R E K L A M A

Z I P

FelietonyRobert Moteka10 lipca 2015 FACEBOOK | 5159 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 23 komentarze

Prostowanie sprostowania

Fragment sprostowania
R E K L A M A    B O A R D

Na początku chciałbym podziękować, za dialog w jaki zechciał się zaangażować nasz ostatnio najpopularniejszy w Zamościu czytelnik. Dialog specyficzny, bo sprostowanie nie jest polemiką, ale trudno wymagać od prezydenta by dyskutował ze wszystkimi.

 

Tym bardziej czuję się zaszczycony, a zważywszy na fakt, że sprostowanie dotyczy mojego tekstu, poziom zaszczycenia osiągnął szczyt. Sugerowano mi, żebym nie publikował sprostowania bo w odczuciu kilku osób, którym dałem je do przeczytania, miało wydźwięk złośliwy czy sarkastyczny, a nie merytoryczny. Odnalazłem jednak w nim sporo drobnych merytorycznych treści i dlatego prawie bez wahania opublikowałem je pod tekstem źródłowym. Warto wdawać się w polemikę i warto słuchać zdania innych. Polemika zawsze jest nauką i niesie wiedzę, trzeba z niej umieć tylko skorzystać. Ale to wymaga odrzucenia własnego ego i pochylenia się nad racjami innych. My to potrafimy i robimy to dla was Czytelników, nawet wtedy gdy na początku ogarnia nas oburzenie czy śmiech. Dlatego liczę na dalsze sprostowania, uwagi, polemiki czy listy. Pochylimy się nad każdym, by lepiej i szybciej dążyć do doskonałości.

Dodatkowo chciałbym przeprosić za opóźnienie, tekst obiecałem na środę, a jest sobota. Wszystko przez wakacje i związaną z nimi niechęć do pracy. Dla mniej zorientowanych wyjaśniam, że sprostowanie dotyczy artykułu “Zakończenie “Mokrej” Sprawy. Ale do rzeczy.

 

Popieram idee wspierania zamojskich przedsiębiorców przez wszelkie władze. Cieszę się z tego, że prezydent Andrzej Wnuk angażuje się w tą pomoc tak silnie. Wierzę, że przedsiębiorcy mają problem z handlem na giełdzie w Mokrem. Wierzę, że proszą prezydenta o pomoc i trzeba im pomóc. To wszystko jest niepodważalne. Podważam jedynie metody i środki oraz identyfikację celu w likwidacji problemów biznesowych.

 

Nie podoba mi się to, że nikt nie sięga do sedna, a jest nim bez wątpienia brak innowacyjności.
Łagodzenie skutków coraz bardziej wymagającego rynku handlu poprzez blokady, ograniczenia, zakazy jest jak plaster na odciski naklejony na kikut po urwanej stopie. Niestety plaster taki nie pomoże, choć niewątpliwie może zostać uznany za przyjacielski gest i chęć niesienia pomocy. Tylko po co robić coś, tylko dla wrażenia?

Wróćmy jednak do prezydenckiego sprostowania (do pobrania). Muszę się do niego odnieść bo w mojej ocenie pozostaje po nim pewien niedosyt, a może nawet dezorientacja.

 

 

“Podobno 300” czyli 297.

Pierwszy obszar sprostowany dotyczy użytego w tekście zwrotu „Podobno 300 przedsiębiorców zgłosiło się do prezydenta”. Błąd rzeczowo zauważony polegał na wyolbrzymieniu liczby przedsiębiorców o bagatela trzech (3). Warto jednak zwrócić na sam zwrot sugerujący brak precyzji, słowo „Podobno” w odniesieniu do liczby 300 było niewłaściwe i powinno brzmieć „Około”, za to serdecznie Państwa przepraszam. Zwrócę w przyszłości większą uwagę na dobór słów. Chciałbym tu dodać, że moja propozycja “zrzutki” na AZZ nie traci na tym, że ubywa trzech (3) przedsiębiorców i w ogólnym rozrachunku nie ma wielkiego znaczenia kwotowego. Ale podziwiam prezydencką precyzję, chciałbym by mu ona towarzyszyła co dzień np. przy podawaniu koszów imprez rozrywkowych czy kosztów remontów ryneczków.

 

Dodać warto, że na ręce przewodniczącego Rady Miasta przedsiębiorcy złożyli pismo z 350 podpisami i jak pozostaje się mi domyślać, do czasu otrzymania obu kopii tych petycji, liczba niezadowolonych przedsiębiorców rośnie. Co niezaprzeczalnie potwierdza, że potencjał tej grupy w porozumieniu się z AZZ może być większy niż jakiekolwiek inne proponowane metody.

 
350 przedsiębiorców w wykonaniu ich przedstawiciela od 6:20

350 przedsiębiorców w wykonaniu prezydenta

 

 


Nieuczciwa konkurencja czy walka.

Pisząc „Głównym ich problemem jest jak twierdzi prezydent, nieuczciwa konkurencja na giełdzie.” użyłem niestety skrótu myślowego, no i logiki. Bo przecież żaden prezydent w praworządnym kraju nie będzie utrudniał życia konkurencji legalnej i uczciwej. Chcąc przejąć grunt lotniska prezydent deklaruje, że będzie to remedium na problemy przedsiębiorców. Z logiki opartej o wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania samorządu i całego naszego kraju, zaangażowanie prezydenta w walkę z uczciwą konkurencją wydawałoby się po prostu szalone, więc wykluczyłem taką możliwość.

 

OK! Może coś źle zrozumiałem. Może chodzi faktycznie o pomoc „w tej nierównej i nieuczciwej walce” jak powiedział prezydent na VI Sesji Rady Miasta tej kadencji. Nadinterpretowałem słowa prezydenckie traktując je jako przejęzyczenie, sądząc że oznaczają – w tej nierównej walce z nieuczciwą konkurencją. I tak zemściła się wiara w logikę i dobre intencje. Ale jak się posłucha innych wypowiedzi prezydenckich (poniżej) można mieć nieodparte wrażenie, że giełda jest „głównym problemem” zamojskich przedsiębiorców i jest ona nieuczciwą konkurencją, no bo jak ktoś nie płaci podatków to jest nieuczciwy, a jak konkuruje to jest konkurencją, do tego mówi to prezydent więc… może zdanie jest prawdziwe. Ale logiką nie będę się posługiwać z powodów jak wyżej.

 

Nieuczciwa walka – pierwsze 29 sekund tego zapisu.

 

Wybrane fragmenty wypowiedzi prezydenta, które zaprowadziły mnie na manowce

“(…)znacie moje zdanie na temat funkcjonującej na lotnisku giełdy. Ja uważam, że ona zabija przedsiębiorczość w mieście.”

“(…)nie pozwolę na to by kwitł tam taki dziki handel(…)”

“(…)nieodwracalne szkody w biznesie(…)”


 

Determinacja i coś więcej

Ostatnim fragmentem poddanym sprostowaniu jest „nie ma nic poza determinacją”. Miała to być pochwała. Determinacja jest jedną z najcenniejszych cech u włodarza miasta, jakże rzadką w dzisiejszych czasach „łatwizny” i godną najwyższej pochwały. Ale skoro prezydent nie chce moich pochwał, wezmę sobie tą nauczkę głęboko do serca.

 

Lenistwo me i brak determinacji w nękaniu urzędników pytaniami, prezydent słowami – „uchwała…. istnieje faktycznie … i dotarcie do niej nie jest zbyt wielkim wyczynem” – słusznie mnie skarcił. Za co serdecznie dziękuję, a Czytelników gorąco przepraszam. Znałem pobieżnie treść tej uchwały, a tuż przed publikacją tekstu o giełdzie nie mogłem jej odszukać w BAW (Baza Aktów Własnych). Dlatego tak po łebkach minąłem temat moich wątpliwości co do działań i ich spójności z prawem lokalnym. W sprostowaniu prezydent podał datę uchwały (Dzięki Prezydencie!) więc łatwo ja odnalazłem i teraz pozwolę sobie zaktualizować te wątpliwości.

Wskazana uchwała (tu dostępna w całości) mówi:
„ Określa się następujące zasady nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego:
1. Nieruchomości mogą być nabywane na rzecz Miasta Zamość:
a) jeśli są niezbędne do realizacji jego zadań, a w szczególności na cele:
– budownictwa mieszkaniowego,
– budowy i utrzymania dróg,
– ochrony środowiska i realizacji urządzeń infrastruktury komunalnej,
b) dla odtworzenia gminnego zasobu nieruchomości, w celu uatrakcyjnienia oferty inwestycyjnej.”

Zatem lotnisko jest w którym obszarze? Urządzeń infrastruktury komunalnej, jak sugeruje prezydent w sprostowaniu? Sprawdziłem definicję w GUS, brzmi ona:

„Infrastruktura komunalna – podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa” (źródło: Infrastruktura komunalna w 2013 r.).

Trudno mi zgodzić się z tym, że lotnisko sportowe, czy jakiekolwiek inne jest podstawowym i niezbędnym urządzeniem do funkcjonowania miasta powiatowego. Z drugiej strony 15 lat temu jak powstawało roztocze.net, internet był zbytkiem, a dziś jest narzędziem do wyrównywania szans. Być może za kilka lat lotniska sportowe mogą być niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Jednak biorąc pod uwagę, że nie wszystkie ulice w Zamościu posiadają utwardzoną nawierzchnię, nie mówiąc już o kanalizacji burzowej. Lotnisko w tym kontekście wydaje się być na setnym miejscu w planie potrzeb gospodarki i społeczeństwa. Tak czy inaczej, prezydent nie „ponoć” ale ma uchwałę, co do determinacji nie wiem, bo chyba została sprostowana.

 

To tyle tytułem ad vocem do sprostowania. Pisząc ten tekst przypomniała mi się bajka czy raczej dowcipu o kupie i wróbelku, a dokładnie jej morały. I choć niezbyt poważnie brzmią, są trwale wpisane w naszą rzeczywistość i warto to czasem zauważyć.

 

Poproszony przez recenzentów tego tekstu o przytoczenie bajki, cytuję:
“Zima pewien wróbelek zmarznięty leżał bez sił na ziemi, prawie umierał. Przechodząca krowa przez przypadek zrobiła na niego kupę. Ciepła kupa dobrze zrobiła wróbelkowi, zaczął odzyskiwać siły i humor, aż w końcu zaczął ćwierkać ze szczęścia.
Usłyszał to kot, przybiegł, wyciągnął wróbelka z guana, oczyścił i … zjadł.
Jaki z tego morał?
1. Nie każdy kto zrobi na ciebie kupę jest twoim wrogiem.
2. Nie każdy kto cię wyciągnie z gnoju jest twoim przyjacielem.”

Autor: Robert Moteka
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "cios za cios" dnia 11 lipca 2015 o godzinie 17:03:52 napisał:
  tl;dr a tak serio, to za dużo naczelny bawi się w blogowanie (może powinien startować w wyborach?), a za mało ogarnia codzienną pracę redakcji, w tym jakość artykułów - zarówno merytoryczną (kwestia sprostowań, dementi itd.) jak i językową (pisanie o "palcówkach" zamiast "placówkach"...). "Dodatkowo chciałbym przeprosić za opóźnienie, tekst obiecałem na środę, a jest sobota. Wszystko przez wakacje i związaną z nimi niechęć do pracy" wybaczam i rozumiem, bo mi też już coraz mniej chce się tu zaglądać... pozdrawiam
  R E K L A M A
 • "." dnia 11 lipca 2015 o godzinie 20:36:08 napisał:
  Czytając to nie wiadomi gdzie jest sprostowanie - gdzie się zaczyna, gdzie się kończy. Powinno zaczynać się słowami "Od Redakcji Roztocze.net". Ponadto - raz napisany artykuł, nie powinien zmieniać treści poprzez dodawanie nowych treści.
 • "." dnia 11 lipca 2015 o godzinie 23:06:02 napisał:
  Naczelny już startował ale został zmasakrowany przez Kassandrę. I ten sen Kassandry śni się naczelnemu.
 • "janko" dnia 12 lipca 2015 o godzinie 7:56:04 napisał:
  Brawo Panie Moteka, po raz kolejny pokazał Pan, jakim jest imbecylem. Jakie jest sedno sprostowania, napisanego być może przez Pańskiego dawnego współpracownika, a nie prezydenta? Otóż takie, że prezydent ma takie same a może nawet większe prawo do lotniska, niż wójt. I nie jest to kwestia determinacji, tylko celu. Po co chcę lotnisko przejąć wójt? Żeby utrzymać tam giełdę i niewydolny Aeroklub. Prezydent zaś ma pieniądze i pomysł, żeby zrobić tam COŚ - może lotnisko, a może jakiś inny cel komunalny, o który Pan nie zapytał. Nie zapytał Pan, bo po pierwsze - nie jest Pan dziennikarzem, a po drugie, jest Pan zarozumiałym dupkiem, który wszystko wie najlepiej i "dąży do perfekcji" :-) Pan wdając się w polemikę obnażył ignorancję, brak warsztatu i pychę. Daj sobie Pan spokój z pisaniem. Niech Pan wróci do klepania tablic rejestracyjnych - lepiej to Panu wychodziło.
 • "Thomas" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 0:55:32 napisał:
  Nie pochwałam dosadnyych określen jednak w tym przypadku nakrrrcana przez Motele wysublimowana spirala nienawiści., kasliwych uwag przekroczyła pewna masę krytyczna. ROBERCIE MOTEKO JA NIE WIERZĘ ZE TY TO SAM NAPISALES. To oczywiste że Moteka nie może pogodzić się z przegrana zamoyskiego i stąd to. Wcześniej tekst Moteki beznadziejny, bez ładu i składu straszy., jak postrach pociągow i plaz, niekonsekwencja, brakiem nie tylko profesjonalizmu ale elementarnej wiedzy na temat jak się pisze artykuł itd. Rola dziennikarzy jest dochodzenie do prawdy, tutaj to zwykła złośliwość, bez względu jaka ta prawda jest. Taki artykuł narusza zasady etyki dziennikarskiej. W ogóle zastanawia mnie gdzie jest Piotr Rogalski jego wywiad z zamoyskim to było dla byłego prezydenta istne harakiri. Jednak dziennikarstwo Rogalskiego to pełna kultura., to próba nawiązania do Wańkowicza. To dziennikarz, który ma coś do powiedzenia. Robercie Moteko nie cofnięcie przeszłości.
 • "nowy kurier" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 1:09:02 napisał:
  przykra sprawa... a już wkrutce rusza internetowa wersja "Nowego Kuriera Zamojskiego" - http://kurierzamojski.pl/
 • "lawyer" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 8:11:34 napisał:
  No cóż, prezydent Wnuk ma właśnie okazję się przekonać, że przysłowia są mądrością narodu. Na przykład takie: Jak ty komu tak on tobie. Jak dotąd mogliśmy obserwować jak to prezydent Wnuk jest arogancki i złośliwy w stosunku do innych (m.in. wypowiedzi na sesjach Rady Miasta). Moteka faktycznie napisał tekst z jajem - a z drugiej strony dokładnie wszystko przeczytajcie i posłuchajcie - On pisze i pokazuje po prostu PRAWDĘ. Przecież pokazał oryginał pisma od prezydenta gdzie ten podaje liczbę 297 wskazując jaka to różnica w stosunku do 300 a Moteka dodatkowo pokazuje nagranie gdzie pojawia się liczba 350 - po co więc się wygłupiać i żądać sprostowania, że 297 ? Wnuk nie potrafi się pogodzić z tym, że popełnia błędy lecz dalej upiera się przy swoim nawet gdy powie bzdurę. I na koniec - ciekaw jestem co radni będą mieli do powiedzenia w temacie interpretacji przez prezydenta Wnuka tzw. uchwały infrastrukturalnej - może powinni wprost się wypowiedzieć, bo za chwilę ktoś może zechce kupić dla Zamościa jakiś wielki aquapark na terenie innej gminy (podobno Słupsk ma problem z nie dokończoną inwestycją - pewnie możnaby okazyjnie kupić :-) )
 • "Jolka" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 8:35:42 napisał:
  Thomas powiedz mi co ty tu jeszcze robisz, ciągle narzekasz na teksty i ciągle tu siedzisz i komentujesz. Prostowanie do sprostowania jest bardzo rzeczowe i pokazuje czarno na białym prawdziwe oblicze mówcy. Mówi on dużo pod publikę, często bez sensu jak to o "wspomaganiu w tej nieuczciwej walce z konkurencją". Na stosowanie socjotechnik można pozwolić sobie na zamkniętych wykładach, szkoleniach i wiecach przedwyborczych dla szarej masy, która nie wie jak to działa. Bardzo podobają mi się teksty Moteki i mam nadzieję, że będzie pisać częściej.
 • "figurka" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 8:38:09 napisał:
  do Janko Twoja wypowiedź brzmi jak słowa tego z Sitańca, który nie wie ile ma swoich dzieci.
 • "rozprężacz" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 8:46:04 napisał:
  Do figurka - nie wiem, ile swoich dzieci kto ma, ale moim zdaniem takie sugestie są w stylu Moteki i Białasa, pseudodziennikarzy. Różnica jest taka, że Białas został skazany w procesie karnym i to zwykły przestępca, a Moteka jeszcze nie.
  R E K L A M A
 • "rozprężacz" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 8:49:06 napisał:
  Do Jolki - "Prostowanie do sprostowania jest bardzo rzeczowe i pokazuje czarno na białym prawdziwe oblicze mówcy" - hahaha. Pan Moteka powinien napisać jedno - prezydent miał rację, ma prawo i obowiązek wystąpić w obronie kupców zamojskich, a ja nie mam wiedzy i kłamałem mówiąc, ze prezydent ma tylko determinację. Ma instrumenty prawne i plan, którego ja nie znam, bo nie zapytałem.
 • "Jobot" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 9:25:07 napisał:
  @janko A powiedz mi dlaczego prezydent Zamoscia ma miec niby wieksze prawo do lotniska niz wojt??? Poki co lotnisko nie jest w obrebie granic miasta wiec raczej wojt rozdaje tutaj karty a w szczegolnosci sprzedajacy/wlasciciel lotniska. Poza tym jaki pomysl na lotnisko ma prezydent poza wazeliniarstwem wobec zamojskich przedsiebiorcow ktorzy kroja nas na cenach tak az milo? Moglbys podac jakis ciekawy pomysl naszego prezydenta??? Proponuje tez zebys sam sie zajal dziennikarstwem. Skoro tak ochoczo krytykujesz innych to moze sam cos ciekawego napiszesz a my sie posmiejemy. A moze chodzi o to ze to co pisze autor nie jest zgodne z Twoim swiatopogladem i dlatego jest beznadziejne? Poza tym te wyzwiska... coz patologia pozostanie patologia. Jak widac krytyka bez obrazania w kazdym poscie jest dla Ciebie obca a i slownictwo bardzo ubogie. A zamojscy przedsiebiorcy niech lepiej zajma sie prowadzeniem biznesu i przede wszystkim naucza sie jak go prowadzic. Mam kolege ktory ma 190 cm wzrostu i 140 w klacie i w 90 procentach zamojskich sklepow nie moze znalezc zwyklej marynarki dla siebie tak samo jak koszuli nie mowiac juz o garniturze czy spodniach. A na gieldzie na co drugim stoisku z tego typu rzeczami bez problemu sie ubierze. Niestety wybor u przedsiebiorcow w sklepach lokalnych jest tak sztampowy i ograniczony ze szok. Poza tym sorki ale jesli w sklepach sprzedaja to samo co na gieldzie i dodatkowo drozej to po co mam kupowac w sklepie??? Jesliby zamojscy przedsiebiorcy sprzedawali inny towar, lepszej jakosci, ciekawszy to ja z przyjemnoscia kupie u nich drozej bo bede wiedzial za co place. Tak wiec proponuje dalej popierac tumiwisizm, sztampe i nieudacznosc to wtedy na pewno w Polsce bedzie lepiej.
 • "Jobot" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 9:31:19 napisał:
  @Thomas Moze i Pan Moteka nie moze sie pogodzic z porazka Pana Zamoyskiego za to Ty nie potrafisz pogodzic sie z tym ze Twoj ulubnieniec popelnia gafe za gafa i nie ma pojecia o byciu prezydentem miasta. Nie wiem co gorsze. Hipokryzja przez Ciebie przemawia i dodatkowo bol pewnej czesci ciala bo Twoj "skazywany na sukces" prezydent robi wszystko by ta kadencja zostala okreslona jako zmarnowana szansa Zamoscia na lepsza przyszlosc.
 • "TORRES20400" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 13:46:13 napisał:
  Krytyka władzy jest jak najbardziej pożądana. Patrzenie "reżimowi" na ręce, itd., etc... Odnoszę jednak wrażenie, że p. red. Moteka usilnie stara się uzyskać tytuł "Chucka Norrisa zamojskiego dziennikarstwa" - nieważne o co chodzi, byleby efektownie kopnąć z półobrotu. W nawiązaniu do poczucia humoru p. red (vide: "żart/przypowieść o wróbelku") ja ten "felieton" skomentowałbym takim żartem: "Dlaczego, kobieta w trakcie okresu gotuje na obiad makaron we wszystkich garnkach jakie posiada?" - "BO TAK!!!! I NIC CI DO TEGO!!!"
 • "Thomas" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 16:44:18 napisał:
  Pozdrowienia dla lemingów. Wy naprawdę jesteście niezatapialni. Czy ten portal to jeszcze jest portal czy blog Roberta Moteki?? Szkoda ze nie ma like'ów i unlike'ów. Ja czytam to co pisze Moteka na temat Mokrej Sprawy - normalnie jak w "Kręgu zła" z Alainem Deloinem, z tym, że ja nie wiem o co w zasadzie tam chodzi??? Raz pisze że to jest inkubator przedsiębiorczości, już nawet nie preinkubator,ale w dalszym ciągu mnie zastanawia w czym rzecz??? Tak na dobrą sprawę Mokre należy do Gminy Zamość, zresztą Gmina Zamość nazywała się wcześniej Gmina Mokre - tak więc Mokre to serce Gminy Zamość. Proszę mi powiedzieć jaką gafę, czy gafy. Prezydent pewne rzeczy nazwał po imieniu, co więcej Prezydent powiedział to co myślą wszyscy. Nie wierzę w to aby nie było, Tak przy okazji - sąsiadująca Gmina z Drawskiem Pomorskim zostanie przez Wojewodę Włączona do Gminy Drawsko Pomorskie, za, ... , długi. Niestety sąsiednia Gmina nie jest z tego zadowolona, gdyż będzie spłacać nie swoje długi. Jak na razie widzę usilne tyrady intelektualne Roberta Moteki i nic więcej. Poruszane przez niego sprawy są istotne z punktu widzenia miasta - jednak jest jedno ale czy Motece w rzeczywistości chodzi o poruszane problemy czy o osobistą wojnę z Wnukiem. Takie przedstawianie sprawy to robienie burzy w szklance wody. jakimś dziwnym trafem tych niezadowolonych jest znacznie więcej niż w artykule czy sprostowaniu itd. Tak na dobrą sprawę o co chodzi, o rozwiązanie problemu, czy po prostu dokopanie Wnukowi.
 • "z boku" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 20:49:40 napisał:
  Tak sobie patrzę i czytam i podziwiam. Za Zamoyskiego, każde kichnięcie czy inny choćby najmniejszy błąd był przez Thomasa i TORRESA okrzykiwany i wykrzykiwany. Nie było wtedy argumentów "I nic ci do tego", a burze w szklance wody, będące specjalnością Thomasa były tak częste i tak ważne jakby od nich zależał los świata. Podziwiać należy tylko aktywność i zaangażowanie wskazanych przedmówców. Pozazdrościć bo z takimi wojownikami można nawet walczyć o poselskie szlify.
 • "Żuk" dnia 13 lipca 2015 o godzinie 22:59:59 napisał:
  Z tego co widzę to " dokopują Wnukowi" piszący powyżej a nie Moteka. A gazeta nie jest od tego, żeby śpiewać hymny rządzącym, tylko po to, żeby nagłaśniać opinie społeczne, które z uwagi na trudne do pokonania schody, być może nie docierają do Sali Consulatus.
 • "Thomas" dnia 14 lipca 2015 o godzinie 1:26:43 napisał:
  Ta alegoryczna bajka to rozpaczliwie próba wyjścia rakiem przez Roberta Moteke z tego napisał więcej. W zasadzie używanie określen eksklementow jako swoistym przenośni do obecnego Status Quo to jest rozpacz Lucka.. ⚓Stan kiedy Łucek rozpacza⚓. -Pomimo najszczerszych chęci nie wiem co Robert Moteka miał na myśli. WIEM TYLKO JEDNO WPROWADZIL SMIERDZACY JEZYK. Ten język, pomimo oczywistych konotacji i skojarzeń - kompromitacja nie tylko autora, ale dorobek tego portalu. Taretoryka przypomina mi łabędzi śpiew i tego Bohatera Rejsu, którego przeniesiono do sekcji plywackiej w której nie tylko nie będzie samotny, ale co najważniejsze przestanie śpiewać. Mnie osobiście zastanawia co nato zdobywcy corocznej niezwykle prestiżowej nagrody przyznawanej przez kapitale.
 • "tenhi" dnia 15 lipca 2015 o godzinie 17:15:00 napisał:
  "Z boku" - dokładnie, każda frakcja w Polsce opiera swój byt na swoich "talibach" niezdolnych do obiektywizmu. Roztocze też, wcześniej, w krytyce opozycji za Zamojskiego podchodziło pod absurd
 • "Thomas" dnia 5 sierpnia 2015 o godzinie 21:51:46 napisał:
  Kiedy będzie nowy felieton?
  R E K L A M A
 • "TORRES20400" dnia 5 sierpnia 2015 o godzinie 23:15:10 napisał:
  Też czekam. Ale p. red. Marchwiany też się spóźnia na "innym" portalu. Przerwa wakacyjna. Trzeba będzie poczekać.
 • "z_boku" dnia 12 sierpnia 2015 o godzinie 19:59:23 napisał:
  Ktoś próbuje się podszywać pod mój nick?
 • "Franciszek" dnia 21 sierpnia 2015 o godzinie 23:06:23 napisał:
  Od samego początku pisałem, że to będzie tylko jedna kadencja może nawet niepełna. A następca czeka i znowu gromadzi siły. On już wie, że wygra.

Dodaj komentarz

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
ad11
Raczej, to nie będzie dobre rozwiązani...
KJL
Czy będzie jakiś poczęstunek napojem ...
kibic
A konkretnie Barnor Bright, grywał nawe...
Prezes
Pomocnik z Ghany na testach w Hetmanie...
KL
Byle jakie szybkie żarcie dla motłochu...
Doping
Nie ma i nie będzie (klask, klask), nie...
roman2
Typowy chłop ze wsi maluje pasy a psy ...
stara mapa
moze wg nich Lublin jest na Roztoczu :D...
L
Zamieszczenie informacji o Kongresie Św...
Marek
A możne atrapę prawdziwej zebry, nogam...
Który stopień jest najgroźniejszy pie...
klon
Temat spalarni śmieci też ucichł. Czy...
Parafianka
A poza tym, dlaczego na plakacie jest ż...
Parafianka
Na miłość boską, tylko nie straszcie...
Mirek
"Wg. wpisu" - czy pan Robert Moteka nie ...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny