R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiMLC17 lutego 2017 FACEBOOK | 4424 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 26 komentarzy ()

Poseł odpowiada wójtowi

Konferencja posła Zawiślaka i senatora Chróścikowskiego ( 4 maj 2015), foto nadesłane

R E K L A M A    B O A R D

Poseł Sławomir Zawiślak przesłał do naszej redakcji odpowiedź na publiczny list Ryszarda Gliwińskiego.

Wójt gminy Zamość jeszcze w styczniu br. zwrócił się w nim do parlamentarzystów PiS z naszego regionu – posła Sławomira Zawiślaka oraz senatora Jerzego Chróścikowskiego ze swoimi obawami związanymi z planowanymi przez rząd zmianami w ustroju samorządów gminnych.
Poniżej pełny tekst odpowiedzi posła Zawiślaka.     

„Szanowny Pan
Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość

W odpowiedzi na zamieszczoną w lokalnych mediach długą listę Pańskich niepokojów  i obaw, związanych z planowanymi ale nie ogłoszonymi jeszcze w projekcie ustawy zmianami w kodeksie wyborczym, śpieszę zaspokoić Pana nerwową ciekawość, dotyczącą kierunku reform, podjętych przez Prawo i Sprawiedliwość. Pana zainteresowanie jest zresztą uzasadnione, bowiem w sposób naturalny obawia się Pan o swoją posadę.
Na wstępie zgadzam się z Panem, że samorząd lokalny jest jedną z najważniejszych  zdobyczy wolnej Polski po roku 1989. To właśnie wtedy narodziła się idea decentralizacji  państwa i przekazania kompetencji „w dół”- w ręce mieszkańców lokalnych społeczności.
Należy jednak przy tym pamiętać, że tak wprowadzone zmiany były wynikiem starań, poświęcenia i determinacji tzw. „obozu solidarnościowego”. Uruchomiły one pokłady nowej aktywności społecznej, zamrożone przez ustrój ukształtowany przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i jej koalicjanta – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe – poprzednika obecnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego, jak wynika z listu, jest Pan członkiem.
Pozwolę sobie nie zgodzić się z Panem w tej części, w której kwestionuje Pan – potrzebę  zmian legislacyjnych w ww. temacie, podjętą i zgłoszoną do publicznej dyskusji przez Klub  Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Proponowane zmiany mają usprawnić pracę  samorządu terytorialnego, dostosowując ją do pełnego respektowania woli społeczeństwa  obywatelskiego.

Będąc parlamentarzystą traktuję wyrażone przez Pana poglądy jako jeden z wielu głosów w dyskusji o roli samorządu lokalnego. Nie mogę jednak pomijać poglądów i opinii mieszkańców także naszego regionu, którzy wielokrotnie zgłaszali mi problemy, jakie stwarza nieograniczona kadencyjność prezydentów, burmistrzów i wójtów. Według nich nazbyt często prowadzi ona do swoistej patologii życia społecznego lokalnych, małych ojczyzn, co w konsekwencji wypacza ideę samorządności. Dlatego także liderzy społeczeństwa obywatelskiego podnoszą, że po 27 latach przyszedł czas na pobudzenie społeczeństwa, uśpionego w dużej części (frekwencja w wyborach często nie przekracza 50%) układami, ukształtowanymi przez wielu zbyt długo rządzących wójtów, burmistrzów i prezydentów. Jest to też doskonała okazja do dokonania korekty w obszarach, w których działalność samorządów nie spełniła oczekiwań społeczeństwa.

Także według mnie, ograniczenie kadencyjności do dwóch, jest możliwe do zastosowania i może przynieść pozytywne efekty. Analogiczne rozwiązanie dotyczy sprawowania najwyższego urzędu RP, jakim jest urząd Prezydenta Polski. Skoro taka reguła odnosi się do najważniejszego urzędu w państwie, dlaczego nie jest zasadnym wprowadzenie tego ograniczenia w odniesieniu do lokalnych władz samorządowych? Zauważyć przy tym należy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby po upływie dwóch kadencji – wójt, burmistrz czy prezydent miasta rozwijał swoje umiejętności w innej sferze działalności publicznej.
Jednym z obszarów Pańskiej troski jest reforma szkolnictwa i polityka oświatowa.  Przypominam Panu, że to w latach rządów koalicji PO-PSL samorządowcy zlikwidowali kilka tysięcy szkół, w tym bardzo dużo w małych miejscowościach. W ten sposób bezpowrotnie utracono wiele centrów edukacyjno-oświatowych. W tym m.in. celu wprowadzamy reformę oświatową, zakładającą większe uprawnienia kuratorów w sprawach sieci szkół i wydawania ewentualnej zgody na likwidowanie placówek oświatowych. Prowadzenie placówek oświatowych to nie jest zwykłe zadanie inwestycyjne – to misja, dająca naszym dzieciom szansę na rozwój i dobre wykształcenie. Niedopuszczalne jest aby każda gmina sama dowolnie kształtowała politykę oświatową bez nadzoru Kuratora Oświaty. Samorząd gminny natomiast, działając w granicach prawa, tworzy obwody i stopnie organizacyjne szkół. Na to zadanie otrzymuje subwencję oświatową i to od samorządu zależy w jaki sposób jest ona wykorzystana.
Całkowicie bezzasadne jest Pańskie pytanie: „Czy właściwym jest, aby politycy i parlament podejmowali decyzje o zmianach w ustawach, określających samorządowy byt w Polsce, bez udziału mieszkańców gmin?”. Świadczy to o zupełnej nieznajomości podstawowych procedur stanowienia prawa. Przypomnę tylko: zarówno Posła na Sejm RP jak i Senatora RP wybierają ci sami mieszkańcy, także naszej gminy, którzy w wyborach  samorządowych wybrali również Pana na swojego włodarza. Mieszkańcy oddali swój głos na nas właśnie po to, Panie Wójcie, żebyśmy zreformowali także skostniałe struktury państwa i samorządu.
Podział gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze był wielokrotnie głęboko  niesprawiedliwy i nienaturalny. Co więcej, zdaniem mieszkańców, zwłaszcza w wielu dużych gminach, wybór radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych umocnił jedynie lokalne układy. Ewentualna zmiana w kodeksie wyborczym miałaby na celu zdemokratyzowanie życia w ww. jednostkach samorządu terytorialnego, zwłaszcza w tych dużych. To samo zadanie spełniłoby wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a być może nawet powrót do wyboru włodarzy miast i gmin przez radę gminy. Przypominam, że podobne zasady obowiązywały do 2002 r. pod rządami obecnej ustawy zasadniczej i nie było posądzeń o ich niekonstytucyjność.
Przedstawione przez PiS do ogólnej dyskusji kierunki zmian w ordynacji wyborczej dotyczą organów władzy wykonawczej: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Widać, że to Pana niepokoi, ale proszę o zachowanie spokoju i nie wprowadzanie do opinii publicznej nadmiernej nerwowości w sytuacji gdy nie pojawił się jeszcze projekt ustawy. Rozumiem, że martwi się Pan przy tej okazji o swoją przyszłość, ale z całym szacunkiem – Pana przyszłość to sprawa prywatna a nie publiczna. Liczy się przede wszystkim przyszłość samorządu. W dyskusji nie unikamy tematu ograniczenia kadencji posłów i senatorów, ale zwracam Pana uwagę na fakt, że parlamentarzyści, podobnie jak radni są władzą ustawodawczą, a nie wykonawczą. A o ograniczeniu liczby kadencji radnych w tym momencie nie dyskutujemy. Przypominam również, że 7 września 2007r, zatroskani o los Ojczyzny parlamentarzyści PiS (także ja byłem w tym gronie), nie dbając o własny interes, skutecznie zagłosowali za skróceniem o 2 lata pracy Sejmu RP i Senatu RP.
W swoim liście wskazuje Pan, iż popełniał błędy i w przyszłości również będzie je popełniał, ponieważ leży to w naturze człowieka. Nie udało się też Panu zrobić wszystkiego w gminie, ale podkreśla Pan, że nikt inny tego też by nie zrobił. Oznaczać to może, iż Pańskim zdaniem, jakiekolwiek zmiany nie mogą być wprowadzane, a urząd Wójta może pełnić tylko Pan. Stwierdzenia takie zaskakują. Pan, jako Wójt, powinien zająć się przede wszystkim wypracowywaniem jak najlepszych decyzji i unikać błędów, ponieważ ich skutki będą ponosić wszyscy mieszkańcy gminy. Szkoda, że będąc ważnym członkiem PSL, przez ostatnie lata nie zabierał Pan tak aktywnie głosu na okoliczność wprowadzania wielu złych decyzji rządu PO-PSL, które niszczyły nie tylko polską państwowość (określaną przez rządzących w restauracji Sowa i Przyjaciele jako „istniejącą teoretycznie”) ale i podstawy funkcjonowania samorządu w naszym kraju Wobec tego, z niedowierzaniem traktuję Pańskie zapewnienia jakoby nie miał Pan w zwyczaju atakować, a Pana przynależność do PSL jest bez znaczenia. Myślę, że mieszkańcy regionu mogą nie uwierzyć, że za rządów PiS opublikował Pan swój krytyczny list mając na względzie tylko dobro publiczne.
Na koniec pragnę zapewnić, że mimo różnicy zdań cieszę się z podjętej przez Pana dyskusji w tak kluczowej sprawie i publicznego przedstawienia Pańskiego punktu widzenia. Z przyjemnością zaprezentuję i dodatkowo wyjaśnię Panu oraz opinii publicznej wszelkie ewentualne zmiany, dotyczące kodeksu wyborczego, wtedy gdy projekt ustawy będzie już gotowy. Mam też nadzieję, że podobnie jak teraz, tak i wówczas wykaże Pan gotowość do upublicznienia mojego głosu – może i w innych tematach – na łamach gminnego ” Biuletynu Samorządu Gminy Zamość “, którego dość dziwnym trafem jest Pan Redaktorem Naczelnym”.

Autor: MLC
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "ekonomistka" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 11:12:17 napisał:
  pan gliwiński nie jest złym wójtem jednak jest nim już dośc długo a jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone w ordynacji wyborczej będzie ten urząd piastował dożywotnio
  9
  10
  R E K L A M A
 • "janzam" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 12:49:02 napisał:
  Jak z filmu "U Pana Boga za miedzą".
  9
  2
 • "abc" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 12:57:17 napisał:
  Ciekawe czy Pan Poseł popiera również pomysł ograniczenia ,,posłowania " do dwóch kadencji? Ile kadencji Pan Poseł Zawiślak już w Sejmie Nas reprezentuje?
  26
  7
 • "Jobot" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 13:21:34 napisał:
  Tez jestem ciekawy czy Pan Posel bedzie mial takie same poglady na temat dwukadencyjnosci poslow ;)
  27
  7
 • "posmak" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 13:23:36 napisał:
  Panowie Posłowie i Senatorowie a dlaczego nie mówicie o kadencyjności w Sejmie i Senacie też już tam siedzicie po kilka kadencji czy nie czas na młodych z zapałem do ostrej pracy a nie tylko brylowania w mediach. Wszystcy wiedzą o co Wam chodzi z tymi dwiema kadencjami, APEL DO WAS DWIE KADENCJE TAK, ALE WSZĘDZIE
  25
  7
 • "nie gmina" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 13:24:38 napisał:
  Pan Wójt ma prawo wypowiadać swoje obawy bo potem i TAK będzie za późno i nic to nie da, myślę że chociaż dla wewnętrznego spokoju należy głośno mówić. Dodatkowo powtarzam pytanie zadane wyżej "Pan Poseł popiera również pomysł ograniczenia posłowania"?
  15
  6
 • "kiki" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 13:55:37 napisał:
  Panie pośle , wszyscy są równi wobec prawa , wobec tego dwie kadencje dla wszystkich : wójtów, burmistrzów , prezydentów , posłów , senatorów i radnych.To będzie prawdziwa demokracja , czas abyś Pan przestał opowiadać bzdury , bo ludzie to doskonale widzą , że liczy się tylko koryto i kasa!!!
  22
  3
 • "abc" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 14:08:28 napisał:
  Pan Poseł dla jasności udziela się w Sejmie od 2005 r(12 lat-3 kadencje). W kategoriach polityków to pewnie krótka chwila-bo tyle jest jeszcze do ,,zrobienia"...ale dla samorządowców to czas tworzenia klik i układów...
  14
  3
 • "Zulu" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 14:39:44 napisał:
  Popieram Pana posła Z.Jak dla mnie to pierwsza rzecz jaką dobrze zrobił Oby tak dalej!
  9
  21
 • "Thomas" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 14:44:52 napisał:
  Świetna odpowiedź posła Zawiślaka.
  13
  23
  R E K L A M A
 • "jadwiga" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 15:49:36 napisał:
  Jakaż kultura wypowiedzi u p.posła .... obaj z senatorem z jednej partii a jednak p.senator z kulturą słowa pisanego jest zapoznany...
  14
  0
 • "ad111" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 15:54:41 napisał:
  To żadna odpowiedź, a polityczny bełkot. Wójt nie jest najgorszym wójtem, ale przydałoby się trochę pokory i mimo wszystko słuchania wszystkich ludzi, a nie tylko klik typu KGW, OSP, pleban itp.
  19
  4
 • "Sati" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 16:29:06 napisał:
  Brawo Panie Pośle !!! Zaimponował mi Pan - prawda prosto w oczy. Wójt ustawił koła gospodyń, strażaków, radę i myśli, że wszyscy są naiwni i nie widzą tego. Otóż świadomość rośnie Panie Wójcie. Nieograniczona Kasa jest na imprezy Starzaków, wyjazdy kół gospodyń i finansowe wspieranie / popieranie, swoich zaufanych wyborców czyli rodzin wymienionych. Na komunikacje już nie ma, na wodociągi brak na drogi brak, a to są główne zadania samorządu.Prawda jest taka, że to państwo w państwie. BRAWO Panie pośle po 100-kroć BRAWO !!!!!!!
  15
  18
 • "ebenezer" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 17:20:27 napisał:
  Pan Poseł dał się podejść i się zagotował. Stać go jedynie na uszczypliwości pod adresem Wójta. Kocha politykować, ale gminie to nie widziałem aby jakoś pomógł, mimo że jest jej mieszkańcem.
  19
  11
 • "Głos z Jatutowa" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 17:23:55 napisał:
  Długo nie trzeba było czekać http://ryszardgliwinski.pl/pana-posla-slawomira-zawislaka-pis-u-pomysly-wygranie-wyborow-samorzadowych/
  12
  2
 • "mieszkaniec" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 17:36:46 napisał:
  Dziękuję Panie Senatorze i Panie Pośle za waszą wypowiedz może to otrzeźwi wójta .Jakim prawem wójt wysyła listy do mieszkańców czy myśli że mieszkańcy nie umieją myśleć i pisać, a może jest tak pewny że jego marksistowskie metody niszczenia poczucia godności człowieka w naszej gminie już zadziałały i on może robić co chce oczywiście w imię wyimaginowanej przez niego demokracji.
  14
  13
 • "Ole" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 17:37:43 napisał:
  "Przypominam również, że 7 września 2007r, zatroskani o los Ojczyzny parlamentarzyści PiS (także ja byłem w tym gronie), nie dbając o własny interes, skutecznie zagłosowali za skróceniem o 2 lata pracy Sejmu RP i Senatu RP." - to nie troska, to była polityczna gra.
  10
  4
 • "Thomas" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 22:12:14 napisał:
  W zasadzie problem dwu kadencyjności w Gminie Zamość dotyczy tylko i wyłącznie jednego człowieka w chwili obecnej. Tym człowiekiem jest nie kto inny jak pan Ryszard Gliwiński. Czy tak na dobrą sprawę warto kruszyć kopie w tej sprawie tym bardziej, że w tym przypadku dotyczy ona tylko i wyłącznie jednej osoby. Demokracja to jest władza ludu, i to my decydujemy kogo i jak wybierzemy. Wójt wspomniał coś o zasadzie prawo nie działa wstecz i coś jest jednak nie tak, skoro PSL swego czasu wespół zespół z SLD pozbawili prezesury NIK prof. Lecha Kaczyńskiego. Uchwalenie nowej ustawy o NIK, było jednoznaczne z wyborem nowego prezesa NIK (został nim Janusz Wojciechowski) nikt z tym nie dyskutował. Nikt nie mówił o zasadzie prawo nie działa wstecz. Argumentacja Wójta nie przekonuje mnie dlatego, że nie jest to argumentacja z która mógłby utożsamiać się zwykły obywatel. Np. dlaczego Wójtem może zostać niemieszkaniec Gminy?
  13
  8
 • "Thomas" dnia 17 lutego 2017 o godzinie 22:44:44 napisał:
  Czytam i czytam, i mam w pamięci dosadne słowa Pana Prezydenta Andrzeja Wnuk - sprawa szeroko opisywana i komentowana na tym portalu. . I zapytowywuje się, jaka jest faktyczna kondycja finansowa Gminy Zamość. A mówiąc językiem zwykłego Kowalskiego, na co gminę stać, a na co nie stać? Prawdę mówiąc nie wiem co dalej będzie. Czy ktoś wie co będzie dalej?
  7
  5
 • "XYZ" dnia 18 lutego 2017 o godzinie 19:01:19 napisał:
  Pan Poseł jak zwykle odpowiedział we właściwym i znanym dla siebie stylu... No cóż! Takie mamy "elity polityczne"... pociągnąć tego Wójta za uszy, poszarpać... poszturchać... a bo on z PSL... i co z tego??? Ile środków finansowych pozyskał dla Gminy Pan Poseł, z partii PIS, a ile Wójt, który sympatyzuje z rzekomym PSL-em? Czy polityka w Polsce to muszą być wiecznie tarcia "partyjne" i wzajemne uszczypliwości? Brak wzajemnego szacunku?
  7
  4
  R E K L A M A
 • "plus" dnia 19 lutego 2017 o godzinie 8:34:44 napisał:
  Porównując tak w skali 1:1 posła i wójta to co tak właściwie wychodzi,gdyby przyjąć hipotetycznie że obaj startują w wyborach na wójta lub posła ,że obaj startują tylko jako Zawiślak i Gliwiński bez legitymacji partyjnych to który by wygrał?.Gliwiński by wygrał z tej prostej przyczyny że jest "JAKIŚ",może może gorszy ale "JAKIŚ",poseł natomiast jest "ciepły",bezbarwny i nijaki ,wykonujący na kolanach polecenia Jarosława ,cienias po prostu.
  6
  6
 • "Thomas" dnia 19 lutego 2017 o godzinie 18:59:56 napisał:
  PLUS?? Czyżby??? To jesteś w błędzie. Po pierwsze do kolejnego sejmu PSL nie wejdzie, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dlaczego miałby wejść, skoro tacy Liderzy jak np. Waldemar Pawlak przegrali wyścig do sejmu. Zakładając nawet, że PSL ma niezłe notowania, ale uczciwie trzeba przyznać, że te notowania z wyborów na wyboru są nie najlepsze. Czy uważacie, że w takim przypadku pan Gliwiński byłby w stanie wygrać?? Z całą pewnością pojawiliby się kandydaci lepsi, równorzędni i gorsi, granice okręgów wyborczych obejmowałyby nie jedną gminę - i siła głosów z Gminy Zamość byłaby niezbyt silna. Oczywiście w wyborach samorządowych jest bezkonkurencyjny ale tylko na poziomie Gminy, dlatego, że może są konkurenci, ale problem tkwi w czymś innym świadomości ekonomicznej mieszkańców. Mam na myśli środki pomocowe z UE, po które sięgają gminy wiejskie, które pozwalają na poprawę infrastruktury np. nowe drogi, chodniki, sale gimnastyczne, wiejskie świetlice, oświetlenie dróg orliki, kanalizacja i wiele, wiele innych rzeczy. Dlaczego świadomość ekonomiczna, warto wiedzieć skąd się te środki biorą, przystąpienie Polski do UE w 2004 r. otworzyło szeroki strumień pieniędzy na wieś dopłaty bezpośrednie dopłaty na modernizację gospodarstw rolnych, program młody rolnik itd.. Warto zadać sobie pytanie co by było gdyby nie było tej UE - nie byłoby tych inwestycji a już na pewno nie w takiej skali. Jednak obecne problemy UE wskazują, że to źródło pieniędzy zacznie się kończyć i to z dwóch powodów - jeżeli Wielka Brytanii nie zrezygnuje z BREXIT - to za trzy lata konieczna będzie korekta wspólnego Budżetu UE który będzie mniejszy o 20 mld. Euro z tytułu utraconej składki od Wielkiej Brytanii - to oznacza, że Polska będzie płatnikiem netto UE - to jest bardzo realne. Kolejnym zagrożeniem są dyskusje na temat wprowadzenia starego pomysłu UE dwóch prędkości - Pierwsza prędkość to Strefa Euro - inaczej stara UE czyli kraje które mają walutę wspólnotową. Druga grupa to kraje które nie przyjęło Euro np. Polska. Ale to nie wszystko obie prędkości czyli kraje ze Strefy Euro będą miały swój własny budżet, i kraje drugiej prędkości będą miały swój odrębny budżet - nie trzeba tłumaczyć, że będzie on mniejszy, jak również potencjalne środki pomocowe dla niego będą dużo mniejsze
  7
  2
 • "Anonim" dnia 19 lutego 2017 o godzinie 22:14:57 napisał:
  Ale tekst! Tylko kto mu to napisał? Bo chyba nie sam?
  3
  1
 • "Zorro" dnia 20 lutego 2017 o godzinie 20:23:54 napisał:
  Szczerze mówiąc Poseł ma rację . Wójt boi się o własną posadę. Przyzwyczaił się do Gminnych pieniędzy . A tak naprawdę zmiany by się przydały. Cały czas ten sam i ci sami. Już wystarczy tej rodziny samorządowej. Mama z córką. Mama z synem itd. Bądźmy poważni. Panie Wójcie mógłby się Pan pogodzić już z porażką. Mógłby Pan już odpuścić .A nie listy pisać i po Lublinach jeździć z Radnymi na manifestacje. Jak tak będziecie jeździć to do Brukseli zajedziecie.
  5
  1
 • "Tak jest" dnia 21 lutego 2017 o godzinie 12:36:00 napisał:
  Dawno nie zaglądałem na portal ale widzę , że kabaret z udziałem naszych lokalnych gwiazdeczek ma się dobrze. Polemikę Wójta Gliwińskiego oraz Posła Zawiślaka można streścić jednym zdaniem tj "przygadał kocioł garnkowi" albo jak kto woli "wart pac pałaca a pałac paca"
  3
  0
 • "Marek" dnia 23 lutego 2017 o godzinie 0:17:26 napisał:
  ""Przypominam również, że 7 września 2007r, zatroskani o los Ojczyzny parlamentarzyści PiS (także ja byłem w tym gronie), nie dbając o własny interes, skutecznie zagłosowali za skróceniem o 2 lata pracy Sejmu RP i Senatu RP." - to nie troska, to była polityczna gra." Nie sobie każdy przypomni co mogli stracić subwencja wisiała na włosku, a sondaże były piękne, ale czasami sondaże nie koniecznie się sprawdzają.
  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
ad111
"Wróg" społeczny został unieszkodliwi...
Ekonomistka
"fucha" dnia 19 czerwca 2018 coś chyba ...
x
Za Palucha trzeba kogoś znaleźć może...
foch
wszyscy jeszzcze mamy nadzieje że hetma...
z
Straszne! Zwłaszcza ta niby broń pneum...
Ciekawe...
W. Czarzasty w jednej ze stacji TV tak s...
Wilhelm T.
Roman to idealny przykład człowieka su...
Wilhelm T.
No, zawita jak Nizioła zrobią Prezyden...
Wilhelm T.
No to kuźwa sukces! Na 102% siłą i al...
z_boku
Tak! Bimber jest święty i żadne rami...
hm
Super wiadomość !!! Tyko o 2 sezony za...
TORRES20400
Bimbru szkoda. Zbieranie "zabytków" z I...
z_boku
Ufff.... Już myślałem że Jakuba zła...
z_boku
No to trzeba mu pogratulować. Tam go je...
Persona non gra...
Proponuję Przemysława Kitę za Piotra ...
Asd
Czyli za jednym zamachem wzmocnienie Het...
Oneb
Ptaszki ćwierkają, że ktoś wyszedł ...
Taka kasa ! Więcej niż Prezydent. Nies...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny