Artykuł zewnętrzny opłaconytekst nadesłany | kategoria: Artykuł zewnętrzny opłacony25 października 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Pozew o alimenty – Jak złożyć wniosek?

R E K L A M A    B O A R D

Pozew o alimenty dotyczy obowiązku dostarczania środków utrzymania, Obowiązek ten przede wszystkim spoczywa na najbliższej rodzinie. Najczęściej, kiedy mowa o alimentach, chodzi o obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Kto jeszcze może ubiegać się o alimenty? Gdzie złożyć wniosek? W tym artykule postaramy się udzielić odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Wszystkie prawne wytyczne dotyczące alimentów znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w dziale III – Obowiązek Alimentacyjny.

Artykuł powstał przy współpracy z Adwokat Małgorzatą Wielgus z Lublina.

Komu przysługuje prawo do alimentów

Obowiązek alimentacyjny spoczywa przede wszystkim na najbliższej rodzinie. Będą to krewni w linii prostej tj:

 • rodzice,
 • dziadkowie,
 • pradziadkowie (wstępni)
 • dzieci
 • wnuki
 • prawnuki (zstępni).

Alimenty należą się:

 • krewnym w linii prostej i rodzeństwu,
 • dzieciom, także pozamałżeńskim – od obojga rodziców, Zgodnie bowiem z art. 133§ 1 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, W tym przypadku zapłata alimentów nie będzie uzależniona od faktu, czy dziecko żyje w niedostatku,
 • matce pozamałżeńskiego dziecka (niezależnie od tego, czy znalazła się w niedostatku) – od ojca dziecka, w wysokości kosztów 3 miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu,
 • rozwiedzionemu małżonkowi, o ile nie został on uznany za wyłącznie winnego rozwodu i znajduje się w niedostatku – od byłego małżonka,
 • osobie przysposobionej – od osoby przysposabiającej i odwrotnie, a w pewnych przypadkach także od krewnych przysposobionego (przysposabiającego),
 • pasierbowi, ojczymowi i macosze, o ile przemawiają za tym zasady współżycia społecznego.

W sytuacji, w której do wypłacenia alimentów zobowiązanych jest kilka osób w tej samej linii (np. dzieci i wnuki), obowiązek spoczywa na osobie bliższej stopniem pokrewieństwa, jeżeli w tej grupie jest kilku zobowiązanych, można wtedy od wszystkich zażądać alimentów.

Czym jest niedostatek?

Niedostatek to określenie sytuacji, w której dana osoba nie ma własnych środków utrzymania (nie pracuje, nie ma renty, emerytury, czy innych dochodów), które zapewniłyby jej podstawowe potrzeby. Oznacza to, że nawet jeżeli ktoś ma dochody, ale są one zbyt małe, ma prawo domagać się alimentów, o ile w inny sposób nie jest w stanie zapewnić sobie środków do życia.

Zakres świadczeń alimentacyjnych

Zakres świadczeń alimentacyjnych jest uzależniony od potrzeb uprawnionego oraz od możliwości finansowych zobowiązanego. To właśnie ustalenie tego zakresu sprawia najwięcej trudności. Rodzice dziecka bardzo często nie są w stanie dojść do porozumienia i razem w zgodzie określić odpowiednią kwotę tych świadczeń.

W sytuacji, w której rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii finansowego utrzymywania dziecka, jedyną opcją jest wystąpienie na drogę sądową z pozwem o alimenty.

Do kiedy rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko

Rodzice są zobowiązani do utrzymywania dziecka do czasu, gdy będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie, nie zawsze jest to więc moment osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Moment, w którym rodzic przestaje płacić alimenty, zależy od konkretnej sytuacji, w której dziecko zdobędzie zawód i będzie mogło podjąć pracę. Przyjmuje się przykładowo, że osoba studiująca ma prawo żądać od rodziców środków utrzymania do czasu ukończenia studiów. Natomiast dziecko, które jest niepełnosprawne, może potrzebować pomocy przez całe życie.

Kiedy rodzice mogą uchylić się od płacenia alimentów.

Oczywiście istnieją sytuacje, w których rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli świadczenia są nadmiernym obciążeniem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.

Sytuacja, w której pełnoletnie dziecko, jest przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdaje egzaminów, powtarza semestry oraz nie podejmuje starań o znalezienie pracy, obowiązek rodziców do dostarczania środków utrzymania ustaje.

Jak napisać pozew o alimenty?

W przypadku rozwiedzionych rodziców poważnym problemem jest sytuacja, w której rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, przestaje dobrowolnie płacić na jego utrzymanie. W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu o alimenty na dziecko od rodzica, który zaniedbuje swój obowiązek.

Kluczową kwestią jest ustalenie właściwego sądu, do którego należy złożyć wniosek. Pozew o alimenty w imieniu dziecka można złożyć w sądzie, w którego okręgu mieszka pozwana osoba lub w sądzie zgodnym z zamieszkaniem dziecka.

Bardzo ważne jest, to aby wniosek o alimenty został prawidłowo sformułowany. Aby pozew był skuteczny, przede wszystkim należy odgórnie określić kwotę miesięcznych alimentów oraz termin ich płatności. W sytuacji, w której obawiasz się, że mogą pojawić się problemy z regularnym płaceniem, możesz sformułować wniosek o ustawowe odsetki.

Napisanie wniosku warto zlecić doświadczonej kancelarii prawnej, dzięki temu zyskujemy pewność, że wniosek będzie prawidłowo sformułowany. To samo tyczy się zresztą sytuacji, gdy chodzi o odpowiedź na pozew o alimenty. Profesjonalna pomoc prawna może okazać się nieoceniona przy delikatnych ustaleniach, mających na celu dobro dziecka rozwiedzionej pary.

Etapy wypełniania wniosku – Krok po Kroku

Określenie sądu

Należy podać sąd rejonowy, jego siedziby oraz wydziału, w którym sprawa będzie rozpatrywana. (więcej na ten temat w kolejnym akapicie)

Wskazanie powoda

Jest to osoba która wnosi o zasądzenia alimentów. Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o alimenty dla dziecka będzie zawsze ono samo i na jego rzecz należy je zasądzać. Dziecko reprezentowane jest przez przedstawiciela ustawowego (jedno z rodziców, opiekun).

Wskazanie pozwanego

Należy wskazać osobę od której domagamy się alimentów. Należy podać jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wniosek

Pozew musi zawierać określoną kwotę alimentów, płatnych miesięcznie, należy również wskazać dzień ich płatności

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy wskazać, że pozwany ma możliwości zarobkowe i majątkowe, należy również wskazać, że osoba wnosząca pozew nie ma żadnego majątku z którego może czerpać dochód zapewniający podstawowe potrzeby.

Załączniki

Wszystkie dokumenty na jakie powołamy się w pozwie muszą zostać wymienione w spisie załączników.

Opłaty

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ponosi kosztów sądowych i może zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata.

Gdzie należy złożyć wniosek o alimenty?

Sądem właściwym w sprawach o alimenty jest sąd rejonowy, w którego okręgu pozwana lub pozwany ma miejsce zamieszkania (czyli albo matka, albo ojciec dziecka – w zależności kto ma płacić alimenty), albo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka (chodzi tu o miejsce zamieszkania, nie zameldowania).

Wybór sądu, w którym będzie rozpatrywana sprawa, zależy od powoda. W związku z tym, że trakcie postępowania trzeba liczyć się z koniecznością częstej osobistej obecności na rozprawach, najlepiej jest złożyć pozew wg miejsca zamieszkania dziecka i swojego.

Czy 500 plus ma wpływ na alimenty

Od czasu pojawienia się rządowego programu 500+ do sądów zaczęły spływać wnioski o umorzenie lub zmniejszenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci. Dopiero nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyjaśniła tą sytuację.

Od 20 września 2016 r. przy ustalaniu wysokości alimentów nie bierze się pod uwagę:

 • świadczeń z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia i wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
 • świadczenia z programu Rodzina 500 Plus,
 • świadczeń rodzinnych.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 2.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: tekst nadesłany | kategoria: Artykuł zewnętrzny opłacony
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Antyklerykał
Zawierzy się akustykę np. tzw. Matce B...
ja
"przewidywana dobra akustyka". A jak nie...
Zróbcie jeszcze plac zabaw, by księża...
muo
Dopiero wyremontowana ulica za miliony i...
Antyklerykał
W Polsce katolickiej jest około 50 tys....
Antyklerykał
A leków w aptekach nadal nie ma......
Witold
Przypominam, że Świadkowie Jehowy nie ...
KL
Niesamowite na Zamojszczyźnie - kieruj...
KL
"Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi" - n...
Inżynier z Pet...
Widać ze Pan Farion startuje na posła ...
Krys
Rozumiem protest przeciw spalarni, ale n...
Żadne argumenty merytoryczne, finansowe...
z_boku
Niegdyś kiedy wysypisko znajdowało si...
zabrakło farby
sam napis bialy RONDO na asfalcie by wys...
ja z zamoscia
Wielka strata dla Zamościa. Super Facet...
observer
Czytałem "fachowe" wypowiedzi członkó...
ak
Powinniśmy wpisać śmieci na listę na...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018