R E K L A M A

27 kwietnia 2017

roztocze.net

R E K L A M A

W piątkowe popołudnie,  24 lutego br. na świetlicy UG Zamość celem podsumowania dotychczasowej działalności i dokonania wyboru nowych władz, spotkali się członkowie Klubu HDK PCK przy UG Zamość.


Spotkanie otworzył i przybyłych gości przywitał Prezes Klubu, Paweł Mróz. Wśród nich znaleźli się Wójt Gminy Zamość, Pan Ryszard Gliwiński, a także Dyrektor GOK Gminy Zamość, Pan Jarosław Kalbarczyk. Program spotkania obejmował podsumowanie dotychczasowej, 5-letniej działalności Klubu, wybór nowych władz, a także omówienie planu działalności na rok 2017.
Podsumowania działalności dokonał Paweł Mróz. Złożył on słowa podziękowania ustępującemu Zarządowi za 5-letnią współpracę, Wójtowi Gminy Zamość za dotychczasowe wsparcie idei honorowego krwiodawstwa, a także wszystkim członkom Klubu za zaangażowanie w jego działalność i promocję idei czerwonokrzyskiej.
W trakcie 5-letniej działalności Klub HDK przy UG Zamość przeprowadził 9 otwartych akcji krwiodawczych, podczas których oddano 143,6 litrów krwi, uczestniczyły w nich 332 osoby, 11 osobom przyznano odznaki HDK III, II i I stopnia, 38 osób zostało uhonorowanych wyróżnieniami Wójta Gminy Zamość za zaangażowanie w promocję idei czerwonokrzyskiej, akcje krwiodawcze w Gminie Zamość oraz regularne oddawanie krwi, 7 osób zostało uhonorowanych przez Prezydenta RP Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi „Krzyżami Zasługi” a także odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Następnie przedstawiona została bieżąca sytuacja zarządu, by następnie zebrani członkowie dokonali wyboru nowych władz. W toku przeprowadzonej dyskusji, ustępującego Prezesa na stanowisku zmienił Piotr Kudyk, zaś do Zarządu Klubu weszli: Maria Juszczak-Sowińska, Andrzej Sadło, Rafał Kamiński.
Nowy Zarząd już rozpoczął pracę, wszelkie informacje na temat funkcjonowania Klubu HDK PCK przy UG Zamość znajdziecie Państwo na stronie internetowej Gminy Zamość, na łamach Biuletynu Informacyjnego Samorządu Gminy Zamość a także na naszym facebook’owym profilu.

Paweł Mróz


Oceń artykuł klikając na gwiazdki!
Liczba ocen: 1

R E K L A M A

    KOMENTARZY(0)

Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy poniżej.
Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

R E K L A M A