R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiDaniel Czubara28 lutego 2017 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 22 komentarze ()

Wójt Gliwiński ripostuje

Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Foto nadesłane

R E K L A M A    B O A R D

Jeśli ktoś myślał, że korespondencyjna dyskusja między wójtem Gminy Zamość, Ryszardem Gliwińskim a posłem Sławomirem Zawiślakiem już się zakończyła, był w dużym błędzie. 

Na swoim blogu wójt odniósł się do odpowiedzi posła Zawiślaka. Tekst swój zatytułował “Pana Posła Sławomira Zawiślaka i PiS-u pomysły na wygranie wyborów samorządowych”. Tekst ten publikujemy poniżej.

 

W liście Pan Poseł Sławomir Zawiślak prezentuje własne wyobrażenie oraz partii Prawo i Sprawiedliwość, o tym jak mają wyglądać najbliższe wybory radnych rad gmin i wójtów.
Radnych Rady Gminy Zamość mamy wybierać w okręgach wielomandatowych.
Cytat z listu Pana Posła „Podział gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze był wielokrotnie głęboko niesprawiedliwy i nienaturalny. Co więcej, zdaniem mieszkańców, zwłaszcza w wielu dużych gminach, wybór radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych umocnił jedynie lokalne układy. Ewentualna zmiana w kodeksie wyborczym miałaby na celu zdemokratyzowanie życia w ww. jednostkach samorządu terytorialnego, zwłaszcza w tych dużych”.
Jak wybieraliśmy radnych Rady Gminy Zamość w ostatnich wyborach w dniu 16 listopada 2014 r.? (wszystkie informacje zawarte poniżej znacznie szerzej i ze szczegółami w BIULETYNACH SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ nr 11/68 i 12/69 z 2014 roku).
Obowiązywał na wówczas (wciąż obowiązuje) podział Gminy na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych w których wybieraliśmy po jednym radnym.
 Na karcie do głosowania umieszczone były nazwiska wszystkich kandydatów na radnych w kolejności alfabetycznej, bez podziału na komitety wyborcze.
 Radnym wybrany został kandydat, który na liście otrzymał największa liczbę głosów
 Zarejestrowanych zostało:
• 2 Komitety Wyborcze partii politycznych i organizacji (KW)
– KW Prawo i Sprawiedliwość
– KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe
• 10 Komitetów Wyborczych Wyborców (KWW) założonych przez Mieszkańców Gminy (prawo do zakładania ma 15 Mieszkańców)
w tym:
– 2 Komitety, które zgłaszały kandydatów na radnych w więcej niż jednym okręgu wyborczym
– 8 Komitetów, założonych dla zgłoszenia tylko jednego kandydata na radnego
• O mandat radnego Rady Gminy Zamość ubiegało się łącznie 68 kandydatów, w tym:
• 37 z Komitetów Wyborczych (KW)
• 31 z Komitetów Wyborczych Wyborców (KWW)
• Radnymi Rady Gminy Zamość wybrani zostali kandydaci:
• 5 z list Komitetów Wyborczych (KW)
– 4 z KW Prawo i Sprawiedliwość
– 1 z KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe
• 16 z list Komitetów Wyborczych Wyborców (KWW)
– w tym 5 z list Komitetu zgłaszającego tylko jednego kandydata na radnego
Co oznacza dla Mieszkańców Gminy Zamość wybór radnych Rady Gminy w okręgach wielomandatowych? Przeżywaliśmy to w wyborach 2006 i 2010 roku. Przedstawię ten system na przykładzie wyborów do Rady Gminy Zamość jakie miały miejsce w dniu 21 listopada 2010 r. (wszystkie informacje zawarte poniżej znacznie szerzej i ze szczegółami w BIULETYNACH SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ nr 9/21 i 11/23 z 2010 roku).
• Obowiązywał nas wówczas podział Gminy na 3 wielomandatowe okręgi wyborcze w których wybieraliśmy następująca ilość radnych:
• Okręg nr 1 (9 miejscowości) – Zawada, Siedliska- Kolonia, Siedliska, Płoskie, Mokre, Skokówka, Zwódne, Żdanów, Żdanówek – 7 radnych
• Okręg nr 2 (17 miejscowości) – Hubale, Wychody, Wieprzec, Zarzecze, Wierzchowiny, Skaraszów, Wólka Wieprzecka, Lipsko, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy, Białowola, Zalesie, Pniówek, Kalinowice, Wólka Panieńska, Jatutów, Szopinek – 8 radnych
• Okręg nr 3 (10 miejscowości) – Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze- Kolonia, Wysokie, Chyża, Sitaniec Wolica, Sitaniec, Sitaniec- Kolonia, Łapiguz, Borowina Sitaniecka – 6 radnych
• Karta do głosowania zawierała listy wyborcze poszczególnych komitetów wyborczych z ich nazwami. Na listach tych (w poszczególnych komitetach) umieszczeni byli kandydaci na radnych w kolejności alfabetycznej.
• Nasz głos oddany na wybranego kandydata był w pierwszej kolejności głosem poparcia dla listy komitetu wyborczego.
• Ustalenia wyników głosowania (wyboru radnych Rady Gminy) dokonywała komisja gminna.
• Najpierw ustalano ile głosów otrzymały poszczególne listy komitetów wyborczych
• Później określano ile mandatów (radnych) otrzymują poszczególne listy, zależnie od ilości otrzymanych głosów
• Na końcu dopiero ustalano, którzy kandydaci zostawali radnymi
• Skutki takiego wyboru radnych Rady Gminy Zamość:
• Radnymi zostawali kandydaci, którzy w głosowaniu Mieszkańców otrzymali mniej głosów od innych kandydatów
• W Radzie Gminy Zamość kadencji 2010-2014 swoich przedstawicieli nie miały duże Sołectwa: Pniówek, Białowola, Skokówka, Kalinowice, Płoskie miało jednego radnego
• Zarejestrowanych zostało:
• 4 Komitety Wyborcze Partii politycznych i Organizacji (KW)
– KW Prawo i Sprawiedliwość
– KW Platforma Obywatelska RP
– KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe
– KW „Piast”
• 1 Komitet Wyborczy Wyborców (KWW) założony przez Mieszkańców Gminy w celu wyboru radnych we wszystkich okręgach wyborczych
• Mieszkańcy nie mogli założyć komitetu wyborczego w celu wyboru jednego radnego (w wyborach 2014 roku takich komitetów było 8)
• Radnymi Rady Gminy Zamość wybrani zostali kandydaci:
• 8 z list Komitetów Wyborczych Partii politycznych i Organizacji (KW)
• 13 z list Komitetu Wyborczego Wyborców założonego przez Mieszkańców (KWW)
Podsumowanie powyższego. Czym różnią się wybory radnych Rady Gminy Zamość w okręgach jednomandatowych (2014 rok) i wielomandatowych (2010 rok i 2006 rok)?
• W systemie okręgów wielomandatowych Mieszkańcy nie będą mogli zakładać komitetów wyborczych w celu wyboru jednego radnego Rady Gminy.
• W systemie okręgów wielomandatowych kandydaci na radnych będą musieli zdecydować się na kandydowanie z listy komitetu wyborczego partii politycznej lub dużej organizacji.
• W systemie okręgów wielomandatowych kandydaci na radnych nie będą mogli jako Mieszkańcy Gminy założyć własnego komitetu wyborczego wyborców ( w 2010 roku skorzystali z tej możliwości). Będą musieli prosić partie polityczne albo duże organizacje o umieszczenie na ich liście, lub rezygnować z kandydowania. O tym Pan Poseł zapomniał napisać.
• W systemie okręgów wielomandatowych Mieszkańcy Gminy nie będą wybierać radnych wprost, ale pośrednio poprzez głosowanie na listy partii politycznych.
• W systemie okręgów wielomandatowych nie będzie możliwości zapewnienia 35 Sołectwom Gminy „sprawiedliwego” przedstawicielstwa w Radzie. Jeśli podział Gminy na 21 okręgów jednomandatowych jak pisze Pan Poseł „podział gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze był wielokrotnie głęboko niesprawiedliwy i nienaturalny”, to w 3 okręgach wielomandatowych trudno zupełnie znaleźć sprawiedliwość oraz naturalność (patrz wyżej).
Wójta Gminy Zamość mają wybierać Radni, a nie Mieszkańcy.
Dalsza część powyższego cytatu z listu Pana Posła: „Ewentualna zmiana w kodeksie wyborczym miałaby na celu zdemokratyzowanie życia w ww. jednostkach samorządu terytorialnego, zwłaszcza w tych dużych. To samo zadanie spełniłoby wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a być może nawet powrót do wyboru włodarzy miast i gmin przez radę gminy”.
Skutki dla Gminy Zamość powyższej propozycji Pana Posła i PiS-u:
• W obecnie obowiązującym systemie prawo wyboru Wójta Gminy Zamość ma 18 800 pełnoletnich Mieszkańców.
• W nowej propozycji wyboru Wójta Gminy będzie dokonywało 21 Radnych
Czas na podsumowanie tego co napisał Pan Poseł w liście.
Swoje ogólne wrażenie skwituję bardzo krótko. Cały list utrzymany jest w klimacie braku szacunku nie tylko dla Wójta Gminy Zamość. Większość to powtarzane partyjne teksty pisane dla osiągnięcia politycznych celów. Pełno ogólników i żadnych faktów na poparcie zawartych tez. Trudno list ten określić merytoryczną dyskusją z tym co napisałem w publicznym liście skierowanym do pana Posła. Nie obrażałem w nim nikogo. Używałem sformułowania „Politycy”, a nie „Politycy PiS-u”. Adresatami listu byli tylko Parlamentarzyści zamieszkali w Gminie Zamość. Cóż, taki mamy właśnie poziom polskiej polityki. To nie samorządy gminne w Polsce trzeba reformować. Czas na gruntowną przebudowę polskiej sceny politycznej.
Teraz już będę pisał wprost, bez niedomówień. Politycy z PiS-u chcą koniecznie rządzić w Gminach Wiejskich. Przegrywają wciąż w nich wybory, bo Mieszkańcy Gmin znają kandydatów na radnych i wójta. Obecny system wyboru radnych i wójta jest mało podatny na polityczne manipulacje. Politycy wymyślili więc sposób na wygrywanie. Jaki? Prezentuję powyżej. Jeśli jeszcze ktoś nie wierzy w to co napisałem proszę ponownie przeczytać list Pana Posła.
Odpowiedź na mój publiczny list otrzymałem również od Pana Senatora Jerzego Chróścikowskiego. Jako były Radny Gminy Zamość i jej Przewodniczący wyraża w nim większą wrażliwość na samorządowe sprawy. Dziękuję za korespondencję.

 

Autor: Daniel Czubara
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 7.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Tagi, hashtagi i słowa klucze: , ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "Bolesław" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 8:29:26 napisał:
  Wójt niech nie odwraca kota ogonem, bo może zapomniał jak sam i poprzednia rada majstrowali przy okręgach wyborczych przesuwając ich granice i ustalając dla wedle własnych potrzeb. Chociażby połączenie okręgu części Płoskiego i Siedlisk gdzie stosunek mieszkańców części Płoskiego do mieszkańców Siedlisk jest 2 do 1, to tylko jeden przykład a było ich więcej. To jest typowa mentalność "Kalego". Wójt panicznie boi się utraty wpływów nie tylko swoich ale i całego towarzystwa z nim związanego.
  16
  7
  R E K L A M A
 • "Mu" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 8:40:20 napisał:
  Do roboty by się wzięli, a nie będą listy pisać. https://www.youtube.com/watch?v=vF4qi-k6FDg
  9
  1
 • "ojciec mateusz" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 8:47:46 napisał:
  Droga redakcjo oszczędźcie nam już tych ripost z jednej jak i drugiej strony (PSL kontra PIS). Tych bzdur już nie da się czytać, tak samo jak oglądać tych pięknych mężczyzn na wysokiej jakości zdjęciach.
  8
  5
 • "panika" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 9:14:46 napisał:
  Król i dworzanie w panice. Spokojnie, damy radę.
  12
  3
 • "janosik 2" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 10:35:16 napisał:
  Rzygać się chce , gości się w pracy chyba nudzi i ma czas na pisanie .A to etat państwowy .
  9
  1
 • "Kaczka Beata" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 10:36:46 napisał:
  Do "panika": pewnie,że damy radę! obronimy samorządy,przed pisowskim szambem!
  6
  10
 • "waniajet" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 11:23:40 napisał:
  Pot śmierdzi spod pach, na sali syf aż strach Tak bawią się ludzie o złotych zębach A najlepsza fryzura, jeśli jeszcze nie wiecie: Krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przedzie
  7
  4
 • "do Kaczka Beata" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 12:26:26 napisał:
  Typowe dla obrońców samorządów- obrażanie i robienie błędów.
  6
  1
 • "obserwer" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 13:30:32 napisał:
  Panowie Posłowie z parti PANÓW zachowuja się dokładnie tak jak mówił ich pr3zes mają poprostu gdzieś ludzi, ale ludzie maja raz na 4 lata bat
  2
  6
 • "Thomas" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 15:58:32 napisał:
  Czy pan wójt wie kto to jest Frans Timermans. Czy pochwala pan antypolska krucjatę wspieraną nawet i przez polskich polityków, która może skutkować nawet radykalnym ograniczeniem środków europejskich? Jak pozbawienie Polski dopływu środków europejskich może mieć ogromny wpływ na polską wieś i polskich rolników - podkreślam jednak, że nie wiadomo jakby to miało wyglądać, nie wspomną o inwestycjach infrastrukturalnych i nie tylko typu Orliki, aqua parki, drogi i autostrady. Czy potrafi powiedzieć jak to się skończy?
  5
  1
  R E K L A M A
 • "mieszkaniec" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 15:58:53 napisał:
  Przy każdej ,,riposcie" coraz bardziej widać, że wójt tylko sie boi utraty stołka. Tak jak każdy kto się zasiedzi na stołku zapomniał po co tam siedzi
  5
  2
 • "Thomas" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 16:20:19 napisał:
  Wójt przenosi dyskusję z gruntu parlamentarnego na grunt samorządowy, aczkolwiek nie jest pan posłem - uważam, że powinien pan spróbować i rzucić wyzwanie posłowi Zawiślakowi. ja przypomnę tylko, wynik uzyskany przez PSL w ostatnich wyborach był nadspodziewanie wysoki jak nawet na przedostatnie wybory. W ogóle było to bardzo dziwne wybory skoro do dymisji podała się cała PKW - nigdy czegoś takiego nie było. Rozsądnym wyjściem byłaby inicjatywa referendum ogólnokrajowego - aczkolwiek wątpię czy w tej sprawie byliby Państwo zebrać odpowiednią ilość głosów. POSTAWMY SPRAWĘ JASNO PSL NIE JEST W STANIE ZEBRAĆ GŁOSÓW DO REFERENDUM GDYBY ZDECYDOWAŁ SIĘ NA TAKI KROK, ZRESZTĄ NIGDY NIE SŁYSZAŁEM O TAKIM POMYŚLE, ZRESZTĄ BARDZO KOSZTOWNYM, a może jednak warto zebrać głosy i przeprowadzić referendum . Zapewne taki ruch byłby bardzo negatywnie przyjęty.
  5
  2
 • "Thomas" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 17:08:21 napisał:
  Pytanie do Wójta: Szereg inwestycji został zrealizowany przy udziale środków zewnętrznych - bez ich udziału szereg inwestycji byłby niemożliwy do zrealizowania. Poza inwestycjami z tych środków (środki europejskie) czym może się Pan pochwalić?
  9
  1
 • "Janusz Zielepach" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 18:56:57 napisał:
  Stasiek Grześko na Wójta!!!!
  8
  3
 • "Bortatycze" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 19:11:24 napisał:
  List do parlamentarzystów. List do mieszkańców. List Nie muszę być Wójtem oraz Wójt Gliwiński ripostuje. Moim zdaniem z szacunkiem do niego mógłby się udać do lekarza (psychiatra). Tyle jest spraw w Gminie weź ty się Wójcie do pracy. Opanuj się niech to do ciebie dotrze to już koniec nie będziesz już Wójtem.
  13
  1
 • "qwerty" dnia 28 lutego 2017 o godzinie 22:47:30 napisał:
  I edukacja - rozważania o edukacji.
  5
  0
 • "Bortatycze" dnia 1 marca 2017 o godzinie 18:26:36 napisał:
  Grześko na Wójta. A ludzie Gliwińskiego z urzędu na Kuronia.
  7
  1
 • "Dysydent" dnia 3 marca 2017 o godzinie 5:10:42 napisał:
  Przeczytałem artykuł, nie znam listu oponenta ale za nim stoi dzisiaj ustawodawca. Argumenty tutaj przytoczone robią wrażenie racjonalnych, ale prawo stanowi dzisiaj parlament zdominowany przez stronę p.Zawiślaka Klasyk kiedyś nakręcił kiedyś film p.t. "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?".
  0
  1
 • "Tak jest" dnia 3 marca 2017 o godzinie 10:11:26 napisał:
  Proponuję aby pan Wójt Gliwiński oraz pan Poseł Zawiślak umówili się gdzieś ( najlepiej w piaskownicy ) i wyjaśnili sobie swoje racje, ponieważ śmiem wątpić aby kogokolwiek interesowała wymiana zdań dwóch śmiesznych karierowiczów. Powtórzę jeszcze raz "wart pac pałaca a pałac paca"
  1
  0
 • "bortatycze" dnia 3 marca 2017 o godzinie 21:04:17 napisał:
  Grześko na Wójta a Gliwiński zostanie poetą. Ale ten Gliwiński jest słaby nie pomysła na siebie. Szkoda mi go co on bidny zrobi pieniądze gminne się skończą a najważniejsze skończą sie jego wpływy nie bedzie już istniał na arenie politycznej. Koledzy się od niego odwrócą już się odwracają
  1
  1
  R E K L A M A
 • "Stachu" dnia 7 marca 2017 o godzinie 7:55:37 napisał:
  Stachu skończ już. Idź naucz się wypowiadać i powiedz raz chociaż prawdę.
  0
  0
 • "Bortatycze" dnia 8 marca 2017 o godzinie 19:06:53 napisał:
  Co ty chcesz od Stacha . Rysiek tak dobrze się wypowiada nie powiedział bym . Kłamca i nic więcej. Zero szacunku dla mieszkańców.Liczy się tylko on i ta jego klika
  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
perła
Zawiślak rzucony na kolana !,ale upokor...
fifi
Poseł Zawiślak najpierw przekuł wygra...
Daniel Czubara 24 minuty temu
@observer to nie naginanie faktów, ani ...
observer 43 minuty temu
do redaktora - "uzyskał poparcie PIS, p...
video lupum 45 minut temu
Thomas, kozacy to nie ukraińcy, proszę...
Zawisza 47 minut temu
Sukcesy to 230 mln złotych dofinansowan...
??? 51 minut temu
Pan Gliwiński to chyba PSL...
roman2
Marto zdaj sprzęt . Wnuk pewne zwycięs...
Obserwer
Dobre PiS popiera Wnuka jako kandydata n...
Yyyy
Pan S. Zawiślak rozjechany. Wy......ny ...
TORRES20400
To wygląda mniej więcej tak: są wybor...
qwert
Chyba sam w to nie wierzysz, że może s...
qwert
Naprawdę widzicie jakieś spektakularne...
Henryk
Spora porażka posła Zawiślaka. Przez ...
TORRES20400
Bo zwykle są jakieś przemówienia, "br...
Thomas
Oczywiście, inicjatywa mogła być pos...
Daniel Czubara
@Torres20400 specjalnie dzwoniłem po po...
ciekawy
jutro 100 lecie szkoly sp3 a tu zadnej z...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny