Polityka i Samorząd | Zdrowie i UrodaRedakcja19 października 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Psychiatria i wybory

Wyboory samorzadowe, foto: Piotr Rogalski
R E K L A M A    B O A R D

Jako psychiatra, praktykujący od bardzo wielu lat, czasami spotykam się z pytaniem, co sądzę o stanie zdrowia psychicznego polityków z pierwszych stron gazet? Nie powinnam wypowiadać się o zdrowiu psychicznym osoby, której osobiście nie badałam, ale moje wieloletnie doświadczenie kliniczne podsuwa mi czasami tę pokusę. Może jednak warto zastanowić się nad tym, niekoniecznie wygłaszając opinie.

 

W codziennych kontaktach międzyludzkich konieczna jest szybka orientacja, z kim mamy do czynienia. Na pierwszy rzut oka, zwracamy uwagę na gesty, mimikę, ton głosu, sposób wypowiadania się, ubiór. Dopiero w drugiej kolejności interesuje nas hierarchia wartości człowieka i jego osobowość.

Duże firmy nierzadko wykorzystują testy osobowości, czyli narzędzia, które pozwalają odkryć te cechy ludzi, które wymykają się spod bezpośredniej obserwacji. Najczęściej oceniane są: poziom emocji i radości z kontaktów międzyludzkich, jakość kontaktów społecznych (ugodowość), skłonność do porządku i samodyscyplinę (sumienność), otwartość na doświadczanie (ciekawość poznawczą), nadwrażliwość i temperament. To powszechna praktyka, osobowość ma często kluczowe znaczenie, szczególnie na kierowniczych stanowiskach. Również osoby ubiegające się o pozwolenie na broń muszą odbyć konsultację psychiatryczną.

Stanowiskiem-fenomenem, które nie wymaga żadnych badań, ale daje możliwość decydowania o życiu innych ludzi, miasta czy gminy, wreszcie kraju jest „polityk”. Warto więc roztropnie podjąć decyzję, komu powierzyć tę niezwykle odpowiedzialną funkcję. Niestety wyborcy mają utrudnione zadanie, bo informacje o kandydatach są skąpe, prawie żadne, a często, niestety, tylko dobrze spreparowane lub nawet kłamliwe. Jako psychiatra postaram się podać kilka wskazówek, które być może zwiększą szansę na to, że wybrany przez nas kandydat spełni pokładane w nim nadzieje.

Podczas wyborów należy unikać stawiania na osoby uzależnione (ale jak to sprawdzić…?), np. od alkoholu, hazardu czy innych substancji. Niejednokrotnie, mogą to być ludzie bardzo inteligentni, ale należy pamiętać, że wysoka inteligencja nie jest miarą mądrości, a nałóg często jest pierwszoplanowy i może niweczyć uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność i wszystkie te przymioty, które byłyby istotne w działaniach społecznych.

Jednak najpoważniejszym zagrożeniem dla funkcjonowania władzy stanowią psychopaci. Używam tu określenia drastycznego, mocnego, które praktycznie wyszło z klinicznego użycia, bo nabrało cech piętnujących. Współcześnie mówimy nie o psychopatii tylko o zaburzonej osobowości, o „niedojrzałości emocjonalnej”, co nie oznacza wcale, że liczba tych ludzi w społeczeństwie zmalała (ok. 12% populacji).

Zaburzenia osobowości oznaczają utrwalone i nieprawidłowe cechy oraz zachowania, które:
a) nie poddają się wpływom otoczenia,
b) wyraźnie odbiegają od obowiązujących norm i zwyczajów,
c) uniemożliwiają prawidłowe przystosowanie,
d) upośledzają funkcjonowanie.

Najczęściej ujawniają się wyraźnie pod wpływem stresu, a rozwijają się już w dzieciństwie i utrwalają przed osiągnięciem dorosłości. Cechą wiodącą zaburzonej osobowości jest niedorozwój emocjonalny, brak empatii, brak trwałych związków uczuciowych, egoizm i egocentryzm.

Klasyfikacje kliniczne zaburzeń osobowości są rozliczne, a kryteria podziału bardzo różne, natomiast istota zaburzenia zawsze pozostaje ta sama: jest nią niedorozwój najwyższych form życia uczuciowego. Można założyć, że elementy zaburzeń osobowości są obecne w każdym z nas, a różnica między normą a patologią polega jedynie na nasileniu zmian.

Najgłębszym zaburzeniem osobowości jest tzw. osobowość antysocjalna (dyssocjalna) i tylko w stosunku do tego zaburzenia używa się ciągle jeszcze w klinice określenia „psychopatia”.

Kryteria diagnostyczne antyspołecznego zaburzenia osobowości to przede wszystkim: brak poszanowania dla praw innych osób, nieprzestrzeganie norm społecznych, nieuczciwość (kłamstwa, oszustwa), impulsywność, drażliwość, trwały brak odpowiedzialności. To często również udział w bójkach, czyny kryminalne – krzywdzenie, znęcanie się i okradanie innych osób.

Na listach wyborczych raczej nie znajdziemy osób, których wiodącymi cechami osobowości są: unikanie, lęk, zależność od innych, nadmierna wrażliwość na negatywną ocenę.

Z dużym prawdopodobieństwem natomiast mogą pojawić się osoby, u których, w strukturze zaburzonej osobowości, będą dominować cechy ekscentryczne lub dramatyczno-emocjonalne. Na przykład narcystyczne zaburzenie osobowości. *Typowe cechy to:
– wyolbrzymione poczucie własnego znaczenia (niewspółmiernego do rzeczywistych dokonań),
– poczucie uprzywilejowania i oczekiwanie na wyjątkowe traktowanie,
– fantazje o ogromnym powodzeniu, mocy i uzdolnieniach,
– wykorzystywanie innych do osiągania własnych celów,
– brak empatii,
– aroganckie i wyniosłe zachowanie.

Innym z często spotykanych zaburzeń osobowości jest osobowość histrioniczna (dawniej histeryczna).

Charakteryzuje się ona wzorcem nadmiernej emocjonalności i poszukiwaniem uwagi ze strony otoczenia. Osoba histrioniczna wykorzystuje swój wygląd, żeby przyciągnąć uwagę innych, często przejawia zachowania nieadekwatnie uwodzicielskie, w nadmiernie dramatyczny sposób objawia własne przeżycia, używa nazbyt wyrazistego, ale ogólnikowego stylu wypowiedzi, wyraża szybko zmieniające się i płytkie emocje, łatwo ulega wpływom otoczenia i jest podatna na sugestię.

Histrionicy postrzegają swoje związki z innymi jako bliższe niż są naprawdę i bardzo źle znoszą sytuacje, w których uwaga otoczenia nie skupia się na ich osobie.

W przedstawionych opisach nie wyczerpałam oczywiście wszystkich możliwych odmian opisów nieprawidłowych osobowości. Dodam, na przykład, iż do grupy osobowości z cechami ekscentrycznymi należą osoby, które nie mają potrzeby bliskich związków z ludźmi, nie mają życia rodzinnego, nie wykazują zainteresowania doświadczeniami seksualnymi, wybierają zajęcia wykonywane w samotności, nie mają bliskich przyjaciół poza najbliższą rodziną i ujawniają chłód emocjonalny i dystans w stosunku do innych.

Warto pamiętać, że osoby zaburzone będą szukały miejsca do zrobienia szybkiej kariery, ponieważ poza niedojrzałością emocjonalną charakteryzują się dużą aktywnością skierowaną na bliskie cele, chęcią uzyskiwania szybkich korzyści bez większego wysiłku i konsekwencji w działaniu długotrwałym.

Są zdolni do manipulacji innymi, wykorzystując swoją, często wysoką inteligencję do osiągnięcia wyłącznie własnych egoistycznych celów, obiecają wszystko i wszystkim tylko po to, aby uzyskać pozycję ważną dla siebie lub czasami również dla swoich bliskich.

Istnieje dużo ryzyko, iż takimi osobami mogą zapełnić się listy wyborcze, dlatego nie wybierajmy pochopnie, ale uzbrojeni w fachową wiedzę, spróbujmy wybrać właściwie. Dobrych wyborów Państwu życzę.

 

Autor: Prof. dr hab. med. Halina Marmurowska – Michalowska Nauczyciel akademicki, ordynator. Związana z Kliniką Psychiatrii UM w Lublinie. Promotor i opiekun specjalizacji. Zamościanka z urodzenia.

 

Od redakcji:
Jak wskazują badania 1-3 proc. populacji to osoby o skłonnościach psychopatycznych. Główny problem z takimi osobami polega na tym, że żerują na emocjach ludzi, niszcząc osoby słabsze emocjonalnie lub wykorzystując je do własnych celów. 

Onet Zdrowie podaje reguły, które mogą wskazywać na osobę o skłonnościach psychopatycznych, cytujemy zatem:

Rozpoznanie psychopaty nie jest wcale tak proste, jak mogłoby się wydawać. Psychopata często bowiem ukrywa swoją „prawdziwą twarz”, udając przed innymi miłego, towarzyskiego i uprzejmego człowieka. Potrafi doskonale kłamać i to bez żadnych fizjologicznych zmian, które zwróciłyby naszą uwagę. Wielu z nich potrafi ukryć prawdę nawet podczas badania wykrywaczem kłamstw, ponieważ ich organizm nie wykazuje żadnych zmian emocjonalnych. Mogą mieć też wysokie IQ, co w połączeniu z ich bezwzględnością sprawia, że są to osoby niebezpieczne, które nie zawahają się usunąć wszelkich przeszkód stojących im na drodze do władzy. 

 

Oto zespół cech które, zdradzą psychopatę:

1. Nadmiernie czarujące, niespodziewanie troskliwe.
2. Autorytarne i wykorzystujące słabości.
3. Chętnie wywołują poczucie winy.
4. Brak poczucia winy i odpowiedzialności powoduje, że są odbierane jako wyjątkowo odważne i skuteczne.
5. Perfekcyjni kłamcy, nie mają skrupułów konfabulować.
6. Chętnie nastawiają ludzi przeciwko sobie.
7. Nie posiadają takich cech jak wierność, chętnie wdają się w przelotne romanse budując je na uczuciowej huśtawce.

(eeb)

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 7.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
KL 31 minut temu
Moja przepowiednia : Sławomir ZAWIŚLAK...
Tomek 46 minut temu
Może by im ktoś debatę zorganizował?...
ad111
Argumenty "kościółkowych" zawsze te s...
ak
I tak od pięciu lat. Aktywność władz...
ja
upraszczasz i trywializujesz - w tym kra...
observer
a Zawiślak był bardzo aktywny w Sejmie...
TORRES20400
Szkoda w sumie klawiatury. Nie chodzi o ...
z_boku
Zawsze i wszędzie znajdą się ludzie k...
L19c
Niczego nie upraszcza natomiast utrudnia...
archeo
ubogi jest Twój "zestaw" sławnych ludz...
z_boku
Oczywiście, jesteśmy otoczeni komucham...
L19c
A jak inaczej można nazwać tych kolesi...
z_boku
Jeden facet kiedyś napisał (cytat): z ...
dementi
Piotrowski nie zarejestrował listy w lu...
A.
Dlaczego każdy artykuł o Wandzie Orli...
Antyklerykał
Pomnik się da obalić, ale skwer to nie...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018