlatego dodali do nazwy imię i nazwisko kandydata na prezydenta celem odróżnienia się od rywala. Po wyborach i złożeniu sprawozdania finansowego do PKW, KWW Jerzego Nizioła Zamość nasz wspólny dom przestał formalnie istnieć a w to miejsce powstało stowarzyszenie. Na potwierdzenie moich słów natrudziłem się trochę i znalazłem coś takiego https://www.youtube.com/watch?v=m-_r8gf1DKM Z tego wynika że Pan Nizioł należy do stowarzyszenia a właścicielem nazwy i logo muszą być władze stowarzyszenia gdyż jest to wymagane w procesie rejestracji.
  1
  0
 • "kapitan żbik" dnia 5 lipca 2017 o godzinie 9:48:06 napisał:
  Z tego co mi wiadomo pomysłodawcą nazwy "Zamość- nasz wspólny dom" był Jerzy Nizioł i to on jest uprawniony do posługiwania się tą nazwą . Wynika z tego , że nowa lewica z panem Kwiatkowskim na czele używa tej nazwy bezprawnie , chyba że uzyskali zgodę na to od radnego Nizioła. A wracając do minionych wyborów samorządowych to czy faktycznie pan Nizioł był kandydatem lewicy czy też to może lewica mając fatalne sondaże i nie mając swojego kandydata aby zaistnieć podłączyła się do KW Jerzego Nizioła ? Czy lewica finansowała kampanię wyborczą pana Nizioła ( nie mówię o symbolicznych datkach ) - przecież można to sprawdzić.
  2
  1
 • "L11A" dnia 5 lipca 2017 o godzinie 17:35:21 napisał:
  Myślę, że w najbliższych wyborach będzie bardzo podobnie.
  1
  0
 • "abc" dnia 6 lipca 2017 o godzinie 7:24:57 napisał:
  @kapitan żbik. Dokumenty świadczą o czym innym. BTW Śmieszą mnie osoby które pisanie o sobie traktują jako dobry piar.
  1
  2
 • "mieszkaniec" dnia 6 lipca 2017 o godzinie 7:32:34 napisał:
  do kapitan żbik Ile kosztowała kampania Nizioła? Gdzie to można sprawdzić? Ciekawe kto wpłacał na jego kampanię i ile.
  4
  0
 • "kapitan żbik" dnia 6 lipca 2017 o godzinie 10:44:44 napisał:
  Ile kosztowała kampania wyborcza radnego Nizioła, kto na nią wpłacał tego oczywiście nie wiem ale przecież wydatki te powinny być jawne i transparentne . Może ktoś z internautów pomoże nam rozwiązać tą zagadkę (a może pan redaktor lub sam pan radny Nizioł ) . Odpowiedz na to pytanie pozwoli nam w końcu ustalić kto tak naprawdę zabiegał o czyje względy, tj lewica o względy Nizioła czy Nizioł o względy lewicy i kto w istocie jest ojcem sukcesu radnego Nizioła, tj on sam czy lewica.
  3
  1
 • "Trump" dnia 6 lipca 2017 o godzinie 12:34:40 napisał:
  kapitan żbik masz rację, wszystko powinno być jawne i opublikowane w internecie. Kto i ile wpłacił na kampanię Pana Nizioła. Na co te pieniądze zostały wydatkowane. Nie tylko tego komitetu ale i innych. Odpowiadając na pytanie kto stoi za sukcesem radnego Nizioła to nie jest takie proste ponieważ obie strony na tym porozumieniu zyskały. Lewica dała struktury, ludzi a Nizioł nazwisko i pewnie kasę. Nizioł bez lewicy nie miałby szans tak jak lewica bez Nizioła. Zgodzę się z Tobą, że 20% w wyborach prezydenckich można uznać za sukces. Niestety nie wiem kto odpowiadał za jego kampanię tzn. był jego pełnomocnikiem. Uważam, że w nadchodzących wyborach Nizioł pójdzie swoją drogą a lewica swoją. Ktoś może zapytać dlaczego? Dlatego, że lewica jest w opozycji do Prezydenta a radny Nizioł w koalicji. Na pewno wybory samorządowe zapowiadają się bardzo ciekawie.
  4
  0
  R E K L A M A
 • "Franciszek" dnia 6 lipca 2017 o godzinie 16:39:52 napisał:
  A skąd pewność, że radny Nizioł wystartuje? Na dzień dzisiejszy stawiam, że chyba już nie.
  1
  0
 • "znudzony" dnia 7 lipca 2017 o godzinie 9:46:16 napisał:
  do @Trump Nie bardzo rozumiem co masz na myśli twierdząc, że lewica dała struktury . W skład KW Jerzego Nizioła wchodzą cztery osoby z czego tak naprawdę nie wiadomo kto kogo i co reprezentuje . Pan Kutyła zachowuje się jak "panienka co to by chciała ale boi się" , pan Nowakowski to indywidualista trudny do przewidzenia ( raczej twardy beton ), pani Nowosad nie wychyli się nawet o krok przed swojego mentora pana Nizioła a pan Nizioł to jak ktoś już powiedział rzecznik Prezydenta . Jakie zatem widzisz tutaj struktury lewicy. Moim zdaniem jeżeli zamojska lewica może szukać pozytywów tej sytuacji to tylko takie , ze zmobilizowała do działania młodych działaczy , którzy chcą wykorzystać swoją szansę widząc , że popieranie starych towarzyszy to droga donikąd.
  2
  1
 • "znudzony" dnia 7 lipca 2017 o godzinie 11:11:15 napisał:
  Do @Franciszek . Nie wyobrażam sobie aby radny Nizioł chciał zrezygnować z kolejnej ( bodajże już szóstej ) kadencji w Radzie Miasta. Co innego wybory prezydenckie, z których jak się wydaje radny Nizioł wyciągnął właściwe wnioski i już nie popełni drugi raz tego samego błędu wystawiając swoją kandydaturę na urząd prezydenta. Zimny prysznic i porażka była zbyt dotkliwa ( zawiódł jego twardy lektorat jakim są mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej). Poza tym radny Nizioł tak naprawdę nie chce się rozstawać z bezpiecznym stanowiskiem prezesa spółdzielni. Tematem dyskusji o panu Niziole zatem nie jest jego start w wyborach prezydenckich ale jego postawa i miłość wobec obecnego prezydenta , która może zaskakiwać i dziwić niektórych mieszkańców naszego grodu ( choćby z perspektywy epoki słusznie minionej ). Z kolei taka strategia radnego nie dziwi bacznych obserwatorów naszej lokalnej sceny politycznej, ponieważ pan Nizioł zawsze był blisko rządzących bez względu z jakiej opcji pochodzą. Taką postawę niektórzy nazywają lizusostwem a inni mówią pragmatyczny partykularyzm . Tak czy inaczej radny Nizioł jest nie do zdarcia zarówno przez zawieruchy ustrojowe jak i zmiany polityczne. Jedynie upływający czas podpowiada : panie Jerzy czasu nie oszukasz a zatem może należy już odpocząć.
  7
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
beduin 36 minut temu
Najważniejsza reelekcja Pawia. A potem ...
Ciekawe...
skoro to taka "niewielka" kwota, to jak ...
okiem mieszkań...
30.000 zł to i tak o 8.000 zł mniej ...
klangor
Minister Sienkiewicz mówił" kamieni ku...
Żuk
do " Joanna" Jest okazja, żeby skoment...
Parafianka
30 tys. to nie jest suma za którą i og...
KL
Pisownia też na pałe, w szczególnośc...
gfe
No,wreszcie jakoś to wygląda.A budynki...
Plaża Open
Dziękujemy za relacje z konferencji ora...
Joanna
Ktoś kto pisał ten artykuł chyba nie ...
Janek
Bez przesady ! Jeszcze nie otrząsnęli...
mieszkaniec pow...
zgadzam się! Jesteście siłą regionu!...
obywatel
Byłem, widziałem... Terytorialsi!!! Je...
Ciekawe...
dlaczego miasto ma inwestować w infrast...
ak
Czas najwyższy uporządkować kwestie o...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny