Społeczeństwo i patriotyzm | Top | WywiadyDaniel Czubara19 listopada 2016 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 2 komentarze

Pogotowie dla pokrzywdzonych

Fot. pixabay.com/Alexas_Fotos
R E K L A M A    B O A R D

-Kluczowym zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom doświadczającym w swoim życiu problemów przekraczających indywidualne możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w przebiegu których potrzebna jest pomoc specjalisty.- mówi Stanisław Michnowicz, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu. Komu i w jaki jeszcze sposób pomaga Ośrodek? Zapraszamy do lektury wywiadu.

Daniel Czubara:- Panie Dyrektorze, proszę opowiedzieć, czym zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej i kto może skorzystać z jego pomocy?

Stanisław Michnowicz:- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu jest instytucją pomocy społecznej zajmującą się udzielaniem wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu (OIK) ukierunkowana jest na pomoc mieszkańcom miasta Zamość, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Z pomocy OIK mogą skorzystać: osoby doświadczające przemocy w rodzinie; pary borykające się z kryzysami małżeńskimi; rodzice, których dzieci sprawiają trudności wychowawcze; ofiary napadu, gwałtu, osoby przeciążone psychicznie oraz osoby, które doświadczyły silnych, dramatycznych przeżyć np. katastrofy, wypadku, pożaru, utraty osoby bliskiej, a także w każdej innej sytuacji, która wymaga interwencji.

-Zamojski OIK działa trochę podobnie jak pogotowie…

-Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu czynny jest całodobowo. Psychologowie pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.30, radca prawny pełni dyżur w czwartki w godzinach 14:00 – 18:00 i piątki w godzinach 8:00 – 10:00 a lekarz psychiatra we wtorki 15:00 – 16:00. W dni wolne od pracy, oraz poza godzinami pracy pracowników merytorycznych, dozór w OIK sprawują pracownicy ochrony – dozorcy. W sytuacjach wymagających interwencji pracownika merytorycznego dozorcy powiadamiają dyrektora OIK, który decyduje o przyjeździe psychologa.

-Jak przykładowo wygląda pomoc takiej osobie, która zgłosi się do Ośrodka ze swoimi problemami?

-Kluczowym zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom doświadczającym w swoim życiu problemów przekraczających indywidualne możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w przebiegu których potrzebna jest pomoc specjalisty. W kontakcie psychologicznym specjalista dokonuje diagnozy indywidualnej sytuacji klienta, udziela wsparcia psychicznego. Ponadto często kryzys w jakim znajduje się osoba, wymaga krótkoterminowej terapii indywidualnej mającej na celu przywrócenie równowagi psychicznej. Psychologowie dbają także o odbudowanie poczucia bezpieczeństwa oraz pomagają klientom w tworzeniu planu działania mającego na celu rozwiązanie sytuacji kryzysowej.  Pomoc psychologiczna udzielana jest osobiście w siedzibie Ośrodka, jak również w ramach prowadzonego telefonu zaufania. Rozmowa psychologiczna obejmuje również psychoedukację oraz ukierunkowanie klienta na podjęcie konkretnych czynności zmierzających do zmiany sytuacji, w jakiej się znajduje.

-Czasami jednak jak w przypadku np. znęcania się nad kimś, czy przemocy w rodzinie, obok wsparcia psychologa potrzebna jest też pomoc prawna. Czy na taką osoba pokrzywdzona, która zgłasza się do Ośrodka może liczyć?

-Rozwiązanie sytuacji kryzysowej bardzo często wymaga wiedzy z zakresu obowiązującego prawa. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zamościu udzielane są porady prawne, w ramach których klienci mogą poznać przysługujące im prawa oraz obowiązujące procedury postępowania karnego i cywilnego. Radca prawny udziela także pomocy w formułowaniu pism i wniosków kierowanych do prokuratury i sądu.  Kolejnym zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu jest prowadzenie Grupy Wsparcia. Zajęcia Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie odbywa się w co drugi czwartek w godz. 16:30-18:30 w siedzibie Ośrodka. Funkcjonowanie grupy ma charakter samopomocowy z elementami psychoedukacji.

-Co robicie Państwo, gdy osoba pokrzywdzona przez najbliższych, ofiara przemocy w rodzinie boi się wrócić do domu?

-W sytuacji kiedy osoba zgłaszająca przemoc w rodzinie informuje, że obawia się przebywać w swoim miejscu zamieszkania ze względu na istnienie groźby utraty zdrowia, może zatrzymać się w hostelu ośrodka. Pobyt w hostelu jest rozwiązaniem tymczasowym. Wymaga od osoby w nim przebywającej, aby sama lub we współpracy z pracownikami Ośrodka wypracowała rozwiązanie zapewniające jej bezpieczny powrót do dotychczasowego miejsca zamieszkania, lub znalezienie innego bezpiecznego lokum.

-A co z osobami stosującymi przemoc, które mają problemy ze swoją agresywnością?

-Do osób stosujących przemoc w rodzinie adresowany jest Program Korekcyjno – Edukacyjny. Celem tego programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, poprzez wykształcenie społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z napięciem i agresją, zaspokajania potrzeb w konstruktywny sposób, a w rezultacie zmniejszenie prawdopodobieństwa powrotu do zachowań agresywnych.

-Komu jeszcze pomaga OIK?

-W strukturze Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu funkcjonują także mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających Pieczę Zastępczą oraz Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i zakłady dla nieletnich na terenie miasta Zamość. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną do czasu uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania.

-Oprócz pomocy pokrzywdzonym Ośrodek prowadzi także zajęcia edukacyjne. Jakie?

-Do Ośrodka mogą się zgłosić także osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu metod wychowawczych, poprzez uczestnictwo w warsztatach dla rodziców. W zależności od ilości zainteresowanych osób prowadzimy także zajęcia edukacyjne z zakresu psychologii i prawa, których celem jest przekazanie słuchaczom podstawowych informacji z wyżej wymienionych dziedzin.

-Dziękuję za rozmowę.

 

Potrzebujesz pomocy?

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ZAMOŚCIU, UL. KILIŃSKIEGO 32, 22 – 400 ZAMOŚĆ, ( 84 ) 641 21 25, bezpłatna infolinia 0 800 101 402

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ czynny jest całodobowo przez wszystkie dni w roku.

PSYCHOLOG: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.30

PRAWNIK: czwartek od 14.00 do 18.00 piątek 8.00 do 10.00

PSYCHIATRA: wtorek od 15.00- 16.00

 

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 2.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Daniel Czubara
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
  • "Ksionże" dnia 20 listopada 2016 o godzinie 21:19:20 napisał:
    Ja jako katolik mam swoje dzieci. Robiliśmy to na płasko w pozycji misjonarskiej. aaaaaajestem ciekaw, jak się to robiło w Białej. Mój tata jest........ haha Dzieciorób... Poprosimy o szczegóły. Nie wiem czy gang przykrótkich garniturków stać na to.
    R E K L A M A
  • "Uważny" dnia 20 listopada 2016 o godzinie 21:26:21 napisał:
    Hmmm... sądząc po wpisie niewątpliwie należysz do tych pokrzywdzonych... przez los. Potrzebny psycholog, ewentualnie psychiatra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
?
Skoro przenosiny mają być w następnym...
Zamościanin
Tak komentarze mogą pochodzić z Veolii...
wesoły antek
Taka podwyżka a dla czego panowie się ...
Ćwik&Zwola...
Rozumiem że ta psedo konferencja to ost...
Ma byc
@jas na filmie mowia ze ma byc tam gdzie...
jas
A co z delegaturą urzędu wojewódzkieg...
Ja nie mogę
Nie no Pan Ćwik jest gotowy do EU. Pozi...
Fredek
A co wspólnego z domem dziecka w Tomasz...
Kto
A co z wynajmującymi tam pomieszczenia ...
"Zulugula"
To chodźmy wszyscy do do Kauflandu du...
pasażer
A może tak pan radny zajął by się ni...
Jan III
Dużo dni ma ten maj 922?...
Do ‚ed’
Ceny śmieci rosną ale zobaczysz jak wz...
Wilk
Sondaż do niczego. Jak sie pozwala glos...
KL
Czy wynik sondy wyborczej jest zaskakuj...
ms
a może trzeba podniść/wprowadzić pod...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018