R E K L A M A

29 kwietnia 2017

roztocze.net

R E K L A M A

Takiego programu, na taką skalę, nigdy nie było i nie jest to jednorazowa zapomoga tylko stały, konsekwentnie realizowany comiesięcznie program, co ma niebagatelne znaczenie dla wielu rodzin – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, podczas konferencji podsumowującej rok działania Programu Rodzina 500 plus.


 1 kwietnia minął pierwszy rok od kiedy został wcielony w życie  rządowy Program Rodzina 500+, realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Urodziny programu to najlepszy czas na podsumowanie. W ciągu ostatniego roku do rodzin z woj. lubelskiego trafiło już 1,4 mld zł w ramach tego programu.
 
W konferencji, oprócz wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, wzięli też udział Mariusz Kidaj, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Tomasz Pitucha, pełnomocnik  wojewody lubelskiego ds. rodziny. Briefing rozpoczął się wyświetleniem krótkiego filmu z udziałem rodziny, która opowiedziała o zmianach jakie nastąpiły w jej  życiu dzięki otrzymaniu wsparcia z programu 500+.
 
Wojewoda przypomniał, że według oficjalnych danych w dalszym ciągu jesteśmy najbiedniejszym regionem w Polsce, jednym z czterech najbiedniejszych regionów w UE.

Mówię o tym dlatego, żeby podkreślić jaką wagę mają pieniądze, które trafiają w województwie lubelskim z programu 500 plus – zaznaczył wojewoda Czarnek, odnosząc się również do krytycznych opinii na temat tego programu. – Jestem zażenowany faktem, że w dalszym ciągu są politycy w Polsce, którzy kompletnie nie rozumieją rzeczywistości wielu tysięcy polskich rodzin i w dalszym ciągu twierdzą, że program jest niepotrzebny, że źle wpływa na kobiety, że kobiety nie chodzą do pracy. To są bzdury. Nie znam żadnej kobiety, która nie mając takiej konieczności rezygnowałaby z pracy dla tysiąca złotych, które dostaje w ramach programu – podkreślił wojewoda Czarnek.
 
Dzięki programowi Rodzina 500 plus wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko. 
W okresie od kwietnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. na terenie województwa lubelskiego złożono ponad 177 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze (177 521 wniosków). Wydano ponad 178 tys. decyzji (178 120). Spośród tej liczby przeszło 168 tys. (168 104) stanowiły decyzje pozytywne.
 
Z analiz przeprowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wynika, że na terenie województwa lubelskiego zmniejszyła się liczba rodzin z dziećmi korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w stosunku do lat ubiegłych z uwagi na wprowadzenie programu Rodzina 500+. Analizując przekazane przez ośrodki pomocy społecznej dane można zaobserwować tendencję spadkową w liczbie osób korzystających z różnych form wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. W 2016 roku nastąpił znaczny, bo ponad 10% spadek liczby osób, które wystąpiły z wnioskiem o udzielenie pomocy społecznej.
 
Podsumowując, w województwie lubelskim program Rodzina 500+ w sposób bezpośredni znacząco poprawia sytuację materialną rodzin z dziećmi i korzystnie wpływa na gospodarkę w regionie. Nastąpiła znaczna poprawa standardu życia rodzin, co nie pozostaje bez znaczenia w odniesieniu do sytuacji rodzin korzystających z pomocy społecznej. Odnotowano wzrost wydatków na odzież i obuwie, transport, edukację, rekreację i kulturę, turystykę oraz gastronomię.
 


Oceń artykuł klikając na gwiazdki!
Liczba ocen: 1

R E K L A M A

    KOMENTARZY(0)

Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy poniżej.
Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

R E K L A M A