R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćMLC16 września 2016

SIT przystępuje do natarcia

Konsultacje w sprawie SIT, fot. MLC

R E K L A M A    B O A R D

R E K L A M A    B O X  I
R E K L A M A    B O X  II

Przedstawiciele Miasta Zamość, Gminy Zamość, Linii Hutniczej Szerokotorowej oraz przedsiębiorcy i mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie Strategicznej Inwestycji Terytorialnej – wspólnego planu gospodarczego obejmującego miasto, gminę oraz LHS.


Strategia ta jest niezbędna dla wszystkich partnerów, by realizować swoje cele gospodarcze, a pierwszym warunkiem uzyskania finansowego wsparcia zewnętrznego jest opracowanie dokumentacji i wytyczenie celów SIT.

Projekt pn. „Strategiczna Inwestycja Terytorialna. Utworzenie strefy efektywności gospodarczej na terenie miasta Zamość i Gminy Zamość na lata 2015-2020” sięga trzech lat wstecz. Wtedy został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, a zawierał plany rozwoju gospodarczego, realizowane wspólnie przez miasto, gminę Zamość oraz LHS.   

Zaplanowano w nim m.in. budowę dwóch hal pasywnych o pow. 2,5 tys. m kw. każda, których istnienie będzie podstawą działania tzw. parku technologicznego, przebudowę dróg w północno-zachodniej części miasta oraz na sąsiadujących z nimi obszarach Gminy Zamość, które połączą gminne tereny inwestycyjne z „kompleksem Szczebrzeska” w podstrefie ekonomicznej. W planach jest też utworzenie nowych terenów inwestycyjnych przy ul. Braterstwa Broni w sąsiedztwie LHS oraz na terenie gminy Zamość – Sitaniec i Sitaniec Wolica. Partnerem gminy i miasta w tych zamierzeniach ma być LHS, prężnie rozwijająca się firma na naszym terenie, jeśli chodzi o logistykę, spedycję i transport.  
Projekt ten, o łącznej wartości szacunkowej 168 mln zł, już wtedy został zakwalifikowany jako projekt kluczowy, ponieważ dotyczył rozwoju przedsiębiorczości.

Teraz także jest projektem kluczowym, więc liczymy na to, że Urząd Marszałkowski znajdzie środki, by miasto, gmina i Linia Hutnicza Szerokotorowa mogły skorzystać z funduszy unijnych. Dzisiejsze konsultacje społeczne są elementem formalnoprawnym, zgodnym z wymogami, prowadzącym do tego, by założenia SIT mogły być przyjęte przez Radę Miasta i Gminy Zamość, i dzięki temu potencjalni przedsiębiorcy, jak i beneficjenci projektu, czyli gmina, miasto i LHS mogą starać się o pozyskanie funduszy zewnętrznych – powiedział Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM Zamość.

9 września, podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego, uczestnicy zgłaszali swoje wnioski i uwagi do „Propozycji struktury celów dla Obszaru Funkcjonalnego”, którego wstępny projekt opracowały dwie firmy – EKO GEO z Lublina oraz Respublic z Warszawy.
W opracowaniu wytyczony został cel główny oraz dwa cele pośrednie z wielowątkowymi kierunkami działań, służącymi ich osiągnięciu.
Zdecydowano, że celem głównym będzie: „Dynamizacja rozwoju Obszaru Funkcjonalnego poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów i walorów posiadanych przez Miasto oraz Gminę”. Pierwszy zaś cel pośredni będzie polegał na rozwijaniu sektora przedsiębiorstw, a drugi na zapewnieniu większej spójności wewnętrznej OF i zapobieganiu negatywnym efektom suburbanizacji. Po dyskusji i propozycjach wnoszonych przez uczestników ustalono, że wśród kierunków działań, służących osiągnięciu pierwszego celu znajdą się:
– tworzenie i rozwijanie terenów dla działalności gospodarczej
– przygotowanie polityki przyciągania inwestorów do OF, w tym wspólna promocja terenów inwestycyjnych,
– tworzenie klimatu dla powstawania i działalności instytucji wspierających przedsiębiorców (w tym oferujących wsparcie dla start-up, firm innowacyjnych),
– współpraca z LHS w celu logistycznej obsługi obszaru,
– stworzenie spójnej, zintegrowanej oferty pobytowej dla turystów w celu wydłużenia czasu pobytu.
Do kierunków działań służących osiągnięciu drugiego celu pośredniego będą należały:
– rozwijanie niskoemisyjnego transportu publicznego (dostosowanie sieci połączeń do potrzeb mieszkańców OF, modernizacja taboru z uwzględnieniem rozwiązań służących ochronie powietrza, spójny system ścieżek rowerowych),
– uspójnienie działań w sferze publicznej w zakresie rozwoju turystyki (mapy, przewodniki, ścieżki rowerowe, itp.),
– synchronizacja działań kulturalnych w celu zwiększenia udziału mieszkańców w kulturze i przyciągnięcia turystów,
– działania wspierające ograniczanie niskiej emisji,
– rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta i w ten sposób ograniczanie presji na nadmierny rozrost osiedli podmiejskich.

W spotkaniu uczestniczył Sergio Carpano Neuschuler, specjalista z firmy Jaspers, wspomagającej miasto, reprezentujący równocześnie Europejski Bank Inwestycyjny, który wyraził swoją aprobatę dla umieszczenia w założeniach projektu wspierania firm innowacyjnych. Jak podkreślił, w tym okresie finansowania bowiem środki unijne przekazywane będą głównie na rozwój takich właśnie podmiotów. 

Podczas dyskusji nad poszczególnymi punktami, zarysowały się różnice zdań dotyczące przede wszystkim powiększenia terytorium miasta. Tadeusz Mazur, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie stwierdził, że jego zdaniem, z tym zagadnieniem powinien być powiązany cel dotyczący przygotowania nowych terenów pod inwestycje. Po czym przytoczył przykład dużego inwestora, który dla uruchomienia geotermii potrzebuje aż 50 ha. Miasto nie posiada tak dużego terenu, a w gminie taki obszar znajduje się w rękach wielu właścicieli. Samorząd więc musi wykupić teren, przygotować go i sprzedać inwestorowi, a miasto ma niewątpliwie większe możliwości niż gmina, żeby być operatorem tej przestrzeni.

Zdaniem Ryszarda Gliwińskiego, wójta gminy Zamość, w zakresie udostępniania terenów miastu nie są prowadzone żadne partnerskie rozmowy, a przy sporządzaniu „Propozycji struktury celów dla Obszaru Funkcjonalnego” tego tematu nie należy w ogóle sygnalizować.  
W toku dyskusji padło też pytanie o ewentualne preferencje dla poszczególnych branż. Miasto Zamość nie wprowadza takich preferencji, ale jednocześnie, jak zgodnie stwierdzili wójt gminy oraz dyrektor wydziału rozwoju miasta i funduszy zewnętrznych, na terenie należącym do miasta, jak i gminy przedsiębiorcy dostają wsparcie w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz z PUP przy szkoleniu pracowników.
Natomiast, jak zauważył Ryszard Gliwiński, w tej chwili nie ma programów, które umożliwiałyby finansowanie ze źródeł zewnętrznych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i to jest niewątpliwie problem, który dotknie terenów przeznaczonych pod inwestycje np. w Sitańcu Wolicy. Następnym problemem, z którym przyjdzie się zmierzyć partnerom będzie odrolnienie terenów inwestycyjnych, bo jak na razie koszty tej operacji są zbyt wysokie dla przedsiębiorców.

Spotkanie przedstawicieli Miasta Zamość, Gminy Zamość, Linii Hutniczej Szerokotorowej oraz przedsiębiorców i mieszkańców, które odbyło się w ramach konsultacji to dopiero etap diagnozy. Na przygotowanie dokumentacji partnerzy mają niewiele czasu, gdyż już pod koniec października powinna być ona złożona w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim.

A co się stanie, jeśli Urząd Marszałkowski nie przydzieli pieniędzy na SIT?
Jak twierdzi dyrektor Kossowski, będzie ono kontynuowane, ale znacznie wolniej, a inwestycje niewątpliwie zostaną okrojone, bo wtedy będzie to uzależnione od wkładu własnego miasta oraz środków, jakimi dysponują partnerzy.

Autor: MLC
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 3 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "Marek" dnia 16 września 2016 o godzinie 13:43:59 napisał:
  Założenia fajne nie ma co chyba więcej w naszym regonie nie da się zrobić, pytanie czy będzie możliwość realnego wykonania tych założeń. Koło urzędu celnego już coś budują.
  0
  0
 • R E K L A M A
 • "dem" dnia 16 września 2016 o godzinie 22:56:14 napisał:
  czy oni rozumieją sami co "produkują" określone "cele" to Monty Python w czystej postaci - normalnie Ministerstwo Dziwnych Kroków :-)))
  0
  0


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

brudny Harry
Dokładnie Rychu, jest tak jak pisze mó...
Persona non gra...
Skoro dla Ciebie 63 to prawie 100 to poz...
Hahahahahahahah...
Brawo Azoty!...
Do rycha
Amerykę odkryłem,to oczywista oczywist...
nosmog
Biłgoraj też potrzebuje takich sensor...
water
W obronie koryta posuniecie się nawet d...
Wojciech
Bardzo interesujący i ciekawy artykuł....
rychu
a jaki z PAWia menager to zwykła chorą...
pod okiem facho...
To popatrz na Tyszowce. Likalna ekipa i ...
ktoś
Ne mam żadnych profitów, chodzi mi tyl...
zamościanin
Wspaniała inicjatywa. Jak najwięcej ru...
pod okiem facho...
Tak kolego masz rację ale tylko jeżeli...
Niestety przegrana : Padwa Zamość – ...
kibic
Jak tam Padwa wie ktoś ?...
brudny Harry
Najbliższe wybory wygra PAW....
do Zamościanin...
..."powinien dostać Nobla w dziedzinie ...
ktoś
Każdy klub który chce osiągnąć sukc...
Rynek sutki znaczy Rynek piersi dobrze k...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2017 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017