R E K L A M A

Z I P

WywiadyMarcin Łyś29 lutego 2016 FACEBOOK | 4176 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 54 komentarze ()

Powrót Hetmana?

Piłkarze Hetmana 1956 Foto ze zbiorów Państwowego Archiwum w Zamościu

R E K L A M A    B O A R D

 

O KS Hetman Zamość, finansach, sprawach personalnych, inwestycjach i przyszłości piłki nożnej w Zamościu rozmawiamy z Panem Mirosławem Kędrakiem, Prezesem Fundacji KS Hetman Zamość.

 

Marcin Łyś: Skąd pomysł i jakie są cele powołania oraz działalności fundacji?
Mirosław Kędrak: Jeżeli chodzi o sam pomysł to pytanie jest raczej nie do mnie a do fundatorów i Rady Fundacji, która ustaliła brzmienie statutu. Ja tak naprawdę wchodzę w skład organu wykonawczego. Natomiast jeżeli chodzi o cel to oczywistym jest że ta fundacja powstała po to, by przywrócić tradycje piłkarskie Klubu Sportowego Hetman Zamość, aby był właściwy poziom piłki nożnej seniorskiej w naszym mieście. Myślę, że to było głównym założeniem.

MŁ: Kto wchodzi w skład Rady Fundatorów?
MK: W skład Rady Fundatorów wchodzi trzech przedstawicieli spółek, które są fundatorami. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Pan Jarosław Maluha, Prezes MZK sp. z o. o. a w skład rady wchodzi również Pani Małgorzata Popławska (Prezes ZGL sp. z o. o.) oraz Pan Franciszek Josik (Prezes PGK sp. z o. o.).

MŁ: Jeżeli radę fundacji tworzą przedstawiciele miejskich spółek, to należy przez to rozumieć, że inicjatywa w utworzeniu fundacji wyszła od Prezydenta Zamościa?
MK: To jest Pana wniosek.

MŁ: Jaki jest finansowy wkład fundatorów?
MK: Nie jestem upoważniony do przedstawiania kwot, natomiast mogę powiedzieć że Fundacja dysponuje już rachunkiem bankowym, cały fundusz założycielski jest już zgromadzony i mogę tylko powiedzieć, że jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

MŁ:  Mówi się, że od nowego sezonu zespół seniorów będzie przekazany z AMSPN Hetman do nowego podmiotu i mówi się tu wprost o fundacji. Czy może Pan to skomentować?
MK: Myślę, że sens powołania nowego podmiotu był taki aby to właśnie on przejął piłkę seniorską w Zamościu. Nie jest to jeszcze ostatecznie przesądzone aczkolwiek w tym kierunku zmierzają nasze wszystkie działania. Te działania prowadzone są w dwóch kierunkach. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie uzyskiwania członkostwa w PZPN.

MŁ: To chyba nie będzie trudne bo jest już nowa uchwała Zarządu PZPN o członkostwie (z 11 grudnia 2015r. – przyp. MŁ) i prawdę mówiąc myślałem, że została stworzona pod kątem zamojskich planów (śmiech).
MK: No tak (śmiech). Jest już nowa uchwała. Nawet fundacje mogą teraz prowadzić kluby sportowe, więc jak Pan słusznie zauważył nie powinno być z tym problemów. Jednocześnie cały czas prowadzimy rozmowy z Zarządem AMSPN Hetman na temat przejęcia – one również są dosyć zaawansowane.

MŁ: Ale przejęcia klubu czy drużyny seniorów?
MK: Mówimy obecnie o drużynie seniorów aczkolwiek logiczne wydaje się również – chociażby ze względu na skład obecnej kadry drużyny seniorów – aby razem z seniorami przejąć również zespół juniorów starszych. Tego jednak jeszcze do końca nie uzgodniliśmy w naszych rozmowach. Wiele zależy np. od tego czy specjalna umowa jaką podpisalibyśmy z AMSPN Hetman na temat swobodnego przechodzenia zawodników z juniorów do seniorów i odwrotnie w trakcie rozgrywek byłaby honorowana przez związek piłki nożnej.

MŁ: Byłoby to chyba trudne.
MK: No właśnie. Dlatego też najprawdopodobniej będziemy szli w kierunku przejęcia i seniorów i juniorów starszych. Wydaje się to logiczne aczkolwiek na chwilę obecną intencyjna uchwała Zarządu AMSPN Hetman w tej sprawie dotyczy tylko drużyny seniorów. Taka uchwała intencyjna jest nam potrzebna do uzyskania statusu członka PZPN. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie jednak Walne Zebranie Członków AMSPN Hetman.

MŁ: Nowa wersja uchwały Zarządu PZPN o członkostwie reguluje też kwestię praw do tradycji klubowej (§8, ust. 1 – 4). Proszę powiedzieć jak się to ma do grudniowej wypowiedzi likwidatora KS Hetman Zamość o przekazania barw i herbu tego klubu do podmiotu, który w jego ocenie będzie najlepiej nawiązywał do wcześniejszej działalności Klubu Sportowego Hetman Zamość? Czy w oparciu o tę uchwałę i działania likwidatora Fundacja KS Hetman Zamość będzie się starała przejąć prawo do dorobku tego klubu?
MK: Nawiązanie do tej bogatej tradycji jest naszym głównym zamierzeniem i celem.

MŁ: No tak ale ja zmierzam do tego, że przepisy w/w uchwały weszły w życie 11 grudnia ubiegłego roku a fundacja powstała wcześniej. Proszę mi powiedzieć w oparciu o jakie przepisy fundacja zamierzała się starać się o te dobra w chwili powstania, gdy takiej uchwały jeszcze nie było?
MK: Proszę pytać o to fundatorów. Ja zostałem powołany już po tym jak powstał statut i została powołana fundacja. Dlatego nie wiem czym kierowano się powołując fundację. Wydaje mi się jednak, że w oparciu o istniejące wówczas akty prawne również można było występować o prawo do odwoływania się do historii i tradycji oraz barw i herbu Klubu Sportowego Hetman Zamość.

MŁ: Ok. Przejdźmy w takim razie do innego zagadnienia – celu sportowego. Nawet podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego AMSPN Hetman, Pan Prezydent Andrzej Wnuk o takich celach wspominał, akcentując jednak konieczność opierania zespołu o miejscowych zawodników. Dlatego proszę mi powiedzieć, czy drużyna ma być oparta o wychowanków, jeżeli tak to skąd ich wziąć i jaki cel będzie postawiony przed zespołem?
MK: Zacznę trochę szerzej. Po pierwsze jeżeli chodzi o cele sportowe i samą organizację, chcemy zbudować zupełnie inny model strukturalny klubu. Najważniejszą osobą, na której będzie się skupiała działalność sportowa i organizacyjna klubu będzie Dyrektor Sportowy. Chcemy przejąć modele funkcjonowania klubów piłkarskich na odpowiednim poziomie, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji. Jeżeli chodzi o cel sportowy, to po wielu rozmowach z wieloma trenerami uważamy, że na Zamojszczyźnie jest duży potencjał sportowy. Zresztą ostatnie ruchy kadrowe AMSPN Hetman (prowadzone notabene wspólnie z fundacją) pokazują, że podejmowane są konkretne działania w kierunku wykorzystania tego potencjału. Już udało się pozyskać dwóch zawodników, którzy w mojej ocenie podniosą poziom sportowy Hetmana Zamość i którzy są naszymi wychowankami. Istnieje jeszcze wielu zawodników, których dyrektor sportowy będzie obserwował i uważam, że na tej bazie – po uzupełnieniu dwoma maksymalnie trzema zawodnikami z zewnątrz (mocnymi zawodnikami) – jest szansa na prowadzenie klubu na odpowiednim poziomie sportowym. Nie mówię tu o pierwszej lidze, bo takie stwierdzenie – w chwili obecnej – nie byłoby dobrze widziane ale na pewno chcemy budować projekt długofalowy w oparciu o naszych wychowanków. Zresztą nasi juniorzy też nieźle sobie radzą w rozgrywkach i uważamy, że jest to możliwe. Czas będzie oczywiście wszystko weryfikował ale przyjmujemy zasadę, że lepiej jest grać o jeden poziom niżej ale własnymi zawodnikami niż poziom wyżej ale tzw. „armią zaciężną”.

MŁ: Pozwolę sobie tutaj wtrącić pewien komentarz. Wydaje mi się, że mówiąc o wzorowaniu się na czołowych klubach nie można zapominać, że kluby te posiadają struktury młodzieżowe. A te najlepsze – nawet mocno rozbudowane. Z Pana wcześniejszej wypowiedzi wynika, że w nowym klubie może będą juniorzy starsi (a może nie) i w mojej ocenie kłóci się to trochę z przedstawianymi planami.
MK: Reszta pozostanie w strukturach AMSPN Hetman, z którym zamierzamy ściśle współpracować. Tak naprawdę muszą to być dwa organizmy ściśle połączone. I planujemy takie rozwiązanie aby przejście z AMSPN Hetman Zamość do KS Hetman Zamość było naturalną koleją rzeczy w rozwoju młodego zawodnika.

MŁ: Na bazie swoich ostatnich i dużo wcześniejszych doświadczeń wiem, że jedną sprawą są porozumienia pomiędzy władzami klubów sportowych a czym innym są decyzje podejmowane przez poszczególnych zawodników i ich rodziców. Te ostatnie wcale nie muszą być podejmowane pod dyktando umów i porozumień zawartych pomiędzy klubami. Wiem, że działania różnych menadżerów czy tzw. „dobrych wujków” mogą sprawić, że KS Hetman Zamość potraci utalentowanych zawodników właśnie w chwili ukończenia przez nich najwyższej kategorii wiekowej w AMSPN Hetman.
MK: Jesteśmy tego świadomi ale jednocześnie chcemy stworzyć taką markę, taki klub aby zawodnicy chcieli u nas grać. Wiem, że są to górnolotne słowa i idee ale wiem też że przy odpowiednim zarządzaniu klubem, odpowiednim budżetowaniu, odpowiednim systemie stypendialnym – bo chcemy stworzyć i rozbudować dla tych młodych ludzi system stypendialny – jest możliwe aby każdy chciał grać w Hetmanie Zamość. Ale jeżeli ktoś zechce grać w Legii Warszawa to i tak go nie zatrzymamy.

MŁ: Zgadza się. Zresztą, jeżeli przejdzie do Legii Warszawa to nawet nie będzie żalu. Gorzej gdy zechce przejść do np. SKS „Szmacianka”, bo tam dadzą mu te same pieniądze co w Zamościu lecz wymagania będą małe lub żadne. Zdaję sobie sprawę z tego, że gdy zawodnik świadomie dokonuje takiego wyboru, to należy na niego machnąć ręką i dać mu szansę na samorealizację. Ale chyba też dla nikogo nie jest tajemnicą, że kadry wielu klubów z okolic Zamościa bazują na byłych zawodnikach Hetmana, podobnie jest wokół Biłgoraja, Hrubieszowa i Tomaszowa bazuje się na piłkarzach Łady, Unii i Tomasovii. Za tym idą różne podszepty, kuszenie łatwym zarobkiem i młodzi zawodnicy mogą takim pokusom ulec. Zwłaszcza wtedy gdy w jego klubie nie ma seniorów i moment zakończenia wieku juniora (lub juniora młodszego) będzie okazją do tzw. „wyrwania karty na rękę”.
MK: Odpowiedzi na to pytanie powinien w zasadzie udzielać Dyrektor Sportowy, bo to on będzie kierował życiem klubu i monitorował rynek piłkarski, będzie też przedstawiał Zarządowi propozycje transferów. Zarząd będzie raczej pilnował kwestii organizacyjnych, finansowych i wizerunkowych. Oczywiście znam ten problem bo z poziomu działacza AMSPN Hetman uczestniczyłem w pewnych rozmowach ale wiem też że można dojść do porozumienia z większością klubów a zawodnicy też chcą już wracać do Hetmana.

MŁ: Ależ ja mam świadomość tego, że zawodnicy chcieliby tutaj wrócić i to nie od dzisiaj. Tyle tylko, że zanim każdy z nich przekona się na własnej skórze, że wszędzie dobrze ale w domu najlepiej, minie trochę czasu a przy okazji może dojść do konfliktów, które wykluczą współpracę nawet po kilku latach.
MK: To prawda, ale myślę że docelowo będziemy mieli bardzo szeroką kadrę i wielu chłopców, którzy nawet gdyby w przeszłości nie grali w Hetmanie, to bardzo będą chcieli tutaj grać.

MŁ: Przejdźmy zatem do spraw finansowych. Są one chyba kluczowe, bo wcześniej sam Pan zresztą na przykład poruszył kwestię rozbudowanego systemu stypendiów jako jednego z narzędzi do przyciągania utalentowanych zawodników. Według moich pobieżnych wyliczeń wynika, że do utrzymania zespołu w IV lidze trzeba około 500 tysięcy złotych w skali roku.
MK: Ile Pan powiedział?

MŁ: Około 500 tysięcy.
MK: Zgadza się – w przybliżeniu.

MŁ: No tak ale ja wziąłem pod uwagę wyłącznie stypendia (przyjąłem pewną średnią kwotę miesięcznego stypendium dla zawodników), pobory kadry szkoleniowej, podstawowy sprzęt sportowy oraz koszt udziału w rozgrywkach uwzględniający tabelę ekwiwalentów sędziowskich, koszty przejazdu wg średnich stawek za kilometr, koszty ochrony podczas meczów mistrzowskich. I mówię tylko o jednym zespole. Nie poruszam kwestii kosztów związanych z juniorami starszymi bo tam w zasadzie dochodzą wszystkie koszty o których wspomniałem poza kosztami ochrony. I teraz najważniejsze – to nie są koszty jednorazowe, lecz koszty stałe, które trzeba będzie ponosić rokrocznie bo rozmawiamy o projekcie długofalowym. Nie mówię natomiast w tej chwili w ogóle o Dyrektorze Sportowym, pionie administracyjnym, utrzymaniu biura itp. Czy fundacja jest przygotowana na tego rodzaju wydatki, czy ma plan przychodów, który te wydatki pokryje.
MK: Mamy ściśle określony budżet na nasze funkcjonowanie, mamy ściśle określone kwoty, które możemy przeznaczyć na poszczególne pozycje wymienione przez Pana wcześniej a nawet inne koszty. Jesteśmy przygotowani na zaplanowane przez nas wydatki. Jeżeli chodzi o przyszłoroczne przychody to będziemy się ubiegać o dotację z Urzędu Miasta. Natomiast w roku bieżącym zgromadziliśmy już część środków oraz mamy zapewnienia różnych podmiotów że w drodze darowizn przekażą nam odpowiednie kwoty. Jako Prezes Zarządu nie martwię się więc, że nie będę miał finansowania na drugie półrocze bieżącego roku. W planach długofalowych zamierzamy rozbudowywać bazę sponsorów. Wiele firm z Zamościa samodzielnie wychodzi z inicjatywą finansowania bądź powrotu do finansowania Hetmana. O szczegółach nie chcę mówić ale jestem spokojny o dalsze finansowanie. Chcę jednak podkreślić, że będziemy funkcjonować w ściśle określonych ramach finansowych i Dyrektor Sportowy będzie zobowiązany do przestrzegania określonych pozycji budżetowych. Oczywiście zawsze też musi pozostać jakaś rezerwa budżetowa, określona na poziomie 15-20 procent ale jest to kwestia jednego lub dwóch dodatkowych sponsorów, więc jest to do wygospodarowania.

MŁ: Proszę powiedzieć gdzie będzie się mieściła siedziba (biuro) Klubu?
MK: Na chwilę obecną siedzibą fundacji jest lokal przy ulicy Lipowej dlatego, że Przewodniczącym Rady Fundacji jest Prezes MZK, Pan Maluha. Docelowo będziemy dążyli do tego by znaleźć lokal w obiektach OSiR-u ale nie wykluczamy też przeprowadzenia jakiejś inwestycji w tym kierunku. Jest to związane z rozbudową czy też modernizacją bazy sportowej, bo o tym również myślimy.

MŁ: Bazy sportowej czyli obiektów Za Rotundą?
MK: Nie tylko. Chodzi raczej o poprawę warunków do treningu w okresie zimowym. Nawet oglądaliśmy już pewne obiekty ale szczegółów nie chcę zdradzać, bo jest to dopiero wstępny etap projektu. Fundacja ma jednak tak szeroko określoną działalność statutową, że może uczestniczyć również w różnego rodzaju funduszach i bardzo możliwe, że będziemy się starali wykorzystywać takie pieniądze na rozbudowę istniejącej bazy sportowej. Oczywiście w porozumieniu z Miastem, bo innej możliwości nie ma.

MŁ: Proszę o zdradzenie planów dotyczących pionu administracyjnego. Bo chyba Dyrektor Sportowy nie będzie w stanie w sposób jednoosobowy prowadzić wszystkich spraw bieżących? Jak od 01 lipca będzie wyglądała struktura organizacyjna klubu?
MK: Odpowiem tak – pracujemy nad tym. Jesteśmy na etapie rozmów z kandydatem na Dyrektora Sportowego, którego już de facto mamy wytypowanego i pozostała tylko kwestia podpisania z nim umowy. Uważamy że będzie to odpowiednia i kompetentna osoba. Ta osoba określi nam model funkcjonowania w oparciu o przydzielony zakres obowiązków. Na pewno w biurze będzie potrzebny pracownik administracyjny. Księgowość być może zlecimy firmie zewnętrznej. Tak widzimy strukturę administracyjną, natomiast oddzielną grupę będzie stanowiła kadra trenerska.

MŁ: Powrócę jeszcze na moment to zagadnień dotyczących finansowania klubu. Pan wspominał, że jednym ze źródeł finansowania będą dotacje z Urzędu Miasta. Rozumiem, że chodzi o dotacje przyznawane w ramach corocznego, otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej.
MK: Od następnego roku.

MŁ: Rozumiem, ale zmierzam do tego, że swego czasu (już za poprzedniej kadencji samorządu) omawiano takie plany finansowania seniorskiej piłki nożnej w których ciężar ten przejęłyby spółki miejskie a wspomniany konkurs ofert organizowany przez UM Zamość powinien być skierowany tylko do klubów młodzieżowych i pozostałych, mniej atrakcyjnych marketingowo. Czy nowy podmiot nadal będzie startował w corocznych konkursach ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej? Bo może to spowodować w środowisku sportowym głosy niezadowolenia. Co roku zresztą podział dotacji wywołuje olbrzymie emocje.
MK: Nie znam szczegółów przyznawania tych dotacji ale chyba żaden klub nie otrzymuje w 100 procentach tego co chciałby uzyskać. Podejrzewam zresztą, że przekracza to możliwości Miasta. Chcę natomiast powiedzieć, że my jako fundacja będziemy się ubiegali o te dotacje, bo spełniamy wszystkie kryteria aby sięgać po te pieniądze. Nic mi nie wiadomo czy Urząd Miasta ma zamiar wyodrębnić oddzielny budżet na sport wyczynowy a oddzielny na sport młodzieżowy. To pytanie proszę skierować do Urzędu Miasta.

MŁ: Więc teraz kolejne pytanie: jak będzie wyglądało rozliczenie tegorocznej dotacji przez AMSPN Hetman po ewentualnym przekazaniu zespołu seniorów oraz ewentualnie juniorów starszych do fundacji od 01 lipca tego roku? Bo brak zespołu lub zespołów generujących największe koszty może stanowić problem przy rozliczeniu a podejrzewam, że w ofercie a potem w umowie z Urzędem Miasta wykazano całoroczne koszty funkcjonowania zarówno seniorów jak i juniorów starszych.
MK: To nie jest pytanie do mnie lecz do Zarządu AMSPN Hetman.

MŁ: Z jednej strony tak ale z drugiej może to być powodem do odmowy przekazania zespołu do fundacji po zakończeniu obecnego sezonu i z wprowadzeniem w życia planów jakie ma fundacja.
MK: Myślę że nie. Uważam, że znajdzie się rozwiązanie dla takiej sytuacji. To są w tej chwili z mojej strony tylko luźne rozważania ale być może część środków AMSPN Hetman będzie mógł zwrócić lub przekazać wraz zespołami do fundacji. Mówię o tym w sposób czysto hipotetyczny bo nie znam treści umowy ale wierzę, że znajdzie się rozwiązanie tej sytuacji.

MŁ: Co ma się poprawić w zamojskiej piłce po podjęciu działalności przez Fundację KS Hetman Zamość? Dlaczego podjęto właśnie takie działania a nie podpisano np. umów sponsorskich z AMSPN Hetman i funkcjonowania dalej w oparciu o posiadane grupy młodzieżowe? Jak sam Pana zauważył posiadanie w fundacji drużyny juniorów da możliwość uzupełniania zespołu seniorów zawodnikami z młodszych roczników ale te same działania podejmuje się też w jeszcze młodszych grupach – juniorach młodszych, trampkarzach, młodzikach itd.
MK: To również nie jest pytanie tak całkowicie do mnie. Wiele mogłyby powiedzieć osoby, które założyły fundację. Ja mogę tylko powiedzieć jak ja to widzę. Na bazie swoich doświadczeń w zamojskiej piłce zauważyłem kilka problemów. Po pierwsze brak transparentności i przejrzystości w tym co się dzieje, co z uwagi na zajmowane stanowisko bardzo mi przeszkadzało. Innym problemem jest brak oddzielenia piłki seniorskiej od młodzieżowej. Powodowało to, że większość środków szła na finansowanie seniorów a drużyny młodzieżowe były finansowane bardzo słabo. Większość kosztów w najmłodszych rocznikach ponosili rodzice.

MŁ: Ale tak jest na całym świecie. Wszędzie większość kosztów na poziomie najmłodszych roczników ponoszą rodzice i te proporcje zmieniają się wraz z przechodzeniem do wyższych kategorii wiekowych.
MK: Oczywiście, tak jest na całym świecie ale nie można popadać w skrajności, które moim zdaniem miały miejsce. Wielokrotnie spotykałem się ze stwierdzeniami, że AMSPN Hetman Zamość w tych grupach najmłodszych to tak naprawdę „FC Rodzice”. Wiem, że tak jest wszędzie ale musi być finansowanie w klubie takie aby 20, 30 czy 40 procent środków szło na grupy młodzieżowe – zakup sprzętu, kosztów przejazdu czy obozów. W tym czasie gdy byłem w AMSPN Hetman finansowanie było naprawdę niewielkie. I widziałem, mówiąc wprost niezadowolenie rodziców z takiego obrotu sprawy i to mi się nie podoba.

MŁ: Ale rodzice zawsze będą niezadowoleni. Poza tym, czy wówczas, gdy fundacja wyodrębni ze struktur AMSPN Hetman zespół seniorów a w przyszłym roku sama wystąpi z ofertą w konkursie na zadania z zakresu kultury fizycznej sytuacja grup młodzieżowych się poprawi?
MK: Uważam że się poprawi. Bo wtedy będzie jasno określony budżet przeznaczony tylko na grupy młodzieżowe. Na seniorów już żadna złotówka nie pójdzie. Natomiast AMSPN Hetman Zamość będzie miał profity z tego, że będzie nam przekazywał zawodników, ponieważ podpisana przez nas umowa będzie gwarantowała temu klubowi procenty od dalszych transferów do innych klubów.

MŁ: Ale to wynika wprost z przepisów PZPN.
MK: Tak, ale my chcemy zwiększyć te kwoty tak aby AMSPN Hetman zależało na wychowaniu dobrych zawodników. Chciałbym tu zdradzić, że prowadzimy rozmowy dotyczące współpracy z bardzo dużym klubem, który chce abyśmy byli jego partnerem a nawet prowadzenia pewnej części działalności pod jego szyldem.

MŁ: Czy jest planowana współpraca z innymi klubami młodzieżowymi takimi jak Gaudium czy Skorpion czy też ograniczy się ona tylko do AMSPN Hetman Zamość?
MK: Naszym celem jest rozwój piłki w Zamościu i na Zamojszczyźnie dlatego współpraca będzie obejmowała wszystkie kluby. Zechcemy podpisywać porozumienia ze wszystkimi klubami, które będą tego chciały. Zresztą, jesteśmy już po wstępnych rozmowach z seniorskim klubem klasy okręgowej, który zadeklarował chęć współpracy z nami i podpisania porozumienia. Chcemy mieć wokół Zamościa partnerów.

MŁ: A czy widzi Pan jakieś zagrożenia dla istnienia piłki w Zamościu po zmianach jakie niebawem nastąpią? Wyodrębnienie seniorów i pozostawienie klubu tylko z grupami młodzieżowymi, którym ma być dzięki temu lepiej – nie do końca się z tym zgadzam. Ale są też inne wątpliwości. Na przykład przerost celów i oczekiwań ponad lokalne możliwości finansowania. Pierwszym z brzegu przykładem jest los klubu od którego wzięła nazwa fundacja. Trzeba się poważnie liczyć z tym, że kwota o której rozmawialiśmy wcześniej – 500 tysięcy złotych, z biegiem czasu i wraz awansami będzie rosła.
MK: No tak, mamy się na czym uczyć i wyciągać wnioski. Jednak powtarzam po raz kolejny – klub musi być oparty na bardzo solidnych podstawach finansowych. Zapisy w budżecie muszą być ściśle przestrzegane. W Zamościu nie ma podmiotu, który mógłby być sponsorem strategicznym. Mamy raczej sponsorów, którzy będą rozdrobnieni ale jest to spora grupa firm mogących wygospodarować całkiem przyzwoite środki na działalność KS Hetman Zamość. Muszę przyznać że jestem mile zaskoczony tym co jest deklarowane. Nie zakładamy też z góry, że wszyscy się wywiążą ze swoich zobowiązań. Będziemy się trzymać budżetu a ewentualne nadwyżki zechcemy skierować na fundusze celowe bądź rezerwę budżetową. Liczymy się z tym, że koszty działalności klubu będą rosły. Zakładamy wzrost kosztów o jakieś 200-300 tysięcy po każdym ewentualnym awansie, chociaż nie mówimy tu o pierwszej lidze bo tam potrzebne są już naprawdę duże pieniądze. W KS Hetman większość zawodników będzie na kontraktach. Chcemy żeby były zawierane na dłuższy czas, żeby zawodnicy mieli komfort psychiczny w trakcie trenowania, żeby wiedzieli że wiążemy z nimi przyszłość.

MŁ: Przejdźmy jeszcze do kwestii personalnych. Czy obecny sztab szkoleniowy będzie nadal pracował z grupą seniorów po przejęciu jej przez fundację?
MK: Nie widzę jakichkolwiek powodów do wymiany kadry szkoleniowej. Obserwuję pracę trenerów, byłem m.in. na zgrupowaniu w Krasnobrodzie i dostrzegam nie tylko dobrą pracę ale też bardzo dobrą atmosferę w drużynie.

MŁ: Czyli trener Krzysztof Rysak może na razie spać spokojnie?
MK: W sporcie nigdy nie można mieć w niczym całkowitej pewności ale na razie może spać spokojnie.

MŁ: Czy Dyrektorem Sportowym będzie Pan Piotr Welcz?
MK: Na razie nie podpisaliśmy umowy, więc nie mogę zdradzać personaliów.

MŁ: Czy jest coś jeszcze co chciałby Pan dodać a czego nie poruszyliśmy w naszej rozmowie?
MK: Zawsze możemy do niej wrócić, to jest dopiero początek naszych działań. Wiele się zmieni jak już uzgodnimy szczegóły porozumienia z AMSPN Hetman i gdy swój plan działań szczegółowo przedstawi Dyrektor Sportowy – wtedy będzie szansa na szerszą rozmowę. Chciałbym natomiast podkreślić iż obecny Zarząd Fundacji KS Hetman Zamość jest i będzie bardzo zaangażowany. Chcę podkreślić olbrzymie zaangażowanie i wysokie kompetencje Pana Wiceprezesa, Krzysztofa Szmita. Uważamy, że nasza wizja jest możliwa do realizacji. Będziemy działać małymi krokami ale chcemy je oprzeć na solidnych podstawach – stabilnym finansowaniu i wzajemnym zaufaniu i pełnej transparentności. Myślę, że w pewnym zakresie jestem gwarantem tego, że tak to będzie wyglądało i że między innymi dlatego poproszono mnie o objęcie tej funkcji. Zdaję sobie sprawę z tego, że po drodze możemy spodziewać się rzucania nam pod nogi kłód wynikających z problemów organizacyjnych lub działalności innych osób ale jestem optymistą i uważam, że rozsądną pracą i powolnym rozważnym działaniem można w Zamościu wiele zbudować. Chcę zapewnić też, że Zarząd nie pobiera żadnego wynagrodzenia i nie będzie pobierał. Działamy pro publico bono. Będzie to nasza działalność wyłącznie społeczna ale prowadzona z bardzo dużym zaangażowaniem i z konkretnym celem. Jest to w zasadzie moja pierwsza rozmowa na temat KS Hetman, w którym z Panem Wiceprezesem od kilku już miesięcy ciężko pracujemy i chcemy aby oceniać nas przez pryzmat naszej pracy i wyników a nie tego co mówimy. Prosimy jednak o wyrozumiałość i o czas.

MŁ: 100 dni czy więcej?
MK: (Śmiech) Nie jesteśmy rządem lecz organizacją pozarządową więc prosimy aby nam tylko 100 dni nie wyznaczać.

MŁ: W takim razie pozostaje mi podziękować i życzyć powodzenia!
MK: Dziękuję za rozmowę.

Od redakcji:
Ponieważ wywiad jest obszerny i wielowątkowy pozwoliliśmy sobie zaznaczyć na zielono najważniejsze, w naszej ocenie, fragmenty wypowiedzi  Pana Prezesa Mirosława Kędraka.

Autor: Marcin Łyś
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 0.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "Kibic" dnia 29 lutego 2016 o godzinie 20:28:26 napisał:
  Prawdziwy Hetman to ten założony w 1934 roku. Co na to kibice? Będziecie kibicować temu tworowi? Teraz Wam będzie pasowało?
  0
  0
  R E K L A M A
 • "cxv" dnia 29 lutego 2016 o godzinie 20:50:34 napisał:
  i tak dalej będą przegrywać.
  0
  0
 • "PR" dnia 29 lutego 2016 o godzinie 21:21:28 napisał:
  Ale przynajmniej będzie to masz Hetman
  0
  0
 • "Do Kibic" dnia 29 lutego 2016 o godzinie 21:26:20 napisał:
  Chcesz powrotu prawdziwego KS Hetman Zamość? To proszę bardzo, wykładaj kilka milionów złotych! Pewnie zaraz ktoś powie że miasto jest winne pieniądze za boiska. Dług miasta za boiska wobec KS Hetman PRZEDAWNIŁ się 6 lat temu!! Więc jedyną droga do powrotu KS Hetman jest fundacja pana Kędraka! Panie prezesie życzę panu powodzenia :)
  0
  0
 • "student" dnia 29 lutego 2016 o godzinie 21:39:47 napisał:
  "Czas będzie oczywiście wszystko weryfikował ale przyjmujemy zasadę, że lepiej jest grać o jeden poziom niżej ale własnymi zawodnikami niż poziom wyżej ale tzw. „armią zaciężną”. -> co za idiotyzm, brak ambicji. Piłka nożna jest dla kibiców a nie rodziców młodych piłkarzy... Umiejętności zaomjskich piłkarzy niestety nie pozwalają na wyższy poziom niż III liga.
  0
  0
 • "piko" dnia 29 lutego 2016 o godzinie 21:50:43 napisał:
  Znajac zycie, to gdy bedzie wspolpraca dwoch klubow, to pierwszenstwo tak czy owak transferu juniora do klubu bedzie mial AMSPN, a pieniadz kusi. Nie musze pisac co pieniadze robia. Zabojstwa, zdrady itd. Moim zdaniem niech ten AMSPN zachowa w calosci swoja strukture. Niech bedzie jak dotychczas. Podpisac jedynie umowe o wspolpracy. Od kiedy KS Hetman wpadl w tarapaty? Od czasu utraty juniorow. Panowie! Kasiora moze zniszczyc wszystko. Widzimy to dokladnie w poczynaniach naszych politykow. Jaka piekna wspolpraca. A o co chodzi? O kasiore. Tak samo i w sporcie. Nie bedzie zmiluj sie, gdy np Leczna zaproponuje za zdolego juniora duza sume. Piniadze wezmie AMSPN. To nie bedzie pracowalo. Przeciez juz sprawdziliscie to na wlasnej skorze. Lekce zle odrobione?
  0
  0
 • "UWAGA !!!" dnia 29 lutego 2016 o godzinie 23:35:18 napisał:
  WON Z TYM DZIADOSTWEM !!! NIEBOSZCZYKA SIĘ NIE RESTYTUUJE WON Z FANATYKAMI KTÓRZY NA WZÓR INNYCH MIAST CHCĄ SOBIE ZROBIĆ PRYWATNY FOLWARK Z PAŃSTWOWYCH PIENIĘDZY. WON WON WON !!!
  0
  0
 • "kk" dnia 29 lutego 2016 o godzinie 23:58:46 napisał:
  To się nie uda. ..
  0
  0
 • "jaś" dnia 1 marca 2016 o godzinie 7:06:00 napisał:
  Raz zapłacimy piłkarzom poprzez miejskie spółki w fundacji, potem dostaną pieniądze z konkursu w mieście, a potem my zapłacimy za bilet wstępu na mecz - nie żle .... Ilu znacie piłkarzy, wychowanków klubów z Zamojszczyzny grających obecnie w II lub wyższej lidze? Wystarczy po nich osobówkę wysłać?
  0
  0
 • "obiektywny" dnia 1 marca 2016 o godzinie 9:26:11 napisał:
  Panie Prezydencie, to teraz całe miasto będzie płaciło więcej za śmieci i wodę, żeby fundatorzy mieli kasę na kopanie piłki?
  0
  0
  R E K L A M A
 • "zabawny" dnia 1 marca 2016 o godzinie 9:55:40 napisał:
  No proszę, jak na Sylwester rok temu złożyły się spółki miejskie to była wielka wrzawa. Teraz, w majestacie prawa wszystko można.
  0
  0
 • "Podpis" dnia 1 marca 2016 o godzinie 13:24:10 napisał:
  Po primo - to nie wyjdzie bo polaczki to liski chytruski i dalej biorą łapówki. Po secundo: Pan Prezydent chyba nie powinien prosić o głosy w zamian za jakiś interes jak wygra wybory prawda ? A jednak tak się stało. Powinno się działać dla dobra ogółu a nie jednostek z którymi weszło się w jakiś układ. Współczesna łapówka ? Kibice zagłosujcie bo jest was trochę, a jak zbierzecie swoich fanatyków to wskrzeszę hetmanka do zabawy ? Nieładnie, oj nieładnie...
  0
  0
 • "buuuu" dnia 1 marca 2016 o godzinie 15:17:37 napisał:
  Dalej hejterzy, dalej, hajda. Fundacja powstała a ceny wody, czy ścieków nie wzrosły. Ceny biletów MZK spadły. No dalej, jeszcze kłamcie:)
  0
  0
 • "Przyjaciel" dnia 1 marca 2016 o godzinie 16:13:34 napisał:
  Czy tego typu fundacje, którą tworzą miejskie spółki sprawdziły się już Polsce ? Czy mamy jakieś pozytywne przykłady w tym zakresie ? Który polski klub piłkarski ma podobną strukturę. Z jakiego funduszu spółki miejskie wchodzące w skład fundacji będą finansowały działalność KS Hetman ?
  0
  0
 • "piko" dnia 1 marca 2016 o godzinie 16:53:06 napisał:
  Gdzie pieniadze za prace wykonawcze boisk za Rotunda! Przeninelo z wiatrem?
  0
  0
 • "Do Piko" dnia 1 marca 2016 o godzinie 17:11:10 napisał:
  Dług PRZEDAWNIŁ się w 2010 roku!
  0
  0
 • "piko" dnia 1 marca 2016 o godzinie 17:12:40 napisał:
  Co za piekny herb na lewej piersi rycerza na umieszczonym zdjeciu w artykule "Komputer strzelił focha". Cos mi sie wydaje, ze na tym herbie zamieniono cyfry na litery. Masakra!
  0
  0
 • "do buuuu" dnia 1 marca 2016 o godzinie 17:14:39 napisał:
  Czytałeś tekst? jeszcze wszystko po staremu, stare ceny bo nie ma jeszcze klubu wiec spółki miejskie nie łożą. Ty fizyczny jesteś? Po drugiej stronie jest chyba więcej osób niż kibice. Pomysł nie z tej ziemi. Klub z drużyną seniorów, juniorów i niższe roczniki pewnie też i transfery z Zamościa i okolicy. I na wszystko będzie kasa. Ot wybory!
  0
  0
 • "Anonim" dnia 1 marca 2016 o godzinie 17:16:10 napisał:
  Okocimski wycofał się z rozgrywek II ligi - http://www.90minut.pl/news/262/news2626634-Okocimski-KS-wycofal-sie-z-II-ligi.html - proponuję poczytać komentarze. Ku przestrodze.
  0
  0
 • "student" dnia 1 marca 2016 o godzinie 17:37:42 napisał:
  @Anonim jakiej przestrodze? Wszyscy, słusznie, narzekają na idiotyczny system rozgrywek (centralna II liga). Okocimski nie był utrzymywany przez spółki miejskie. Okocimski był finansowany przez browar (swego czasu 1,8 miliona złotych rocznie.) Jednak frekwencja (150 ludzi na meczu, gdzie drużyna gra na przyzwoitym poziomie w bardzo dobrej w stosunku do wielkości miejscowości lidze) nie zachęca do dłuższego sponsorowania klubu. Po prostu nie było sensu tego klubu utrzymywać, bo dla kogo?
  0
  0
  R E K L A M A
 • "piko" dnia 1 marca 2016 o godzinie 18:03:17 napisał:
  Kto wszedl w posiadanie dlugu dla KS Hetman, powinien wplacic naleznosc na konto Fundacji KS Hetman Zamość! No ale gdzie szukac uczciwosci? Nastepna sprawa. Teren dawnej strzelnicy dlugo byl wlasnoscia MON, nie miasta. Wpierw nalezal do wojska, pozniej do Policji, az w koncu stal sie UM. Kto wiec ma te pieniadze? Nie wazne, czy to przedawnione czy nie. Mieszkancy chcieliby wiedziec, kto taki uczciwy jest w miescie. Mozna podejrzewac i podejrzewam, ze w posiadanie tej kwoty wszedl ktos z UM.
  0
  0
 • "Anonim" dnia 1 marca 2016 o godzinie 18:39:28 napisał:
  Logika debila - ktoś z UM "wszedł w posiadanie długu dla KS Hetman" i najpewniej trzyma sobie w bieliźniarce zamiast wpłacić na konto. Tylko dlaczego właśnie Fundacji ma dać pieniądze Hetmana? No i jak można "wejść w posiadanie długu dla kogoś"? A jeszcze wcześniej ten ktoś "wziął sobie" teren po dawnej strzelnicy (pewnie siłą odebrał najpierw armii a potem policji) i jeszcze sobie kazał za to zapłacić, bo przecież "wszedł w posiadanie tej kwoty". Ciekawe po czym temu durniowi piko się tak robi?
  0
  0
 • "piko" dnia 1 marca 2016 o godzinie 19:03:00 napisał:
  @Anonim - to ze starasz sie obrazac, to masz w pacholskich genach. Pozwole sobie tez na pochlebstwa, kretynie jeden. Kazdy ci imbecylu powie, ze strzelnica nalezala do MON i byly ostrzegawcze znaki zabraniajace wejscie na ten teren bez pozwolenia. Sad w Swidniku to rowniez dla ciebie kretynie zlozony byl z idiotow, ktory prosil o polubowne zalatwienie sprawy wykorzystujac nalezne KS Hetman pieniadze? Czyli wtym skladzie sadu byli ludzie oblakani. Pozdrowienia dla kretyna parobasie. A dziwna sprawa, ze jak ruszy sie ta sprawe, stajesz sie cmokierze bardzo agresywny, jak nikt na tym portalu. To daje do myslenia.
  0
  0
 • "piko ty głupku!" dnia 1 marca 2016 o godzinie 19:41:53 napisał:
  Sam widziałem przygłupie te tabliczki, tylko co z tego ma niby wynikać że strzelnica kiedyś należała do MON czy MSW? Po drugie gdzie niby słyszałeś, że sąd w Świdniku prosił kogokolwiek o polubowne załatwienie czegokolwiek? Sąd jest kretynie od rozstrzygania spraw i wydawania wyroków na podstawie istniejących przepisów a nie rozmów przy herbacie. Dlatego na podstawie zgromadzonej dokumentacji i istniejącego prawa powołał likwidatora a nie kazał załatwiać jakąś sprawę wykorzystując jakieś należne niby to pieniądze. Jakby coś było należne to sąd wydałby wyrok i trzeba by było te pieniądze zapłacić a nie polubownie załatwiać. Tylko takie coś jak ty nie przyjmuje tego do wiadomości. Dlatego z tym swoim tak zwanym myśleniem to nie przesadzaj, bo jedyne czynności które wykonuje twój organizm to tylko produkcja nawozu. A twój chory umysł jest jedynie w stanie wydać z siebie ten bezładny bełkot opluwający wszystkich dookoła.
  0
  0
 • "Stasiek" dnia 1 marca 2016 o godzinie 20:43:51 napisał:
  http://www.hetman.zamosc.pl/news/849/podium-rocznika-2005-na-miedzynarodowym-turnieju.html Mirosław Kędrak powrócił do AMSPN tym razem w innej roli
  0
  0
 • "piko" dnia 1 marca 2016 o godzinie 22:15:12 napisał:
  http://www.zamosconline.pl/text.php?id=6358&rodz=spo Trudno znalezc tekst z posiedzenia sadu w Swidnku i ostatecznego odczytania werdyktu, bo archiwa jakos sie nie zachowuja. Internet jest w tym wypadku nic nie warty. No ale taki debil jak anonim pamieta to, co mu wygodne. A moze calkowity brak swiadomosci?
  0
  0
 • "piko" dnia 1 marca 2016 o godzinie 22:25:48 napisał:
  Prosze przeczytac komentarze.
  0
  0
 • "piko" dnia 1 marca 2016 o godzinie 23:35:27 napisał:
  Komentarze 1)Tak Zamojski z Lizutem stają za zalikwidacją KS Hetman.....widać dlaczego im zależało!!!! Teraz bez problemu kroją miejską kasę!!!! Ale ich też się rozliczy!!! dodał: 2011-07-08 23:12:06, mis 2)a ja myślę, że to Jerzy z Bełchatowa winien beknąć dodał: 2011-07-06 20:18:57, Antyhera 3)poczekamy zobaczymy, miasto beknie najpierw za zapiecek, pozniej beknie tez za hetmana... kto za to zapaci? dodał: 2011-07-05 11:45:29, mieszkaniec 4)niech HRABIA wyżyga 1,5 mln za boiska, i nie wykonuje uchwał rady miejskiej. " Miro" miał rację, dziki kraj dodał: 2011-07-02 22:26:55, anty hrabia 5)szacunek dla tego człowieka, i pomyśleć ze rok temu pajace z KS go pogonili i jeszcze sprawę w sądzie zrobili. Dzisiaj jedyny walczy i staje za klubem. I jako jedyny może coś jeszcze zdziałać. dodał: 2011-07-01 23:23:51, krzywy 6)Zbychu nie ma teraz do tego głowy, będzie okręgówkę w Babicach robił :) dodał: 2011-07-01 21:43:59, Prezes 7)Podziękowania dla Pana Pająka,że nie zgodził się na propozycję....to Zamojski z Lizutem są likwidatorami.....1,5 mil.zł należą się klubowi czy się to komu podoba czy nie .....Teraz w mieście rozdaje się pieniąze na prawo i lewo....przykładem jest 7 liga "A" klasa !!! to tylko w tym zakłamanym mieście jakim jest Zamość można coś takiego robić....może Pitera pomoże? dodał: 2011-07-01 17:56:20, tiko
  0
  0
 • "piko ty głupku!" dnia 1 marca 2016 o godzinie 23:40:08 napisał:
  http://www.zamosconline.pl/text.php?id=6358&rodz=spo Poczytałem no i jestem pod wrażeniem! Były rzecznik Hetmana (bezstronny oczywiście) zacytował Zbigniewa P. (bezstronnego oczywiście), któremu sąd wprost zaproponował ... funkcję Likwidatora. Jeżeli podczas rozprawy poszukiwano likwidatora, to rzeczywiście wszystko jest jasne, ale nie tak jak przygłup piko chce ludziom wmówić. Do tego jeszcze ROZPRAWA nazywana jest SPOTKANIEM. Do tego dochodzi wycena (1,5 bańki) poparta ścisłą dokumentacją wydatków. No i wisienka na torcie, niepodważalny dowód na istnienie spisku - komentarze, sztuk 7, z tego 4 autorstwa piko (specjalność zakładu - wpisy pod różnymi nickami). Faktycznie - materiał dowodowy jest porażający :)
  0
  0
 • "stary" dnia 1 marca 2016 o godzinie 23:57:05 napisał:
  Hetman jest potrzebny miastu. Musi być coś w tym "grajdole" coś co integruje społeczeństwo. AMSPN tego nie zrobi bo przyczynił się do zniszczenia prawdziwego Hetmana wespół z poprzednim prezydentem i koślawymi ostatnimi zarządami KS. ........Cóż nam dziś pozostało .... ja kibicuję Panu Kędrakowi. Proszę się nie oburzać ,że miasto będzie finansować w sposób pokrętny przez swoje spółki nowy klub. Miasto ukradło KS Hetman około 2mln złotych zabierając mu boiska i pawilon klubowy). Musi to jakoś oddać temu środowisku. Nikt w Zamościu poza Hetmanem (na przełomie wieków) i Returnem nie inwestował w bazę sportową. Hetmanowi tą bazę zabrano. Hetman grając w prawdziwej 2 lidze dostawał 50tys zł rocznie od miasta. To była kpina , ale wtedy była niezależna Zamojska Koropracja Energetyczna i dało się jakoś żyć. Agros wówczas dostawał 300tys zł od miasta. Teraz dostaje jeszcze więcej bo prawie 700tyz - dlaczego to nikogo nie bulwersuje na tym forum !!!! Fajdek jest mistrzem to fakt ale co Zamość ma z tego ????? Taki sportowiec powinien być opłacany przez Państwo albo jego wielkie spółki Orlen , KGHM , PGE ,a nie przez zdychający Zamość !!!On tu w ogóle nie startuje - ludzie go nie widzą -jaka to promocja - nikomu w Polsce Fajdek nie kojarzy się z Zamościem , a z Hetmanem zdecydowanie tak !!!!! . Ja sam studiując w W-wie miałem ksywkę "Hetman" . Na koniec porada dla Pana Kędraka - proszę nie wierzyć deklaracjom zamojskich firm . Na "gębę" obiecają wszystko ,ale jak przyjdzie przelać głupie 1000zł będą kluczyć , przestaną odbierać telefony etc ..... Znam to ..... Na takich deklaracjach nie można polegać , jeśli z tych deklaracji o wsparciu spłynie 5% to będzie niesamowity sukces. Powodzenia !!!!! - mam nadzieję ,że po 6 latach ponownie zawitam na zamojskim stadionie ..... PS Uwaga do "redaktora" Przeprowadzający wywiad daje najczęściej więcej miejsca odpytywanemu niż sobie , a tu jest odwrotnie ...... czy to jest jakaś nowa tendencja w dziennikarstwie czy może Pan Kędrak jest tak małomówny
  0
  0
  R E K L A M A
 • "mieszkaniec" dnia 2 marca 2016 o godzinie 3:24:25 napisał:
  Czyli co podwyżki w ZGL, PGK i MZK???
  0
  0
 • "widz" dnia 2 marca 2016 o godzinie 8:55:32 napisał:
  P. Kędrak jest trenerem? Kto w piłce nożnej może być w takim razie trenerem? A Agros jest najlepszy w Polsce i Fajdek do tego nic nie ma, bo to senior. Szkolenie od podstaw jest ważne i to co się dzieje w szkołach. Od tego trzeba zacząć. Już chętnych do uprawiania sportu nie ma. I nie każdy ma predyspozycje do piłki. Inne dyscypliny też są i mają sukcesy. I tam rodzice nie mają wpływu na zajęcia treningowe i starty tak jak w piłce. Życzę powodzenia.
  0
  0
 • "jaś" dnia 2 marca 2016 o godzinie 10:07:02 napisał:
  Agros jest 14 w Polsce, na jego sukcesy nie pracują zamościanie lecz ludzie z całej Polski ,oczywiście za pieniądze z Zamościa.Żaden trener nie pozwoli rodzicom wpływać na proces szkolenia, chyba że jest to w grupach dzieci a trener robi za opiekunkę.
  0
  0
 • "piko" dnia 2 marca 2016 o godzinie 16:44:16 napisał:
  Prosze sie nie sugerowac stwierdzeniami anonima. Ja zadnego komentarza nie napisalem na tej stronie. http://www.zamosconline.pl/text.php?id=6358&rodz=spo Tylko ciekawi mnie agresja ze strony tego goscia anonima, gdy wspomne o pieniadzach naleznych za boiska za Rotunda. To twardoglowy typ jakich noie brakuje w internecie. Gdy napisalem w wp.pl, by ocenic Walese wpisujac do przegladarki youtube CIOS PREZESA, otrzymalem grad lapek w dol. Ten typ do tych "nadrych" nalezy.
  0
  0
 • "do Jasia" dnia 3 marca 2016 o godzinie 13:12:32 napisał:
  Rysiu czy Misiu (jak ci tam) ocknij się. Agros jest 14 w Polsce, ma I miejsce wśród klubów z powiatów do 80 tys. mieszkańców. Seniorzy nie punktują. Powodzenia.
  0
  0
 • "student" dnia 3 marca 2016 o godzinie 14:26:41 napisał:
  I co z tego, że 14? Idąc tym tokiem myślenia - co roku sportowcem Polski powinien zostawać Sebastian Kawa, bo bryluje w niszowym i nic nie obchodzącym nikogo na świecie sporcie. Tak samo jest z jakimś Agrosem, o którym nie wie nawet 40 % Zamościan, i nawet 0,0005 % Polaków. O Hetmanie wie 100 % Zamościan i praktycznie wszyscy kibice, którzy interesują się choć trochę piłką lokalną. Dlatego też dotacja miejska dla KS Hetman powinna wynosić 800 tys złotych, jeśli będzie grał w II-III lidze bo to była (będzie) JEDYNA I NAJWIĘKSZA promocja miasta. Dla Agrosu nie powinna przekraczać 80 tys złotych, nie życzę sobie opłacania z moich podatków Fajdka, który nawet pewnie nie wie gdzie jest Zamość. Tyle w temacie.
  0
  0
 • "do student" dnia 3 marca 2016 o godzinie 15:52:22 napisał:
  Oddałeś sedno sprawy. Ostatnio w Krakowie rozmawiałem w barze podczas meczu Liverpool - City z kibicem Odry Opole. Odry, która nie tak dawno zbankrutowała i się odrodziła. W tym momencie w Opolu jest boom na piłkę, jest prezydent, który stawia na Odrę, bo wie, że to świetna reklama miasta. Odra dostanie w tym roku 300 + tys od miasta. Osoba z która rozmawiałem była w Zamościu na wyjeździe za czasów starej 2 ligi. Doskonale zna Hetmana oraz sprawę likwidacji klubu. Hetman jest znany w całej Polsce i powinien być wizytówką miasta. Nie znam w Krakowie kibica, który nie wie, co to Hetman....
  0
  0
 • "hm" dnia 3 marca 2016 o godzinie 16:03:49 napisał:
  Kto w Polsce wie co to AMSPN ??
  0
  0
 • "student" dnia 3 marca 2016 o godzinie 17:38:45 napisał:
  @hm - AMSPN - nikt, ale HETMAN - każdy KIBIC. Oczywiście KIBIC, to znaczy osoba chodząca na mecze a nie pajac - sezonowiec, który zna tylko kluby ekstraklasy.
  0
  0
 • "do fanów" dnia 4 marca 2016 o godzinie 10:09:50 napisał:
  Na piłce nożnej wszyscy się znają. Wszyscy wiedzą kto powinien wejść na boisko i kogo trzeba zmienić. Rodzice prowadzą zajęcia, bo tez kopali piłkę i mamy to co mamy. Kopanie piłki bez wyników. Ocknijcie się. A teraz dochodzi kolejny podmiot na garnuszek miasta, finansowany jeszcze raz przez nas.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "do hejterów" dnia 4 marca 2016 o godzinie 10:11:50 napisał:
  Do hejterów, którzy non stop piszą, że po co komu Hetman, że kibiców jest garstka a mieszkańców, których to nie obchodzi dużo, dużo więcej, że są inne, ważniejsze sprawy, że nie ma sensu reaktywacja klubu - - -jedno zdanie. Zobaczcie po prawej stronie statystki: najpoczytniejsze, najczęściej komentowane i będziecie wiedzieli, o czym mieszkańcy Zamościa lubią czytać najbardziej i co ich interesuje. Ciekawe kto pisze takie komentarze, że to nie ma sensu...Komu zależy, żeby piłki w Zamościu nie było.
  0
  0
 • "do - do fanów" dnia 4 marca 2016 o godzinie 10:16:37 napisał:
  Jakby miasto wydawało mądrze pieniądze, a nie płaciło ciągle kary to nie byłoby tego problemu. Za te wszystkie kary, które miasto zapłaciło i zapłaci mielibyśmy już 1 ligę w Zamościu więc proszę nie pisać głupot o obciążeniu dla miasta, o finansowaniu itd. Niech radni się wezmą do roboty, a nie ciągle te same mordy, dla których im mniej się dzieje, im mniej pracy tym lepiej. DO ROBOTY!!! A nie ciągłe narzekanie.
  0
  0
 • "do do hejterów" dnia 4 marca 2016 o godzinie 11:11:59 napisał:
  Dużo komentarzy bo jeden hejter pisze do drugiego. tak to działa hahaha
  0
  0
 • "qqq" dnia 4 marca 2016 o godzinie 12:09:08 napisał:
  a 2000 osób sobie czyta wypowiedzi hejterów i tylko dlatego jest tyle wejść?
  0
  0
 • "do przedmówcy" dnia 4 marca 2016 o godzinie 13:01:26 napisał:
  Tak, bo tak jest z hejterami. Wchodzą sobie co chwilę.
  0
  0
 • "podatnik" dnia 4 marca 2016 o godzinie 13:11:46 napisał:
  Jeszcze jeden klub piłkarski i jeszcze więcej pieniędzy na piłkę. W du.... im się poprzewraca nie tylko w głowach.
  0
  0
 • "student" dnia 4 marca 2016 o godzinie 13:14:09 napisał:
  @kolego przeciwniku Hetmana - bo tylko tak Cię można nazwać, brylujesz dla niepoznaki pod wieloma nickami. Widzę bardzo dobrze znasz sposób działania hejterów - chyba dlatego, że jesteś jedynym (największym) z nich ciągle hejtując Hetmana. Hetman może przeszkadzać trzem podmiotom: a) kierownictwo Agrosu, które boi się o kolejne kompletnie niezasłużone wałki z kasą b) urzędnicy w mieście, którzy boją się, że jak miasto będzie próbowało ODDAĆ HETMANOWI UKRADZIONE PIENIĄDZE ZA BOISKA, ciepłe pensje im zmaleją c) kibic Łady, Motoru czy innego ścierwa wchodzący na tą stronę. Taka prawda.
  0
  0
 • "Adam" dnia 4 marca 2016 o godzinie 15:14:58 napisał:
  Ty jesteś jakiś fanatyk albo kibol jak o kibicach innych drużyn mówisz ścierwa! Lecz się chłopie!
  0
  0
 • "piko" dnia 4 marca 2016 o godzinie 17:22:50 napisał:
  A z Rzeszowa na mecz z Resovia przyjechali nie scierwy?
  0
  0
 • "Stasiek" dnia 4 marca 2016 o godzinie 20:19:32 napisał:
  AMSPN znów dał popis (1:5 z Tomasovią)
  0
  0
  R E K L A M A
 • "piko" dnia 4 marca 2016 o godzinie 23:41:04 napisał:
  Jesli to tylko mozliwe, to zadnych fuzji z tym jak mu tam, a niech bedzie juz tylko AMSPN.Beda problemy, a i dorobek sportowy moze byc tego tworu moze zostac przypisany dla prawdziwego klubu sportowego Zamoscia.Cala runda jesienna i "0" punktow to naprawde chluby nie przynosi. Takim dorobkiem moga zachwycac sie tacy jak anonim (darson?), hehe itp.
  0
  0
 • "szczypiorniak" dnia 15 marca 2016 o godzinie 15:40:25 napisał:
  Zapraszamy do polubienia profilu piłkarzy ręcznych Padwy na portalu Facebook. https://www.facebook.com/mkspadwa/
  0
  0
 • "ARASZZ" dnia 17 marca 2016 o godzinie 16:20:33 napisał:
  HETMAN ZAMOŚĆ NASZ KOCHANY KLUB KIEDYŚ POTEGA TERAZ DNO - SAMI DO TEGO DOPROWADZILIŚMY BO TO WINA MIASTA I JEGO MIESZKAŃCÓW ZE ZDEGRADOWALISMY TEN WSPANIAŁY KLUB
  0
  0
 • "do Araszz" dnia 17 marca 2016 o godzinie 21:01:21 napisał:
  Wina mieszkańców?? To mieszkańcy nieudolnie zarządzali klubem?Mieszkańcy sponsorowali ten klub płacąc słone rachunki do PGE i innych sponsorow KSH.To władcy Hetmana podpisywali czeki bez pokrycia zatrudniając armie zaciężna..Potem cegiełkę dołożył pseudo Hetman kopiac piłkę po wsiach i piłka w Zamościu jest w szarej d...e..
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:


UWAGA!! Pamiętaj że internet daje tylko złudzenie anonimowości. A mit o bezkarności w sieci można włożyć między bajki.

Eeee
Zamość bardzo zdziadział. Parkingowa ...
kronikarz
20 minut krócej na trasie Zamość - Lu...
eRPe
I co z tego, że powstanie sztuczny zaka...
hm
Mecz wiosny lecz niestety wszystko już ...
haha
Straż Miejska będzie się popisywać s...
STYX
Substytut wojska.......
STYX
Czy pokazanie tabeli rozgrywek, to tak d...
STYX
To Polska jest państwem niepodległym ?...
Thomas
Od zawsze uważałem że Andrzej Wnuk b...
Rumcajs
Ekonomik jak zwykle na najwyższym pozio...
qwerty
W mojej ocenie najgorszy prezydent w his...
Dirty Harry
Brawo Andrzej Wnuk! Najlepszy prezydent ...
name
Kosofski ma lumbago w prawej nodze? ...
prq
Łącznica w Zawadzie skróci czas przew...
K.
Proponuję dołączyć do współpracy p...
prq
@zig: Piszesz bzdury. Teraz do Lublina j...
Robercik
Po skończonym remoncie trasy Lublin Wa...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny