Edukacja | ZamośćOliwia Bojar6 lutego 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Region: Honorowy profesor oświaty poszukiwany

foto: Hemera
R E K L A M A    B O A R D


Do 28 lutego nauczyciele z terenu województwa lubelskiego składać mogą wnioski o nadanie
tytułu honorowego profesora oświaty w 2018 r, który przyznawany jest najlepszym z najlepszych polskich nauczycieli.

Tytuł ten nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.
Tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który spełnia warunki:
1. posiada co najmniej 20 – letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym:
a) co najmniej 10 – letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz
b) znaczący i uznany dorobek zawodowy określony w § 6 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

Kapituła do Spraw Profesora Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata (od dnia uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego), biorąc pod uwagę w szczególności:
1. jakość pracy prowadzonej z uczniami,
2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli,
3. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata.
Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:
1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,
2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,
3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,
4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa Lubelski Kurator Oświaty.
Kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty może zgłosić:
1. dyrektor szkoły/placówki oświatowej,
2. organ prowadzący szkołę,
3. zainteresowany nauczyciel,
4. inne podmioty działające na rzecz oświaty.
Zgłoszenie winno zawierać:
1. informację o kandydacie (wniosek powinien być sformułowany w 3 osobie liczby pojedynczej) potwierdzoną przez pracodawcę kandydata – dyrektora szkoły/placówki (w przypadku dyrektora szkoły przez organ prowadzący) wg załączonego wzoru,
2. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przez dyrektora szkoły (w przypadku dyrektora szkoły przez organ prowadzący),
3. uzasadnienie wraz z informacją o kandydacie, w wersji papierowej oraz elektronicznej: grazyna.gryz@kuratorium.lublin.pl, podpisane przez osobę zgłaszającą kandydata lub przez samego kandydata (w przypadku gdy kandydat wypełnia sam zgłoszenie) – nie więcej niż 10 stron,
4. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki (w przypadku gdy kandydatem jest dyrektor szkoły/placówki zaświadczenie organu prowadzącego) o:
• aktualnym zatrudnieniu potwierdzającym okres pracy pedagogicznej,
• potwierdzającym okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego,
5. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru.
Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem w wersji papierowej i elektronicznej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Profesor Oświaty” w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie.
Kurator Oświaty w Lublinie, po zapoznaniu się z opinią Komisji opiniującej wnioski
o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty, składa do Kapituły maksimum pięć wniosków.

Szczegóły i wzory wniosku oraz zgody dostępne są TUTAJ.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 3.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Oliwia Bojar
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
ds
Sorry ale co ma Łuków do Zamościa?...
Mefisto
Prestiżowe konkursy i PWSZ :D:D:D:D Pic...
Thomas
Beata Mazurek z numerem dwa w lubelskim...
KL
Stara wiadomość - to było w sobotę....
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
istanbul evden eve nakliyat istanbul Evden eve nakliyat ev esyasi depolama evden eve nakliyat nakliyat evden eve istanbul nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat şirketi istanbul evden eve istanbul evden eve nakliyat