R E K L A M A

Z I P

Flesz | KrasnystawDaniel Czubara8 stycznia 2018

Piaski Szlacheckie: Zabił trzy osoby siekierą – był niepoczytalny

fot. pixabay.com

R E K L A M A    B O A R D

Do Prokuratury Okręgowej w Zamościu wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna, sporządzona przez biegłych z Oddziału Psychiatrii Sądowej Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Krakowie, wydana na podstawie obserwacji podejrzanego Krzysztofa C. Prokuratura zarzuca mu, że 12 lipca 2017 r. w miejscowości Piaski Szlacheckie dopuścił się trzech zabójstw na członkach swojej rodziny (matka, ojciec i kuzyn).

Przypomnijmy, że tragedia rozegrała się 12 lipca w Piaskach Szlacheckich w gminie Gorzków. W domu zamieszkiwało małżeństwo Janusz C. (lat 57) i Jolanta C. (lat 54). Razem z nimi mieszkali tam również ich synowie Przemysław C. (lat 28) i Krzysztof C. (lat 30) oraz kuzyn Stanisław M. (lat 84). 9 czerwca 2017 r. po opuszczeniu jednostki penitencjarnej Krzysztof C. powrócił do domu rodzinnego. Zamieszkał na piętrze budynku, razem z bratem i kuzynem. Rodzice zajmowali parter domu. 

W dniu 12 lipca 2017 r. w godzinach porannych dom opuścił Przemysław C., a następnie Jolanta C. Krzysztof C. przyniósł natomiast z drewutni siekierę, którą ukrył w kuchni na krześle pod ubraniami.

W chwili, gdy do pomieszczenia kuchennego wszedł Janusz C., Krzysztof C. wziął do ręki ukrytą wcześniej siekierę i używając jej obucha dokonał zabójstwa ojca. Po upływie pewnego czasu w podobny sposób i w tym samym pomieszczeniu Krzysztof C. dokonał zabójstwa Stanisława M., który wszedł do kuchni i natknął się na zwłoki Janusza C. Po upływie dalszego czasu (pół godziny-godzina) do domu wróciła Jolanta C. Ponownie używając obucha siekiery Krzysztof C. dokonał jej zabójstwa, tym razem w przedpokoju domu. 14 lipca 2017 r. prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów, w którym Krzysztofowi C. przedstawiono trzy jednobrzmiące zarzuty, dotyczące zabójstwa członków rodziny. Kulisy tej zbrodni szerzej przedstawiliśmy TUTAJ.

3 stycznia 2018 r. do Prokuratury Okręgowej w Zamościu wpłynęła opinia sądowo-psychiatryczna, sporządzona przez biegłych z Oddziału Psychiatrii Sądowej Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Krakowie, wydana na podstawie obserwacji podejrzanego Krzysztofa C.

-Z otrzymanej opinii biegłych psychiatrów, sporządzonej w wyniku obserwacji podejrzanego wynika, iż biegli stwierdzili u niego przewlekłe psychotyczne zaburzenia psychiczne o obrazie schizofrenii urojeniowej. Zaburzenia te motywowały i warunkowały dokonanie przez Krzysztofa C. zarzucanych mu czynów. Dlatego też dokonując tych czynów podejrzany miał zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 31 § 1 kodeksu karnego. Innymi słowy, biegli stwierdzili, iż w czasie popełnienia czynów Krzysztof C. był całkowicie niepoczytalny. Ponadto, biegli zaopiniowali, że podejrzany wymaga zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, bowiem istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo, iż dokona on z przyczyn chorobowych takich samych lub podobnych czynów do zarzucanych mu obecnie. Zgodnie z treścią art. 31 § 1 kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. – informuje Bartosz Wójcik z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Dysponując taką opinią biegłych Prokuratura będzie zobowiązana do wystąpienia – na podstawie art. 324 § 1 kodeksu postępowania karnego – do Sądu Okręgowego w Zamościu z wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego (zgodnie z wnioskami biegłych środkiem tym ma być umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym).

Wniosek taki, kierowany wobec osób dopuszczających się czynów w stanie niepoczytalności, musi jednak zostać poprzedzony kompleksowym zebraniem materiału dowodowego wskazującego na sprawstwo osoby objętej wnioskiem. Sąd rozpoznając wniosek musi bowiem dojść do przekonania, że podejrzany formalnie dokonał zarzucanych mu czynów, jednak z uwagi na niepoczytalność nie popełnił żadnego przestępstwa.

-W związku z powyższym, pomimo uzyskania kategorycznej opinii biegłych psychiatrów, Prokuratura Okręgowa w Zamościu musi dokończyć proces gromadzenia materiału dowodowego. W chwili obecnej oczekujemy bowiem na opinie z zakresu badań biologicznych i genetycznych biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie. Biegłym przekazano bogaty materiał dowodowy w postaci przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, celem identyfikacji tożsamościowej śladów pozostawionych na tych przedmiotach przez osoby występujące w śledztwie. Wstępny termin wydania opinii biegli zakreślili na koniec kwietnia 2018 r. Dopiero po tym terminie, uznając, że zgromadzony materiał wskazuje na sprawstwo Krzysztofa C., Prokuratura skieruje stosowny wniosek do Sądu w oparciu o treść art. 324 § 1 kpk. Warto zauważyć, iż podejrzany cały czas pozostaje w izolacji, bowiem postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Zamościu przedłużył okres stosowania wobec niego tymczasowego aresztowania do dnia 9 kwietnia 2018 r.- wyjaśnia prokurator Wójcik.

Ponieważ najistotniejsze ustalenia w śledztwie zostały już dokonane, Prokuratura jest obecnie w stanie ujawnić motywy stojące za działaniem Krzysztofa C. w dniu 12 lipca 2017 r. 

Jak wynika z materiałów śledztwa, podejrzany od dłuższego czasu planował dokonanie zbrodni zabójstwa. Obecnie jednak wiadomo, że chodziło mu w tym zakresie tylko o swojego ojca Janusza C. Powodem miało być subiektywne przekonanie podejrzanego, iż to właśnie ojciec chce zabić go jako pierwszy. Pozostałe dwie ofiary Krzysztofa C., a więc jego matka Jolanta C. i kuzyn Stanisław M. poniosły śmierć z uwagi na fakt, iż podejrzany chciał pozbyć się ewentualnych świadków (osób, które mogły widzieć pierwsze zabójstwo i jego następstwa).– tłumaczy prokurator.

 

 

Autor: Daniel Czubara
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

Jaro
Z Krupą trzeba było podpisać od razu ...
observer
nie należę do żadnej partii, ale każ...
x
Krupa w Siarce kluby już się dogadały...
ad111
Posłanka, która nie rozumie za czym g...
ha!
Rewolucja pożera własne dzieci. Obstaw...
Błędnik
Ktoś teren oznaczył wielkie halo,nie c...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny