Blogi | Społeczeństwo i patriotyzmRadca prawny Tomasz Sowa28 września 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Sprawca nie posiadał polisy OC lub nie został ustalony, sprawdź co z odszkodowaniem

fot. pixabay.com
R E K L A M A    B O A R D

Miałeś zdarzenie drogowe? Sprawca nie posiadał polisy OC lub nie został ustalony? Być może, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek wypłacić Ci odszkodowanie!

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją działającą na gruncie polskiego prawa od 1990 roku. Obecnie Podstawę prawną funkcjonowania Funduszu stanowi Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Do zadań Funduszu należy między innymi zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada z szkody wyrządzone na terytorium Polski, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. W tym wypadku odpowiedzialność Funduszu ograniczona jest do zaspokojenia roszczeń z tytułu szkód na osobie. Zatem w takim przypadku Fundusz wypłaci zadośćuczynienie, zwróci poniesione koszty leczenia, czy też przyzna stosowną rentę, jednakże Fundusz nie wypłaci odszkodowania za uszkodzony pojazd. Od wskazanych powyżej zasad odpowiedzialności Funduszu istnieją wyjątki na podstawie, których Fundusz może odpowiadać za szkody na mieniu powstałe w związku ze zdarzeniem. Jeżeli nie ustalono kierującego pojazdem mechanicznym, a obok szkody na mieniu (np. uszkodzony samochód) nastąpiła również u któregokolwiek uczestnika zdarzenia śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, w takiej sytuacji Fundusz zobowiązany jest również do pokrycia szkody na mieniu. W tej sytuacji jednak w przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

Reasumując w sytuacji, gdy nie zostanie ustalony sprawca zdarzenia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada w każdym przypadku za szkodę na osobie. Odpowiedzialność za szkody na mieniu wyrządzone przez nieustalonego sprawce ponosi tylko, jeżeli w zdarzeniu którykolwiek z uczestników poniósł śmierć lub doznał rozstroju zdrowia powyżej 14 dni. Jednak w takim przypadku suma wypłaconego odszkodowania tytułem zwrotu kosztów naprawy pojazdu, który uległ uszkodzeniu pomniejszana jest o kwotę 300 euro.

W sytuacji, kiedy sprawca zdarzenia drogowego jest znany, natomiast w chwili zdarzenia nie posiadał on ważnego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu. Dla powyższej sytuacji ustawodawca nie przewidział żadnych ograniczeń, ani przesłanek, które muszą być spełnione, aby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ponosił odpowiedzialność z tytułu szkód na mieniu.

W przypadku dochodzenia roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Szkodę należy zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń posiadającego w swojej ofercie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nie ma znaczenia przy tym, w jakim zakładzie ubezpieczony jest pojazd poszkodowanego. Żadne z towarzystw ubezpieczeniowych nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody. Fundusz ma na wypłatę odszkodowania 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń.
Mając na uwadze powyższe pragniemy poinformować czytelników portalu roztocze.net, iż w przypadku, problemów z uzyskaniem odszkodowania od towarzystw ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, prawnicy współpracujący z Fundacją Experto Pro Bono nieodpłatnie przeanalizują Państwa sprawę i poinformują o możliwości podjęcia kroków prawnych prowadzących do skutecznego uzyskania odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. Informacji na ten temat zasięgną Państwo pod numerem telefon 884 800 438 lub bezpośrednio w siedzibie fundacji mieszczącej się przy ulicy Lwowskiej 28/22 w Zamościu.

Radca prawny Tomasz Sowa

Niniejszy artykuł publikowany jest w ramach zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Hrubieszowie we współpracy z Fundacją Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono w ramach projektu finansowanego z budżetu państwa realizowanego przez Powiat Hrubieszowski

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 4.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Radca prawny Tomasz Sowa
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Tomek
Może by im ktoś debatę zorganizował?...
ad111
Argumenty "kościółkowych" zawsze te s...
ak
I tak od pięciu lat. Aktywność władz...
ja
upraszczasz i trywializujesz - w tym kra...
observer
a Zawiślak był bardzo aktywny w Sejmie...
TORRES20400
Szkoda w sumie klawiatury. Nie chodzi o ...
z_boku
Zawsze i wszędzie znajdą się ludzie k...
L19c
Niczego nie upraszcza natomiast utrudnia...
archeo
ubogi jest Twój "zestaw" sławnych ludz...
z_boku
Oczywiście, jesteśmy otoczeni komucham...
L19c
A jak inaczej można nazwać tych kolesi...
z_boku
Jeden facet kiedyś napisał (cytat): z ...
dementi
Piotrowski nie zarejestrował listy w lu...
A.
Dlaczego każdy artykuł o Wandzie Orli...
Antyklerykał
Pomnik się da obalić, ale skwer to nie...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018