R E K L A M A

Z I P

Społeczeństwo i patriotyzm | ZamośćDaniel Czubara10 marca 2017 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 17 komentarzy ()

Obrona Terytorialna przyjmuje

Fot. Daniel Czubara

R E K L A M A    B O A R D

Około 300 podań o przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej złożono już w zamojskiej WKU, a 1800 w skali województwa lubelskiego. Pierwszeństwo mają absolwenci klas mundurowych i członkowie organizacji proobronnych. Na razie trwa organizacja 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zaś  pod koniec roku rozpocznie się formowanie batalionu w Zamościu.

O Obronie Terytorialnej, jej celach i zasadach przyjęcia do służby mówił podczas konferencji w Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych Zamość płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, były dowódca zamojskiego garnizonu. Nieprzypadkowo spotkanie odbyło się w tej szkole. Jak podkreślał płk Nastarowicz, pierwszeństwo w naborze do WOT będą mieli absolwenci szkół mundurowych, klas o profilu wojskowym oraz członkowie organizacji paramilitarnych. na konferencję licznie przybyła młodzież ze szkół średnich, gimnazjów, czy też studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z wykładowcą ppłk Markiem Kwietniem.

-Zgodnie z ustalonymi zasadami pierwszeństwo mają byli żołnierze, absolwenci klas wojskowych, członkowie organizacji proobronnych. Obrona Terytorialna potrzebuje osób o różnych wykształceniu, różnych fachowców. Około 20 procent chętnych to kobiety. Zainteresowanie jest duże. W Zamościu jest dopiero 300 w skali województwa 1800 podań. Mówię dopiero trzysta w Zamościu, ponieważ na razie skupiliśmy się na formowaniu brygady lubelskiej i cała akcja promocyjna była nakierowana na obszar działania WKU Lublin.Gdy ruszy akcja promocyjna na ternie WKU Zamość, czy Chełm, kiedy na przełomie roku ruszymy z przyjmowaniem ochotników do batalionu w Zamościu, będzie to zdecydowanie więcej. Żołnierzy przyjmujemy na razie w Lublinie, ale szkolić ich będziemy tutaj w Zamościu, bo tu jest bardzo dobra baza szkoleniowa. – powiedział nam pułkownik Nastarowicz. Dowódca 2. LBOT odpowiadał również na pytania młodzieży zainteresowanej karierą w siłach zbrojnych.

-Wiele się mówi na temat tego, kiedy i jak będą organizowane brygady obrony terytorialnej. Młodzież tak naprawdę tego nie wie, stąd pomysł na organizację takiej konferencji, by opowiedzieć jak będzie wyglądała ta służba, nabór do niej. Wśród młodzieży zauważmy bardzo duże zainteresowanie tym tematem. Młodzież klas wojskowych ma szansę korzystania ze wsparcia w ramach projektów Ministerstwa Obrony Narodowej, współpracy z jednostkami wojskowymi, ministerstwo przeznacza też pieniądze na szkolenia. – tłumaczył Paweł Kozak, pełnomocnik ds. proobronnych LO Centrum Szkół Mundurowych Zamość.  

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Docelowo w Polsce ma zostać utworzonych 17 brygad obrony terytorialnej.

Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie kontraktu od 1 do 6 lat w ramach OT.

Wszyscy ci, którzy chcieliby zasilić korpus oficerski WOT – zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej – będą mogli ubiegać się o miejsce na szkoleniu oficerskim Wojsk Obrony Terytorialnej. Na takie szkolenie aplikować mogą absolwenci następujących kierunków studiów: obronność i bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne, edukacja i wychowanie, ekonomia. Ma to na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

Żołnierze rezerwy, którzy odbyli czynną służbę i złożyli przysięgę wojskową po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby lub służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Po spełnieniu wszystkich warunków żołnierz rezerwy zostanie powołany do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz w miesiącu, w pierwszym dniu, w którym w danej jednostce wojskowej ustalono termin obowiązkowego pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Osoby, które nie odbyły czynnej służby i nie złożyły przysięgi wojskowej po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, kwalifikowani są przez Komisję rekrutacyjną do terytorialnej służby wojskowej, a po otrzymaniu rekomendacji, kierowani są do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej. Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe.

Osoby, które nie posiadają orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej lub posiadające kategorię D tej zdolności po zgłoszeniu się do właściwego WKU, złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po otrzymaniu rekomendacji Komisji rekrutacyjnej, kierowani są do: do wojskowej komisji lekarskiej — w celu określenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, a także do wojskowej pracowni psychologicznej — w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;

Po spełnieniu wszystkich warunków osoba zostanie powołana do terytorialnej służby wojskowej, które następuje raz na kwartał, z określeniem miejsca stawienia się na szkolenie podstawowe.

W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

Osoba zainteresowana pełnieniem terytorialnej służby wojskowej – ochotnik składa wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień (WKU). Wnioski przyjmowane są od 02.01.2017 r.

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:

  • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
  • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
  • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
  • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.
Autor: Daniel Czubara
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 4.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
perła
Zawiślak rzucony na kolana !,ale upokor...
fifi
Poseł Zawiślak najpierw przekuł wygra...
Daniel Czubara 9 minut temu
@observer to nie naginanie faktów, ani ...
observer 27 minut temu
do redaktora - "uzyskał poparcie PIS, p...
video lupum 30 minut temu
Thomas, kozacy to nie ukraińcy, proszę...
Zawisza 32 minuty temu
Sukcesy to 230 mln złotych dofinansowan...
??? 36 minut temu
Pan Gliwiński to chyba PSL...
roman2 56 minut temu
Marto zdaj sprzęt . Wnuk pewne zwycięs...
Obserwer 59 minut temu
Dobre PiS popiera Wnuka jako kandydata n...
Yyyy
Pan S. Zawiślak rozjechany. Wy......ny ...
TORRES20400
To wygląda mniej więcej tak: są wybor...
qwert
Chyba sam w to nie wierzysz, że może s...
qwert
Naprawdę widzicie jakieś spektakularne...
Henryk
Spora porażka posła Zawiślaka. Przez ...
TORRES20400
Bo zwykle są jakieś przemówienia, "br...
Thomas
Oczywiście, inicjatywa mogła być pos...
Daniel Czubara
@Torres20400 specjalnie dzwoniłem po po...
ciekawy
jutro 100 lecie szkoly sp3 a tu zadnej z...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny