R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiDaniel Czubara10 lutego 2017 FACEBOOK | 4437 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 19 komentarzy ()

Śmieci i pieniądze

R E K L A M A    B O A R D

Co zrobił Urząd Gminy aby wydatki na odbiór odpadów nie wzrosły? – pyta wójta jeden z mieszkańców Gminy Zamość.

“Moje zasadnicze pytanie brzmi: co zrobił Urząd Gminy aby te wydatki nie wzrosły? Mam wrażenie, że PGK Zamość staje w roli monopolisty i podnosi ceny bez uzasadnienia zaś Urząd Gminy godzi się na nie bez najmniejszego „oporu”. Czy ktoś z osób odpowiedzialnych przeanalizował grafik odbioru odpadów na 2017 rok? Dlaczego w jednym dniu są zbierane odpady ze skrajnych miejscowości naszej gminy np.: Bortatycze i Jatutów, Pniówek i Sitaniec Wolica, Płoskie i Łapiguz – moim zdaniem podraża to koszty transportu odpadów.(…)  Kolejna sprawa to jakość usług świadczonych przez PGK Zamość. W harmonogramie określono, że…” pojemniki należy wystawiać najpóźniej do godziny 7:00 w dniu odbioru..” Już kilka razy Panowie odbierający popiół zbierają pojemniki przed wyznaczoną godziną – na moje pytanie (po dogonieniu śmieciarki) dlaczego jadą przed czasem, usłyszałem odpowiedź: „… a bo ludzie i tak się przyzwyczaili….”. Moim zdaniem Urząd Gminy powinien podjąć działania, które nie wymagają nakładów finansowych (np optymalizacja harmonogramu) a mogą obniżyć koszty.” – pyta wójta jeden z mieszkańców gminy Zamość.

Co zrobił Urząd Gminy, aby opłaty nie wzrosły? Wprowadzony w połowie 2013 roku nowy system zarządzania odpadami stałymi (śmieciami) nie daje Administracji Gminy zbyt wiele możliwości podejmowania działań organizacyjnych wpływających na koszty odbioru odpadów. Planowany koszt funkcjonowania całego programu w 2017 roku to 1 453 261 zł. Z kwoty tej koszt usługi świadczonej przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu (PGK) wynosi 1 274 616 zł, czyli 88%. Pozostałe koszty to zakup worków (80 000 zł), koszty administracyjne np. przesyłki pocztowe (15 000 zł) oraz dwa etaty obsługi administracyjno- księgowej (83 645 zł). W systemie mamy prawie 6000 gospodarstw domowych. Na jeden etat przypada więc ich 3000 – proszę mi wierzyć, że to bardzo dużo. – tłumaczy wójt Ryszard Gliwński i przedstawia dalej szczegóły gospodarki odpadami na terenie gminy.

-Koszt usługi odbioru odpadów stałych (śmieci) w Gminie Zamość (i innych Gminach) ustalany jest w postępowaniu przetargowym, którego organizację określają sejmowe przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Podmioty posiadające koncesję na świadczenie usług w tym zakresie składają ofertę cenową. W „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ) podajemy powierzchnię Gminy, ilość Sołectw i ich nazwy, ilości odpadów odbieranych w ostatnich dwóch latach z podziałem na rodzaj i miesiące, częstotliwość odbioru odpadów, itp. Nie podajemy ilości kilometrów koniecznych do przejechania w trakcie odbioru odpadów, ani też tras. To już zakres decyzji podmiotu składającego ofertę. To podmiot decyduje, ile zespołów wykonuje ofertę. Uważam, że to, iż usługa wykonywana jest jednego dnia w Bortatyczach i Jatutowie nie ma żadnego znaczenia, gdyż wykonują ją różne zespoły. Z tej sytuacji nie dublują się nam kilometry. Nie możemy w żaden sposób wpływać na organizację odbioru odpadów, to już zakres decyzji podmiotu. To w jego interesie, jest aby przejechać jak najmniej kilometrów i tak to czyni, gdyż inaczej mniej zarobi. Podmiot stający do przetargu składa ofertę na cenę usługi za cały rok. Dla nas nie ma później znaczenia ile przejedzie kilometrów, ani też ile odbierze odpadów. Płacimy ustaloną w przetargu cenę podzieloną na równe 12 miesięcznych rat. PGK ma tylko obowiązek składania nam informacji o ilości odbieranych odpadów. Przygotowując SIWZ do przetargu możemy regulować cenę usługi częstotliwością odbioru odpadów. Zmieszane raz w miesiącu – to minimum, uważam iż inne rozwiązania nie wchodzą w rachubę. Tworzywa sztuczne i szkło co dwa miesiące – można przemyśleć, czy nie odbierać raz w kwartale. Potrzebna jest tu jednak szersza opinia Mieszkańców – mamy czas na dyskusje do sierpnia. Później trzeba ogłaszać kolejny przetarg na świadczenie usługi w 2018 roku. Czy obniży nam to koszt usługi odbioru odpadów? Ofertę cenową przygotowywać będą podmioty chcące świadczyć usługi. Wybierzemy najtańszą, tak jak czynimy to dotychczas. Wzrost opłat za odbiór odpadów powinien zabezpieczyć nam finansowanie systemu odbioru odpadów tylko w 2017 roku. Moim zdaniem koszt usługi odbioru odpadów w 2018 roku wzrośnie po raz kolejny. W tym roku to 98 116 zł więcej niż w 2016. Trzeba więc będzie znowu dopłacać z budżetu.– wyjaśnia włodarz gminy.

Wójt odniósł się także do różnicy jeśli chodzi o wysokość opłat za wywóz śmieci, między mieszkańcami miasta Zamość i Gminy Zamość. Przypomnijmy, iż wynoszą one odpowiednio: Gmina Zamość 7,00 zł miesięcznie od zamieszkałej osoby – Miasto Zamość w przypadku budynków jednorodzinnych 11,50 zł.

PGK jest Spółką Miasta Zamościa. Miasto więc zleca PGK usługę odbioru odpadów bez przeprowadzania postępowania przetargowego. Mamy oto sytuację następującą – Miasto jest „właścicielem” PGK, a PGK zarządza składowiskiem w Dębowcu. My nie mamy takiego układu prawnego i organizacyjnego. Miasto może negocjować koszt usługi PGK-u, my musimy przeprowadzić postępowanie przetargowe.(…) Zgodnie z polskim prawem w powiecie może być tylko jedno składowisko. Były one budowane za unijne pieniądze. Podmioty świadczące usługi odbioru odpadów muszą składować je w Dębowcu (są wyjątki np. – Gmina Zwierzyniec w Biłgoraju). Opłata za składowanie odpadów w Dębowcu jest jednym ze składników oferty na cenę usługi składanej w postępowaniu przetargowym. Stawka tej opłaty zależy oczywiście od decyzji PGK-u, jako zarządcy składowiska. Czy stawia to PGK w lepszej pozycji przy składaniu ofert przetargowych? Pewnie tak, ale dla nas nie ma to negatywnego znaczenia. Inni są drożsi. W postępowaniu przetargowym, które dotyczyło usługi 2017 roku wpłynęły dwie oferty. PGK zaproponował cenę rocznej usługi 1 274 606 zł. Drugi podmiot 1 597 344 zł. Uwagi dotyczące jakości świadczonych przez PGK usług są jak najbardziej słuszne. Przekazujemy je Prezesowi. Proszę Mieszkańców o sygnały w tym zakresie. – odpowiada mieszkańcowi wójt Gliwiński i wyraża swoje zrozumienie dla niezadowolenia społeczności gminnej dla wzrostu cen opłat za gospodarkę odpadami, podkreślając przy tym zalety wcześniej funkcjonującego systemu odbioru śmieci. 

-Uważam, że funkcjonujący w Gminie Zamość do lipca 2013 roku system odbioru śmieci z posesji Mieszkańców był lepszy od obecnego. Wówczas Właściciele posesji sami zawierali umowy z podmiotem świadczącym usługi. Moim zadaniem była tylko kontrola czy umowa jest zawarta i czy śmieci są odbierane. Podmioty świadczące usługi miały obowiązek dostarczania mi odpowiednich wykazów. Nikt do Wójta nie miał pretensji o koszty ani też jakość usługi. Uważam, że było Ok. Niestety, to Politycy w Warszawie swoimi decyzjami zniszczyli ten system. Chcieli koniecznie z Wójtów zrobić „śmieciarzy”. Do lipca 2013 roku PGK zajmował się wszystkim – świadczeniem usługi, zawarciem umowy, pobieraniem pieniędzy, całą administracją. Dzisiaj PGK za większe pieniądze świadczy usługę oraz raz w roku przygotowuje ofertę do przetargu i raz w miesiącu wystawia jedną fakturę. Pozostałą administracją systemu obejmującego w Gminie 6000 posesji zajmuje się Wójt. Kto na tym wygrał? Cóż, Politycy wciąż uważają, że samorządowy ustrój w Polsce polega na podejmowaniu decyzji w Warszawie. Ci na dole – w Gminach – mają tylko słuchać i wykonywać. Ja inaczej postrzegam rolę samorządu gminnego.- podsumował swoją odpowiedź wójt Gminy Zamość.

 

 

Autor: Daniel Czubara
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "assa" dnia 10 lutego 2017 o godzinie 9:37:19 napisał:
  A w Zamościu ceny znów wzrosły 4 osobowa rodzina od stycznia paci znów więcej. Pytam za co?
  8
  1
  R E K L A M A
 • "janusz" dnia 10 lutego 2017 o godzinie 10:04:02 napisał:
  Za imprezy które sponsoruje MZK i PGK - dlatego nie omijaj darmowych imprez plenerowych .
  10
  0
 • "Adam C." dnia 10 lutego 2017 o godzinie 14:58:54 napisał:
  O ile mi wiadomo w Gminie Zamość nie ma chyba bloków są domy jednorodzinne.Dlaczego właściciel domu w Zamościu ma stawkę za śmieci wyższą niż, mieszkaniec Gminy Zamość. Jest to tym bardziej dziwne, że firma która realizuje wywóz śmieci jest na miejscu, a więc nie ma dodatkowych kosztów związanych z obsługa sąsiedniej Gminy. Czy jest może cennik za wywóz śmieci dla mieszkańców Zamościa i mieszkańców sąsiedniej Gminy Zamość?
  10
  0
 • "zamojski obserwator" dnia 10 lutego 2017 o godzinie 15:11:15 napisał:
  4,50 zł więcej miesięcznie od każdego mieszkańca Zamościa to nic innego jak ukryty podatek od mieszkańców. Koszt wywozu z miasta jest niższy bo PGK ma siedzibę w Zamościu więc koszty dojazdu są niższe. W Gminie musi być przetarg więc PGK daje cenę w której mieści się koszt plus zysk bez dodatkowych narzutów, w mieście Prezydent z Prezesem ustalają cenę, a Rada Miasta to przyklepuje. Wielokrotnie podnosiłem to na zebraniu mieszkańców, ale był to "głos wołającego na puszczy".
  4
  2
 • "Adam C." dnia 10 lutego 2017 o godzinie 15:48:05 napisał:
  Zamoyski obserwator@ To zadanie dla Rady Miasta. Ukryty podatek o którym piszesz to łatanie budżetu. UWAŻAM, ŻE RADNI MIASTA ZAMOŚĆ POWINNI PODJĄĆ UCHWAŁĘ DOTYCZĄCĄ OBNIŻENIA STAWEK ZA ŚMIECI I UJEDNOLICENIA ICH DLA WSZYSTKICH mieszkańców Zamościa. Logika podpowiada, że im dalej od Zamościa powinno być drożej, a jest zupełnie inaczej. Jeżeli jest faktycznie tak jak mówisz, to Rada miasta powinna obniżyć stawki za śmieci i dla wszystkich mieszkańców powinny być one jednakowe. INTERESUJE MNIE KWESTIA ILE OSÓB POWINNO BYĆ ZGŁOSZONYCH A ILE FAKTYCZNIE JEST DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH. Nie wiem jak to w praktyce wygląda. To, że jest to ukryty podatek co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości - formalnie odbiorcą jest prezydent, a nie zakład wywożący śmieci - i to wynika wprost z ustawy. Z chwilą wprowadzenia ustawy, warto zauważyć, że cena wywozu śmieci segregowanych pozostała na tym samym poziomie, a niesegregowanych poszły w górę. Czy faktycznie koszty wywózki poszły w górę??? Nie sądzę, skoro - tak to co się dzieje z tą różnicą. - Ustawa śmieciowa - jej jedynym plusem było wymuszenie na cwaniaczkach co podrzucają innym śmieci (można to zaobserwować zwłaszcza wieczorami jak pojawiają się worki obok zamkniętych śmietników, czy śmieci w lesie, a sami latami nie płacą - więc dla wielu takich cwaniaczków jest to szok bo muszą płacić za coś, za co latami nie płacili, bądź nie płacili wcale. Dlatego stawki dla Mieszkańców Gminy Zamość powinny być wyższe - i to jest bezdyskusyjne. My mieszkańcy nie Zamościa nie możemy płacić więcej od mieszkańców Gminy Zamość - sama logika podpowiada, że jest to coś nie tak. Zdaje się, że na sesji Rady Miasta, jeden z mieszkańców poruszył kwestię stawki od osoby, podkreślał że jest ona o 1 zł wyższa niż dla pozostałych.
  5
  1
 • "Adam C." dnia 10 lutego 2017 o godzinie 15:50:59 napisał:
  I znowu Gmina Zamość
  0
  0
 • "sąsiad" dnia 10 lutego 2017 o godzinie 16:40:10 napisał:
  Szukacie dziury w całym. Podpowiadam. Ile razy w miesiącu są wywożone śmieci w mieście, a ile w Gminie...?
  3
  3
 • "Mieszkanniec1" dnia 10 lutego 2017 o godzinie 19:12:22 napisał:
  do ,,sąsiada,, jakie znaczenie ma ile razy się wywozi i tak wywozi się wszystko to co jest gromadzone czy to przez dwa tyg. czy tez przez jeden miesiąc, oczywiście, są to dodatkowe koszty, ale tylko dotyczące paliwa bo i tak prac. jest zatrudniony. Mieszkańcy gminy Zamość nie wrzucają do czarnego pojemnika odpadów kuchennych, co niestety w miescie mieszkańcy nie mają co z tym zrobić. Aha w gminie od 1 osoby jest 7 zł, piąty i następny mieszkaniec gosp.domowego nie płaci.
  1
  4
 • "sąsiad" dnia 10 lutego 2017 o godzinie 19:30:55 napisał:
  Pretensje do Wnuka, nie do mnie...:) A różnica jest w masie odpadów. Wieś, to kompostowniki i odpady z warzyw, owoców itd. tam lądują. W mieście tak nie m stąd większe opłaty. Coś za coś.
  3
  1
 • "asp" dnia 10 lutego 2017 o godzinie 22:40:17 napisał:
  Ja mam i kompostownik i segreguję odpady, a stawki mam takie same jak inni, a teraz jeszcze wzrosły
  1
  1
  R E K L A M A
 • "Adam C." dnia 10 lutego 2017 o godzinie 22:45:02 napisał:
  każdy ma kompostownik, i nie ma śmieci. To jest niebywałe.
  4
  2
 • "sąsiad" dnia 11 lutego 2017 o godzinie 9:25:07 napisał:
  Nie każdy, ale śmieci w swej masie jest mniej, rozumiesz?
  2
  2
 • "do Mieszkanniec1" dnia 11 lutego 2017 o godzinie 9:30:33 napisał:
  nam miastowym nie śmierdzą śmieci przez cały miesiąc i to ma znacznie ile razy się wywozi, rodziny większe mają ulgi w opłatach - poczytaj a potem "kłap"
  1
  0
 • "Adam C." dnia 11 lutego 2017 o godzinie 10:00:11 napisał:
  ja odnoszę wrażenie że dla niektórych to jest szok, że trzeba płacić za śmieci.
  2
  0
 • "Adam C." dnia 11 lutego 2017 o godzinie 10:01:29 napisał:
  A co do ulg, mówi o nich np. karta dużej rodziny itd.. Nic nie stoi na przeszkodzie aby w czymś takim jak "deklaracje śmieciowe" zaznaczyć co trzeba, lub dopełnić dodatkowych formalności.
  3
  0
 • "@a" dnia 12 lutego 2017 o godzinie 18:58:06 napisał:
  Wysokosc oplaty uzalezniona jest od czestotliwosci odbioru. W gminach raz na miesiąc odpady zmieszane , a szklo, metale i inne crakcje selektywne raz na dwa miesiące. Stąd rożnice w stawkach oplat.
  0
  0
 • "Adam C." dnia 13 lutego 2017 o godzinie 0:06:27 napisał:
  Mieszkaniec1 @ cyt. "oczywiście, są to dodatkowe koszty, ale tylko dotyczące paliwa bo i tak prac. jest zatrudniony" I to jest typowe rozumienie, bo i tak jest zatrudniony, a reszta to koszty paliwa. jak słucha się takich bzdur to po prostu robi się niedobrze. CZYLI IDĄC TYM TOKIEM MYŚLENIA NALEŻY KUPIĆ PALIWO I WSZYSTKO JEST ZAŁATWIONE. jednak co po paliwie, jak ie ma się sprzętu i wszystkiego tego co jest niezbędne do wywozu śmieci??? Co się wtedy zrobi - dosłownie nic. POWTÓRZĘ: KOSZT PALIWA I PRACY JEST JEDNYM Z WIELU KOSZTÓW TYLKO NA TYM POZIOMIE KOSZTÓW, ALE SĄ INNE POZIOMY. ZDANIEM MIESZKAŃCA NALEŻAŁOBY ZAPŁACIĆ ZA PALIWO I SPRAWA JEST ZAŁATWIONA?? W takim razie wystarczy pójść na stację paliw zakupić paliwo, tylko gdzie to paliwo wlać wlać jak nie ma się odpowiedniego sprzętu i infrastruktury do świadczenia tego typu usług. Pytanie do mieszkańca1 w takim razie kto pokryje resztę kosztów? Gmina Zamość jest gminą dosyć rozległą ma 22 tys. mieszkańców. Otóż mieszkańcu1 - ile godzin pracy sprzętu i ludzi potrzeba aby obsłużyć Gminę, która jest niewiele mniej niż połową mniejsza od Zamościa? W czasie godziny pracy wozu "śmieciarki" ten sprzęt się szybciej zużywa. Otóż samochody muszą pokonywać większe odległości przez co wywożąc tę samą ilość śmieci wykonują więcej pracy. I teraz sedno sprawy - jaka jest żywotność sprzętu ile może wyjeździć godzin? Ile na obsługę Gminy Zamość potrzeba godzin?? Dodatkowa Gmina to większe zużycie i szybsza konieczność wymiany sprzętu, z uwagi, że zużywa się szybciej. Samo to sprawia, że ten sprzęt po jakimś czasie trzeba OKRESOWO serwisować, naprawiać czy kupować nowy. jeżeli dla mieszkańca koszt paliwa jest kosztem który pokrywa wszystkie koszty + JAKAŚ NADWYŻKA TO TEN MIESZKANIEC JEST W GŁĘBOKIM BŁĘDZIE - to po prostu ręce opadają. NIE ZAPOMINAJMY, ZE TE ŚMIECI TRZEBA WYWIEŹĆ NA ODPOWIEDNIE WYSYPISKO, W TYM WYPADKU JEST TO TERAZ NOWOCZESNY ZAKŁAD RECYKLINGU ŚMIECI - ten etap też kosztuje. Do tego dodajmy inne koszty, jak koszty utrzymania całego zakładu świadczącego te usługi. Jest jeszcze inna alternatywa - te usługi może wykonywać inny zakład, to nie jest tak, że zakład z Zamościa jest monopolistą.
  2
  0
 • "mieszkaniec 1" dnia 13 lutego 2017 o godzinie 15:16:39 napisał:
  Do Adama C. Szanowny panie może zastanów się co czytasz, bo może faktycznie ciągle jest Ci niedobrze, a wracając do istoty sprawy, bo nie chce się rozpisywać , przecież sprzet firma posiada, pracowników również musi mieć nawet do jednego wywozu, wywóz nie odbywa się przecież codziennie, podkreśliłem paliwo bo to jest najwyższy wydatek. Nie chcę wchodzić w polemikę bo nie o to tutaj chodzi, to, ze sprzet się zużywa itd., to i tak jest wliczone przez PGK. I proszę nie bronić az tak tego zakładu, wystarczy spojrzeć na etaty; prezes, dyrektor naczelny itd., myśli Pan, ze w prywatnej spółce tylu by było ,,dyrektorów,, pozdrawiam
  1
  1
 • "Thomas" dnia 14 lutego 2017 o godzinie 10:41:57 napisał:
  Adam C@ Pan Prezydent AW prawie rok temu poruszył kwestię funkcjonowania MZK, izby wytrzeźwień itd w kontekście kosztów i relacji Gmina Zamość i Zamość. To powinien być punkt wyjścia do dyskusji, od tego się nie odejdzie a ten problem będzie wracał z coraz większą siłą. to były kapitalne słowa Prezydenta AW - z którymi trudno się nie zgodzić. ====================================================================================== Mieszkaniec1@ Czyli koszt paliwa to jest podstawowy koszt i jedyny koszt. Człowieku czy ty sobie robisz jaja? Zdajesz sobie jakie ty bzdury wypisujesz??? To może my mieszkańcy Zamościa powinniśmy płacić tyle co za paliwo, no bo przecież pracownicy zatrudnieni są na stałe - pytanie tylko kto pokryje resztę kosztów - czy wy?? O koszcie paliwa możemy mówić my , a nie wy. Godzina pracy sprzętu kosztuje w cenę tej godziny muszą być tak skalkulowane koszty aby firma wychodziła przynajmniej na zero, aby ta część działalność firmy była rentowna. Skoro kosztem dla gminy powinien być koszt paliwa - to pytanie jest takie - kto pokryje resztę kosztów??? Podstawowa zasada ekonomii nie można wydawać więcej niż się zarabia, czyli koszty nie mogą być wyższe od przychodów w długim okresie czasu. Jeżeli taka firma jest pod kreską, to ktoś musi pokryć deficyt - pytanie kto, ale to chyba jest pytanie retoryczne, gdyż wiadomo kto to pokryje. =========================================================================================== Gmina Zamość obszarowo jest niewiele mniejsza od Zamościa liczba ludności powiedzmy dwa i pól razy mniejsza, do tego dochodzą odległości. Zapomniałeś napisać, że wywóz śmieci odbywa się codziennie jednak według według określonego harmonogramu. Zaproponowałem tobie abyś kupił sobie paliwo i zacząć wywozić śmieci.NIE TRZEBA MÓWIĆ ŻE JEST TO ABSOLUTNIE NIEMOŻLIWE, BEZ SPRZĘTU BEZ INFRASTRUKTURY JEST TO NIEWYKONALNE. I na dodatek ten prezes itd., i prywaciarz jest lepszy. Powinno być tak, że prywaciarz będzie lepszy, ale jak pokazuje polska praktyka nie zawsze jest to możliwe i nie zawsze tak jest - po prostu jest z tym różnie, widać to zwłaszcza w transporcie publicznym (o tym dalej). Sądzisz, że gdyby był prywaciarz to byłoby taniej - zaręczam, że na pewno drożej a jakość usług budziłaby wątpliwości. Znam miasto w Polsce gdzie prywaciarz wygrał z lokalną firmą i zatrudnił tę firmę jako podwykonawcę przynajmniej z dwóch powodów brak wystarczającej ilości własnego sprzętu jak myślisz jak była cena?? Jeżeli firma byłaby zlokalizowana kilkadziesiąt kilometrów od miejsca gdzie będą realizowane usługi - to dojdą dodatkowo koszty dojazdu sprzętu. Czy pracownicy byliby zatrudnieni na umowę o pracę czy na śmieciówkę przy cenie wywozu wyższych?? Znakomitym przykładem jest Neapol we Włoszech, gdzie niewydolność prywatnych firm sprawiła, że miasto zostało zawalone dosłownie śmieciami, które miesiącami gniły na ulicach i nikt nie wiedział co z tym fantem zrobić. i wtym kontekście nie zapominajmy o specyfice działalności takich firm, to nie jest czysta praca, to jest praca ze śmieciami i odpadami. ================================================================================== Oczywiście nie brakuje zawiści, bo jest prezes,a raczej w domyśle bo on ma a ja nie mam, a dlaczego on tyle zarabia - czyli skoro dyrektor nie jest potrzebny to powinien zarządzać zwykły pracownik - gratuluję. Kwestią otwartą pozostaje kwestia struktury organizacyjnej, ale przede wszystkim czy nie ma przerostu zatrudnienia. ===================================================================================== Transport publiczny międzymiastowy praktycznie jest w całości prywatny, czy faktycznie jest lepszy, przede wszystkim czy jest tańszy? Busy są ciasne, stan techniczny budzi wątpliwości w Zamościu nie ma dworca dla busów z poczekalnią z przystankami wiatami itd.. ================================================================================== Patrząc się na relacje sąsiedzkie, rok temu rozgorzał spór o MZK i transport publiczny. W tym wszystkim jest pewne tło - koszty i kto i ile ma ich pokrywać. Dlatego radziłbym takich rzeczy niestworzonych nie opowiadać.
  3
  1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny