R E K L A M A

Z I P

Opinietekst nadesłany12 stycznia 2017 FACEBOOK | 4461 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 28 komentarzy ()

Oświatowe rozważania

Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Foto nadesłane
R E K L A M A    B O A R D

Przygotowałem analizę obszaru realizacji zadań gminnych z zakresu oświaty i wychowania. Uważam, że warto bliżej poznać szczegóły gminnego gospodarowania w tym temacie. Słucham tego, co mówią politycy i uważam, że trzeba ten obraz uzupełnić o skutki podejmowanych działań w konkretnych wymiarach gminnych.

To organy gmin będą wprowadzać zmiany w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych, a wszyscy Mieszkańcy odczują ich skutki finansowe i społeczne. Można z tym stwierdzeniem dyskutować i szanuję inne zdania. Uważam jednak, że w sołectwach i gminach o ważnych sprawach powinniśmy rozmawiać uzbrojeni w informacje z naszego samorządowego poziomu. Dlatego mam nadzieję, że poniższy tekst pozwoli nam inaczej spojrzeć na niepełne medialne przekazy. Zamieszczony materiał to także inwentaryzacja sytuacji na początku oświatowej reformy. Będzie on nam służył do porównań i ocen czynionych nie tylko na koniec przyszłego roku. Analizując go w zakresie podawanych symulacji proszę pamiętać, że nie mamy szczegółowej wiedzy o programach nauczania, jakie będą obowiązywały od września 2017 roku. Rozpocznę od przypomnienia zakresu zadań własnych Gminy Zamość w temacie oświaty i wychowania. Nie wgłębiając się w szczegóły, mamy w Gminie 12 szkół podstawowych, 4 gimnazja publiczne, 1 gimnazjum niepubliczne oraz 1 przedszkole. Oczywiście przy szkołach podstawowych są oddziały przedszkolne. Budżet Gminy Zamość każdego roku zapewnia w pełni finansowanie utrzymania szkół oraz realizację programów edukacyjnych.

Wydatki bieżące własne projektu budżetu Gminy Zamość 2017 r. to łączna kwota 46 170 925 zł. W kwocie tej wydatki działu oświata i wychowanie to 22 167 680 zł, czyli 48% całości wydatków bieżących własnych. Myślę, że nie muszę uzasadniać wpływu zmian w oświacie na wydatki całości budżetu gminy. Dodam tylko, że na przyszłoroczne inwestycje zabezpieczono w nim kwotę 12 223 254 zł. W 2017 r. na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydamy z własnych środków 1 088 958 zł więcej niż w 2016 r. (Tabela 1 wiersz 3 kolumna 5). To m.in. skutek wprowadzenia od września pierwszej części reformy oświatowej, czyli 6–latki pozostały w „zerówkach” przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Kolejne zmiany finansowe czekają nas jeszcze w ciągu roku 2017. Dzisiaj otrzymałem oficjalne pismo służb o potrzebie zabezpieczenia na przyszły rok w budżecie oświaty dodatkowej kwoty 300 000 zł na sfinansowanie decyzji Rządu, dotyczących pracowników obsługi szkół. Dodatkowe środki będą potrzebne także na sfinansowanie zmian w organizacji nauczania od września, których obecnie nie ma możliwości przewidzieć (nowy rok szkolny). W budżecie tego roku, w listopadzie, musiałem wygospodarować dla oświaty dodatkową kwotę 463 603 zł. Taka sytuacja ma miejsce każdego roku. Uzasadnione wydaje się więc podsumowanie, że w roku 2017 na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania wydamy z własnych środków około 1 800 000 zł więcej niż w 2016. Symulacja ta nie obejmuje oczywiście zwiększonych wydatków związanych z drugim etapem reformy oświatowej, który ma wejść w życie od września 2017 r. Będziemy ją więc w przyszłym roku nie tylko wprowadzać ale i finansować. Tak w realiach gminnych wygląda wprowadzanie reform w oświacie.

W przekazach medialnych nie ma tych informacji. Pani Minister Edukacji Narodowej mówi, że wszystko jest policzone. Nie wątpię w to, skutek tych rachunków widać powyżej. W tym tygodniu osobiście słyszałem wypowiedź Wicepremiera Rządu, że gminy otrzymały subwencję oświatową dla dzieci 6-letnich w „zerówkach”. Nie było nic więcej w tym przekazie Pana Premiera. Poniższe tabele nr 3 i 4 uzupełniają to, czego nie powiedział Pan Wicepremier.

Czego więc nie powiedział Pan Wicepremier? Otóż tego, że Gmina Zamość w 2017 r. otrzyma na dziecko 6-letnie subwencję oświatową pomniejszoną w stosunku do tego roku o kwotę 4 168 zł.

Jeśli pomnożymy to przez ilość dzieci 6-letnich w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych (183), to otrzymamy kwotę 762 744 zł – to oszczędności budżetu Państwa(!), a nie Gminy Zamość. Pozostałe analizy powyższych informacji pozostawiam Czytelnikom. Teraz spróbujmy popatrzeć naszym gminnym okiem na inne skutki, finansowe i społeczne, wprowadzenia reformy oświatowej od września 2017 r. Przypomnę, że niewiele dzisiaj o niej wiemy. Pewnym jest, że od września 2017 r. w szkołach podstawowych ma pojawić się siódma klasa, w gimnazjach natomiast nie będzie klasy pierwszej. Rozpoczniemy proces likwidacji gimnazjów i powrotu szkoły podstawowej ośmioklasowej. Pozostawmy na razie dalsze wnioski i zapoznajmy się z tym, co jest w szkołach Gminy Zamość w roku szkolnym 2016/2017. To punkt wyjściowy do reformy oświatowej.

Reforma oświatowa zakłada likwidację gimnazjów. W Gminie Zamość dotyczyło to będzie w sposób szczególny Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie, które zniknie z mapy sieci placówek oświatowych. To drugie (liczba uczniów) gimnazjum w Gminie Zamość, do którego uczęszcza także młodzież z Gminy Szczebrzeszyn. Prawie 15 etatów nauczycieli, 7 oddziałów, nowy obiekt szkolny, patron JAN KOCHANOWSKI oraz społecznicy ze Stowarzyszenia Oświatowego w Zawadzie. To jeden pewny problem gminny. Inne trudno ubrać w konkrety. Nie wiemy, czy będzie można samorządowymi decyzjami dowozić uczniów klas VII i VIII do dzisiejszych Zespołów Szkół w Żdanowie, Sitańcu, Płoskiem i Wysokiem, pozostawiając pozostałe szkoły (obecnie sześcioklasowe) w niezmienionej organizacyjnie formule? Z informacji, jakie do nas docierają wynika, że gminy nie otrzymają prawa do tych decyzji. Taka to polska demokracja: decyzje w Warszawie – odpowiedzialność w gminie. Spróbujmy jednak określić kolejny zakres problemów, może ktoś z Warszawy to przeczyta. Największa Szkoła w Żdanowie to dzisiaj 19 oddziałów, 17 sal lekcyjnych, największa hala sportowa w gminie i jedyne boisko o sztucznej nawierzchni ORLIK 2012. W nowym obwodzie szkoły, obejmującym tylko sołectwa Żdanów, Żdanówek, Skokówka i Zwódne, w roku szkolnym 2019/2020 będzie 10 oddziałów klas I-VIII.  Dołóżmy do tego przedszkole o 3 oddziałach. Jak zagospodarować ten niezły potencjał techniczny w Żdanowie? Popatrzmy dalej – dzisiaj sześcioklasowe szkoły w Wólce Wieprzeckiej, Mokrem, Borowinie Sitanieckiej, Pniówku, Białowoli, Lipsku. Pojawią się tam klasy siódma i ósma – trzeba będzie się „ściskać”. Już są wnioski o rozbudowę obiektów szkół. Idźmy dalej. Co z nauczaniem w Kalinowicach? W latach 2014–2016 na rozbudowę obiektu szkolnego wydaliśmy 1 860 179 zł. Zadanie realizowane było pod potrzeby przedszkola i nauczania w klasach I – VI. Czy teraz pomieścimy w rozbudowanym obiekcie kolejne cztery oddziały (obecne klasy V i VI)? Być może, ale wrócą gorsze warunki nauczania. Ponowna rozbudowa obiektu? Tam już nawet na to nie ma miejsca! Kto nam na rozbudowę tego i innych obiektów da pieniądze?

W tej kwestii słyszę stwierdzenia, że te szkoły były przed laty ośmioklasowe. To prawda, ale mamy powracać do warunków nauczania z lat, kiedy ja uczęszczałem do podstawówki? Mieliśmy dać szansę dzieciom ze środowisk wiejskich i zrobiliśmy to. Wierzę, że na krok wstecz nie godzimy się. Kto więc za to zapłaci? Spojrzenie na oświatową przyszłość poprzez oblicze czekającej nas reformy nie jest zupełne bez pokazania skutków zmiany organizacji nauczania w poszczególnych szkołach. Nie ma technicznej możliwości pokazania tego w tym miejscu w wersji 12 szkół. Spróbuję, więc zobrazować problem na przykładzie największej z nich. Proszę pamiętać, że poniższe to symulacje oparte na faktycznych danych, ale także i uproszczenia w zakresie organizacji ilości oddziałów.

Skutki wprowadzenia reformy oświatowej najpełniej widoczne są na przykładzie Zespołu Szkół w Żdanowie. Uważam, że pomysł sprzed lat utworzenia gimnazjów tutaj broni się najlepiej. Jego celem zasadniczym było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, stworzenie im warunków kształcenia podobnych do tych z miast. Moim zdaniem to się udało. O potencjale technicznym szkoły w Żdanowie wspomniałem powyżej – hala sportowa, ORLIK 2012, itd. Ale to przecież nie wszystko. Najważniejszym w sprawie jest potencjał kadry pedagogicznej, zwłaszcza młodych, pełnych zapału nauczycieli przygotowanych do realizacji dużych wyzwań – 30 etatów nauczycielskich. Dzisiaj oni przygotowują do startu w dorosłe życie 205-osobową grupę młodzieży gimnazjalnej. Po reformie, w roku szkolnym 2019/2020, w klasach VII i VIII (dzisiejsze roczniki klas gimnazjalnych I i II), pozostanie tylko 37-osobowa grupa młodzieży. Czy muszę dalej udowadniać, że stracimy cały potencjał ludzki (kształcenia) zbudowany przez lata w Żdanowie? Jeśli nawet ci nauczyciele (13 etatów) znajdą pracę w innych gminnych szkołach, to nie będzie kontynuacja wartości zespołu ludzkiego ze Żdanowa. Popatrzmy na młodzież. Grupa 205 uczniów gimnazjum, przygotowywana do pokonywania kolejnych wyzwań w prawie już dorosłym życiu. Czy to samo będzie można uczynić w grupie 37 uczniów? Nie jestem autorytetem w tym zakresie więc pozostawię dalsze analizy Czytelnikom. Ja uważam, że stracimy potencjał kształcenia i wychowania zbudowany w Żdanowie, Sitańcu, Płoskiem, Wysokiem i Zawadzie. Moim zdaniem uczynimy krok wstecz w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w stosunku do tej z miasta. Przeanalizujmy jeszcze drugi biegun skutków wprowadzenia reformy oświatowej. Najmniejsza gminna szkoła 6-klasowa w Lipsku w klasach I-VI ma dzisiaj 36 uczniów.

Pierwszy wniosek z analizy to zapewne zwrócenie uwagi na zwiększenie ilości uczniów w szkole i ilości etatów nauczycielskich. Ale czy o to chodzi w tej szkole? Moim zdaniem nie. Utworzyliśmy dzisiaj w tej szkole warunki techniczne i finansowe do tego, aby w przyszłości klasy I-VI były liczniejsze. W trzech oddziałach przedszkolnych mamy dzisiaj 45 dzieci w wieku 3‒6 lat, a więc więcej niż w klasach I-VI. To dobra prognoza na przyszłość, trzeba tylko utrzymać tę tendencję. Co po reformie? W szkole zamiast 7 trzeba będzie zmieścić w roku szkolnym 2019/2020 aż 9 oddziałów. Wątpię, aby w tych warunkach można było wydzielić 3 odrębne sale dla 3 oddziałów przedszkolnych. Popatrzmy na ilość uczniów w klasach IV-VIII roku szkolnego 2019/2020. Jak można osiągnąć dobre wyniki nauczania w połączonych klasach VI i VII, i samodzielnej klasie VIII 6-osobowej? Czy w tych warunkach dobrze przygotujemy młodzież do nauki w szkołach średnich w mieście, gdzie liczba uczniów w klasie będzie na poziomie 30 osób? Obawiam się, że skutek tej sytuacji będzie taki, iż w roku szkolnym 2019/2020, nie będziemy mieli w szkole w Lipsku w klasach I-III takiej ilości uczniów, jaką obrazuje powyższa tabela. Nie zmusimy rodziców do tego, aby posyłali swoje pociechy do szkół o łączonych oddziałach w klasach IV-VIII. Może więc warto zadbać o szkołę w Lipsku taką, jaka jest dzisiaj? Nowa reforma oświatowa nam w tym nie pomoże.

Powyżej prezentowane spojrzenie na czekającą nas reformę oświatową to moje własne myśli. Nie ma w tym polityki, to tylko troska osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie i skutki reformy na poziomie jej realizacji, czyli w naszej Gminie. Nikt z Wójtem największej gminy wiejskiej województwa o tym nie rozmawiał. Jak już wspomniałem, publiczne przekazy medialne są pełne niedomówień. Mam już sporo doświadczenia, nie jestem nowicjuszem w samorządowym gospodarowaniu i mam swoje własne obserwacje o funkcjonowaniu czegoś, co nazywamy „polityką”. Jestem więc pewny, że w IV kwartale 2017 r. politycy rządzący będą mówili, że reforma oświatowa została dobrze przemyślana i przygotowana, tylko wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast nie potrafili sobie poradzić z wprowadzeniem jej w życie. Dlatego już teraz piszę o swoich obawach i pokazuję stan wyjściowy. Będzie to można wszystko porównać na początku 2018 r. Będę zadowolony, jeśli nie sprawdzą się moje przewidywania w zakresie skutków finansowych i społecznych zmian w oświacie. Szanuję prawo polityków do podejmowania decyzji w imieniu Wyborców, bo na tym polega demokracja. Nie godzę się jednak z tym, aby szczegółowe informacje o skutkach tych decyzji musieli przekazywać Mieszkańcom wyłącznie wójtowie. Nie godzę się z tym, aby przekazując niepełne informacje, manipulowano opinią publiczną. Nie jest prawdą, Pani Premier, że samorządy nie inwestują, bo chcą przeszkadzać Rządowi. Gminy mniej inwestują niż by chciały, bo muszą coraz więcej dopłacać do funkcjonowania oświaty.

Tak było i jest. Gminy inwestują zadłużając się, i w ten sposób wspierają Rząd w realizacji jego programu wyborczego. Sam podatek VAT od każdej złotówki wydanej na budowę dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, remonty szkół, itp., to 23% dochodu dla budżetu Państwa. Dziękujmy więc Mieszkańcom polskich wsi i miast za ich aktywność w dążeniu do lepszego jutra.

 

Ryszard Gliwiński, wójt Gminy Zamość

Autor: tekst nadesłany
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "observer" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 9:35:28 napisał:
  Brawo za pierwszy głos o tzw. reformie oszołomionej minister. Czekamy teraz na głos miasta.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "qwerty" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 10:05:55 napisał:
  Widzę, że będzie to ostatnia kadencja Wójta. Panie Wójcie gdzie do tej pory uczyli się gimnazjaliści z Gminy Zamość?? Ja przypomnę przy okazji sprawę MZK i izby wytrzeźwień - i wspólny mianownik skąd na to wziąć pieniądze. Gmina Zamość jest bogatą gminą i stać ją na to. Teraz jest oświata, wcześniej był spór o Komunikacje miejską i izbę wytrzeźwień o tym że Gmina Zamość powinna bardziej dokładać się do utrzymania komunikacji i izby wytrzeźwień. Temat szeroko prezentowany na tym portalu. Gmina Zamość jest bogatą gminą, ale nie jest biedną gminą. Porównując budżety Zamościa i Gminy Zamość różnica jest duża, ale zadania jakie wykonuje miasta są bez porównania dużo większe. NP. ZOO czy kino które są odwiedzane przez okolicznych mieszkańców. Ujmę to tak, jeżeli jednostka JST globalnie i na osobę dysponuje mniejszym budżetem, tym bardziej powinny być nakreślone jasno priorytety co musimy zrobić a z czego zrezygnować. Reforma edukacji przez to że wydłużyła szkołę podstawową, skróciła naukę w liceach i technikach o rok, co więcej zorała szkolnictwo zawodowe, nie wspominając o podstawie programowej jaką wprowadzono. Ale to nie jedyne skutki tej nieudanej Reformy Rządu UW -AWS. Nie podobają mi się te słowa Wójta, kompletnie nie rozumiem tych słów. cyt. "Nie godzę się jednak z tym, aby szczegółowe informacje o skutkach tych decyzji musieli przekazywać Mieszkańcom wyłącznie wójtowie." otóż od tego są wójtowie i kuratorzy - oni za to odpowiadają. TAK NAPRAWDĘ PROBLEMEM JEST WIELKOŚĆ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ, I TO CZY ONA FAKTYCZNIE POKRYWA W 100 PROCENTACH KOSZTY KSZTAŁCENIA JEDNEGO UCZNIA. Skoro tak to do ucznia trzeba dopłacać -jak to wygląda na linie gmina - miasto? Kolejny cytat : "Tak było i jest. Gminy inwestują zadłużając się, i w ten sposób wspierają Rząd w realizacji jego programu wyborczego. Sam podatek VAT od każdej złotówki wydanej na budowę dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, remonty szkół, itp., to 23% dochodu dla budżetu Państwa. Dziękujmy więc Mieszkańcom polskich wsi i miast za ich aktywność w dążeniu do lepszego jutra." Otóż można sobie sprawdzić jak w budżecie państwa kształtują się przychody z VAT, CIT, PIT i innych. Bardzo łatwo można sprawdzić jak wgląda struktura dochodów w Gminie Zamość wpływy z PIT, CIT. Może spytam się tak, ilu gimnazjalistów z Gminy uczy się w Zamościu, w gimnazjach, a po ukończeniu gimnazjów w szkołach ponadgimnazjalnych?? Czy Gmina Zamość jest w stanie zapewnić swoim gimnazjalistom naukę we własnych gimnazjach? na stronie GZ widzę tylko cztery Zespoły Szkół - Płaskie, Żdanów, Sitaniec i Wysokie czy te zespoły szkół zapewniają zaspokojenie potrzeb gimnazjalistów z terenu GZ? W takim razie każda szkoła podstawowa powinna być zespołem szkół - dlaczego tak nie jest?? Dlaczego po 200o kiedy wprowadzano reformę nie pomyślano o tym? Gimnazja w ramach zespołu szkól kosztują mniej aniżeli samodzielne gimnazja - zarówno gimnazjum jak i szkoła podstawowa mają jednego dyrektora, jedną administrację, a nie dwie dyrekcje, dwie administracje itd, co dodatkowo kosztuje. Ujmę to tak, w wyniku likwidacji gimnazjów, szkoły podstawowe będą miały osiem klas, a nie jak do tej pory 6 klas a co za tym idzie trzeba będzie zatrudnić dodatkowych nauczycieli - czy to źle??? Przecież nauczyciele mieli tracić pracę, wszystkim na około media nieprzychylne mówiły o tym, ze nauczyciele stracą pracę. Rozumiem że chodzi o to, że trzeba zatrudnić nowych nauczycieli i nie ma na to pieniędzy. Utrzymywać 6 klas, a nie 8 klas to jest większy wydatek.
  0
  1
 • "Tutejszy" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 10:19:51 napisał:
  Panie Wójcie Pan za bardzo ochoczo buduje szkoły, zupełnie niepotrzebnie. A po co komu była budowa szkoły w Mokrem. Przejadł Pan kasę a teraz narzeka. Pewnie trzeba odświeżyć władze w Gminie.
  0
  1
 • "można" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 10:51:42 napisał:
  tak oczywiście wybierzcie sobie takiego wnuukkkkka to będzie się wam na pewno żyło lepiej
  1
  1
 • "mig" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 10:57:40 napisał:
  głupi artykuł wójta i beznadruch roztocza żeby to politycy pisali artykuły zamiast dziennikarzy i publicystów, nie idźcie tą drogą, a tobie z ostatniego komentarza nic do tego co dzieje sie w mieście i czy mamy Wnuka czy nie, więc wracaj do dojenia krów zamiast pisać głupie komentarze
  0
  2
 • "Zam" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 11:14:33 napisał:
  Ilość osób, które uciekły z miasta za pracą jest wykładnikiem "jakości" rządzącego. A miało być tak pięknie...
  0
  0
 • "mil" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 11:28:00 napisał:
  A ile osób z gminy pracuje w mieście? Nie mówiąc o urzędzie gminy bo tam swojaki.
  1
  1
 • "qwerty" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 11:41:55 napisał:
  i jak tutaj nie zgodzić się ze słowami prezydenta Andrzeja Wnuk odnośnie sporu co do MZK???
  0
  0
 • "Jobot" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 11:45:44 napisał:
  @qwerty Widze ze jestes w formie ;) Nie masz pojecia o funkcjonowaniu samorzadu a dodatkowo przeczytales tekst i nawet go nie zrozumiales co mnie nie dziwi ;) Cyt.: "Ujmę to tak, w wyniku likwidacji gimnazjów, szkoły podstawowe będą miały osiem klas, a nie jak do tej pory 6 klas a co za tym idzie trzeba będzie zatrudnić dodatkowych nauczycieli - czy to źle???" - czy nie widzisz glupoty w tym zdaniu??? Skoro zlikwiduja gimnazja to zlikwiduja takze etaty nauczycielskie w gimnazjach prawda??? Czesc moze i znajdzie zatrudnienie w szkolach podstawowych ale nie wszyscy. Wiec nie plec glupot ze beda zatrudniac dodatkowych nauczycieli do podstawowek. Po prostu czesc nauczycieli zmieni zatrudnienie z gimnazjum na podstawowke a reszta pojdzie na zielona trawke. Nie masz pojecia o czym piszesz powtarzajac to co Ci powiedziala Pani Minister w TVPiS. Subwencja oswiatowa nie pokrywa w calosci wydatkow na oswiate. I tutaj rowniez nie doczytales artykulu z blizej mi nieznanego powodu bo Wojt wyraznie napisal ze Gmina doplaca do szkol z wlasnej kasy i to nie malo. Naprawde to tak trudno doczytac w tym tekscie??? Do Twojej wiadomosci - Miasto i gmina dostaja subwencje na ucznia uczeszczajacego do danej szkoly i Gmina nic nie ma prawa placic miastu za swoich uczniow i tak samo miasto nie ma prawa nic placic za uczniow chodzacych do szkol gminy (prowadzonych przez samorzad). Chyba ze chodzi o szkoly prowadzone przez stowarzyszenia lub prywatne osoby fizyczne a wiec dotowane z kasy miejskiej lub gminnej (szkoly podstawowe, przedszkola, gimnazja). Wtedy jesli w miescie do dotowanej szkoly chodzi uczen z gminy to gmina musi zwrocic kwote wydanej dotacji z kasy miasta na tego ucznia. Sa na to odpowiednie przepisy o ktorych nie masz jak widze pojecia. Jestes kolejna osoba ktora wie ze cos dzwoni ale nie wie w ktorym kosciele. Ale co tam, nie znam sie ale sie wypowiem bo co, internet przyjmie kazde wypociny. Z jednym sie z Toba zgodze i popieram w calej rozciaglosci - reforma z 2000 roku zniszczyla szkoly zawodowe i technika co jest karygodnym bledem gdyz przez to coraz mniej rzemieslnikow na rynku niestety :( Obecna reforma oswiaty to bubel jak wiekszosc przepisow wydanych przez ta wladze no ale mnie to nie dziwi patrzac na to kto przygotowuje te ustawy i kto nad nimi glosuje.
  0
  0
 • "nic nieznaczący" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 12:56:22 napisał:
  Zieloną trawkę mają kilka miesięcy w roku. Ale z korków powinni im płacić emerytury.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "nic nieznaczący" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 13:00:00 napisał:
  Zieloną trawkę mają kilka miesięcy w roku. Ale z korków powinni im płacić emerytury. Drogi buduje się według uznania wójta nie potrzeb.
  0
  0
 • "A" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 13:30:17 napisał:
  Ta przysłowiowa zielona trawka, to jest urlop, z którego może pracodawca na 2 tygodnie ściągnąć do pracy. Nadmienię piszącym, iż zbliżają się ferie zimowe i w wielu szkołach prowadzone są dyżury przez nauczycieli, aby zapewnić opiekę uczniom oraz wyjść z ciekawą ofertą edukacyjną. Jeśli nauczyciele mają tak dobrze, dużo zarabiają jak podaje TV, mają tyle wolnego, to pozostaje nic innego jak zostać tym nauczycielem i kształcić młodzież, nie mówiąc o wychowaniu w tych czasach.
  0
  0
 • "ad111" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 14:12:47 napisał:
  Qwerty niczego nie zrozumiał, co już wskazał Jobot. Co do racji Wójta, to rzeczywiście Rząd spycha zadania oświatowe na samorząd, a nie daje kasy. Oczywiście Wójt też ma za pazurkami. Głupie wydawanie kasy na chociażby OSP, które w realiach gminy nie ma żadnej zdolności bojowej, ale kasę wyciąga. Ponadto wydawanie kasy na dyrektorów szkół, którzy są pijaczkami lub nieudacznikami. Ponadto wydawanie kasy na "kościółkowych", gdzie na pewno nic się nie zwróci.
  0
  0
 • "do ad111" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 14:46:10 napisał:
  A KGW? Zawsze BMW!
  0
  0
 • "lawyer" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 15:48:55 napisał:
  Ciekawy tekst pokazujący problemy reformy. Tylko dlaczego tak późno ? Dlaczego tych problemów władze gminne nie nagłaśniały wcześniej, przed uchwaleniem ustawy ?
  0
  0
 • "assa" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 21:40:05 napisał:
  A wszystko chodzi o kasę. W gimnazjach gminnych klasy sa ok 20-30 osobowe, a w szkołach podstawowych uczniów jest znacząco mniej (Wójt wspomniał o 6 osobowej klasie). Dla każdej klasy, niezależnie od ilości uczniów potrzeba tyle samo nauczycieli. Im mniej uczniów w klasie, tym drożej kosztuje utrzymanie takiej klasy, dlatego w gminie są tylko 4 gimnazja (bo tak taniej). Wójt jest przeciw reformie, bo bedzie musiał więcej wydawać na szkoły i braknie mu pieniędzy na inne cele (min. własną promocję - OSP, KGW itp)
  0
  0
 • "qwerty" dnia 12 stycznia 2017 o godzinie 22:43:48 napisał:
  Przeczytałem rozważania Wójta, i mam pytanie do redakcji gdzie jest tabela z danymi na którą w rozważaniach powołuje się Wójt? Gminę stać na ten wydatek, który i tak pokryje subwencja oświatowa.mało kto zdaje sobie sprawę, że to najbogatsza Gmina wiejska w Lubelskiem. Ten oczywisty fakt (mam na myśli subwencję oświatową) potwierdza jobot i ad111. to nie jest kwestia nawet tego czy Gminę stać czy nie stać, skoro dostaje na to subwencję oświatową więc pieniądze będą. O ile się nie mylę, to nie kto inny jak jobot i ad111 byli za zamykaniem szkół podstawowych bo nie ma dzieci itd..Nikt nie przejmował się losem zwolnionych nauczycieli. Przykład tej Gminy pokazuje, że tych nauczycieli będzie więcej - więc nie rozumiem o co chodzi? JOBOT SKORO SUBWENCJA POKRYWA KOSZTY KSZTAŁCENIA UCZNIÓW, I JES ONA Z MEN - TO GMINĘ TO NIC NIE KOSZTUJE - nieprawdaż? To co mnie zastanawia, czy 5 gimnazjów z Gminy Zamość pokrywa zapotrzebowanie na gimnazja w Gminie Zamosć?? Ilu uczniów Gminy Zamość uczy się w Gimnazjach w GZ, a ile w Gimnazjach w Zamościu i gdzieś indziej? Kiedyś szkoły otwierano i dzieci były teraz już nie ma bo demografia leży. Idąc dalej tym tokiem myślenia, to dotyczy wielu gmin w Polsce. Kiedyś było biedniej ale gminy bylo stać na utrzymanie szkół. Ponieważ nie rozróżniam ich, dla mnie to ta sama osoba (tzn. jobot i ad111). bilans jest taki: ubędzie 12 klas gimnazjów zniknie jak znikną gimnazja: przybędzie 24 klas (siódmych i ósmych) - czyli 24 - 12 czyli będzie 12 dodatkowych klas. Tak więc może nawet zabraknąć nauczycieli.
  0
  0
 • "ad111" dnia 13 stycznia 2017 o godzinie 7:58:06 napisał:
  Nadal niczego nie zrozumiałeś z wypowiedzi Wójta, a na dodatek nie rozróżniasz mnie z Jobot, do czego sam się przyznajesz. Powinieneś coś z tym zrobić, bo zaczynam martwić się o Twoje zdrowie...:)
  0
  0
 • "Jobot" dnia 13 stycznia 2017 o godzinie 9:18:05 napisał:
  @qwerty Przeciez wyraznie napisalem ze SUBWENCJA NIE POKRYWA WYDATKOW NA SZKOLY i GMINA MUSI DOKLADAC Z WLASNEJ KIESZENI CO WYRAZNIE PODRESLIL WOJT!!!! Ty naprawde jestes analfabeta czy tylko udajesz??? Ile skonczyles klas??? Bo na moje oko nie wyszedles z wyksztalceniem poza podstawowke gdyz tam ucza czytac i pisac co dla Ciebie widze stanowi problem. Nie mowiac juz o matematyce i logicznym mysleniu o ktorym rowniez nie masz zielonego pojecia ;) Reszte sobie daruje bo widac ze Ty jestes kompletnym ignorantem, czlowiekiem co to lyka wszystko co mu TVPiS powie i wszechwiedzacy prezes ze swita bez uzywania wlasnego mozgu. Tak sie sklada ze orientuje sie w wydatkach na szkol i tego ile daje na nie MEN. Sprawozdania finansowe nie pozostawiaja zludzen. No ale zapewne wszechwiedzacy qwerty wie lepiej bo tak mu powiedziala Pani minister w TVPiS.
  0
  0
 • "@Jobot" dnia 13 stycznia 2017 o godzinie 9:32:20 napisał:
  Używaj polskich znaków pod tym nickiem, źle się czyta.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "qwerty" dnia 13 stycznia 2017 o godzinie 11:23:06 napisał:
  Jobot ty jesteś zwykłym dywersantem z sąsiedniej Gminy.
  0
  0
 • "qwerty" dnia 13 stycznia 2017 o godzinie 11:50:28 napisał:
  Jobot czyli jednak gmina musi dokładać?? jak to jest w końcu? Gmina ma swoje priorytety i potrzeby które musi w pierwszej kolejności zaspokoić. Tymi priorytetami jest zapewnienie transportu publicznego mieszkańcom gminy i edukacja i inne zadania w statusie danej gminy. O ile z pewnych rzeczy nie można zrezygnować, z pewnych można zrezygnować. Tak więc ta dyskusja sprowadza się do tego, kto ile dlaczego i za kogo. MEN przerzucając edukację na samorządy nie wyposażył je w wystarczająca subwencję, w skali kraju w różnych miejscach jest ona rożna, nie słyszałem o przypadku aby była ona wystarczająca. pytanie kto tę różnice zapłaci. A tak w ogóle czytaj uważnie to co piszę. Proponowałbym poczytać artykuł "Gmina żeruje..." na tym portalu i obejrzeć materiał filmowy do tego artykułu, polecałbym bym serię artykułów o lotnisku w Mokrem.
  0
  0
 • "assa" dnia 13 stycznia 2017 o godzinie 12:15:11 napisał:
  Subwencja wystarcza na pobory nauczycieli, nie wystarcza na utrzymanie budynków i terenów wokół (to zadanie właściciela czyli gminy) dlatego Wójt mówi, że subwencja nie wystarcza. Nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z oświatą, ale to wina poprzednich rządów i włodarzy gmin. Rząd dorzucał zadania bez dania pieniędzy, a gminy nie buntowały się.
  0
  0
 • "qwerty" dnia 13 stycznia 2017 o godzinie 13:01:31 napisał:
  Tym bardziej, jeżeli subwencja oświatowa nie pokrywa całości kosztów tym bardziej gminy powinny być bardziej zapobiegliwe i oszczędne, nie urządzać igrzysk, imprez na które nas nie stać a za które trzeba zapłacić.
  0
  0
 • "Jobot" dnia 16 stycznia 2017 o godzinie 8:38:42 napisał:
  @qwerty No popatrz. Czyli jednak da sie przeczytac ze zrozumieniem. W sumie do trzech razy sztuka i w koncu udalo Ci sie za trzecim razem zrozumiec ze jednak subwencja nie starcza na edukacje i gminy dokladaja z wlasnej kasy. Brawo Ty! :) Mialem ostatnio okazje porozmawiac z kilkoma dyrektorami szkol i dwoma wojtami gmin. I jakos kazdy twierdzi ze wskutek reformy bedzie musial zwolnic nauczycieli a nie przyjmowac. Wiec jak to sie ma do slow Twojego guru a wiec Pani Zalewskiej z TVPiS??? Uprawiasz tania propagande nie wiadomo po co.
  0
  0
 • "Jobot" dnia 16 stycznia 2017 o godzinie 8:40:19 napisał:
  @assa - Gminy sie buntowaly tylko co tak naprawde gminy moga? Nic. Rzad i tak zrobi swoje tlumaczac to niekoniecznie zgodnie z prawda.
  0
  0
 • "H2O" dnia 16 stycznia 2017 o godzinie 14:47:05 napisał:
  ,a Aquapark to kto i na czyich gruntach sfinansuje..?
  0
  0
 • "Miś" dnia 23 kwietnia 2017 o godzinie 13:58:20 napisał:
  w 2018 r. na zwolnienie idzie ponad 2000 policjantów którzy są po prostu niepotrzebni
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
rudy karzeł
"Sowiecka jakość" straszy nadal?...
Oost.
Lokalne wojenki, pohukiwania odyńców, ...
bxt
Może otwarto jakąś nową azjatycką/ ...
Wilhelm
Następny news będzie o znalazcy kota i...
olo
"Trotyl" Gmyz powiedziałby Schlampe....
mieszkaniec
A mnie ciekawi co zrobi prokuratura Ziob...
sonia
Przypominam Ukraina aspiruje do NATO i U...
Name
pepesza i maria - och, jakież "treściw...
Parafianka
Za moich czasów nie do pomyślenia. Ta...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny