R E K L A M A

Z I P

2. Region | Prawo i Biznestekst nadesłany11 kwietnia 2017

W jaki sposób można odwołać testament?

Prawo. Fot. Pixabay/succo

R E K L A M A    B O A R D

R E K L A M A    B O X  I
R E K L A M A    B O X  II

Załóżmy, że sporządziłeś testament. Pod wpływem impulsu, pogarszającego się stanu zdrowia czy z uwagi na inne przyczyny spisałeś swą ostatnią wolę. Byłeś przekonany, że to jedyne słuszne rozwiązanie. Okoliczności jednak uległy poważnej zmianie, a podjęta wcześniej decyzja obecnie wydaje się absurdem? Czy musisz pogodzić się z sytuacją i żyć w myśl zasady „co się stało, to się nie odstanie”? Niekoniecznie. Na szczęście niektóre niefortunne wybory można cofnąć. Nie czekaj więc i sprawdź w jaki sposób można odwołać testament.

Już na wstępie warto zauważyć, że w myśl Kodeksu cywilnego, spadkodawca w każdej chwili może odwołać testament – zarówno cały, jak i jego poszczególne postanowienia. Jednakże ustawodawca, pomimo przyznania testatorowi znacznej swobody w rozporządzeniu swoim majątkiem na wypadek śmierci, wprowadza istotny warunek – wymóg posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Co za tym idzie, odwołać testament może tylko osoba, która nie została ubezwłasnowolniona i ma ukończony 18 rok życia.

Zgłębiając dalej poruszone zagadnienie, odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób tego dokonać, należy poszukiwać w treści art. 946 Kodeksu cywilnego. Przepis ten wskazuje, jakie kroki powinien podjąć spadkodawca, by zmienić swą ostatnią wolę.

Przechodząc zatem do meritum, jak zauważył Sąd Najwyższy testament można odwołać w sposób wyraźny albo w sposób dorozumiany. Pierwszy z wyżej wymienionych polega na sporządzeniu nowego testamentu, w którym to testator zamieszcza stosowne oświadczenie, wskazujące na wolę anulowania postanowień poprzedniego rozporządzenia majątkiem. W tym celu używa określonych zwrotów takich jak „uchylam”, „unieważniam” itp. Działając zaś w sposób dorozumiany, spadkodawca zawiera w późniejszym dokumencie rozrządzenie spadkowe sprzeczne z poprzednim bądź podejmuje inne określone działania w stosunku do wcześniejszego aktu ostatniej woli – tj. niszczy go (np. pali, rozcina), pozbawia cech, od których zależy jego ważność (np. usuwa podpis z testamentu własnoręcznego), albo dokonuje zmian, z których będzie wynikać chęć odwołania jego postanowień. W odniesieniu do ostatniego sposobu należy podkreślić, że w razie odwołania jedynie niektórych ustaleń, anulowane zostaną tylko te konkretnie wskazane przez testatota, reszta natomiast zachowa pełną skuteczność.

Co istotne, powyżej omówione metody możliwe są do zastosowania jedynie w stosunku do dokumentu zawierającego testament. Wyłącza to zatem ewentualność podjęcia takich działań w odniesieniu do form szczególnych, których treść nie została stwierdzona na piśmie (testamenty ustne).

Watpliwości budziła często ocena sytuacji, w których przedmiot określonego w art. 946 KC działania spadkodawcy nieposiadającego oryginału aktu notarialnego zawierającego spis ostatniej woli, stanowił jego wypis. Podczas rozpatrywania tego typu spraw pojawiało się bowiem następujące pytanie „Czy zniszczenie wypisów testamentu spowoduje skutek w postaci odwołania zawartego w nim rozrządzenia, skoro nadal istnieje oryginał złożony przez notariusza w sądzie spadku, na podstawie którego wydawane są dalsze wypisy równoznaczne z oryginałem?”. To nastręczające mnóstwa problemów zagadnienie zostało niejako rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. V CSK 635/14. Mając na uwadze jedną z kluczowych zasad na gruncie prawa spadkowego zasadę swobody testowania, a także brak w treści art. 946 KC ograniczeń wskazanych w nim sposobów odwołania do określonych form testamentu, Sąd Najwyższy opowiedział się za taką możliwością unieważnienia jego postanowień.

 

 

Paulina Krzykowska

Studentka III roku Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Koła Naukowego Prawa Prywatnego. Od roku wolontariuszka w Fundacji Academia Iuris. Dodatkową wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozyskała odbywając praktyki w kancelarii prawnej. Interesuje się prawem spadkowym i rodzinnym. W wolnych chwilach zgłębia tajniki psychologii.

www.furtkaprawna.pl

Autor: tekst nadesłany
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

Tagi, hashtagi i słowa klucze: , ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

ktoś 9 minut temu
Ne mam żadnych profitów, chodzi mi tyl...
zamościanin 19 minut temu
Wspaniała inicjatywa. Jak najwięcej ru...
pod okiem facho... 35 minut temu
Tak kolego masz rację ale tylko jeżeli...
46 minut temu
Niestety przegrana : Padwa Zamość – ...
kibic
Jak tam Padwa wie ktoś ?...
brudny Harry
Najbliższe wybory wygra PAW....
do Zamościanin...
..."powinien dostać Nobla w dziedzinie ...
ktoś
Każdy klub który chce osiągnąć sukc...
Rynek sutki znaczy Rynek piersi dobrze k...
" np.Zwolak dobry inteligentny kandydat....
pod okiem facho...
Wiielki błąd powtarzany prze kolejne z...
jorg
Wszyscy tylko nie Zagdański,bo to ni g...
Jaro
SSA powinni założyć skoro fundacja ty...
Może jakiś medal olimpijski w przyszł...
O Maja ze Stali można by zawalczyć te...
x
No to szans z Wisłą raczej nie mamy....
PO
O Króla mocno zabiega Wisła Puławy...
x
A co w temacie Króla ze Stali Kraśnik,...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2017 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017