R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćHenryk Szwarcwaldzki29 stycznia 2017 FACEBOOK | 4209 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 19 komentarzy ()

Wyróżnij się albo zgiń!

Reklama w Nowym Jorku. Fot. unsplash/pixabay

R E K L A M A    B O A R D

W najbliższym czasie urzędnicy chcą zrobić porządek. Porządek z reklamami, które podobno za bardzo ingerują w wygląd miasta. Ale przecież o to w nich chodzi.

Argumentami przytaczanymi za nałożeniem praw i zakazów są:
– potykacze przeszkadzające turystom w robieniu zdjęć zabytkom Starego Miasta,
– zaniedbane reklamy i bannery na płotach, będące często w opłakanym stanie, psują wizerunek miasta.

Dyskusja rozpoczęła się w ubiegłym roku na forum Rady Miasta. Pisaliśmy o tym tutaj >>  Reklama zewnętrzna pod okiem Urzędu Miasta

Za sprawą dyrektora Andrzeja Olborskiego, który ogłosił publicznie trzymiesięczny okres na dyskusje nad tą uchwałą możemy dziś spokojnie ale zdecydowanie podyskutować na jej temat.  To ważne i choć krytyka pewnie się posypie, to na pewno mniej będzie zjadliwa gdyby uchwałę przeprowadzono bez szansy na dyskusję.  Pochwalić też należy za 12 miesięczny okres “wdrożeniowy” zapisany w uchwale. Ale to nie znaczy, że możecie spać spokojnie. To ostatni moment na to by wnieść swoje uwagi.

Kłopot w tym, że urzędnicy będą  decydować co jest dla biznesu dobre a co złe. Jednak nie można odmówić urzędnikom odrobiny racji, jakość reklamy zewnętrznej woła czasami o pomstę do nieba i pokusa by coś z tym zrobić jest wielka. Problem w tym, że to wymaga edukacji, a nie nakazów i zakazów. Niestety reklama jest traktowana przez wielu przedsiębiorców jako zło konieczne, a nie jak narzędzie do zarabiania pieniędzy.  Myślenie o reklamie powinno być kluczowym elementem każdego biznesu. W gospodarce konkurencyjnej panuje jedna sprawdzająca się zawsze zasada „wyróżnij się albo zgiń”.  Wróćmy jednak do uchwały.

Na podstawie projektu (do pobrania) jaki otrzymaliśmy z Urzędu Miasta wynika, że miasto zostało podzielone na 5 stref od A do E.
A – Stare Miasto i tereny poforteczne.
B – Bezpośrednie otoczenie terenu A oraz Rynek Nowego Miasta (i otoczenie), ciągi zabudowy ulic Partyzantów, Odrodzenia, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Peowiaków, Orląt Lwowskich i inne, oraz „dawne koszary”.
C – Tereny przemysłowe.
D – Obszary systemu przyrodniczego (zalew, park, tereny zielone, bulwary nadrzeczne i inne)
E- To obszar zabudowy jedno- i wielorodzinnej. Na mapie są to tereny pozostałe, nie wyróżnione.

Mapa stref. W dużej rozdzielczości do pobrania TUTAJ

 

Poza reklamami o których wspomnieliśmy Urząd Miasta chce wprowadzić zasady dotyczące tzw. małej architektury, czyli:
– ogródków gastronomicznych,
– tymczasowych obiektów handlowo-usługowych (stragany, budki, w tym stojaki do sprzedaży okularów, itp…).
– koszy na odpady,
– wiat przystankowych,
– ogrodzeń,

Wróćmy na chwilę jednak do reklam. Tu konieczne jest zrozumienie trzech definicji jakie przedstawia uchwała. Szyld, tablica reklamowa i  urządzenie reklamowe. Czym się różnią? Żeby nie cytować uchwały przygotowaliśmy porównanie tabelaryczne.

 

Szyld

Tablica reklamowa

Urządzenie reklamowe

Powierzchnia, wymiary

„niewielka powierzchniowo reklama”. Ograniczone w zależności od strefy.

Brak określenia gabarytów w definicji. W strefach pojawiają się ograniczenia.

Nie określone.

Przestrzenność/płaskość kształt, wygląd.

Płaska, przestrzenna lub w formie odrębnych liter lub znaków (logotyp)

Powierzchnia płaska.

Nie określone

Mocowanie

Na ścianie na płasko lub prostopadle („semafor”). Dopuszczone są pylony, ale powyżej określonej liczby szyldów.

Wolnostojąca lub przytwierdzona do budynku. W tym baner, ekspozytor, roll-up, reklama naklejana na okna lub witryny

Inne niż tablica reklamowa. Słup, stelaż, przyczepka

Ograniczenia w treści obiektu reklamowego

Wyłącznie informacja o siedzibie firmy lub działalności gospodarczej

Nie dotyczy

Nie dotyczy

W uchwale również zdefiniowano następujące elementy:

reklama okolicznościowa – związana z konkretnym wydarzeniem społecznym, artystycznym, rozrywkowym. Lokalizowaną na okres nie dłuższy niż 2 miesiące,
stojak reklamowy – nośnik reklamy w postaci wolnostojącej składanej ramy w której szyldy z informacją o usłudze połączone są górnymi krawędziami (tzw. koziołki, potykacze),
– witryna – okno sklepowe umożliwiające ekspozycję sprzedawanych towarów.

To tyle definicji. Ich oryginalne brzmienie znajdziecie w załączonym projekcie. Czas teraz przejść do ograniczeń, zakazów i nakazów. Wybraliśmy te najciekawsze  dla każdej ze stref. Generalnie w wszystkich strefach wymaga się by szyldy, reklamy i inni przedstawiciele małej architektury byli wykonani: estetycznie, starannie, trwale. Co daje już duże pole do subiektywnej oceny.

  A B C D E
Ilość szyldów na budynek dla 1 podmiotu gosp. 1 1 1 1 1
Maksymalna wielkość 1 szyldu w mkw. 0,3 0,5 2 0,5 1
Czas na dostosowanie reklam i szyldów w mieś. 12 12 12 12 12
Maksymalna wielkość reklam b.r. b.r. 6 b.r. 3
Maksymalne zajęcie elewacji przez reklamy b.r 30% 60% b.r. b.r.

b.r. – brak szczegółowej regulacji w projekcie uchwały, wartość może wynikać z innych zapisów.

Generalnie we wszystkich strefach występuje zakaz korzystania ze światła pulsacyjnego, wieszania reklam i szyldów na drzewach “w zasięgu ich koron” lub ograniczających ich wegetację. Szyldy i reklamy wszędzie będą musiały być utrzymane w “należytym stanie technicznym i estetycznym”.  W zasadzie globalnie zakazane jest też umieszczania reklam na wysięgnikach pod latarnie, drzewach i znakach drogowych. Pojawia się też zakaz umieszczania reklam na obiektach małej architektury (słupy, kosze, ławki, ogrodzenia…) z wyłączeniem wiat przystankowych ale nie we wszystkich strefach. Reklamy wielkoformatowe są dopuszczone przy ulicy Legionów.

W różnych wariantach, w zależności od strefy występują zakazy obwożenia i obnoszenia urządzeń reklamowych. Najciekawszy wydaje się zakaz szyldów i reklam z animacjami. Nie pozwoli to na wykorzystanie interaktywnych (często stosowanych na świecie). Pozostałe wybrane regulacje dla poszczególnych stref prezentujemy poniżej.

Strefa A (Stare Miasto i okolice)

Tymczasowe obiekty handlowo-usługowe (TOHU)

– zakaz lokalizacji stoisk sprzedaży pamiątek na ciągach pieszo-jezdnych,
– zakaz lokalizacji TOHU na ciągach pieszo-jezdnych poza obszarami wyznaczonymi w załączniku nr 2 (nie otrzymaliśmy go),
– dopuszcza się lokalizację TOHU obok wynajmowanego lokalu

Ogródki gastronomiczne (OG)
– zakaz stosowania markiz;
– zakaz stosowania sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni;
– nakaz stosowania stonowanej, jasnej kolorystyki parasoli w OG.

Szyldy
– w przypadku „większej ilości szyldów” wprowadzony będzie obowiązek tablicy (ramy) na szyldy;
– wymóg uzyskania pozwolenia na umieszczenie szyldu.

Reklamy
– zakaz umieszczania reklam na elewacjach „kamienic przyrynkowych”;
– zakaz umieszczania reklam na detalach architektonicznych, filarach i sklepieniach podcieni;
– zakaz stosowania reklam świetlnych;
– zakaz stosowania stojaków reklamowych;
– zakaz obwożenia i obnoszenia urządzeń reklamowych;
– witryny okienne mogą być przesłonięte reklamą tylko do 25% powierzchni;
– reklamy mogą być oświetlane wyłącznie światłem białym „nisko nasyconym”;
– flagi, transparenty, reklamy wolnostojące (określono to jako dodatkowe formy reklamy) mogą być umieszczone w strefie A na okres 2 miesięcy tylko dla nowopowstałych placówek, przy zmianie branży oraz okolicznościowo (wymagana jest tu zgoda właściciela zarządcy nieruchomości).

Strefa B (Rynek Nowego Miasta i ulice dojazdowe)

Szyldy
– zakaz umieszczania szyldów na ogrodzeniach;
– szyldy mogą być zlokalizowane do wysokości pierwszej kondygnacji;
– w budynkach przy skrzyżowaniach szyldy mogą być zlokalizowane do wys. II kondygnacji;
– max. powierzchnia szyldu 0,5 mkw.;
– można oświetlać szyldy światłem jednolitym;
– dopuszczono montować szyldy świetlne jednak bez animacji;

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe (reklama)
– zakaz umieszczania reklam na detalach architektonicznych (opaskach okiennych i gzymsach);

– zakaz stosowania wolnostojących tablic reklamowych w przestrzeni publicznej;
– zakaz stosowania stojaków reklamowych w przestrzeni publicznej;
– zakaz obwożenia i obnoszenia urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej;
– zakaz stosowania do reklam materiałów nietrwałych, o niskich standardach jakościowych (folia, brezent);
– zakaz stosowania światła pulsacyjnego;
reklamy nie mogą kolidować z detalami architektonicznymi;
– reklamy nie mogą przysłaniać więcej niż 30% elewacji obiektu i powinny z nią harmonizować;
– zakaz tablic świetlnych z animacjami;
– można oświetlać reklamy światłem jednolitym;
– flagi, transparenty, reklamy wolnostojące (określono to jako dodatkowe formy reklamy) mogą być umieszczone w strefie B na okres 2 miesięcy tylko dla nowopowstałych placówek, przy zmianie branży oraz okolicznościowo (wymagana jest tu zgoda właściciela zarządcy nieruchomości).

Oświetlenie i ogrodzenia
– nakaz zdejmowania oświetlenia świątecznego ze słupów i elewacji po zakończeniu okresu świątecznego;
– zakaz wygradzania przestrzeni publicznej;
– zakaz stosowania ogrodzeń betonowych pełnych i ażurowych, można stosować betonowe podmurówki i słupki w ogrodzeniach;
– zakaz wygradzania terenów zabudowy wielorodzinnej.

Strefa C (tereny przemysłowe)

Obiekty małej architektury (OMA)
– dopuszcza się ich lokalizację po uzgodnieniu projektu;

Szyldy
– możliwość wprowadzenia pylonu reklamowego pod szyldy do wysokości 8 m;
– nie można stosować szyldów z animacją.

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe (reklama)
– zakaz umieszczania tablic reklamowych na terenie komunikacji pieszej i kołowej;
– zakaz obwożenia i obnoszenie urządzeń reklamowych na terenie komunikacji pieszej i kołowej;
– reklama na ogrodzeniu jest dozwolona ale „przy zachowaniu takiego sam modułu przęsła”;
– flagi, transparenty, reklamy wolnostojące (określono to jako dodatkowe formy reklamy) mogą być umieszczone w strefie C na okres 2 miesięcy tylko dla nowopowstałych placówek, przy zmianie branży oraz okolicznościowo (wymagana jest tu zgoda właściciela zarządcy nieruchomości).
– dopuszczone zostały wielkogabarytowe reklamy tylko przy ulicy Legionów.
– reklamy na elewacji muszą mieć być dostosowane „do takiego samego modułu dla wszystkich użytkowników”;
– reklamy muszą być dostosowane do charakteru elewacji.

Oświetlenie i ogrodzenia
– zakaz stosowania ogrodzeń betonowych pełnych i ażurowych, można stosować betonowe podmurówki i słupki w ogrodzeniach;

Strefa D (Natura 2000, tereny zielone, zalew miejski, bulwary, las komunalny)

Obiekty małej architektury (OMA)
– dopuszcza się ich lokalizację po uzgodnieniu projektu;

Szyldy
– zakaz stosowania światła pulsacyjnego;
– zakaz stosowania szyldów na ogrodzeniach i w formie wolnostojącej;
– jeden szyld – jedna elewacja – jeden podmiot;
– maksymalny rozmiar szyldu 0,5 mkw.;
– nie można stosować szyldów z animacją;
– projekt szyldu wymaga uzgodnienia z urzędem.

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe (reklama)
– zakaz obwożenia i obnoszenie urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem reklam okolicznościowych);
– zakaz stosowania stojaków reklamowych w przestrzeni publicznej;
– zakaz stosowania światła pulsacyjnego;
– reklamy mogą być umieszczone na ogrodzeniach i w formie wolnostojącej na okres 2 miesięcy tylko dla nowopowstałych placówek, przy zmianie branży oraz okolicznościowo (wymagana jest tu zgoda właściciela zarządcy nieruchomości);
– flagi, transparenty, reklamy wolnostojące (określono to jako dodatkowe formy reklamy) mogą być umieszczone w strefie A na okres 2 miesięcy tylko dla nowopowstałych placówek, przy zmianie branży oraz okolicznościowo (wymagana jest tu zgoda właściciela zarządcy nieruchomości).
– dopuszczone zostały wielkogabarytowe reklamy tylko przy ulicy Legionów.
– reklamy na elewacji muszą mieć być dostosowane „do takiego samego modułu dla wszystkich użytkowników”;
– reklamy muszą być dostosowane do charakteru elewacji;
– nakaz stosowania tablic reklamowych nieuciążliwych dla użytkowników budynków sąsiednich oraz użytkowników ciągów komunikacji pieszej i kołowej.

Oświetlenie i ogrodzenia

– zakaz stosowania ogrodzeń betonowych pełnych i ażurowych, można stosować betonowe podmurówki i słupki w ogrodzeniach;
– zakaz wygradzania przestrzeni publicznej (koniec z parawanami nad zalewem?).

Strefa E (zabudowa mieszkaniowa, tereny pozostałe)

Szyldy
– zakaz szyldów na ogrodzeniach;
– powyżej 3 szt. szyldów można wprowadzić pylon wolnostojący do wys. 4 m
– wymóg uzyskania uzgodnienia projektu szyldu w urzędzie.

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe (reklama)
– zakaz przenośnych stojaków reklamowych w przestrzeni publicznej;
– na ścianie może znajdować się tylko jedna tablica reklamowa dla każdego podmiotu prowadzącego działalność w tym budynku;

Do pobrania projekt uchwały przesłany do naszej redakcji TUTAJ

 

Opinia autora

Na początku zaznaczę, że jestem zwolennikiem tego by biznes się bogacił. Bez reklamy jest to nie możliwe. Bez biznesu nie ma Zamościa, turystów, pracy, mieszkańców… W tym kontekście wygląd i estetyka miasta zdaje się być trzecioplanowym problemem rządzących.  Problem w tym, że prawo wymyślają ci którzy mają dobrą pracę i często nikłe pojęcie o tym jak wygląda codzienna walka o klienta.

Próbowaliśmy zachęcać przedstawicieli biznesu do dyskusji na ten temat, jednak odzewu dotychczas nie było. Domyślam się, że zainteresowanie pojawi się dopiero w momencie gdy sąsiad doniesie do urzędu o tym, że stojak reklamowy albo szyld przeszkadza i stoi niezgodnie z prawem, albo że tablica jest o 10 cm2 większa niż przewiduje to uchwała.

Problem leży zapewne trochę w tym, że sama uchwała jest bardzo obszerna i pozostawia olbrzymie pole do interpretacji. Bo co oznacza nakaz, że reklama ma być estetyczna, staranna i trwała. Estetyka jest niemierzalna, a trwałość można ocenić jedynie po czasie lub na podstawie testów trwałości (jakich?). Zresztą reklama musi się zmieniać, to warunek wyróżniania się. Zobaczcie jak często zmieniają się reklamy produktów w telewizji. Żaden z reklamodawców nie klepie tego samego spotu przez dłużej niż kilka tygodni.  Zatem jak bardzo trwała ma być ta reklama? Dlatego ingerowanie w marketing przedsiębiorstw z poziomu urzędniczego biurka wydaje się karkołomy i choć, jak się domyślam, intencje były słuszne to nie wiem czy wyjdą na dobre biznesowi.

Wspomniałem o polu do interpretacji, oto przykład. W uchwale nie ma mowy o słupach ogłoszeniowych, choć sam słup (bez słowa ogłoszeniowy) jest wskazany w definicji urządzenia reklamowego.  W zasadzie zgodnie z uchwałą słupy ogłoszeniowe powinny zniknąć ze Starego Miasta (strefa A)  i jego otoczenia. Ot choćby dlatego, że obrzygane kolażem często mało estetycznych plakatów i ogłoszeń nie spełniają warunku estetyczności, trwałości (papier) czy staranności. Kolejny przykład. Uchwała w strefie A zabrania stosowania kolorowego oświetlenia. Co zatem z choinką i (o zgrozo!) o oświetleniem Ratusza i nowym oświetleniem ulic. Te elementy służą poprawianiu wizeruku miasta co za tym idzie jego promocji czyli reklamie, zatem…  

Wracając do biznesu. Wolałbym, ale to pewnie nie jest możliwe, żeby urzędnicy pomogli przedsiębiorcom. Pozwolili im rozwijać się, nie ograniczając w działaniu. Nawet jak to działanie jest nieporadne czy pełne błędów (nawet estetycznych). Na błędach można się czegoś nauczyć więc nie ma powodu hamować edukacji.

Jednak trzeba przyznać, że projekt uchwały jest napisany “delikatnie” tak jakby jej autorzy chcieli coś zakazać i nakazać ale obawiali się radykalnych posunięć.  Owszem zakazuje i nakazuje walcząc na zabój głównie z potykaczami i pulsacyjnym oświetleniem,  ale jej delikatność polega na tym, że daje kilka możliwości “obejścia”. Jednym z nich jest okazjonalne dwumiesięczne odstępstwa dla flag, transparentów, reklam wolnostojących (czytaj: potykacze i inne). Dają one spore pole do popisu kreatywnym przedsiębiorcom. To ważny element stymulujący rozwój pomysłowości (innowacji?) za który warto pochwalić urzędników. I choć to miało brzmieć jak sarkazm, jest (niestety) realną korzyścią z tej uchwały. Dla przedsiębiorców oczywiście.

Do pobrania projekt uchwały przesłany do naszej redakcji  – TUTAJ

 

UWAGA!!!
Organizujemy spotkanie dla osób zainteresowanych tą zmianą w prawie lokalnym. Przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości na których znajdują się reklamy i szyldy zapraszamy serdecznie.  Postaramy się również zaprosić przedstawicieli Rady Miasta i  kompetentnych urzędników aby udzielili rzeczowych wyjaśnień i opowiedzieli o skutkach i ograniczeniach wynikających z projektu uchwały. Zaprosimy też  prawników którzy pomogą w polemice oraz w przygotowaniu uwag do projektu uchwały.  Spotkanie odbędzie się w najbliższych dniach.  Dokładna data zostanie podana osobom, które dokonają zgłoszenia chęci uczestnictwa (liczba miejsc będzie limitowana). Organizacja spotkania będzie sfinansowana ze środków własnych Fundacji im. Bernardo Morando, wydawcy serwisu roztocze.net.

Prosimy o zgłoszenia na adres: redakcja@roztocze.net w treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy lub instytucji lub wypełnienie formularza poniżej.

 
 

Przykłady “zagrożonych” reklam i szyldów:

Autor: Henryk Szwarcwaldzki
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 9.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "Thomas" dnia 29 stycznia 2017 o godzinie 22:41:06 napisał:
  Co za bzdura, reklama jest dźwignią handlu. Czyli idąc tym tokiem myślenia należy osunąć wszelkie reklamy i szyldy ze sklepów (szyld to też reklama). Gdyby była propozycja, usunięcia brzydkich reklam i zastąpienia ich ładniejszymi byłbym za. PRZYPOMINAM, ŻE PROMOCJA TO TEŻ JEST FORMA REKLAMY, Z TĄ RÓŻNICĄ, ŻE PROMOCJA JEST POJĘCIEM SZERSZYM NIŻ REKLAMA I ZAWIERA W SOBIE REKLAMĘ + COŚ TAM JESZCZE.
  9
  10
  R E K L A M A
 • "Anonim" dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 11:02:56 napisał:
  fundacje, fundacje
  1
  1
 • "ekonomistka" dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 12:09:12 napisał:
  co za bzdura zamość wygląda jak burdel - totalny bałagan np: ciuchlandy nawet stare łachy na chodnik sprzedający wystawiają. dla przykładu w lubinie ( woj. dolnośląskie) taką uchwałe podjęto już rok temu. Bardzo dobrze popieram!!!
  8
  6
 • "ja" dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 12:52:12 napisał:
  są dwa wyjścia: reklama i przedsiębiorcy albo nie ma reklamy i niema przedsiębiorców. Reklama ma być płatna, więc Miasto musi się określić, czy chce żyć z reklam, czy chce żyć z podatków od przdsiębiorstw.
  4
  4
 • "observer" dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 13:13:15 napisał:
  infntylizm tytułu, tekstu i pseudo-komentarza - PORAŻAJĄCY. Prowincjonalni panowie red - macie relacjonować, a nie komentować, bo - czytając was - to po prostu boli. sorry za określenie - ale "obsranie" St. Miasta rozpadającymi się tzw. koziołkami, Sztandarowym przykładem była tzw. reklama sklepu z chemią gosp. i kosmetykami na ul. Zamenhofa, rozpadająca się albo przed podcieniami, albo przed księgarnią. ZRÓBTA CUŚ Z TYM
  6
  7
 • "." dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 13:47:05 napisał:
  To są reklamy na miarę naszych możliwości. Zachodzi tutaj pewna zależność: jakie firmy takie reklamy, jaki rozwój takie firmy. Redaktor Moteka zamieszczając zdjęcie największych firm świata, użył pewnej prowokacji, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Chciałbym, aby były u nas takie reklamy, a jeszcze bardziej gdyby to były nasze firmy.
  9
  2
 • "Anonim" dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 14:09:55 napisał:
  wyrzucić wszystko. Same mury to jest przyszłość Zamościa
  5
  3
 • "." dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 15:23:07 napisał:
  Ciekawe jak kondycja murów po tej ziemie?
  8
  4
 • "zamościanin" dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 22:16:00 napisał:
  W końcu ktoś się tym zajął... BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWOBRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO BRAWO
  4
  8
 • "logiczny" dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 22:36:34 napisał:
  @"ekonomistka" - przepraszam a skąd Pani wie jak wygląda burdel?
  2
  5
  R E K L A M A
 • "genialne" dnia 31 stycznia 2017 o godzinie 8:29:25 napisał:
  cos w tym jest, ja bylbym za tym zeby w okresach najwiekszych odwiedzin turystow byl nakaz zdjecia wszystkich reklam na starowce, bannerow np w czasie wielkiej majowki 1-3 maja, turysci byli by zadowoleni bo robili by zdjecia zabytkow bez szpecacych reklam, mnie samego wkurza jak pojade do innego miasta i cos mi przeszkadza w zrobieniu zdjecia ,chociaz nie pamietam czy mialem jakies przeszkody tego typu za granica, moze tam sa takie zakazy?
  3
  3
 • "Jobot" dnia 31 stycznia 2017 o godzinie 9:46:56 napisał:
  Moim zdaniem pomysl bardzo dobry. Zniknie sporo brzydkich i zniszczonych reklam o ktore przedsiebiorcy w ogole nie dbaja. Ot powiesi cos na ogrodzeniu, ustawi jakiegos "potykacza" i ten wisi lub stoi az do zniszczenia. I tutaj nalezy zrobic z tym porzadek. Nie widze powodu zeby tolerowac niechlujstwo, niedbalstwo i amatorke. Najlepszym przykladem jest tutaj to cos wiszace na Nadszancu. Wyglada to delikatnie rzecz ujmujac malo estetycznie. A mozna przeciez zrobic to inaczej i o wiele ladniej a przede wszystkim w taki sposob by komponowano sie z budynkiem i nie razilo tak w oczy.
  5
  1
 • "ddd" dnia 31 stycznia 2017 o godzinie 10:30:19 napisał:
  Tyle pisania i gdakania ... a wystarczyłoby wydrukować zwykłą książkę, np Zamojski Spis Przedsiębiorstw. Ustalić w książce jedną dla wszystkich powierzchnię i posegregować branżowo. Cenę skalkulować by koszty z wydrukiem się zwróciły jednostce w ratuszu za to odpowiedzialnej (tutaj uwaga! żadne przetargi i kombinowanie z prywaciarzami nie wchodzą w grę jak również jakieś łapówkarstwo). Książki podrzucić każdemu w styczniu razem ze śmietnikiem. Zrobić jeszcze w necie takę e-książkę i pozamiatane. W mieście ładnie, bez syfu , reklam itp ... Myślę, że każdego byłoby stać dać te 200, 300 czy 500 zł na reklamę ... to nie są wielkie pieniądze ... Ale to trzeba myśleć! Zamość jest na tyle mały i fajny, że powinien być ład i porządek w każdym miejscu, a reklamy to niestety jest syf! Teraz każdy ma smartfona, internet, jakieś mapy google ... a książką drukowana dla osób starszych, czy stroniących od e-nowości ... Tyle w temacie - możecie już krzyczeć (trolle)
  2
  4
 • "advertising expert" dnia 31 stycznia 2017 o godzinie 10:48:41 napisał:
  Świetny pomysł!!! I wręczyć wszystkim co planują nowy biznes, młodym ludziom którzy nie chcą pracować w urzędzie czy na etacie, tym z pomysłami i energią bilety do Londynu. Ja mam propozycję, skoro ta uchwała nie dotyczy urzędników, pracowników szkół, uczelni, szpitali czy innych tworów finansowanych z danin publicznych. Czyli tych których pensje są dzięki przedsiębiorcom. To zamknijcie się, bo sami się ze swojej pracy nie utrzymacie. Skąd są Wasze pensje? Z subwencji? A skąd subwencja? Z VAT, CITu i PITu. Dzięki temu że przedsiębiorcy konkurują wydajemy więcej, dzięki temu że wydajemy więcej, są większe wpływy z VATu, CITu i PITu. Dzięki temu Wasze pensje NETTO istnieją. Oczywiście mógłby być jeden sklep spożywczy w Zamościu, jeden z butami i jeden z telewizorami. Ale wtedy 100 000 osób z powiatu pojedzie na zakupy do Lublina i tam będzie się bogacił biznes i urzędnicy, nauczyciele, lekarze, pracownicy administracyjni instytucji administracyjnych, medycznych, edukacyjnych.
  0
  4
 • "ddd" dnia 31 stycznia 2017 o godzinie 12:39:04 napisał:
  Tak naprawdę reklama nikomu nie jest potrzebna, jest to wymysł cywilizacji. W dobie internetu każdą firmę można znaleźć, a taka plansza to tylko szpeci i zasyfia miasto. Nie oszukujmy się, nikt przy zdrowych zmysłach nie jeździ po całym mieście szukając reklamy na której będzie firma, która sprzedaje kurczaki po 6,99 lub jakieś pieprz... śrubki! Nikt nie potrzbuje wiedzieć , ze w markecie sprzedają kiełbasę za 9,99 , która jest obrzydliwa na tych zdjęciach ... Reklamy, banery, cały ten syf sami przyczepiamy i sami również tego nie czytamy tylko omijamy obojętnie ... Uważam , że Zamość Miasto Idealne powinno być właśnie idealne , gdzie inne zasyfione miasta mogłyby tylko nam zazdrościć. Ale urzędasy się boją , nikt tą myślą nie pójdzie ponieważ mamy tak wpojone reklamy w życie, że nikt na to nie pójdzie, tylko będą wymyslać jakieś durnowate i kretyńskie obszary w jakich pewne raklamy o pewnej powierzchni będa mogły się znajdować... Chory pomysł, ja osobiście takiego pracownika bym już zwolnił, no ale cóż ... urzędas ma swoje prawa ... wymyśli durnotę, inni podniosą swoje grube łabska, bez pomyslunku przegłosują i tyle ... Czy urząd, poczta, szkoła czy jakaś administracja rozwiesza banery, przyjdź do nas i złóż wniosek ? Nie! Wiemy bez reklam gdzie mamy się udać a jak nie wiemy to szperamy w necie ... Moim zdaniem książką , prosta książka rok w rok edytowana więcej odniosłaby sukcesu niz jakieś idiotyczne reklamy ...
  2
  1
 • "Robert Moteka" dnia 31 stycznia 2017 o godzinie 12:59:10 napisał:
  Wypacza Pan pojęcie szyldu i reklamy. Zresztą mnie to nie dziwi. W Zamościu jest mało prawdziwych reklam.

  Ideą i definicją reklamy jest zachęcać do zakupu produktów i usług lub kreować pozytywny wizerunek firmy. To tak w skrócie.

  To prawda niewiele jest reklam w Zamościu zgodnych z tą prostą definicją w ujęciu szerszym.

  W odpowiedzi na na pytanie (które miało być retoryczne jak się domyślam). Czy szkoła, urząd i inne rozwieszają bannery. Owszem tak, proszę spojrzeć na zamieszczone zdjęcie budynku PUP pod artykułem. Szkoły również konkurują, wystarczy podjechać na Pisudskiego pod "budowlankę".

  Wszyscy konkurujemy. Miedzy ludźmi też. Makijaż, ubrania, zegarek... Jestem w stanie wymienić 50 firm w Zamościu o których istnieniu nie ma Pan i pewnie większość czytelników pojęcia. To dlatego, że mają słabą reklamę.

  Estetyka to jedno. Szansa na dostosowania prawa na zasadzie kompromisu to drugie i o tym jest ten tekst. Urząd Miasta daje szansę na kompromis. Przedsiębiorcy mogą chcieć go lub nie. To miły gest, a wprowadzanie zasad dotyczących estetyki to cenna inicjatywa.

  Jednak warto o niej dyskutować i wskazywać, bo nawet jak ta uchwała dojdzie w tej formie do głosu to warto by było by ktoś o niej powiedział przedsiebiorcom wcześniej. Nie urzędowym nakazem usunięcia tylko... no właśnie. Stąd nasza inicjatywa.

  Ale zwolenników "Zamość adsfree" pocieszę. Do dziś nikt, żaden przedsiębiorca (zgłoszenie mamy od 1 urzędnika i 1 radnego) nie odpowiedział na nasze zaproszenie. Wygląda na to, że nie będzie uwag do uchwały. Poza naszymi, czyli np. "oszczędźcie chociaż choinkę i świąteczne oświetlenie ratusza".

  Co do internetu to zgodzę się, świat przenosi się do domeny cyfrowej i znam kilka przedsiębiorstw które z tradycyjnej działalności przeniosły się "do internetu" z sukcesem. Cóż, byliśmy pierwsi w Zamościu skupiając zakres swojego działania na internecie właśnie. Ale jak spoglądam na ostatnie 16 lat tej działalności to wiem, że jeszcze długa droga przed naszym regionem, a sen o dolinie krzemowej bez cudu pozostanie snem.
  3
  2
 • "Z" dnia 31 stycznia 2017 o godzinie 17:19:59 napisał:
  wypróżnij się
  1
  2
 • "Thomas" dnia 31 stycznia 2017 o godzinie 19:50:03 napisał:
  Mury, mają ogromną powierzchnię. Można je wykorzystać jako powierzchnie pod płatne reklamy. Przyjadą turyści, miasto zarobi.
  0
  1
 • "Rrr" dnia 1 lutego 2017 o godzinie 0:02:21 napisał:
  Reklama im skromniejsz tym bardziej przyciąga uwagę. Miasta polskie wyglądają jak śmietnik. Czas z tymi bzdurami skonczyc, ze reklama dźwignia handlu. Zgodnie z tym na zachodzie np w Niemczech sklepy powinny stac puste, a tak nie jest. Ludzie nie ida do sklepu, bo zobaczyli wisząca szmatę reklamową. Tych reklam jest tak dużo, że ich po prostu nie widzimy.
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:


UWAGA!! Pamiętaj że internet daje tylko złudzenie anonimowości. A mit o bezkarności w sieci można włożyć między bajki.

no_name
bazgroły to malują dzieci w przedszkol...
...... 45 minut temu
Wychowankowie to grają tam gdzie się i...
... 56 minut temu
Chcą coś robić dla ludzi to im jeszcz...
z_boku
Żeby za kilka lat nie okazało się że...
cyanide3
Wszystkich bierzcie, mnie nie ruszajcie ...
Gość
Przez Wielączę nie przebiega Dk17....
Wara od mojej o...
Prosimy o rozważenie innego miejsca pod...
SC
Dokładnie. Nie takie inwestycje się wy...
Thomas
Pytanie ile to rondo będzie kosztowało...
antyklerykał
Analiza moja jest taka, że w mieście n...
ad111
Protestować każdemu wolno i walczyć o...
observer
POPIERAM, chociaż żałuję, że sam ni...
BarteS
Tak, caly region liczacy ze 170 tys. lud...
Zamość
Patrząc na szkic to zmian wpłynie na k...
L..
ZAWADA, jak wskazuje sama nazwa, jest za...
Name
A może one mają statystykę wypadków ...
Ktoś
Słabe - my mieszkańcy Zamościa jeste...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny