Blogi | Prawo i Biznes | ZamośćRadca prawny Tomasz Sowa23 grudnia 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Prowadzisz działalność gospodarczą? Kontrahent opóźnia się z zapłatą? Możesz obciążyć go kwota 40 euro za każdą fakturę zapłaconą po terminie.

fot. pixabay.com
R E K L A M A    B O A R D

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Przyznaje wierzycielowi prawo do dochodzenia stałej zryczałtowanej opłaty w wysokości 40 euro tytułem kosztów odzyskania należności.

Przy czym istotne jest to, że wierzyciel dochodząc tej rekompensaty nie jest obowiązany do wykazania wysokości poniesionych kosztów, co więcej nie jest on również zobowiązany do wykazania, iż poniósł jakiekolwiek koszty związane z dochodzeniem należności od dłużnika.

Uprawnienie do żądania rekompensaty z tytułu odzyskania należności uregulowanie jest w art. 10 wskazanej wyżej Ustawy, który stanowi, że Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Mając na uwadze treść przywołanego przepisu, stwierdzić należy, iż jedyną przesłanka uprawniającą do dochodzenia kwot rekompensaty jest uprawnienie wierzyciela naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie. Zatem chociażby jednodniowe opóźnienie w zapłacie daje wierzycielowi możliwość dochodzenia stałej rekompensaty tytułem kosztów odzyskania należności. Kwot rekompensaty dochodzi się w walucie polskiej, ustalając równowartość kwoty 40 euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Przykładowo, kiedy termin zapłaty przypadałby na 5 listopada 2018 kwotę rekompensaty obliczamy w oparci o kurs euro z dnia 31 października 2018 r.

Jednakże ustawodawca ograniczył uprawnienie do stałej rekompensaty z tytułu kosztów odzyskania należności jedynie do transakcji handlowych, tj. do transakcji, w której obie strony są przedsiębiorcami. Zatem uprawnienie to jest ściśle powiązane z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Wynika to bezpośrednio treści art. 4 pkt 1) ustawy. Zgodnie, z którym transakcja handlowa stanowi umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

W tym miejscu należy również wskazać, iż kwota stałej rekompensaty przysługuje wierzycielowi za koszty odzyskiwania należności może być naliczona od każdej transakcji handlowej, zatem jeżeli towary lub usługi dostarczane były w ramach kilku transakcji handlowych dokonywanych w pewnych odstępach, za które wierzyciel odrębne faktury, może on dochodzić kwoty 40 euro od każdej wystawionej faktury.

Podsumowując prawo wierzyciela do dochodzenia kosztów odzyskania należności, stanowi instrument służący zdyscyplinowaniu stron transakcji handlowych w zakresie dokonywania terminowych wpłat. Uprawnienie to może być realizowane niezależnie od żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie. Ponadto prawo do żądania rekompensaty za koszty odzyskania należności ma charakter zryczałtowany, zatem  wierzyciel, aby uzyskać rekompensatę z tego tytułu, nie musi udowadniać, że poniósł koszty związane z odzyskiwaniem należności. 

Jednocześnie informujemy czytelników portalu roztocze.net, iż prawnicy współpracujący z Fundacją Experto Pro Bono nieodpłatnie przeanalizują Państwa sprawę i poinformują o możliwości podjęcia kroków prawnych celem uzyskania kosztów obsługi należności od kontrahentów spóźniających się z zapłatą wymagalnych faktur. Informacji na ten temat zasięgną Państwo również pod numerem telefon 884 800 438 lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji mieszczącej się przy ulicy Lwowskiej 28/22 w Zamościu.

Radca prawny Tomasz Sowa

Niniejszy artykuł publikowany jest w ramach zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Hrubieszowie we współpracy z Fundacją Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono w ramach projektu finansowanego z budżetu państwa realizowanego przez Powiat Hrubieszowski

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 4.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Radca prawny Tomasz Sowa
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
WerT
Bo Flip i Flap nie występują jak to ni...
leniwce w radzi...
Ćwik nieobecny? Zwolak nieobecny? Szopk...
cchenieek
Panie Josik, mowiles Pan ze nie dasz Pan...
observer
niepotrzebne odwlekanie w czasie, które...
Rozbawiony
Ćwik to może już rozprawił się ze s...
prq
Warto dodać, że w pociągach (szynobus...
ja z zamoscia
Idąc tokiem myślenia Pana Przewodnicz...
"Tony papierów...
Najważniejszy temat sesji już za nami....
jim
Jedynym BEZPOŚREDNIM jest faktycznie re...
zamola
I bardzo dobrze, bo ludzie nie dbają, r...
edek
Z Zamościa do Zwierzyńca w 7 minut? Pe...
ja z zamoscia
Audyt jest konieczny. Dzięki za wniosek...
Viki
Można sobie zaklinać rzeczywistość a...
ja z zamoscia
za fanaberie prezesów i ..... nie może...
mieszkaniec
o co ten krzyk??przeciez wschodnia stron...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018