R E K L A M A

Z I P

Edukacja | ZamośćOliwia Bojar6 lutego 2018

Region: Honorowy profesor oświaty poszukiwany

foto: Hemera

R E K L A M A    B O A R D


Do 28 lutego nauczyciele z terenu województwa lubelskiego składać mogą wnioski o nadanie
tytułu honorowego profesora oświaty w 2018 r, który przyznawany jest najlepszym z najlepszych polskich nauczycieli.

Tytuł ten nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.
Tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który spełnia warunki:
1. posiada co najmniej 20 – letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym:
a) co najmniej 10 – letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz
b) znaczący i uznany dorobek zawodowy określony w § 6 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

Kapituła do Spraw Profesora Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata (od dnia uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego), biorąc pod uwagę w szczególności:
1. jakość pracy prowadzonej z uczniami,
2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli,
3. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata.
Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:
1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,
2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,
3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,
4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa Lubelski Kurator Oświaty.
Kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty może zgłosić:
1. dyrektor szkoły/placówki oświatowej,
2. organ prowadzący szkołę,
3. zainteresowany nauczyciel,
4. inne podmioty działające na rzecz oświaty.
Zgłoszenie winno zawierać:
1. informację o kandydacie (wniosek powinien być sformułowany w 3 osobie liczby pojedynczej) potwierdzoną przez pracodawcę kandydata – dyrektora szkoły/placówki (w przypadku dyrektora szkoły przez organ prowadzący) wg załączonego wzoru,
2. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przez dyrektora szkoły (w przypadku dyrektora szkoły przez organ prowadzący),
3. uzasadnienie wraz z informacją o kandydacie, w wersji papierowej oraz elektronicznej: grazyna.gryz@kuratorium.lublin.pl, podpisane przez osobę zgłaszającą kandydata lub przez samego kandydata (w przypadku gdy kandydat wypełnia sam zgłoszenie) – nie więcej niż 10 stron,
4. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (w przypadku gdy kandydatem jest dyrektor szkoły/placówki zaświadczenie organu prowadzącego) o:
• aktualnym zatrudnieniu potwierdzającym okres pracy pedagogicznej,
• potwierdzającym okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego,
5. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru.
Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem w wersji papierowej i elektronicznej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Profesor Oświaty” w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie.
Kurator Oświaty w Lublinie, po zapoznaniu się z opinią Komisji opiniującej wnioski
o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty, składa do Kapituły maksimum pięć wniosków.

Szczegóły i wzory wniosku oraz zgody dostępne są TUTAJ.

Autor: Oliwia Bojar
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 3 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

michał 42 minuty temu
Antyklerykał do nogi !...
do Rysio
Jeśli już poruszyłeś ten temat to; P...
Tekst nadesłan...
jaka kobieta ?...
Tekst nadesłan...
Z tym tytułem to niezły przypał. No a...
Szacunek
Żona Pana Paszta zmarła tydzień temu....
Lena
Dziękuję portalowi roztocze.net za tę...
He he
Po trzecie: zamilcz już, tzw. "Szacunku...
Szacunek
Do „He he” po pierwsze co tak ci śm...
He he
Dopóki tzw. "Szacunek" i niejaki "Rex" ...
Rex
Zgadzam się z przedmówcą. Praktycznie...
Szacunek
Kasujcie komentarze. Więc powtórzę. ...
Rysio
A fundacja hetman?to upadlosc!a kase dos...
Piotr Radlińsk...
Panie Witoldzie dla Pana i Rodziny szcze...
kibic
Buty wojskowe mógł mieć bezpłatnie, ...
ad111
Przejechała człowieka na pasach......
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny