R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | TopRobert Moteka30 czerwca 2015 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 2 komentarze

XI Sesja Rady Gminy Zamość – video

sesja Rady Gminy foto: Robert Moteka

Zapis filmowy sesji Rady Gminy Zamość w obszernych fragmentach.

Sesja odbyła się 29 czerwca 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Porządek obrad :
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z VIII,IX i X sesji Rady Gminy.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Interpelacje radnych.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Zamość za 2014 r.
Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość za 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół Gminy Zamość za 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość za 2014 r.
Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy za 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.
Sprawozdanie finansowe Gminy za 2014 r.
Informacja o stanie mienia gminy.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
Opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zamość z wykonania budżetu za 2014 r.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Informacja o pracy Wójta.
Odpowiedzi na interpelacje.
Wnioski i zapytania radnych.
Zakończenie sesji.

Materiał w formie “playlisty”, każdy z 26 fragmentów odtwarzany jest kolejno automatycznie w tym samym oknie.

Autor: Robert Moteka
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
  • "." dnia 30 czerwca 2015 o godzinie 11:13:38 napisał:
    Mawet sama Gmina Zamość nie jest jednolita - ciekawy fragment o Kalinowicach i wystąpienie jednego z Radnych. Ciekawy Zapis, tylko gdyby poszczególne fragmenty playlisty były opisane. Jednak z drugiej strony warto posłuchać całości.
    R E K L A M A
  • "." dnia 30 czerwca 2015 o godzinie 16:40:08 napisał:
    Ciekawy jest ten fragment o projekcie budowy drogi w GZ w całości ze środków własnych - 2-gi albo trzeci odcinek z playlisty. Bardzo ciekawy.

Dodaj komentarz

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
ad11
Raczej, to nie będzie dobre rozwiązani...
KJL
Czy będzie jakiś poczęstunek napojem ...
kibic
A konkretnie Barnor Bright, grywał nawe...
Prezes
Pomocnik z Ghany na testach w Hetmanie...
KL
Byle jakie szybkie żarcie dla motłochu...
Doping
Nie ma i nie będzie (klask, klask), nie...
roman2
Typowy chłop ze wsi maluje pasy a psy ...
stara mapa
moze wg nich Lublin jest na Roztoczu :D...
L
Zamieszczenie informacji o Kongresie Św...
Marek
A możne atrapę prawdziwej zebry, nogam...
Który stopień jest najgroźniejszy pie...
klon
Temat spalarni śmieci też ucichł. Czy...
Parafianka
A poza tym, dlaczego na plakacie jest ż...
Parafianka
Na miłość boską, tylko nie straszcie...
Mirek
"Wg. wpisu" - czy pan Robert Moteka nie ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny