Felietony | Opinie | Polityka i SamorządWojciech Kowalczyk27 maja 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 13 komentarzy

Rolnik szuka męża

Fot. pixabay.com
R E K L A M A    B O A R D

  Chodzi, rzecz jasna, o męża opatrznościowego, który uratuje polskie rolnictwo. Zdaniem ugrupowania Kukiz’15 w tym obszarze polskiej gospodarki nie jest dobrze.

Parlamentarzyści tej formacji zdiagnozowali obecny stan polskiego rolnictwa i z ich badań wynika co następuje:

 • brak klarownej wizji i długofalowych celów dla polskiego rolnictwa
 • niestabilność rynków rolnych
 • nieskuteczność konstytucyjnej ochrony gospodarstw rodzinnych i dochodów rolników
 • bezkrytyczne podporządkowanie się mechanizmom Wspólnej Polityki Rolnej
 • nadmierna centralizacja instytucjonalna Polski i niekorzystna struktura wiekowa rolników
 • wyprzedaż zaplecza technicznego rolnictwa, handlu, przetwórstwa i nasiennictwa zagranicznym korporacjom.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa Jarosław Sachajko: „ Rolnik powinien tak zarabiać aby mógł utrzymać siebie i swoją rodzinę. To co dotychczas było zrobione to było puszczenie polskiego rolnictwa na wolny rynek. A wolny rynek jest wtedy, kiedy wszyscy mają tę samą wiedzę, dysponują tym samym kapitałem i muszą spełniać te same warunki”.

Tym samym pan poseł Sachajko stał się autorem nowej definicji wolnego rynku, albowiem dotychczas obowiązująca głosiła, iż  wolny rynek jest to rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującym a sprzedającym przy dobrowolnie ustalonej cenie. Na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają żadnym ograniczeniom ani przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych, np. władzy publicznej. Koniecznym warunkiem zaistnienia wolnego rynku są precyzyjnie określone prawa własności, przede wszystkim w odniesieniu do środków produkcji oraz wytwarzanych dóbr.

Gołym okiem widać więc, że nowa definicja wolnego rynku autorstwa Jarosława Sachajki jest wręcz rewolucyjna.

Projektodawca Obywatelskiego Programu Rolnego, czyli wyżej wspomniany poseł Sachajko idzie jeszcze dalej – „ Dlatego mówimy, że od tego jest państwo, żeby dawało stabilną i długofalową politykę, a jednocześnie pozwalało polskim rolnikom żyć godnie i utrzymać swoją rodzinę”.

Będąc politykiem pan poseł powinien wiedzieć, że polskie państwo niczego dać nie może, bo zwyczajnie niczego nie ma. Jeżeli coś komuś daje ( patrz 500+) to musi coś komuś zabrać. W tym przypadku zabiera z podatków. Podatków,które płacą wszyscy pracujący obywatele RP. Bez względu na to , czy mają nieletnie pociechy, czy nie.

Jarosław Sachajko: „Wsie opustoszały, na wsiach pozostali starsi ludzie i przeprowadzili się mieszkańcy miast, którzy wieś traktują jak sypialnię”.

Trudno się zgodzić z tym twierdzeniem. Nasze społeczeństwo się starzeje – to fakt. Ale starzeje się tak samo na wsiach jak i w miastach. Prawdą jest, że coraz więcej mieszkańców miast, zwłaszcza tych większych ucieka na wieś w poszukiwaniu spokoju po ciężkiej często pracy.

Migracja ludności idzie w dwóch kierunkach. Coraz więcej młodych mieszkańców wsi pozostaje jednak na wsi lub na nią wraca. Powodem takich decyzji jest między innymi fakt, iż największym beneficjentem unijnych dotacji jest właśnie rolnik.

Widocznie pan poseł Jarosław Sachajko dostrzega jednak, że nie wszyscy jeszcze ze wsi uciekli, ponieważ 18 marca przedstawił w Sejmie Obywatelski Program Rolny czyli klarowną wizję długofalowych celów dla polskiego rolnictwa – ustabilizowanie polityki rolnej. Wykorzystanie potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich dla wzrostu gospodarczego Polski.

Pod tym nieco przydługim tytułem znajdujemy 10 punktów, których realizacja powinna, według autora (autorów), przynieść radykalną poprawę życia na polskiej wsi.

I tak w punkcie 1 czytamy: „Wynegocjowanie unijnego wsparcia dla polskiego rolnictwa z uwzględnieniem jego specyfiki w oparciu o obiektywne kryteria jak dochody rolnicze, powierzchnia użytków rolnych i zatrudnienie w rolnictwie”.

Nie będzie łatwo, mając na względzie obecne relacje Polski z UE. A co do unijnego wsparcia to jak do tej pory rolnicy chyba nie mogą narzekać na brak dotacji.

Punkt 2 to Opracowanie zasad wsparcia dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych uwzględniając ich zróżnicowanie regionalne. Ustawowe ujednolicenie pojęcia gospodarstwa rolnego oraz gospodarstwa rodzinnego.

Pytanie – kto miałby wspierać te gospodarstwa i z jakich środków?

W punkcie 3 autor chciałby Zatrzymanie ubożenia i zadłużania polskiej wsi, zwiększenia dochodowości polskich gospodarstw rodzinnych do poziomu gwarantującego utrzymanie rodzin rolników i rozwój ich gospodarstw. Zatrzymanie emigracji rolników i mieszkańców wsi.

Dlaczego polskich, a nie- mieszczących się na terenie RP. Zdaje się, że ciągle jeszcze jesteśmy w Unii Europejskiej. Co do reszty tego punktu to patrz „wolny rynek” w aktualnym brzmieniu.

Tajemniczo nieco brzmi punt 4: Sprzeciw wobec umów handlowych CETA i TTIP oraz GMO.

Konia z rzędem temu, kto potrafi rozszyfrować pierwsze dwa skróty. Ale sprzeciwić się oczywiście można.

Wprowadzenie rozwiązań zachęcających przedsiębiorców do lokowania zakładów przetwórczych i produkcyjnych na obszarach wiejskich. Zwiększenie udziału polskich podmiotów w rynku spożywczym, repolonizacja zakładów przetwórczych i innych podmiotów związanych z rolnictwem

To punkt 5  programu rolnego. Co do zachęcania to zachęcić można prostym rachunkiem ekonomicznym. Ciekawe natomiast jest, w jaki sposób autor ma zamiar przeprowadzić repolonizację zakładów przetwórczych. Wykupić, odebrać siłą, czy za pomocą odpowiedniej ustawy zmusić obcy kapitał do ucieczki?

Punkt 6. Uruchomienie kredytu stabilizacyjnego w przypadku utraty płynności finansowej gospodarstwa lub przedsiębiorstwa z otoczenia rolnictwa z opracowaniem planu wychodzenia gospodarstwa z upadłości i pomoc przy realizacji tego planu. Czyli nie tylko daj, ale jeszcze i zrób.

I dalej: Przygotowanie linii kredytowych dostosowanych do potrzeb gospodarstw rodzinnych z oprocentowaniem 1-2% i okresie kredytowania do 30 lat.

Bardzo dobry pomysł. W myśl zasady – niech nasi następcy kombinują jak wymusić spłatę kredytu.

Punkt 7 ma charakter ponadnarodowy, bowiem jest to Propozycja cen referencyjnych w produkcji rolnej.

Gwoli ścisłości- ceny referencyjne to jeden podstawowych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Ceny docelowo ustalane raz do roku przez Radę Unii Europejskiej na wniosek UE. Są to minimalne ceny danego produktu by ten mógł wejść na rynek.

Punkt 8 Wsparcie finansowe i prawne dla wspólnego działania małych i średnich gospodarstw rodzinnych, przetwórców i handlu. Skrócenie drogi produktu od rolnika do konsumenta poprzez promocję: kooperatyw spożywczych, związków gospodarczych o strukturze sieciowej i integracji produktowej, współdziałania rolników.

Co to jest „integracja produktowa”. Czy oznacza to,że mleko ma się zaprzyjaźnić z masłem ?

Współdziałanie rolników pachnie minioną epoką.

Punkt 9 Wprowadzenie i egzekwowanie krajowych standardów żywności zapewniających jej wysoką jakość z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z kumulacji syntetycznych substancji oraz metali ciężkich w organizmach konsumentów. Zatrzymanie degradacji gleb, zatruwania wody i powietrza prowadzących do ubożenia środowiska naturalnego oraz lawinowo rosnącej liczby zachorowań na choroby cywilizacyjne.

Postulat jak najbardziej słuszny. Szkoda tylko, że pomysłodawca projektu nie wskazał źródła finansowania tego przedsięwzięcia, bo ta operacja z pewnością tania nie będzie.

Punkt ostatni programu to Upowszechnienie wiedzy opartej na badaniach wskazujących na zagrożenia dla zdrowia konsumentów spożywania żywności wysoko przetworzonej opartej na chemizacji z jednoczesnym wskazaniem na korzyści płynące ze stosowania naturalnych metod wytwarzania żywności.

Od propozycji do realizacji projektu droga daleka, zwłaszcza jeśli nie jest to program partii rządzącej. Póki co jednak, rolnik nieźle sobie radzi, więc mąż opatrznościowy niezbyt jest mu do szczęścia potrzebny.

A może jest tak, że to właśnie ten opatrznościowy mąż szuka rolnika.

Wiadomo – wybory tuż, tuż.

 

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 9.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Wojciech Kowalczyk
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "KL." dnia 27 maja 2018 o godzinie 8:24:25 napisał:
  Interpunkcja!
  R E K L A M A
 • "z_boku" dnia 27 maja 2018 o godzinie 9:07:47 napisał:
  Już myślałem że to znowu jakiś Dżender ;)
 • "Mu" dnia 27 maja 2018 o godzinie 15:01:59 napisał:
  Po tym tekście tylko się utwierdziłem w przekonaniu, że z tego kraju nic nie będzie po pierwsze podzielony na Polskę a i b, po drugie jedna grupa społeczna przeciwko drugiej i tak w kółko. Zaraz pod tym artykułem będzie że sto komentarzy żeby zlikwidować KRUS bo rolnicy darmozjady i nieroby. KRUS proszę likwidować nawet jutro tylko proszę wprowadzić rolnikom książki przychodów i rozchodów. I jeszcze słowo do autora tekstu wolny rynek to jest własnie to że rolnik po podstawówce i zawodówce jak chce się utrzymać lub rozwijać musi wiedzieć co to jest CETA i TTIP i jaki ma wpływ na jego życie a pan nie musi. Jeszcze takie pytanie czym różni się rolnik z kredytem inwestycyjnym na sprzęt od "frankowicza" który wziął kredyt na mieszkanie i nie przewidział wzrostu kursu franka.
 • "Wat? are u kidding me?" dnia 27 maja 2018 o godzinie 16:00:06 napisał:
  Ciekawe dlaczego a(ł)"u"tor tego artykułu z taką stanowczością, śmiałością butą i pogardą nie krytykuje akcji podejmowanych przez członków innych ugrupowań? Wszakże roi się w nich od błędów, pomyłek i zwykłych kłamstw. A tu proszę, nie dosyć, że w wielu miejscach bezpodstawna krytyka to jeszcze z babolami i kompletnie błędna i niczym nie uzasadniona. "Ałor" się "łośmieszył". Kim w ogóle jest ten autor? Do redakcji - jeśli jeszcze posiadacie coś takiego jak redakcja. Albo zatrudniajcie osoby, które znają się na tym o czym piszą, albo jak już piszecie co wam ślina na język przyniesie to piszcie tak o wszystkich, a nie tylko o wybranych. Bo to pachnie, a w zasadzie śmierdzi politycznie. Powiecie, że to wolna interpretacja autora? Ok, ja się wezmę za fizykę atomową - choć nie mam o niej bladego pojęcia i będę pisał oraz krytykował bez podstaw, bez dowodów, bez udowadniania swoich tez, ot tak. Fajnie? No właśnie, tak mi wygląda ten artykuł. Wstyd roztocze.
  • "NAME" dnia 27 maja 2018 o godzinie 23:37:19 napisał:
   Aż dziwić się należy, że taki znawca tematu się wypowiedział, a nie wie czym jest felieton, ale cóż, po co czytać skoro można komentować... Za wikipedia: Felieton (fr. feuilleton – zeszycik, odcinek powieści) – specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie, wyrażający - często skrajnie złośliwie - osobisty punkt widzenia autora.
 • "Ewqa" dnia 27 maja 2018 o godzinie 16:13:08 napisał:
  Ta strona zeszła na psy. Chyba przestanę odwiedzać.
  • "NAME" dnia 27 maja 2018 o godzinie 23:38:44 napisał:
   Nie obiecuj, działaj!
 • "name" dnia 27 maja 2018 o godzinie 23:15:19 napisał:
  Ten tekst to szambo...
  • "NAME" dnia 27 maja 2018 o godzinie 23:40:34 napisał:
   https://www.youtube.com/watch?v=-v-o2iSHO5o
 • "Jarosław Sachajko" dnia 28 maja 2018 o godzinie 6:27:50 napisał:
  Z przykrością napiszę, iż to z powodu takiego podejścia do rolnictwa jak i całej gospodarki ponad 2,5 mln Polaków wyjechało z Polski, wsie opustoszały, przetwórstwo i handel przeszły w obce ręce, a Polacy dalej są po Rumunii i Bułgarii najgorzej zarabiającym narodem w UE - w Polsce średnia zarobków to 27 zł, Dania, Belgia 160 zł (dane z raportu KE z lutego tego roku). Zapraszam do zapoznania się z całym programem rolnym który znajduje się na stronie sachajko.pl. Pana redaktora zapraszam do publicznej debaty nad rolnictwem w obecności kamer. Proszę o umówienie się na spotkanie kontaktując się ze mną pod numerem telefonu 609 858 811.
 • "ad111" dnia 28 maja 2018 o godzinie 7:08:37 napisał:
  Groch z kapustą oraz zestaw pobożnych życzeń. UE już nic więcej rolnictwu nie da, no może co najwyżej nakazać jeszcze zakładać świniom różowe wstążeczki, a kurom okulary, ale to nie zmieni rolnictwa. Polska odwóciła się od rolnictwa już za Balcerowicza i tak to trwa. Propozycja Pana Sachajko jest politycznym bełkotem, bo nie ma i nie będzie miał siły sprawczej żeby cokolwiek z tego przeforsować, a do tego ten "plan" jest czystym socjalistycznym planem- zabrać jednym, dać drugim, a przy okazji coś tam uszczknąć dla siebie.
 • "Lodzia" dnia 28 maja 2018 o godzinie 14:32:31 napisał:
  Litości tego nie daje się czytać...szyk, składnia...ohhh. "Ałtor", ekspresowo -textem: na kolanie pisanym ;objawił się na fakturze. Ten "felyjeton" mógł ukazać się jako lekko złśliwo-ironiczny komentarz do wywiadu z posłem Sachajko, różnicy nie dostrzegam.
 • "Mirka" dnia 29 maja 2018 o godzinie 7:20:52 napisał:
  Roztocze po cichu z ukrycia dołączyło do kampanii wyborczej
  R E K L A M A

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Stefan
W schronisku wolontariusze nie sa mile w...
Kasia
Nadeszla pora na zmiany !!!!!!! W tym pr...
eh
Szkoda, że remont w sezonie turystyczny...
ja
Zgadzam się z opinią LZ. Zalew w zamo...
LZ
To chyba dawno nad zalewem nie byłeś. ...
Sylwia
Ja rozumiem,ze mieszkamy na prowincji,al...
Jaroo
Za to zdj�cie to powinien si� obrazi...
Widać że perspektywiczny .. weteran....
mieszkaniec
Zamojski zalew to syf. Nie powinni w og...
zamoscianin
w sumie jak by nie Gierek nie byloby uli...
Taka pawda
Bez sensu jest ta sonda....
Anita
Nie wiem jak Rudka, ale stawy Echo wysyc...
No name.....
A jeszcze lepiej skrytykować wszystko, ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018