nakliyat evden eve istanbul evden eve nakliyat istanbul ofis tasima evden eve istanbul evden eve nakliyat depolama ev esyasi depolama

Flesz | II. Region | PracaDaniel Czubara26 maja 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Region: Policja czeka na chętnych

55 etatów czeka na przyszłych funkcjonariuszy policji w województwie lubelskim.

Plan naboru do lubelskiego garnizonu policji do końca 2018 roku wygląda następująco: 2 lipca – 10 osób, 24 września – 17 osób, 27 grudnia 28 osób. Przyjęci funkcjonariusze służyć będą w Oddziale Prewencji Policji w Lublinie oraz w komendach miejskich i powiatowych w regionie.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania: posiadać polskie obywatelstwo i nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,  korzystać z pełni praw publicznych, czy też posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Ważne jest również, by posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

Komenda Główna Policji już od dawna daje jednak do zrozumienia, że preferuje prawników, ostatnio jednak otwiera się również na specjalistów z dziedziny chemii, biologii czy kierunków technicznych oraz informatyki. Dodatkowe punkty otrzymują również absolwenci studiów wyższych o kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (8 punktów), czy też posiadający uprawnienia ratownika medycznego ( 4 punkty). Większe szanse (o dodatkowe 2 punkty) mają także liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania, czyli absolwenci szkół średnich z klas mundurowych o profilu policyjnym. Ponadto na premię punktową mogą liczyć kandydaci trenujący np. sztuki walki.

Krok pierwszy dla kandydata to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia. Jest to podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego Policji. W podaniu wymienić należy konkretną jednostkę, w której taka osoba chciałaby pełnić służbę. Może wskazać tylko jedną komendę, do której chce się dostać. Do tego dochodzi wypełniony kwestionariusz osobowy, który można znaleźć w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych. Całość uzupełniają kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności. Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności  – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową.

Następnie na kandydata czeka test wiedzy. Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzyma 1 punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu – z mniejszą lub większą ilością punktów.

Potem przychodzi kolej na test sprawnościowy. Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty.

Po wyzwaniu dla rozumu i ciała przychodzi czas na badania psychologiczne dla kandydatów.Badania przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich Policji. Badania te określą predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z następujących części: indywidualnego badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem, która dotyczy doświadczeń kandydata, jego postaw, a także predyspozycji do podjęcia służby w Policji oraz z podsumowania wyników badania i rozmowy.

Kolejnym punktem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby.

Zdolność fizyczną do służby ocenia komisja lekarska. Na koniec kandydat składa wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, której druk można pobrać ze strony internetowej policji.

O przyjęciu do służby decyduje łączna ilość zdobytych punktów i miejsce na liście rankingowej, na której znajdują się kandydaci ze swoimi wynikami.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej  Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 81- 535-46-55.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 2.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Daniel Czubara
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
fakt
na innym portalu widziałem dobrze: fot ...
Jango Fett
Morderca wszedł zbyt łatwo, reakcja oc...
Berator opinie
Berrator - kolejny nic nie warty spalacz...
BYC MOZE
być może cos się zmieni po wyborach n...
ad111
Wyrazy współczucia dla rodziny. Czas n...
hmm
ja tu widze fot Facebook ale to chyba za...
Redakcja roztoc...
Proszę o wskazanie grafik pochodzących...
ccc
to że bierzesz grafiki żywcem zdarte z...
jejku
ach w dzienniku tvp1 ciagle mowia ze PO ...
mieszkaniec
Warto by było zwrócić też uwagę na ...
nareszcie
fajnie ze sa wreszcie komentarze, moze w...
Name
@TORRES20400 - surowa samoocena. Ja bym ...
TORRES20400
@"Jan"; ja się domyślam "dlaczego?". W...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny
nakliyat evden eve istanbul evden eve nakliyat istanbul ofis tasima evden eve istanbul evden eve nakliyat depolama