Polityka i Samorząd | Społeczeństwo i patriotyzm | Wywiady | ZamośćRedakcja6 marca 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 8 komentarzy

Piotr Zając: „Miasto od lat dopłaca z budżetu do gospodarki odpadami…”

R E K L A M A    B O A R D

Zapytaliśmy zastępcę Prezydenta Miasta Zamość Piotra Zająca o segregację śmieci, nowe przepisy i prognozy wzrostu cen.

Przygotowaliśmy również ankietę na temat śmieci, zapraszamy do przeczytania wywiadu i udziału w ankiecie.  

roztocze.net: – Czy Miasto Zamość jest przygotowane na 5-pojemnikowy system segregacji odpadów komunalnych (metale i tworzywa sztuczne, papier, bio, szkło, zmieszane) szczególnie, że pojawia się zupełnie nowa frakcja: bioodpady?

Piotr Zając: – Taki mamy obowiązek. Aktualnie pracujemy nad oszacowaniem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Następnie przygotujemy radnym stosowne wyliczenia dotyczące całego systemu i projekty uchwał.

roztocze.net: – Kiedy mieszkańcy miasta będą mogli wyrzucać śmieci podzielone na 5 frakcji (zrobimy to szybciej niż ostateczny termin do 30 czerwca 2022 roku)?

Piotr Zając: – Myślę, że wdrożenie nowych zasad segregacji, w tym wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki i worki powinno nastąpić jeszcze w tym roku. Z pewnością będzie to szybciej niż przewiduje ustawodawca.

roztocze.net: – Kolory pojemników na odpady, które wprowadza rozporządzenie, w Zamościu już funkcjonują. Co jeszcze się zmieni?

Piotr Zając: – Zgodnie z rozporządzeniem musimy wyposażyć mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w worki na szkło i papier oraz zorganizować odbiór dodatkowo wydzielonej frakcji bio.

roztocze.net: – Czy do brązowego pojemnika na BIO można będzie wrzucać odpady w workach lub torebkach foliowych?

Piotr Zając: – Myślę, że tak. Szczegóły ustalimy ze służbami PGK – czyli podmiotem, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem.

roztocze.net: – Jeżeli właściciel nieruchomości posiada kompostownik i nie potrzebuje pojemnika na odpady BIO, co powinien zrobić?

Piotr Zając: – Poinformuje o tym Miasto w składanej deklaracji „śmieciowej” lub oświadczeniu.

roztocze.net: – Mieszkańcy obawiają się wzrostu cen odbioru śmieci, czy słusznie?

Piotr Zając: – Obawiam się, że nie będziemy mieć wyjścia – Miasto od lat dopłaca z budżetu do gospodarki odpadami, czego zabrania ustawa. Do tej działalności dokłada również spółka miejska PGK. Ponadto musimy wprowadzić do systemu dodatkową frakcję odpadów – pojemniki, worki, odbiór i zagospodarowanie. Takie działania zmuszone są podjąć wszystkie samorządy. Większość już przez to przeszła, podwyżki były spore – nie obyło się bez dyskusji i sprzeciwów społecznych.

roztocze.net: – Straż Miejska miała sprawdzać, czy mieszkańcy Zamościa palą w piecach paliwami do tego przeznaczonymi. Jaki jest wynik kontroli domowych palenisk w mieście?

Piotr Zając: – Było kilka mandatów za spalanie odpadów, ale zdecydowana większość mieszkańców stosuje najtańsze rodzaje węgla, w tradycyjnych kotłach. Stąd problemy z powietrzem na osiedlach z domami jednorodzinnymi. Musimy dążyć do wymiany tych urządzeń, a jest tego ok. 3,5 tys.

roztocze.net: – Kilka dni temu radny Rafał Zwolak na swoim Facebookowym profilu napisał: „Ostatnio w Zamościu sporo mówi się o podrzucaniu śmieci sąsiadowi lub wspólnotom mieszkaniowym.” Czy ten problem rzeczywiście lub w jakim stopniu występuje w Zamościu?

Piotr Zając: – Być może nie jest to nagminne, ale pewnie się zdarza. Osobiście nie słyszałem o podrzucaniu śmieci zmieszanych sąsiadom. Z kolei pojemniki na tworzywa sztuczne, papier i szkło, a jest ich ok. 1,5 tys. – mają służyć wszystkim, nie są przypisane do danego osiedla ulicy czy bloku. Problem dotyczy zwykle otoczenia tych pojemników czyli tzw. gniazd, gdzie pojawiają się odpady, które powinny być oddane do PSZOK. Były sygnały, że z naszych pojemników korzystają osoby spoza Zamościa. Będziemy kontrolować takie punkty przy pomocy przenośnej kamery.

roztocze.net: – Jak Pan uważa, co może zwiększyć świadomość mieszkańców miasta, jakie konsekwencje dla zdrowia ich samych oraz ich najbliższych niesie za sobą palenie śmieci w piecu?

Piotr Zając: – Myślę, że nie chodzi już o samą świadomość czy też edukację, tylko o zmianę pewnych nawyków i przyzwyczajeń. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż o spalaniu śmieci, złym stanie powietrza i tym, co ma na to wpływ, od kilku lat mówi się bardzo dużo. Nie było takich dyskusji jeszcze 15-20 lat temu, a truliśmy się tak samo…

roztocze.net: – Jak rosnąca liczba odpadów i kosztów odbioru śmieci jest postrzegana w naszym regionie?

Piotr Zając: – Duży wzrost kosztów odbioru oraz procesów zagospodarowania odpadów komunalnych odczuły przedsiębiorstwa i instalacje w całym kraju. Zmieniły się koszty energii elektrycznej, paliw czy osobowe, opłata za składowanie itd. podczas gdy opłata za odpady ustalona po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jeszcze w 2013 roku – jest na tym samym poziomie.

roztocze.net: – Roczna moc przerobowa Zakładu RZZO w Dębowcu odbierającego śmieci m.in. z miasta wynosi 50 000 ton zmieszanych odpadów komunalnych oraz 2 600 ton odpadów zbieranych selektywnie. Co nowe przepisy będą oznaczały dla RZZO w Dębowcu?

Piotr Zając: – Ogólna ilość odpadów nie powinna ulec zmianie. Ważne w jakiej formie dotrą do RZZO. Tu dużo zależeć będzie od samych mieszkańców, w szczególności jakości prowadzonej segregacji. Przepisy zobowiązują do zdecydowanego ograniczenia ilości odpadów kierowanych na składowiska, czyli tzw. zmieszanych przy jednoczesnym zwiększeniu poziomów odzysku i recyklingu odpadów selektywnie zebranych.

roztocze.net: – Co będzie z odpadami, których nie da się przetworzyć i nie można ich przechowywać?

Piotr Zając: – Jeśli ma Pani na myśli RDF, którego nie można składować, to aktualnie przekazywany jest uprawnionym podmiotom w cenie 370zł/Mg (1 tona = 1000 kg = 1 Mg). Ten koszt również drastycznie wzrósł. Tego rodzaju odpadów, a w zasadzie resztek po sortowaniu, w przypadku niewłaściwej segregacji będzie coraz więcej.

roztocze.net: – Co władze samorządowe mogą zrobić dzisiaj myśląc o rozwiązaniu problemu odpadów w przyszłości?

Piotr Zając: – Mam nadzieję, że jeśli poprawimy segregację, szczególnie na osiedlach z blokami i na Starówce oraz zorganizujemy odbiór bioodpadów, to tych problemów, przynajmniej w Zamościu, nie będzie. Mamy własną spółkę specjalizującą się w tej materii, dysponującą odpowiednim sprzętem, mamy dwa PSZOKi, instalację do zagospodarowania odpadów i składowisko. Do tego osiągamy wymagane surowymi przepisami poziomy odzysku i recyklingu odpadów selektywnie zbieranych. Tutaj podobnie jak w przypadku spalania śmieci – potrzeba zmiany nawyków i przyzwyczajeń.

roztocze.net: – Dziękuję za rozmowę.

W Zamościu cały czas powraca temat rozbudowy ciepłowni o spalarnię RDF stanowiącego frakcję kaloryczną odpadów. Jak informuje portalkomunalny.pl w artykule na temat debata branży odpadowej w Warszawie – Ze statystyk wynika, że w Polsce przybywa regionalnych instalacji odpadów komunalnych, w których powstaje paliwo alternatywne RDF. Według szacunków rocznie to ok. 4 mln ton paliwa alternatywnego. Z tego tylko 1,2 mln ton trafia do cementowni. Produkcja RDF-u jest zatem wyższa niż możliwości jego zagospodarowania, pokazuje to, jak ogromny potencjał energetyczny jest marnowany, a jednocześnie uzmysławia, że góry niewykorzystanego RDF-u będą się szybko powiększać, bo jego produkcja trwa nieprzerwanie, a zużycie jest niewielkie.

Według danych Banku Światowego w skali świata około 37% śmieci jest składowanych na legalnych wysypiskach, niestety aż 33% trafia na nielegalne lub niekontrolowane wysypiska, zaledwie 19% odpadów jest odzyskiwane w procesach recyklingu (13,5%) i kompostowania (5,5%), a pozostałe 11% wszystkich śmieci jest spalane. W Polsce według danych GUS z 2017 roku, 56,6% odpadów komunalnych przeznaczono do odzysku, 26,7% trafiło do recyklingu, 7,1% poddano „biologicznym procesom przetwarzania”, czyli kompostowaniu lub fermentacji. 22,8% wytworzonych odpadów przeznaczono do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii. „Do procesów unieszkodliwienia skierowano łącznie 5197,8tys.ton, z czego 4999,7tys.ton (41,8% odpadów komunalnych wytworzonych) przeznaczono do składowania, a 198,1 tys. ton (1,7% odpadów komunalnych wytworzonych) do unieszkodliwienia poprzez przekształcenie termiczne bez odzysku energii.” – czytamy w komunikacie GUS. Pełny raport GUS dostępny jest TUTAJ.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 7.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "mieszkaniec" dnia 5 marca 2019 o godzinie 14:40:06 napisał:
  Cytat: " Miasto od lat dopłaca z budżetu do gospodarki odpadami, czego zabrania ustawa." Skoro zabrania ustawa to na jakiej podstawie dopłaca? Nie rozumiem tego.
  R E K L A M A
  • "Thomas" dnia 7 marca 2019 o godzinie 13:31:12 napisał:
   Szkoda, że nie padły tutaj liczby. Jak kształtowały się przychody i koszty, zysk/strata z usług świadczonych dla naszego miasta w kolejnych latach 3 lata przed wprowadzeniem segregacji, i od wprowadzenia segregacji świadczonych przez PGK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mnie również interesuje jak w podobnym układzie kształtują się przychody, koszty, zysk/strata z usług świadczonych dla Gminy Zamość.
 • "Thomas" dnia 5 marca 2019 o godzinie 23:46:12 napisał:
  Czy gdybyśmy przegłosowali, że Lenin żyje to znaczy, że żyje? Pomijam pewien dogmat Lenin wiecznie żywy, co w pewnym sensie filozoficznym jest prawdą.
 • "Zams" dnia 26 marca 2019 o godzinie 12:10:46 napisał:
  "Miasto dopłaca"..... Gdy nie działała sławetna ustawa miałem podpisaną umowę na odbiór śmieci z prywatną firmą. Odpady zmieszane miałem zabierane raz na dwa tygodnie (tak jak obecnie odbiera PGK), zaś worki z plastikami raz w miesiącu czyli DWA RAZY częściej niż robi to obecnie PGK. Opłata była 3x niższa . Jak to jest? - prywatny przedsiębiorca dopłacał do wywozu moich śmieci? Im się opłacało, a miastu się nie opłaca pomimo znacznego wzrostu cen i pomimo tego, że w Zamościu w porównaniu do innych miast w regionie jest najdrożej? Panie Piotrze Zając - komu wy robicie wodę z mózgu?
 • "qqryq" dnia 26 marca 2019 o godzinie 13:01:48 napisał:
  Skoro miasto dopłaca, to proszę przedstawić kalkulację dla Miasta i oddzielnie dla Gminy Zamość
 • "1" dnia 3 maja 2019 o godzinie 9:04:10 napisał:
  PRZEMYCANIE SPALARNII !! Tak nalezy ocenić coraz liczniejsze artykuły w Kronice Tygodnia , Tygodniku Zamojskim i niestety "roztoczu.net" Wszyscy - w sposób mniej lub bardziej zawoalowany popierają "zagospodarowanie" smieci w tym głównie spalanie RDF bo : gospodarka śmieciami bedzie tańsza, wykorzysta się energię z ich spalnia, Cementownie może przstaną brać RDF, węgiel drożeje i bedzie drożał itd, itp. Veolia zafundowała wycieczkę najbardziej opiniotwórczym radny i innym wpływowym osobom. Roztocze. net publikuje "ankietę" która jest tak przygotowana, że pewnie posłuży do triumfalnego obwieszczenia jaki to procent ludzi w Zamościu jest za małym "wpływem na środowisko paliw/źródeł energii z Paliwo z frakcji kalorycznej odpadów (RDF)" ( pytanie 12/13 ) Inne pytania też fatalnie postawione. Komu i czemu ma służyć ta "ankieta" ? A NIE PROŚCIEJ ZAPYTAĆ MIESZKAŃCÓW W ANKIECIE JEDNYM PYTANIEM: CZY JESTEŚ ZA BUDOWĄ SPALARNI SMIECI W ZAMOŚCIU ?
 • "." dnia 3 maja 2019 o godzinie 13:12:16 napisał:
  My jako podatnicy utrzymujemy to miasto i to my płacimy za wszystko. Miasto dopłaca do Hetmana, i innych rzeczy, tak jak imprezy na starówce - czy to jest powód aby zamknąć to na cztery spusty, nic nie robić? Miasto dopłaca do pewnych rzeczy, które są potrzebne, ale takie które są całkowicie zbędne - czy np. kibice hetmana nie mogą wziąć na swoje barki kosztów utrzymania tego klubu? I tak jak powiedział poprzednik - sprawa spa;arni nie została jeszcze zamknięta, chociaż wystarczyłaby jedna uchwała radnych
 • "spoko" dnia 9 maja 2019 o godzinie 9:08:48 napisał:
  To co będziemy dalej sponsorować produkcję cementu w Chełmnie czy innym miejscu? Dlaczego inni potrafią myśleć i patrzeć w przyszłość, a tylko nam ciągle coś przeszkadza? Po wyborach Ćwik przestanie straszyć spalarnią, a PGK zrobi podwyżki. Tylko my zostaniemy w d... jak zwykle:( Węgiel nie przeszkadza? Setki domowych krematoriów też nie? Spalarnia za to przeszkadza bo nie miasta. My jej nie wybudujemy bo za co? Przecież miasto i tak żyje już na kredyt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Krys
Rozumiem protest przeciw spalarni, ale n...
Żadne argumenty merytoryczne, finansowe...
z_boku
Niegdyś kiedy wysypisko znajdowało si...
zabrakło farby
sam napis bialy RONDO na asfalcie by wys...
ja z zamoscia
Wielka strata dla Zamościa. Super Facet...
observer
Czytałem "fachowe" wypowiedzi członkó...
ak
Powinniśmy wpisać śmieci na listę na...
zamoy
Na transparentach powinno być 'Nie chce...
Tutejszy
Nie wiem skąd się bierze u kierowców ...
ak
Jeżeli chodzi o prawo własności, to t...
observer
To jakieś myślenie głęboko socjalist...
Zamosciak
Najlepiej byłoby zainstalować tam sygn...
no i wyszedł p...
Zamiast linii wibracyjnych powinniście ...
observer
Na pewno Dziura i Misztal - pieli z zach...
klf
juz wsiadajac do BMW w aucie unosi sie e...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018