Polityka i Samorząd | ZamośćMLC27 października 2016 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 43 komentarze

Wałęsa godny czy niegodny?

Lech Wałęsa Honorowy Obywatel Zamościa fot. Moteka/Wikipedia
R E K L A M A    B O A R D

Spory wokół organizacji uroczystości 35-lecia ogłoszenia stanu wojennego, nieoczekiwanie wywołały temat honorowego obywatelstwa Lecha Wałęsy.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Zamość okazało się, że tę doniosłą uroczystość chcą w Zamościu organizować zarówno Stowarzyszenie Internowanych, jak i zamojski oddział Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Niejako przy tej okazji radna Maria Stręciwilk-Gościcka zgłosiła pomysł zaproszenia na zamojskie obchody byłego prezydenta Lecha Wałęsy, który jest  honorowym obywatelem miasta od 19 listopada 1990 r. Wywołało to natychmiastową reakcję radnego Piotra Kurzępy, który negatywnie ocenił ten pomysł.

Koledzy z zagranicy, którzy zostali wypędzeni z kraju, piszą cały czas i dzwonią, żeby złożyć wniosek, by były prezydent Lech Wałęsa przestał być honorowym obywatelem miasta Zamościa – powiedział podczas sesji radny Kurzępa.

Jego wypowiedź została przyjęta z mieszanymi uczuciami przez członków zamojskiej Rady Miasta. Zdanie Kurzępy na ten temat podziela Jerzy Zacharow, który wraz z radnym za działalność w „Solidarności” był internowany w czasie stanu wojennego. Dodajmy, że to on miedzy innymi,  jako radny wręczał Wałęsie honorowy tytuł.

Zdaniem zarówno radnego Kurzępy, jak i Zacharowa, udostępnione niedawno taśmy z nagraniami kuluarowych rozmów m.in. z Kiszczakiem, poprzedzających układ „okrągłego stołu”, świadczą o tym, że Wałęsa zachował się niegodnie. Byli internowani są oburzeni także materiałami, ujawnionymi przez Instytut Pamięci Narodowej, które ich zdaniem świadczą o współpracy Wałęsy ps. „Bolek” ze Służbą Bezpieczeństwa.

    
– Kiedy siedzieliśmy w więzieniu, mieliśmy koszulki z napisem: „Uwolnić Wałęsę”. Dziś napisałbym: „Zamknąć Wałęsę” – mówił zbulwersowany Zacharow podkreślając, że bezgranicznie ufali przewodniczącemu „Solidarności”. Dodawali przy tym, że wówczas oddaliby za niego życie.

To przerażające, że jakiś mały harcerzyk cały czas biega z kamieniem i walczy ze wszystkimi. I opluwa własną historię. Nie zrozumiał, że w pewnym momencie trzeba zacząć budować, a nie tylko obrażać swoich bohaterów. Choćby nie wiem co robili, Lechowi Wałęsie i tak nie umniejszą, ani tym bardziej nie odbiorą jego zasług w obaleniu ustroju – powiedział „Tygodnikowi Zamojskiemu” Marcin Zamoyski, były prezydent miasta, który po raz pierwszy objął swój urząd właśnie w 1990 r.         

To zaszczyt dla Zamościa, że Lech Wałęsa zgodził się być honorowym obywatelem. O radnym, który się go wstydzi, za parę lat nikt nie będzie pamiętał, a o Wałęsie mówi się i będzie mówił cały świat – podsumował Henryk Wujec w rozmowie dla TZ.

Przebieg wydarzeń w materiale filmowym poniżej.

Przy okazji przypomnijmy kto należy do grona Honorowych Obywateli Zamościa (źródło: zamosc.pl)

Lech Wałęsa
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w latach 1980 – 1990, walczący o wolną i demokratyczną Polskę, Uchwałą nr VIII/66/90 z dnia 19 listopada 1990 roku jako pierwszy otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990 – 1995.

Józef Przytuła
Dyrektor Polskiej Orkiestry Włościańskiej im. Karola Namysłowskiego Uchwałą nr XIII/83/95 z dnia 3 maja 1995 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa. W 1969 roku objął funkcję Dyrektora i Dyrygenta Polskiej Orkiestry Włościańskiej w Zamościu. Wraz z Zespołem dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. 

Dr Karl Friedrich Binder
Nadburmistrz Schwäbisch Hall Honorowe Obywatlestwo Zamościa otrzymał na mocy Uchwały nr XVIII/117/95 z dnia 28 sierpnia 1995 roku. Orędownik nawiązania partnerskiej współpracy miasta Schwäbisch Hall z miastem Zamościem. W 1982 roku podczas stanu wojennego w Polsce zorganizował wielką zbiórkę darów dla Zamościa. W 1988 roku z inicjatywy Nadburmistrza K. Bindera powstało Towarzystwo Przyjaźni Miast Zamość – Schwäbisch Hall. Okazał wsparcie dla szpitala, ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych oraz szkół.

Dr Helmuth Becker
Współprzewodniczący Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej Uchwałą nr XVIII/118/95 z dnia 28 sierpnia 1995 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa za wieloletnią działalność na rzecz zbliżenia Narodów Polskiego i Niemieckiego, szczególnie życzliwe popieranie rozwoju kultury, a także infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska naturalnego w Zamościu oraz starania o przyznanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej dotacji na budowę oczyszczalni ścieków.

Jan Zamoyski
Ordynat Uchwałą nr XXXI/208/96 z dnia 30 września 1996 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa. Wielki patriota i wielce zasłużony dla ratowania Dóbr Kultury Miasta Zamościa. W czasie okupacji niósł pomoc dla więzionych. Uratował wiele dzieci przed zagładą. Był jednym z organizatorów wystawy na Zamku Królewskim w 1985 roku pod hasłem „Zamość – wczoraj, dziś i jutro”. Współorganizator Muzeum Sakralnego w 1987 roku. Przyczynił się do wpisania Zamościa na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Maria Lorentz
Długoletni Dyrektor Muzeum Okręgowego w Zamościu Honorowe Obywatlestwo Zamościa otrzymała na mocy Uchwały nr XXXIII/232/96 z dnia 25 listopada 1996 roku. Od 1975 roku pełniła funkcję Dyrektora Muzeum Okręgowego. Przez 30 lat prowadziła organizatorską i twórczą pracę dla zamojskiego muzealnictwa, propagując historię Ziemi Zamojskiej.

Jadwiga Muszyńska
nauczycielka i harcerka, Uchwałą nr XLIII/307/97 z dnia 25 sierpnia 1997 roku otrzymała Honorowe Obywatelstwo Zamościa. Zasłużona dla Miasta nauczycielka i harcerka, która przed II wojną światową, w czasie okupacji i po wojnie nieprzerwanie pracowała z młodzieżą, ucząc i wychowując ją zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem „Służbie Bogu, Polsce i bliźniemu”.

Kazimierz Kaleta
Żołnierz 3 Pułku Kawalerii Lekkiej Uchwałą nr XLVI/332/97 z dnia 27 października 1997 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa jako wyraz najwyższego szacunku i uznania za godną postawę Polaka w czasie okupacji niemieckiej i po II wojnie światowej, za udział w walce o niepodległość Polski w Szeregach Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej.

Józef Topornicki
nauczyciel wielu pokoleń zamościan Honorowe Obywatelstwo Zamościa otrzymał na mocy Uchwały nr LIV/375/98 z dnia 27 kwietnia 1998 roku jako wyraz najwyższego szacunku i uznania za patriotyczną postawę w 1918 roku, działalność w ZHP i w Związku Strzeleckim „Strzelec” w okresie międzywojennym oraz okupacji hitlerowskiej, niestrudzoną 51-letnią pracę wychowawczo – dydaktyczną z młodzieżą oraz rozwój szkolnictwa.

Ksiądz Kanonik Eugeniusz Goliński
Uchwałą nr LIV/376/98 z dnia 27 kwietnia 1998 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa. Rada Miejska nadała Księdzu Kanonikowi, zasłużonemu proboszczowi parafii Świętego Michała Archanioła Honorowe Obywatelstwo Zamościa jako wyraz najwyższego szacunku i wyróżnienia za wieloletnie duszpasterstwo w oddaniu dla Boga, ludzi i Ojczyzny oraz rozbudowę Kościoła Parafialnego.

Kazimierz Kubala
żołnierz Kampanii Wrześniowej 1939 roku, nauczyciel, Uchwałą nr LIV/377/98 z dnia 27 kwietnia 1998 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa jako wyraz najwyższego szacunku i wyróżnienia za patriotyczną postawę w okresie okupacji, za niestrudzoną 45-letnią pracę dydaktyczno – wychowawczą z młodzieżą, popularyzację walorów Zamościa oraz działalność społeczną.

Franciszek Kamiński
Komendant Główny Batalionów Chłopskich, Honorowe Obywatelstwo Zamościa otrzymał na mocy Uchwały nr II/7/98 z dnia 10 listopada 1998 roku jako wyraz najwyższego szacunku i uznania za godną i patriotyczną postawę Polaka Żołnierza w czasie okupacji niemieckiej, a zwłaszcza za udział w walce o niepodległość Polski i w obronie wysiedlonej przez Niemców ludności Ziemi Zamojskiej.

Ojciec Święty Jan Paweł II
Uchwałą nr VIII/114/99 z dnia 26 kwietnia 1999 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa. Rada Miejska nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Honorowe Obywatelstwo jako wyraz najwyższego szacunku i uznania oraz wdzięczności za dar przybycia i łaskę duchowej opieki nad Miastem.

Jan Machulski
aktor, reżyser, pedagog, Uchwałą nr XXV/348/2000 z dnia 30 października 2000 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa w wyrazie wdzięczności i uznania za inicjatywę organizacji Zamojskiego Lata Teatralnego, największego realizowanego od ponad 30 lat w Zamościu wydarzenia artystycznego oraz aktywny i twórczy udział w kształtowaniu jego oblicza programowego.

Edward Moskal
Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Honorowe Obywatelstwo Zamościa otrzymał na mocy Uchwały nr VIII/82/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku. Wybitny polityk i działacz polonijny, walczący o dobre imię Polski i Polaków na obczyźnie, popierający żywotne interesy Narodu Polskiego. Przyczynił się do przyjęcia Polski do NATO.

Jan Ptaszyn Wróblewski
wybitny muzyk, kompozytor muzyki jazzowej, Uchwałą nr XXXVII/422/05 z dnia 24 października 2005 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa. Wybitny muzyk, kompozytor, propagator muzyki jazzowej i szeroko pojętej kultury. W ciągu ostatnich 24 lat systematycznego przebywania w Zamościu przyczynił się do promowania Miasta i Regionu. „Ojciec Chrzestny” – „Jazzu na Kresach”.

Dr inż. Jan Andreasik
nauczyciel akademicki, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Uchwałą nr Nr XIII/101/07 z dnia 29 października 2007 r. Otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa jako wyraz wdzięczności oraz uznania dla aktywnej społecznej i naukowej działalności na rzecz tworzenia i dynamicznego rozwoju potencjału naukowego oraz edukacyjnego Zamościa i regionu.

 

 

SONDA

Oddanych głosów: 152

Czy radny Piotr Kurzępa ma rację czy nie?

Zobacz wyniki


Loading ... Loading ...

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 7.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: MLC
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "bolek" dnia 27 października 2016 o godzinie 13:12:59 napisał:
  przecież jeżeli są wiarygodne dowody na ścisłą współpracę z SB to nie powinien być i tyle
  R E K L A M A
 • "observer" dnia 27 października 2016 o godzinie 13:18:14 napisał:
  nie jestem fanem Pana Lecha W. Ale CHYLĘ CZOŁO ZA TO CO ZROBIŁ. I TEGO NIKT MU NIE ODBIERZE. A my lubimy opluwać i obsrywać tych, do których nam daleko, i to pod górę. A panowie Kurzępa i Zacharow niech ochłoną, być może przy pomocy lodu. A ponadto - zmieńcie swój image - Macierewicz jest tylko jeden. NA SZCZĘŚCIE.
 • "Józef Bąk" dnia 27 października 2016 o godzinie 13:25:54 napisał:
  Brawo radni Kurzępa i Zacharow! Bolka należy rozliczyć, a uwolnić Miernika. A Bolkiem naszych czasów jest towarzysz Kijowski.
 • "ad111" dnia 27 października 2016 o godzinie 13:59:57 napisał:
  Większość świętych to zbrodniarze, którzy się nawrócili vide tzw. św. Paweł dla przykładu. O zbrodnię Prezydenta Wałęsy nie można pomówić, a i te teczki, które podobno są "prawdziwe", a gdzieś tam w IPN szukają nadal tej "prawdziwości" już od lat, to ja się pytam czy tak należy postępować z legendą, którą uznaje cały świat?
 • "Tak jest" dnia 27 października 2016 o godzinie 14:14:11 napisał:
  Wałęsa jest symbolem demokracji polskiej i zjednoczonej Europy. Wiedzą o tym na całym świecie. Jest najbardziej rozpoznawalnym Polakiem , któremu świat zawdzięcza bardzo dużo ( w tym wyzwolenie państw z za "żelaznej kurtyny"). Szkoda tylko , ze my nie potrafimy tego docenić i wykorzystać . Pan Zacharów uważa się za bohatera bo był internowany a jego heroizm polegał w noszeniu koszulki z napisem "uwolnić Wałęsę" ( żadne inne osiągnięcia pana Zacharowa nie są mi znane) Jak widać po latach pan Zacharow niczego nie zrozumiał z lekcji historii , która okazała się dla niego za trudna Bardzo dobrze się stało , ze Lech Wałęsa jest honorowym obywatelem miasta Zamościa , przynajmniej w taki sposób możemy jako społeczeństwo wyrazić swoją wdzięczność i szacunek dla jego dokonań.
 • "." dnia 27 października 2016 o godzinie 14:56:53 napisał:
  Nie dla Wałęsy, aby nie przesadzać sprawy - zarzuty wobec niego są zbyt mocne, i nie do podważenia. Kim by był Wałęsa gdyby nie autorytet Jana Pawła 2 - to słowa Papieża cyt. Niech zstąpi Duch Twój, i odnowie oblicze ziemi tej Ziemi. Jeżeli chodzi o obalenie komunizmu więcej zawdzięczamy Michaiłowi Gorbaczowowi - gdyby nie zgoda ZSRR Polska tkwiłaby trochę dłużej. Nieznacznie dłużej dlatego, że zmaltretowany wyścigiem zbrojeń, kosztowną interwencją w Afganistanie ZSRR słabł w oczach. W Polce od czasu wprowadzenia Komunizmu zawsze wrzało, władza zawsze dążyła do konfrontacji i prowokacji, ale przyszedł czas, że władza zdała sobie sprawę, że w dotychczasowym układzie nie utrzyma władzy. Tam gdzie komuna miała się słabo - dyktatorów pierwszych sekretarzy pogoniono w trzy diabły bez żadnych Okrągłych Stołów. Największym nieporozumieniem był Okrągły Stół w innych krajach komuniści nie dyktowali warunków Hoenecker zmarł na wygnaniu w Argentynie, Ceaucescu z Rumunii rozstrzelany po wyroku Sądu Wojskowego, Enver Hodża obalony, Żiwkow areszt domowy, Czechosłowacja Aksamitna Rewolucja i władza przestraszyła się tłumów. najciekawsze jest zachowanie Wojska w czasie Puczu w Rosji który ostatecznie pogrzebał ZSRR - żołnierze stanęli po stronie narodu i wsparli Borysa Jelcyna. Tylko w naszym kraju Jaruzelski to bohater narodowy. Był okres, kiedy za Wałęsą wielu rzuciłoby się bez wahania w ogień, teraz jest odwrotnie. Proponuję poczytać ostatni wywiad z Orianą Fallaci to co powiedziała o Wałęsie jak był postrzegany w latach 80-tych minionego wieku. Co mówiła o Wałęsie Anna Walentynowicz, zresztą również o Henryce Krzywonos (materiały na youtube.pl) Jak to jest, że niegdysiejsi solidarnościowi przyjaciele to są jego polityczni przeciwnicy, a przeciwnicy z okresu lat 90-tych to teraz jego przyjaciele skąd ta zmiana. Kolejny przykład pierwsze wolne wybory wygrała Unia Wolności - dlaczego desygnowany przez tę Partię prof. Bronisław Geremek nie utworzył rządu? Upadek rządu Jana Olszewskiego - ogromna rola Lecha Wałęsy. Nocna Zmiana dokument Jacka Kurskiego nie opierał się na domysłach tylko na materiałach filmowych i autentycznych nagraniach. Doprowadzenie do upadku rządu Jana Olszewskiego całkowicie przekreśla dotychczasowy dorobek Wałęsy. Kiedy Aleksander Kwaśniewski uzyskał reelekcję Wałęsa uzyskał bardzo słaby wynik, niewiele ponad 2 procent poparcia. Już w drugiej połowie lat 90-tych mówiono o Wałęsie jako polityku upadłym. Niestety ten Wielki Lech Wałęsa zawiódł.
 • "IPN" dnia 27 października 2016 o godzinie 15:11:27 napisał:
  Według historyków IPN Wałęsa został zarejestrowany pod numerem 12535 przez Wydział III SB w Gdańsku jako TW ps. „Bolek" w latach 1970-1976. Miał rozpracowywać osoby zaangażowane w Grudzień ‘70 oraz prowadzić działalność prewencyjną wobec osób organizujących od stycznia 1971 r. wiece, protesty i strajki w Stoczni Gdańskiej. (http://www.tvn24.pl)
 • "IPN" dnia 27 października 2016 o godzinie 15:13:42 napisał:
  Po obaleniu rządu Jana Olszewskiego w 1992 roku ówczesny prezydent Lech Wałęsa otrzymał zgromadzoną na jego temat dokumentację SB. Zwrócił ją po kilku miesiącach, ale zniknęły dokumenty mające świadczyć o tym, że urzędujący prezydent był „Bolkiem”. W śród nich - m.in. kwestionariusz ewidencyjny internowanego Wałęsy, w którym napisano, że był on „29.12.1970 pozyskany do współpracy z SB. W okresie 1970 – 1972 przekazał szereg informacji dotyczących negatywnej działalności pracowników stoczni” oraz raporty „Bolka” znajdujące się w przywiezionych z Gdańska tomach akt archiwalnych tamtejszej SB. (http://www.tvn24.pl)
 • "IPN" dnia 27 października 2016 o godzinie 15:16:38 napisał:
  – To przerażające, że jakiś mały harcerzyk cały czas biega z kamieniem i walczy ze wszystkimi. I opluwa własną historię. Nie zrozumiał, że w pewnym momencie trzeba zacząć budować, a nie tylko obrażać swoich bohaterów. Choćby nie wiem co robili, Lechowi Wałęsie i tak nie umniejszą, ani tym bardziej nie odbiorą jego zasług w obaleniu ustroju – powiedział „Tygodnikowi Zamojskiemu” Marcin Zamoyski, były prezydent miasta, który po raz pierwszy objął swój urząd właśnie w 1990 r. A może zajrzymy też do akt IPN Panie były Prezydencie Marcinie Zamoyski ?
 • "bees" dnia 27 października 2016 o godzinie 15:18:17 napisał:
  Gdyby. Powtarzam GDYBY przeszłość tego "pana" przemilczeć to za to co robi teraz i do czego nawołuje -powinien siedzieć...
  R E K L A M A
 • "Zbigniew" dnia 27 października 2016 o godzinie 16:49:16 napisał:
  Historii nie cofniemy... Można przypisywać Wałęsie zasługi, tak jak to robiono w tamtym okresie. Natomiast dziś, gdy już wiemy więcej, po prostu trzeba się zachować tak jak wypada. Honorowe obywatelstwo zostawić ale jego już nie zapraszać.
 • "sun" dnia 27 października 2016 o godzinie 18:36:41 napisał:
  Śmieszą mnie argumenty zwolenników i obrońców Wałęsy. Na fakty, które zostały ujawnione odpowiadają demagogią. Odpowiedzią na przedstawione dokumenty są argumenty typu: "nie można opluwać bohaterów", "cały świat go podziwia" okraszone różnymi epitetami i inwektywami skierowanymi do osób ośmielających się powtarzać ujawnione fakty. Ja rozumiem, ze można protestować mając w ręku argumenty, czyli np. udowodniony przez niezależnych ekspertów fakt sfałszowania przedstawionych przez IPN dokumentów. Inaczej jest to tylko niczym nie poparty ideologiczny bełkot, podobny do tego, jaki w minionym ustroju otaczał "bohaterów komunistycznych" takich jak Lenin, Stalin, Bierut czy Świerczewski. Biegli Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie mają do 15 listopada br. wydać "opinię z zakresu pisma ręcznego" dotyczącą teczki TW "Bolka". Jeżeli termin nie ulegnie przesunięciu, to polecam go wziąć pod uwagę zwolennikom byłego prezydenta. Być może dostaną coś na kształt jakiegokolwiek argumentu (w co bardzo wątpię). Również byłemu prezydentowi naszego miasta proponuję powstrzymać język i emocje, gdyż swoimi wypowiedziami, takimi jak ta przytoczona wyżej, przynosi wstyd nazwisku, które odziedziczył...
 • "Tak jest" dnia 27 października 2016 o godzinie 18:58:55 napisał:
  do IPN Pieprzysz jak poparzony. Trochę wyobraźni mały człowieczku . Gdyby nie Wałęsa i jemu podobni wątpię abyś mógł dzisiaj pisać te swoje wypociny. Teraz wystarczy nałożyć mundurek harcerski , wykrzyczeć parę haseł , pomachać flagą i już się uważa za bohatera i patriotę. Już widzę tych dzisiejszych pseudo bohaterów gdyby przyszło im żyć w czasach komuny. Niejeden z nich narżnął by w gacie gdyby tylko ubek zapukał mu do drzwi.
 • "Tak nie jest" dnia 27 października 2016 o godzinie 19:21:11 napisał:
  Do poprzednika. Ty to chyba z KOD-u się urwałeś.
 • "jan" dnia 27 października 2016 o godzinie 19:30:38 napisał:
  Piorą wam mózgi osły z IPN i uparci nasi zamojscy dawni solidarnosciowcy .Lech Wałęsa w latach 70 był donosicielem .tak jak KILKADZIESIĄT TYSIĘCY POLAKÓW .Nit przez niego nie zginął ,nikogo nie zamknęli przez to donosicielstwo.ALE za to w latach 80 był przewodniczącym związków zaw.które liczyły;[no ile kochane dzieci]? Miał udział w obaleni sługusów ZSRR.Nagroda Nobla .Wygonił wojska Sowieckie z Polski - DLATEGO BĘDZIE STAŁ NA POMNIKACH ........................nie jestem zwolennikiem żadnej partii polity.wali mnie to .
 • "qwerty" dnia 27 października 2016 o godzinie 19:39:40 napisał:
  ostatni na liście to piękny chichot - brawo, brawo, brawo.
 • "Nobel" dnia 27 października 2016 o godzinie 20:12:54 napisał:
  Kim jesteście, małe człowieki? Co zrobiliście dla świata i kraju by krytykować kogoś kto otrzymał nagrodę Nobla? Może jakiś nauczyciel fizyki zaraz wyjdzie na ambonę i zrówna z błotem teorię względności Einsteina albo prawa spisane przez Newtona. Dlaczego nie wszystkie zawierają błędy i wątpliwości. Medelejew też się mylił. Niestety mózgi takich jak Pan Harcerz działają w systemie zero-jedynkowym. Dobry-zły. Miły-nie miły. Ja pamiętam czasy jak pan Zacharow sprzedawał dzieciom (mnie to zabolało) przerzutki (zębatki do kolarzówki) po 50 zł. Nie można ich było kupić w Zamościu nigdzie tylko u Zacharowa. Ta sama przerzutka w Warszawie w sklepie rowerowym kosztowała 7,30zł. Nie przeszkadzało mu wtedy w latach 80 drzeć z dzieci i młodzieży. Czy ktoś kto dorabiał się na krzywdzie robotniczych dzieci może dziś krytykować noblistę? Pojedźcie po Szymborskiej, Reymoncie - oni też popełniali błędy i to jakie.
 • "z_boku" dnia 27 października 2016 o godzinie 20:13:48 napisał:
  Oczywistą oczywistością jest, że prawdziwi patrioci przed rokiem 1989 przebywali na emigracji, stamtąd kąsając komunę. Wszyscy mieszkający w latach 1945 - 1989 w kraju to ubecja, zomo i różnego rodzaju sprzedajni agenci. Czy tak? Nie do końca. Oto w stolycy działy się cuda (przepraszam za ctrl+c ctrl+v). "Cuda Kaczyńskich 1) Pierwszy cudowny przypadek w życiu Jarosława to zawrotna kariera jego ojca Rajmunda. Tuż po wojnie żołnierzy AK, rozstrzeliwano, osadzano w więzieniach, sadzano na nogach od stołka,torturowano, w najlepszym razie wykluczano z życia społecznego. Tymczasem Rajmund Kaczyński,żołnierz AK, tuż po wojnie, dostaje od stalinowskiej władzy wypasiony apartament na Żoliborzu, jak na tamte czasy rzecz poza zasięgiem zwykłego obywatela, nawet szarego członka PZPR. 2) Cud drugi, żołnierz AK, mąż sanitariuszki AK,dostaje posadę wykładowcy na Politechnice Warszawskiej i oboje żyją sobie z jednej pensji jak pączki w maśle. W tym czasie gdy w Polsce rządzi Bierut, a właściwie Stalin rządzi Bierutem, posada dla Akowca na uczelni brzmi jak ponury żart, jednak rzecz miała miejsce. 3) Cud trzeci, rodzą się bliźniaki i jako dzieci akowskiego małżeństwa, na początku lat 60, kiedy większość dzieci akowców opłakuje swoich rodziców, albo czeka na ich powrót z więzienia, nasze orły zabawiają się w reżimowej TV. 4) Cud czwarty. Jarosław Kaczyński jako jedyny działacz opozycji, z kręgu doradców Lecha Wałęsy nie zostaje internowany. 5) Cud piąty, Jarosław Kaczyński odmawia (tak twierdzi) podpisania lojalki, jako jedyny opozycjonista odmawiający władzy PRL zostaje zwolniony do domu, co więcej nikt go nie nęka, w okresie 1982-1989. 6) Cud szósty, Jarosław Kaczyński jako jedyny opozycjonista ma sfałszowaną teczkę i jako jedyny opozycjonista domagający się powszechnej lustracji, ujawnia swoja teczkę dopiero po naciskach prasy. 7) Cud siódmy to cud zagadka. Jaki jest związek między ofiarowanym Rajmundowi Kaczyńskiemu przez PRL apartamentem na Żoliborzu, pracą w czasach stalinowskich na Politechnice Warszawskiej,karierą filmową bliźniaków i brakiem internowania Jarosława Kaczyńskiego w stanie wojennym? Kto wie? Czym aż tak bardzo mógł zaimponować władzy ludowej żołnierz AK Rajmund Kaczyński, że władza otoczyła jego samego, jego żonę z AK i dzieci szczególną troską. Opowieściami o wykańczaniu bolszewików? Kto wie, czym mógł zaimponować oficerowi SB Jarosław Kaczyński, że ten po odmowie podpisania lojalki wypuścił go wolno i nigdy już nie nękał ? Być może postraszył esbeka lustracją, układem, oligarchią ? A może po prostu oficer zadzwonił do ojca, kazał odebrać syna, wyłoić tyłek i obiecać, że się więcej nie będzie wygłupiał." Prywatnie to cała nagonka na prezydenta Wałęsę jest zwykłą zemstą karzełków (nie w sensie wzrostu).
 • "pol" dnia 27 października 2016 o godzinie 20:43:28 napisał:
  DO Nobel ja mieszkam blisko Zacharowa pamiętam jak sprzedawał tzw. krosówki opony do rowerów ceny nie z tej ziemi ale kupowało się bo nigdzie w Zamościu nie było. Chciałem kiedyś u niego jako małolat dopompować koło to żal mu powierza było wygonił mnie bo kasy nie miałem. Żenada.
 • "Trochę prawdy" dnia 27 października 2016 o godzinie 20:57:17 napisał:
  Doskonale wiemy już od ładnych kilku lat (chociaż badania historyków związane z ta sprawą i dokumenty IPN są skrzętnie zamiatane pod dywan przez media), że TW Bolek donosił na swoich kolegów z Solidarności czerpiąc z tego korzyści majątkowe. Postarał się też o sowite emerytury dla swoich kumpli w późniejszym czasie i nakradł sporo dokumentów na swój temat - to FAKTY, jest jeszcze sporo innych o których niejednokrotnie wspominali działacze Solidarności tacy jak Gwiazda czy Walentynowicz. Przerażające jest to, że były Prezydent Zamościa nie może pojąć, że popierając mit "bohatera" oparty na kłamstwie i fałszu sam opluwa własną historię, a obrażając ludzi mówiących niewygodną prawdę zniża się do poziomu swojego idola TW Bolka, który niestety ani kulturą osobistą ani dobrym wychowaniem nie grzeszy...
  R E K L A M A
 • "bees" dnia 27 października 2016 o godzinie 21:23:41 napisał:
  Dajcie spokój!..Oto kolejny temat elektryzujący społeczeństwo.. Lepiej zająć się segregacją śmieci..
 • "oneb@jan" dnia 27 października 2016 o godzinie 21:51:20 napisał:
  Pięknie usprawiedliwiasz ubeków. Jak kilkadziesiąt tysięcy donosiło, to co z tego, że Wałęsa też. Otóż to Wałęsa został POTEM prezydentem, nie pozostałe kilkadziesiąt tysięcy. Kto z Was cyklicznie wygrywał w tamtych latach w totka wysokie sumy? Systematycznie. A teraz już nie wygrywa, bo Bóg uznał, że nie musi (jak mówi Danuta Wałęsowa).
 • "Nobel" dnia 27 października 2016 o godzinie 22:16:30 napisał:
  Choćby był mordercą, konfidentem i szpiegiem. Jest i pozostanie ikoną zmian na lepsze. Jakby nie ikona, dziś nasz kraj ustrojem przypominałby Białoruś, Rosję może bylibyśmy na poziomie Ukrainy. Być może jakby ikoną był Zacharow bylibyśmy dziś Japonią, USA, Niemcami czy Francją. Ale nie potrafił zostać ikoną i doprowadzić do takich wspaniałości. Pytanie brzmi. Lepsza jest kanapka ze zjełczałym serem czy śmierć z głodu? Drugie pytanie brzmi. Lepszy agent Bolek w którego uwierzyły miliony, czy Harcerzyk który... no właśnie. Albo Leśny Dziadek z rady. Obaj na fali popularności Wałęsy robili wokół siebie szum, dziś na fali niechęci do Wałęsy robią to samo. Być może, jak się okaże za parę lat, że wszystko było spreparowane na fali powrotu będą przypominać o tym jak to go kochali i jak ich poklepywał po ramieniu. Nigdy nie lubiłem Wałęsy. Bo uważałem go za wioskowego głupka. Ale uważam go za ikonę. Taką samą ikonę jak Che, Lenin, Jimi Hendrix, Fredie Mercury czy Andrzej Wajda. Ikona, symbol cokolwiek. Orzeł też robi kupę i to nie jest fajne, do tego zżera takie fajne milutkie zwierzątka na surowo. Ale jest ikoną. Warto mieć w towarzystwie różne ikony. Komu przeszkadzałby honorowy obywatel ćpun Jimi Hendrix. Było by wow, prawda? Logika nakazuje myśleć tak. Wałęsa - nie ważne kim był. Jeżeli wczoraj byłem jego wyznawcą, a dziś go opluwam to znaczy że źle go oceniłem (nie ważne czy wcześniej czy dziś). Jeżeli był zły to byłem idiotą że byłem jego wyznawcą. Jeżeli jest niewinny to dziś jestem idiotą plując na niego bo źle oceniłem źródła informacji. Tak czy inaczej zmieniając diametralnie pogląd było się albo jest się idiotą. Skoro było się albo jest się idiotą to zdanie takiej osoby jest mało wartościowe. Dlaczego? Bo było się albo się jest idiotą.
 • "Jan I" dnia 27 października 2016 o godzinie 22:41:35 napisał:
  Problemem nie jest Wałęsa tylko stosunek kurdupla do Wałęsy. Kurdupel był nikim i takim pozostanie. Mały człowiek ma gębę pełną hasełek typu: "przemysł pogardy" itd. tylko jakoś sam nie pamięta jak palił kukłę Wałęsy, gdy ten go wywali z roboty (jak prywatyzował superexpress też z pewnością nie pamięta, podobnie jak np. zasług swoich przodków, o których ktoś już tu wspomniał)
 • "Abc" dnia 28 października 2016 o godzinie 0:29:31 napisał:
  Symbolem upadku komunizmu jest mur berliński, - I TO JEST NAJWIĘKSZĄ PORAŻKA. Nie pierwszy to raz ,polska gloria została zapomniana, a zasługi przypisuje się innym.
 • "Jat" dnia 28 października 2016 o godzinie 8:08:06 napisał:
  A to dlatego, że sami obrzygujemy własne symbole. Jak to jest z tym ptakiem co sra do własnego gniazda, panie harcerz?
 • "REJ" dnia 28 października 2016 o godzinie 9:29:31 napisał:
  POLACY NIE GĘSI TEŻ SWÓJ JĘZYK- zmienię na: ROZUM- MAJĄ - myślcie zamościanie , myślcie ale własnymi rozumami i własnymi przekonaniami Oceniajcie całość historii całe lata a nie jeden dzień. Nie jesteśmy gwiazdami jednego dnia ale patrzmy w przyszłość nie zapominając dlaczego możemy w nią patrzeć...
 • "Bart" dnia 28 października 2016 o godzinie 9:52:33 napisał:
  Śmiem twierdzić, że Pan Wałęsa ma daleko gdzie czy dostanie honorowe obywatelstwo Zamościa. Dla Miasta ma to również marginalne znaczenie. Temat zastępczy, bicie piany marnujące energię.
 • "rch" dnia 28 października 2016 o godzinie 10:42:23 napisał:
  Zamoyski to ...
 • "lz" dnia 28 października 2016 o godzinie 13:29:41 napisał:
  Dowody na współpracę Bolka z SB są dzisiaj ogólnodostępne w sieci. Wystarczy obejrzeć nagrania z zebrań Solidarności tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego, czy jego biesiady z wojskowymi w tamtym czasie, ciekawe też są materiały Jacka Kuronia nagrane w kuluarach sejmowych, kiedy Bolek ustawia stołki ministerialne. Trzeba naprawdę mieć klapki na oczach, żeby dzisiaj po wypowiedziach Wałęsy dalej naiwnie wierzyć w jego ówczesny "heroizm" - to jest zwykła kukiełka w rękach służb. Po drugie trudno słuchać kiedy on sam powtarza pełną pychy mantrę: - "to ja obaliłem komunizm". Sorry, ale działaczy solidarnościowych były w kraju tysiące, a gdyby nie strajki dziesiątków tysięcy robotników i ofiary wśród górników, obalić mógłby co najwyżej kolejną połówkę z Kiszczakiem w Magdalence.
  R E K L A M A
 • "z_boku" dnia 28 października 2016 o godzinie 14:14:06 napisał:
  W sieci jest dostępne wszystko. Ostatnio kolega pokazał mi wykład jakiegoś mądrego gostka z Ameryki, który to przez bite 2 godziny kładł jak chłop krowie na rowie swoje przemyślenia i mądrości. Wysiłki tego gościa miały na celu przekonanie słuchaczy, że ziemia liczy sobie coś ponad 6000 lat, węgiel kamienny może się wytworzyć w efekcie jakiegoś kataklizmu w bardzo krótkim czasie, zaś Wielki Kanion Colorado to zapewne coś wymyło w ciągu kilkuset lat. Oczywiście Darwin się mylił a i Kopernik też. Kolega niestety wierzy w część tych bzdur. Jest patriotą więc popiera Kopernika, ale Darwina potępia w czambuł. Kolega wierzy też w chemtrails, zamach smoleński. Jeśli chodzi o ten ostatni to wierzy jeno nie może się zdecydować co do wersji, a jest ich całkiem sporo.
 • "Hejter" dnia 28 października 2016 o godzinie 21:39:54 napisał:
  Panie Zamoyski, owszem Bolek obalił komunę, ale obalając komunę zapomniał obalić komunistów. Innymi słowy: zwalczył wszawicę, ale nie zabił wszy. Precz z Bolkiem.
 • "oneb" dnia 29 października 2016 o godzinie 10:23:09 napisał:
  Komuniści chwalą Wałęsę...........
 • "@Jan1,Jat" dnia 29 października 2016 o godzinie 10:25:48 napisał:
  Wałęsa nie jest już żadnym symbolem, chyba że KOD-u, ani żadną ikoną (chyba, że komunizmu, a nie jego upadku).
 • "dobre" dnia 29 października 2016 o godzinie 10:29:16 napisał:
  Ale macie wszyscy problem!!!!
 • "Trochę prawdy" dnia 29 października 2016 o godzinie 13:44:40 napisał:
  "Eksplozja radości do której doszło w 1989 roku, bardzo mnie zdziwiła. Ludzie cieszyli się, że "komuna padła". Ale ja tego w ogóle nie zauważyłam. To, co się stało, to była tylko zmiana maski. Komunistom nie spadł włos z głowy, zachowali swoje wpływy i majątki. Przy Okrągłym Stole dogadali się z częścią opozycji, która zapewniła im nietykalność. Obok siebie przy Okrągłym Stole siedzieli czesław Kiszczak i Lecha Wałęsa. A więc szef bezpieki i jej agent- "Bolek". I razem ustalali, jak zrobić społeczeństwo w konia. (...) W efekcie esbecko-partyjna sitwa zawładnęła polską gospodarką. Ci ludzie przy Okrągłym Stole dostali wszystko i stworzyli potężną mafię. Choć rozwiązano SB to pozostawiono WSI czyli służby wojskowe.Ni mniej represyjne i zdemoralizowane od bezpieki. Tadeusz Mazowiecki wystąpił zaś z koncepcją "grubej kreski" czyli darowania win komunistycznym zbrodniarzom. To był gwałt na sprawiedliwości. Dla mnie podobnie jak dla tysięcy innych działaczy i działaczek Solidarności, to było wielkie rozczarowanie". - wspomnienia Joanny Gwiazdy (A. Hebrich, Dziewczyny z Solidarności, Kraków 2016, s.104-105)
 • "kronikarz@trochęprawdy" dnia 29 października 2016 o godzinie 16:35:37 napisał:
  I tak jest w Zamościu. Na świeczniku są własnie dzieci i wnuki tych, którzy najbardziej korzystali z życia za komuny. Promowane przez lokalne portale, otrzymują nagrody, wyróżnienia. Nie zasłużyli na nic. Odbierają tym, którzy zasłużyli. Dzieci i wnuki komunistycznych sędziów. Dzieci i wnuki komunistycznych dyrektorów zakładów. Dzieci i wnuki komunistycznych dyrektorów szkół. Dzieci i wnuki komunistycznych sekretarzy. Dzieci i wnuki komunistycznych ordynatorów. Dzieci i wnuki komunistycznych prokuratorów. I oni najbardziej chwalą Wałęsę. Co za przypadek.
 • "Jan I" dnia 29 października 2016 o godzinie 19:18:51 napisał:
  ....a wszystko po to tylko żeby kurdupel (ewentualnie) zauważył i pochwalił...gdzieście byli kiedy trzeba było działać, wy żałośni wazeliniarze kurdupla?
 • "..." dnia 29 października 2016 o godzinie 21:13:19 napisał:
  Do Jan I Jan I, to pseudonim TW SB, księdza który widnieje w aktach IPN w sprawie zamojskiego niezależnego harcerstwa. Ów bohater został niedawno pochowany w glorii niezłomnego. Chichot historii...
 • "JORG" dnia 29 października 2016 o godzinie 22:15:08 napisał:
  Panie Zamoyski,trochę pokory bo nie wiadomo kto lepszy,harcerzyk czy niedouczone hrabiątko.
  R E K L A M A
 • "jan" dnia 30 października 2016 o godzinie 9:05:42 napisał:
  Jorg-ty niedouczony filozofie. Gzie tu widzisz Hrabiego.
 • "Mitoman" dnia 30 października 2016 o godzinie 9:54:03 napisał:
  Już za kilkanaście dni mają zakończyć się prace grafologów, którzy zajmują się dokumentami z teczki TW "Bolka". "Ta sprawa jest w tym momencie w rękach biegłych, poza IPN. Oni deklarowali, że w okolicach 15 listopada poznamy efekty ich pracy i wtedy myślę, że będzie okazja, żeby wrócić do dyskusji"- powiedział w RMF FM prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek. Naukowcy w dokumentach odnalezionych przez prokuratorów IPN w połowie lutego w domu Marii Kiszczak będą sprawdzać między innymi, czy podpisy własnoręcznie złożył były prezydent, Lech Wałęsa. W willi Marii Kiszczak znaleziono sześć pakietów dokumentów, w tym teczkę personalną i teczkę pracy tajnego współpracownika o pseudonimie "Bolek". Wśród dokumentów było m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy z SB, podpisane: Lech Wałęsa "Bolek". reklama W opinii eksperta archiwisty z IPN dokumenty są autentyczne. Aby jednak rozwiać wszelkie wątpliwości poddano je dodatkowym ekspertyzom. Teczki są badane m.in. przez grafologów. WAŁĘSA - OBALACZ KOMUNY A NIE KOMUNISTÓW.
 • "nasza ikona" dnia 30 października 2016 o godzinie 22:44:56 napisał:
  https://www.youtube.com/watch?v=PrlUiAxRX9M

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
TORRES20400
https://www.youtube.com/watch?v=I2ZgKkob...
nauczyciel
buachahahahaha, dawno się tak nie uśmi...
ak
Do klakiera. Pozwolę sobie zauważyć, ...
tadek
mam dość wojenek PiSu (i przystawek) z...
realista
Nikt z Zamojszczyzny się nie dostanie. ...
kaman
Ot odezwali się intelektualiści. Skąd...
Strażak Sam
Boże, chroń nas przed takimi Polakami,...
pytanie
Czy pieniądze parafian powinny być w p...
Do hejterka ak
Jak Zamoyski nie zmieniał urzędników,...
kmicic
Szanowni nauczyciele, powołujecie się ...
Robi
Panie niedouczony dziennikarzu, już daw...
Tomek
Może by im ktoś debatę zorganizował?...
ad111
Argumenty "kościółkowych" zawsze te s...
ak
I tak od pięciu lat. Aktywność władz...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018