Społeczeństwo i patriotyzm | Zamośćtekst nadesłany28 czerwca 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Święto Służby Więziennej i Program „Praca dla więźniów”

R E K L A M A    B O A R D

28 czerwca 2019 roku o godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędą się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej w Stulecie istnienia formacji.

Uroczystość na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedzi msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, która rozpocznie się o godzinie 10.00. w kościele św. Antoniego Padewskiego (Warszawa, ul. Senatorska 31). Po zakończonej mszy, ok. godz. 11.00, przewidziany jest przemarsz na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, na którym o godz. 12.00 zaplanowano rozpoczęcie głównej części obchodów.

100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce

7 i 8 II 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną. Od 2010 roku Służba Więzienna obchodzi swoje święto 8 lutego.

Fundamentalnie ważna formacja

Służba Więzienna to trzecia największa, formacja mundurowa w Polsce. Jej funkcjonariusze codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Każdego dnia za murami więzień, z determinacją i poświęceniem, realizują trudne zadania służbowe. Pamiętając o swojej tożsamości, tradycji i historii Służba Więzienna angażuje się też w szereg inicjatyw związanych z działalnością patriotyczną. Kompania reprezentacyjna Służby Więziennej bierze udział w uroczystościach państwowych mających na celu upamiętnienie najważniejszych wydarzeń w historii państwa polskiego.

W tym szczególnym dla Polaków miejscu

W trakcie uroczystości, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z udziałem m.in. władz państwowych, szefów służb mundurowych, w tym szefów służb penitencjarnych z innych państw, przedstawicieli środowisk naukowych, odbędzie się promocja na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Ponadto w programie uroczystości: wystąpienia władz państwowych, pośmiertne odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i uroczysta defilada pododdziałów Służby Więziennej. Uroczystościom będą towarzyszyły pokazy sprzętu ochronnego Służby Więziennej, floty samochodów konwojujących więźniów. Dla rodzin i przyjaciół Służby Więziennej przygotowano stoisko promocyjne, w tym atrakcje dla dzieci.

Obecne wyzwania

Obecnie Więziennictwo po raz pierwszy od 1989 r. przechodzi gruntowną reformę. Wdrażany przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2017 roku „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” to nie tylko reorganizacja strukturalna, ale także poprawa infrastruktury i warunków pracy funkcjonariuszy, doskonalenie zawodowe i nowoczesny, na miarę XXI wieku – sprzęt i wyposażenie. To dla nas ogromna szansa na rozwój, na zbudowanie prawdziwego etosu służby opartego na profesjonalizmie, patriotyzmie, na tradycji Straży Więziennej okresu II Rzeczypospolitej. To wielkie zobowiązanie wobec Państwa, ale i wielka odpowiedzialność spoczywająca na każdym z nas”. Nasi funkcjonariusze codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw.

Ochrona, bezpieczeństwo, resocjalizacja

Każdego dnia funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej dokładają wszelkich starań, aby profesjonalnie wykonywać ustawowo powierzone im obowiązki. Z sumiennością i zaangażowaniem prowadzimy oddziaływania resocjalizacyjne poprzez pracę, naukę, zajęcia kulturalno – oświatowe czy oddziaływania terapeutyczne. Wszystko to ma na celu prawidłowe przygotowanie skazanych do życia na wolności po opuszczeniu murów więzienia. Pełniąc jako formacja istotną rolę w strukturach państwa współpracujemy też z innymi formacjami mundurowymi takimi jak Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna czy wojsko zaś w zakresie realizacji zadań resocjalizacyjnych aktywnie współdziałamy z kuratorami, organizacjami pożytku publicznego czy stowarzyszeniami. Jako jedna z najliczniejszych formacji pełnimy istotną rolę w działaniach na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Pamiętając o swojej tożsamości, tradycji i historii Służba Więzienna, w tym funkcjonariusze zakładu Karnego w Zamościu angażują się też w szereg inicjatyw związanych z działalnością patriotyczną. Bierzemy udział w uroczystościach państwowych mających na celu upamiętnienie najważniejszych wydarzeń w historii państwa polskiego, w edukację patriotyczną, tworzenie miejsc pamięci i oddawanie czci bohaterom. Celem tego typu działań jest przywracanie etosu służby, zmiana postrzegania naszej formacji przez społeczeństwo, jako służby nowoczesnej i fachowej, istotnej dla bezpieczeństwa obywateli i państwa.

Zakład Karny w Zamościu

Zakład Karny w Zamościu jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy w tym młodocianych. Zakład dysponuje oddziałem dla tymczasowo aresztowanych oraz oddziałem terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu z liczba miejsc 27. Pojemność jednostki wynosi 285 miejsc zakwaterowania.

Od 2006 r. istnieje Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Zamościu. Jest on jednostką typu półotwartego przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy w tym młodocianych. Posiada również oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, z liczbą miejsc 28. Pojemność jednostki wynosi 361 miejsc zakwaterowania. Ogólna pojemność Zakładu Karnego w Zamościu wynosi 646 miejsc zakwaterowania.

Zakład Karny jest jednym z większych pracodawców w Zamościu. Obecnie zatrudnionych jest w nim 188 funkcjonariuszy, z czego 35 to kobiety oraz 7 pracowników cywilnych.

Program „Praca dla więźniów”

Zamojska jednostka penitencjarna z powodzeniem realizuje rządowy program „Praca dla więźniów”. Ogółem w Zakładzie Karnym w Zamościu, pracuje obecnie 324 skazanych, co w populacji osadzonych kwalifikujących się do pracy daje ponad 90 procentowy wskaźnik.

Codziennie niemal 100 osadzonych z Oddziału Zewnętrznego ZK Zamość opuszcza mury więzienne by świadczyć pracę na rzecz lokalnych podmiotów zewnętrznych. Na dzień 26.06.2019 r. zatrudnionych poza terenem zakładu karnego było 97 osadzonych, w tym 75 odpłatnie.

22 skazanych było zatrudnionych nieodpłatnie w formie prac na cele społeczne, wykonywali prace na rzecz lokalnego samorządu terytorialnego oraz organizacji pożytku publicznego.

Zamojska jednostka penitencjarna współpracuje obecnie z 16 kontrahentami oferującymi zatrudnienie odpłatne oraz z 7 kontrahentami zatrudniającymi skazanych nieodpłatnie.

227 skazanych jest zatrudnionych na terenie zakładu karnego, zabezpieczając potrzeby jednostki w pełnym zakresie. Pracują m.in. jako kucharze, wydający posiłki, pracownicy gospodarczy, fryzjerzy, elektrycy, hydraulicy, pracownicy ogólnobudowlani, bibliotekarze, obsługujący łaźnię, opiekunowie świetlic. Spośród tej liczby 43 osadzonych zatrudnionych jest odpłatnie, 181 osadzonych pracuje nieodpłatnie.

Praca funkcjonariuszy w zakresie aktywizacji zatrudnienia wśród skazanych znajduje odzwierciedlenie w pozytywnej ocenie społeczeństwa.

mjr Maciej Baniak

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: tekst nadesłany
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Żadne argumenty merytoryczne, finansowe...
z_boku 41 minut temu
Niegdyś kiedy wysypisko znajdowało si...
zabrakło farby
sam napis bialy RONDO na asfalcie by wys...
ja z zamoscia
Wielka strata dla Zamościa. Super Facet...
observer
Czytałem "fachowe" wypowiedzi członkó...
ak
Powinniśmy wpisać śmieci na listę na...
zamoy
Na transparentach powinno być 'Nie chce...
Tutejszy
Nie wiem skąd się bierze u kierowców ...
ak
Jeżeli chodzi o prawo własności, to t...
observer
To jakieś myślenie głęboko socjalist...
Zamosciak
Najlepiej byłoby zainstalować tam sygn...
no i wyszedł p...
Zamiast linii wibracyjnych powinniście ...
observer
Na pewno Dziura i Misztal - pieli z zach...
klf
juz wsiadajac do BMW w aucie unosi sie e...
ciekawy
ducato chlodnia?...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018