R E K L A M A

Z I P

FelietonyRobert Moteka18 marca 2015 FACEBOOK | 5159 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 9 komentarzy

Protesty, oskarżenia czyli kociołek osiedlowy

Budżet obywatelski 2014, grafika: roztocze.net
R E K L A M A    B O A R D

Przez ostatnie tygodnie na osiedlach wrzało z powodu wyborów do Zarządu Osiedli i głosowaniu na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Polityka wdarła się w fundamenty miasta a konsekwencją tego były emocje, zwiększona aktywność i niespodziewanie wysoka frekwencja. Mieszkańców dzieliły i łączyły projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego i wybory do Zarządów Osiedli. Wszystko co się wydarzyło ma jeden wielki pozytywny skutek, zaangażowanie mieszkańców. Nie ma znaczenia na kogo kto głosował, kto wygrał i czyj projekt “przeszedł”. Najważniejsze jest to, że przez te kilka tygodni widać było jak sprawnie dzięki kontrowersjom, sporom, wpływom i interesom, można budować społeczeństwo obywatelskie.


Karty do głosowania.

Na Słonecznym Stoku wydano więcej kart do głosowania niż było uprawnionych mieszkańców, twierdzi radny Wiesław Nowakowski. Niestety procedury wyborcze na pierwszym zebraniu, w tej kadencji, nie były doskonałe. W następnych zebraniach, każdy otrzymywał laminowany numer, które służył od pobierania kart do głosowania. Zgodnie ze statutem osiedla wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, powoływana na początku zebrania. I to ona odpowiada za przebieg głosowania. Protest przeciwko ważności wyborów został złożony przez radnego Wiesława Nowakowskiego, jednak wpłynął po 14-dniowym terminie (par. 31 pkt. 3 Statutu Osiedla) w jakim protesty można składać. Nie został z tego powodu rozpatrzony przez przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Matwiejczuka.

 

Agitacja wyborcza.
Karteczki z nazwiskiem kandydata rozdawane podczas zebrania mieszkańców osiedla Promyk, to narzędzie agitacji wyborczej, które nie spodobało się obserwatorom zebrania. Protest i w tej sprawie zgłosił radny Wiesław Nowakowski, ponieważ nie jest mieszkańcem osiedla Promyk, jego protest również został oddalony. Protest może złożyć wyłącznie mieszkaniec osiedla, który był obecny na zebraniu (par 31. pkt 2 Statutu Osiedla). Jednak nie byłbym do końca pewien czy agitacja podczas zebrania jest zabroniona. Statuty osiedli nie wspominają o niej ani słowa, ordynacja wyborcza nie obejmuje swoim zakresem zebrania mieszkańców, podobnie jak Statut Miasta czy ustawa o samorządzie gminnym.  Zresztą idąc tym tropem na wszystkich zebraniach na których prowadzący  prosili o przedstawienie kandydatów przez zgłaszających, naruszono zakaz agitacji. Podobnie  w przypadku gdy kandydaci mówili słowo o sobie. Znalazłem statuty osiedli w innych miastach, gdzie na piśmie jej zabroniono, u nas takiego zapisu nie ma.

 

On tu nie mieszka.
To największy problem organizacyjny i prawny. Rada Miasta zwołuje zebranie, ale nie organizuje go. Urząd Miasta, co za tym idzie, prezydent, dyrektorzy, urzędnicy są tylko zaproszonymi gośćmi ewentualnie wspierającymi organizację w roli  doradców czy konsultantów. Organizatorami zebrań i głosowań są sami mieszkańcy, a nie mają oni narzędzi i uprawnień do sprawdzania, kto gdzie mieszka.  Drugim problemem jest to, że dowód osobisty od 1 marca nie zawiera aktualnego miejsca zamieszkania.  Dlatego weryfikacja mieszkańców opiera się jedynie na wzajemnym zaufaniu lub kontroli opartej o “ja znam tego pana on jest z Polnej 12” albo “a pani to gdzie mieszka?”

Inna sprawą są granice osiedli. Największy problem występuje na osiedlach  Słoneczny Stok i Nowe Miasto gdzie przebieg granic nie pokrywa się z intuicyjnym podziałem wynikającym np. z obszarów zajmowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Przez co część mieszkańców do dziś jest przekonana, że mieszka na Nowym Mieście, a nie na Słonecznym Stoku i odwrotnie.

Kolejnym niedomówieniem w statucie jest to kto może startować na członka Zarządu Osiedla. W przypadku przewodniczącego paragraf 24 Statutu Osiedla wyraźnie wskazuje, że może nim być wyłącznie uczestnik Zebrania. Natomiast paragraf 7 statutu definiuje, że udział w zebraniu mają prawo tylko mieszkańcy osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin. Natomiast statut  nie mówi nic o członkach Zarządu Osiedla!

 

Co z tym zrobić.
Oburzeni internauci komentują i zachęcają do protestu ale nikt za nich go nie złoży. Może to zrobić jedynie uczestnik zebrania (mieszaniec osiedla uczestniczący w zebraniu i posiadający czynne prawo wyborcze) w terminie 14 dni od daty zebrania. Protest kierować należy do  przewodniczącego Rady Miasta i złożyć w biurze Rady Miasta w zamojskim ratuszu.

Są jeszcze inne drogi by odwołać wadliwy czy niechciany Zarząd Osiedla, można to zrobić na najbliższym zebraniu, składając wniosek o odwołaniu Zarządu Osiedla. Zebrania zwoływane są nie rzadziej niż raz do roku przez Zarząd Osiedla, ale można je zwołać na pisemny wniosek  1/5 mieszkańców osiedla choćby w przyszłym miesiącu. Takie zebranie zwołać ad hoc również Prezydent czy  Rada Miasta, może  to też zrobić sam Zarząd Osiedla podczas najbliższego zebrania zarządu.

 

Trzeba uporządkować statut.
To pewne. Wiedza jaka płynie z doświadczeń ostatnich tygodni i coraz większa świadomość i zaangażowanie mieszkańców spowodują zapewne powtórkę z wątpliwości za rok, a na pewno za cztery lata. Statuty osiedli tworzone były wraz z regulaminem Budżetu Obywatelskiego i powinny się razem rozwijać w miarę wzrostu doświadczeń radnych i urzędników, a doświadczenie są świeże i warto by się pochylić nad zmianami już dziś.  Co trzeba zmienić? Sposób głosowania na przewodniczącego, wykreślanie wydaje się być mało intuicyjne. Wydaje mi się, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze prowadzić powinien  przewodniczący Rady Miasta lub jego zastępca. Mają oni duże doświadczenie i wiedzę w prowadzeniu obrad. Być może jest możliwe wprowadzenie oświadczeń, że jest się mieszkańcem. Potwierdzając takie oświadczenie podpisem pod karą odpowiedzialności karnej, wielu pomyśli zanim zabawi się w “zielonego ludzika” rodem z Krymu.

 

Podsumowanie.
Powołanie Budżetu Obywatelskiego to jedno z najlepszych narzędzi budowania społeczeństwa obywatelskiego jakie widziałem. Wykorzystanie partycypacji jako narzędzia do budowania aktywności społecznej w Zamościu udało się świetnie.  Jest wiele niedociągnięć, takich jak promocja czy edukacja w tym obszarze, ale liczę, że prezydent wraz z radnymi dostrzeże potencjał i postanowi go rozwijać mądrze. Tym bardziej, że skupianie mieszkańców w jednym miejscu co roku albo częściej może być świetnym narzędziem budowania sobie poparcia wyborczego. Przy tym wszystkim władza jaką dostają mieszkańcy, dająca możliwość wydania 100 000 zł “na co się chce”, niewątpliwie może być narzędziem do likwidowania sztucznych barier urząd-mieszkaniec, które zazwyczaj przejawiają się w postaci zdania “i tak zrobią co im się podoba”. Sugerowałbym zmianę zapisu w punkcie 3 paragrafu 1 w regulaminie Budżetu Obywatelskiego, dodając “kulturalne lub edukacyjne” jako możliwe opcje dla projektów w jego ramach.  Być może stalibyśmy się wówczas najbardziej imprezowym miastem w Polsce. Ba, być może zawstydzilibyśmy nawet Rio. Trzeba jednak przyznać, że wielokrotnie padały z sali głosy brzmiące – kumulujmy budżety w skali lat  i zróbmy duży projekt. Mieszkańcy Zamościa okazują się być oszczędni i zapobiegliwi, małomiasteczkowość w tym ujęciu,  napawa mnie wielką dumą i podziwem.

Autor: Robert Moteka
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "abc" dnia 18 marca 2015 o godzinie 7:58:08 napisał:
  Ten Nowakowski to kompromituje nie tylko siebie ale i wszystkich radnych. Od osoby zasiadającej w Radzie Miasta wymaga się znajomości prawa miejscowego.
  R E K L A M A
 • "w.b" dnia 18 marca 2015 o godzinie 9:34:51 napisał:
  Od dawna nic nie pisałem na tym forum ale dzisiaj muszę, inaczej się uduszę. Brawo Panie Robercie. To jest opis zdarzeń bez zbędnych komentarzy politycznych. Tak trzymać.
 • "czytelnik zmc" dnia 18 marca 2015 o godzinie 9:55:28 napisał:
  zgodzę się z powyższym komentatorem, raz Motece się udało.
 • "TORRES20400" dnia 18 marca 2015 o godzinie 12:48:37 napisał:
  Z uwagą przeczytałem artykuł. Wydaje się być obiektywny. Co do kwestii "On tu nie mieszka". To "ogólnopolski problem meldunkowy". Można mieć stałe zameldowanie, i teoretycznie niezliczoną ilość "tymczasowych", które umożliwiają uczestnictwo w głosowaniu (wybory prezydenckie i parlamentarne). Aby wyeliminować nieprawidłowości, proponowałbym aby złożenie podpisu, w trakcie pobierania karty do głosowania, skutkowało formalno - prawnie oświadczeniem, że głosuje się TYLKO, I TYLKO W TYM MIEJSCU. Zamość nie jest duży. Nieuczciwych można by zidentyfikować po numerze Pesel, który identyfikowała Komisja Wyborcza. Problem jest "prawny" - chodzi o ustalenie, jakimi skutkami, groziłoby poświadczenie nieprawdy.
 • "Zenon" dnia 18 marca 2015 o godzinie 14:12:44 napisał:
  Obiektywny czyli "nie krytykuje naszych", czy "nie chwali nie naszych"? Obiektywność to nie przymilanie się, czy udawanie, że nic się nie dzieje. obiektywizm 1. «przedstawianie i ocenianie czegoś w sposób zgodny ze stanem faktycznym, niezależnie od własnych opinii, uczuć i interesów» PWN Dla mnie właśnie ten tekst jest nie obiektywny bo sugeruje, proponuje, rozwiązuje.
 • "TORRES20400" dnia 18 marca 2015 o godzinie 14:34:13 napisał:
  @"Zenon"; Właśnie o to chodzi, z tym obiektywizmem, jak to zechciałeś celnie zauważyć: "Obiektywny czyli „nie krytykuje naszych”, czy „nie chwali nie naszych”?". Dodam: i odwrotnie. Przezornie p. red. Moteka określił swój tekst mianem felietonu (przynajmniej ten tekst wylądował na zakładce "felieton"). A ten rządzi się swoimi prawami. http://eszkola.pl/jezyk-polski/felieton-1724.html Mi się tekst ogólnie podoba (tylko ta fleksja i literówki!). Jak masz inne zdanie, to napisz co Ci się nie podoba. Bo jeżeli, chodzi o to, że p. Moteka tym razem nie zaprezentował "instynktu Wnukożercy", to trochę mało...
 • "głos rozsądku" dnia 18 marca 2015 o godzinie 18:34:00 napisał:
  Szanowny Panie "TORRES20400", odnosząc się do Pańskich umiejętności korektorskich, krytykujących fleksję i literówki powyższego artykułu, pragnę poinformować Pana, że na początku zdania nie wprowadzamy formy skróconej zaimka. Zatem zgodnie z regułami fleksji i składni powinien Pan napisać: "Mnie się tekst ......." Szanowny Panie "Zenon", wprowadzenie do Pańskiego komentarza definicji terminu "obiektywizm" i próba obalenia obiektywnego charakteru w/w artykułu zakrawa na swego rodzaju demagogię. Nie przekonał mnie Pan, a może trochę rozbawił. Byłam przekonana, że czasy sofistycznej retoryki dawno przeminęły. I znowu błąd w pisowni - "nieprzymilanie się" to rzeczownik odczasownikowy i należy z partykułą "nie" pisać łącznie. Do Pana Roberta Moteki. Przeczytałam artykuł z zainteresowaniem. Powodzenia.
 • "TU-bylewc" dnia 18 marca 2015 o godzinie 20:57:03 napisał:
  Ten Nowakowski, kto go wybiera, cały czas miesza , na niczym się nie zna, aby zaistnieć....jaki to radny-bezradny?
 • "Radny z dobrej opcji" dnia 19 marca 2015 o godzinie 19:40:24 napisał:
  Panie Robercie dobry art. Gratuluje znajomości tematu i chęci uczestnictwa we wszystkich zebraniach. Czym wiecej Pana na sesji tym bardziehj mi sie Pana praca podoba :)

Dodaj komentarz

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
ad11
Raczej, to nie będzie dobre rozwiązani...
KJL
Czy będzie jakiś poczęstunek napojem ...
kibic
A konkretnie Barnor Bright, grywał nawe...
Prezes
Pomocnik z Ghany na testach w Hetmanie...
KL
Byle jakie szybkie żarcie dla motłochu...
Doping
Nie ma i nie będzie (klask, klask), nie...
roman2
Typowy chłop ze wsi maluje pasy a psy ...
stara mapa
moze wg nich Lublin jest na Roztoczu :D...
L
Zamieszczenie informacji o Kongresie Św...
Marek
A możne atrapę prawdziwej zebry, nogam...
Który stopień jest najgroźniejszy pie...
klon
Temat spalarni śmieci też ucichł. Czy...
Parafianka
A poza tym, dlaczego na plakacie jest ż...
Parafianka
Na miłość boską, tylko nie straszcie...
Mirek
"Wg. wpisu" - czy pan Robert Moteka nie ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny