Polityka i Samorząd | Wywiady | ZamośćDaniel Czubara18 maja 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 43 komentarze

Nie zależy nam na stołkach

Diana Sawicka
R E K L A M A    B O A R D

Nie zależy nam na stołkach, dietach, posadach, ale na pozytywnym działaniu dla dobra ludzi. Interesuje nas lista obywatelska, a nie partyjna. Mimo propozycji partyjnych, nie jesteśmy takim rozwiązaniem zainteresowani. Uważamy, ze samorząd powinien być wolny od polityki.- mówi w wywiadzie dla roztocze.net Diana Sawicka przewodnicząca stowarzyszenia „Zamość – Nasz Wspólny Dom” .

Daniel Czubara:- Nie tak dawno odbyły się obchody Święta Pracy. W Zamościu, podobnie jak w całej Polsce obóz lewicy jest rozbity i różne ugrupowania świętują oddzielnie. Osobno również prowadzone są różne inicjatywy. Zjednoczenie lewicy jest możliwe?

Diana Sawicka:- Priorytetem powinno być zjednoczenie wszystkich środowisk lewicowych. Wierzę, że tak się stanie, bo to właśnie jest odpowiedzią na oczekiwania społeczeństwa. Oczywiście środowiska lewicowe są zróżnicowane, ale ta różnorodność jest naszym atutem i sprawia, że jesteśmy silniejsi. W niektórych kwestiach możemy się różnić, ale gdy w grę wchodzi dobro Zamościa i mieszkańców nie ma miejsca na podziały. Należy patrzeć na cel, jaki lewicy i wszystkim formacjom od centrum aż po lewa stronę, powinien przyświecać, czyli wygranie nadchodzących wyborów. Tego oczekują od nas mieszkańcy Zamościa, a my spełnimy te oczekiwania. Dzisiaj w Zamościu lewicy brakuje i to widać. Radni, którzy reprezentują środowiska lewicowe nie współpracują ze sobą i przez to ich działania nic nie wnoszą dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamościa. Lewica musi być odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się społeczeństwa, rozmawiać z ludźmi i merytorycznie pracować.

-Krążą głosy, że taki mesjaszem lewicy, który mógłby pogodzić całą lewą stronę i zgromadzić pod swoim sztandarem jest prezydent Słupska, Robert Biedroń. Jak oceniasz takie rozwiązanie?

-Robert Biedroń bez wątpienia jest wzorem do naśladowania. Działa i codziennie ciężko pracuje dla dobra swojego miasta. Tego właśnie brakuje dzisiaj w Zamościu- konkretnego działania, a nie tylko mówienia o działaniu. Wystarczy spojrzeć na obrady Rady Miasta a zobaczymy ciągle kłótnie, ścieranie się interesów, brak merytoryki. Szkoda, że za tak marną jakość płacimy my, wszyscy mieszkańcy Zamościa.

-Biedroń to wzór do naśladowania dla lewicy, jak wygrać wybory samorządowe?

-Robert Biedroń to wzór jak dobrze działać i jak wygląda praca samorządowa na bardzo dobrym poziomie. Jednoczy ludzi i skupia wokół siebie różne  środowiska. Pracuje ponad podziałami. Stowarzyszenie- Zamość nasz wspólny dom również od  początku swojej działalność opowiada się za samorządem wolnym od podziałów politycznych, bo naszą partią jest nasze miasto- Zamość.

-Jak oceniasz współpracę stowarzyszenia z radnymi Rady Miasta Zamościa mijającej kadencji?

-Moja ocena może być tylko jedna, czyli negatywna. Rada jest upolityczniona i górę bardzo często biorą osobiste ambicje zamiast praca dla dobra miasta i mieszkańców. Jest to źle działająca Rada i bardzo ciężko współpracuje się nam z Radnymi. Rada Miasta powinna być merytoryczna a nie polityczna. W pracy dla dobra miasta nie chodzi o stanowiska i dietę. Uważamy, że Radni powinni pracować społecznie, ponieważ wtedy w pracę na rzecz Zamościa angażowaliby się ludzie ideowi, którzy funkcji radnego nie traktują w kategorii źródła dochodu. Co więcej, niedopuszczalne jest, aby radni zajmowali stanowiska w spółkach podległych Miastu. Naszym celem jest wprowadzenie do zamojskiej Rady Miasta wprowadzić europejskich standardów.

-Jakie pomysły udało Wam się w czasie tej kadencji przeprowadzić, co zapisałabyś po stronie sukcesów?

-Mimo tego, że nie rządzimy udało nam się sporo zdziałać dla Zamościa.  Bez wątpieniem sukcesem jest Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawczą, Publiczny Rejestr Umów, z naszej  inicjatywy od niedawna w Zamościu bardzo sprawie działa Zamojska Karta Seniora. Przeprowadziliśmy również cykl bezpłatnych porad prawnych oraz jesteśmy jednym z organizatorów proeuropejskich spotkań Puls of Europe, które będą odbywać się co miesiąc na Zamojskiej Starówce.  Obecnie pracujemy nad systemem zachęt inwestycyjnych w formie zwolnień od podatku od nieruchomości dla mikro i małych przedsiębiorców oraz projektem lokalu za złotówkę na dobry start, dla tych których rozpoczynają swój biznes. Złożyliśmy także wniosek w sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Kolejną bardzo ważną sprawą, w którą jesteśmy zaangażowani jest walka ze smogiem w naszym mieście. Mimo, że nasze poprzednie wnioski w tej kwestii nie przyniosły rezultatu liczmy, że tym razem będzie inaczej i w końcu będziemy mogli w okresie grzewczym normalnie oddychać.

-A porażki?

-Największą porażką jest to, że niektórych z proponowanych przez nas bardzo dobrych pomysłów nie udało się wprowadzić, tylko ze względu na brak współpracy z Radą Miasta.

-Jak układa się współpraca z prezydentem Zamościa, Andrzejem Wnukiem?

Za każdą z naszych inicjatyw stoi wiele miesięcy pracy i rozmów z mieszkańcami. Oczywiście wprowadzenie proponowanych przez nasz rozwiązań, pomysłów nie byłoby możliwe bez rzeczowej współpracy ponad podziałami. Generalnie współpraca z Prezydentem Andrzejem Wnukiem układa się dobrze. We współpracy z Prezydentem wprowadzono, z inicjatywy Stowarzyszenia, Zamojską Kartę Seniora. Rozpoczęliśmy również pracę nad rozwiązaniem problemu smogu. Cieszymy się, że w Zamościu można już głosować przez Internet w sprawie Budżetu Obywatelskiego, chociaż złożony przez nas wniosek w tym zakresie kilka lat temu nie został pozytywnie rozpatrzony, a samo rozwiązanie uznano wtedy za niezgodne z Konstytucją. Podobnie proponowane przez nas rozwiązanie w sprawie przeznaczenia w Zamościu terenów na tak zwane łączki i Park Zamościan nie zostały wprowadzone, wówczas z uwagi na brak miejsca. Dzisiaj wiemy, że łączki zostały później wprowadzone przez Prezydenta. Wnioskowaliśmy także o zwiększenia Budżetu Obywatelskiego do 1% dochodów własnych budżetu miasta, co nie zostało wprowadzone, po czym budżet został zwiększony ustawowo do 0,5%. Pokazuje to, że nasza inicjatywa była jak najbardziej zasadna. Bez wątpienia w wielu sprawach mamy inne zdanie niż Prezydent, ale dla dobra Zamościa i jego mieszkańców nie ma miejsca na podziały polityczne, dlatego będziemy wpierać każdą dobrą inicjatywę niezależnie od tego kto jest pomysłodawcą.

-Przed Waszym stowarzyszeniem również wybory samorządowe. Wcześniej wielokrotnie zapowiadaliście, że weźmiecie w nich udział. Pytanie – wystartujecie samodzielnie, czy w szerszej formule, powiedzmy jakiejś centrolewicowej koalicji?

-Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, nie zależy nam na stołkach, dietach, posadach, ale na pozytywnym działaniu dla dobra ludzi. Interesuje nas lista obywatelska, a nie partyjna. Mimo propozycji partyjnych, nie jesteśmy takim rozwiązaniem zainteresowani. Uważamy, ze samorząd powinien być wolny od polityki.

-Będziecie mieli swojego kandydata na urząd prezydenta, czy też rozważacie poparcie kogoś z innego komitetu?

-Najważniejsze są sprawy, o które walczymy. Będziemy mieli kandydata na prezydenta, który będzie kandydatem z listy obywatelskiej i zobowiąże się do realizacji naszych postulatów.

-Co wybory mieszkańcy Zamościa słyszą obietnice i pomysły, a przede wszystkim oczekują planów rozwiązań ich konkretnych problemów. Czym chcecie sobie zyskać przychylność zamościan?

Naszym celem jest przedstawienie wizji Zamościa, czyli tego jak Zamość powinien wyglądać w przyszłości. Cały czas pracujemy nad wprowadzaniem naszych kolejnych postulatów w życie. Przeprowadzamy rozmowy z mieszkańcami, bo uważamy, że tylko dialog społeczny i efektywne działanie doprowadzi do osiągnięcia celów.  Chcemy rozszerzyć program Zamojskiej Karty Seniora, program walki ze smogiem o nowe rozwiązania oraz publiczny rejestr umów o spółki miejskie. Naszymi najważniejszymi postulatami są darmowa komunikacja miejska dla uczniów, przedszkola i żłobek miejski bez czesnego, zwiększenie Budżetu Obywatelskiego do 1% dochodów własnych budżetu miasta, „tele opieka” dla seniorów, zwiększenie roli zarządów osiedli, zorganizowanie miejsc przyjaznych matkom, a także rozszerzenie granic Zamościa. Nasze miasto się dusi, brak jest terenów inwestycyjnych, a przedsiębiorstwa nie mogą się rozwijać. Wystarczy porównać powierzchnię i liczbę mieszkańców Chełma czy  Białej Podlaskiej. Poza tym, liczymy, że złożone przez nas wnioski w sprawie wprowadzenia systemu zachęt inwestycyjnych w formie zwolnień od podatku od nieruchomości dla mikro i małych przedsiębiorców, lokalu za złotówkę na dobry start oraz bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla  zasłużonych honorowych dawców krwi, zostaną zrealizowane.  Uważamy, że w Radzie Miasta czas na wprowadzenie europejskich standardów. Mam na myśli brak diet, bo praca radnych powinna być pracą społeczną, a radni nie powinni pracować w spółkach miejskich. Chcemy także, aby konkursy na stanowiska dyrektorskie w Zamościu były w końcu  były przejrzyste.

Dziękuję za rozmowę.

 

 

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 21.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Daniel Czubara
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "mieszkaniec" dnia 18 maja 2018 o godzinie 8:14:31 napisał:
  Każdy kto się interesuje polityką czy tą lokalna czy krajową wie, że takie słowa są bez pokrycia jak nie są poparte czynami, bo wielu tak mówiło, a później jak stołki się pojawiły te piękne słowa znikają i tylko się właśnie liczą stołki.
  R E K L A M A
 • "Marko" dnia 18 maja 2018 o godzinie 8:18:26 napisał:
  "Co więcej, niedopuszczalne jest, aby radni zajmowali stanowiska w spółkach podległych Miastu."- Pełna zgoda. Mam takie samo zdanie radny Małysz i Godzisz nie powinni zajmować stanowisk w spółkach miejskich lub powinni zrezygnować z funkcji radnego.
 • "KL." dnia 18 maja 2018 o godzinie 8:23:28 napisał:
  Bardzo dobry wywiad Diany. No i ładna kobieta. A redaktorek niech poprawi interpunkcję.
 • "Damian_Lbn" dnia 18 maja 2018 o godzinie 8:46:09 napisał:
  Ciekawy artykuł, gratuluję. Można z niego wyczytać ciekawe rzeczy np. że marzenie Rafała Zwolaka o wspólnej liście PO, N. i stowarzyszenia nie spełni się. Młodzi działacze/społecznicy stowarzyszenia Zamość nasz wspólny dom nie chcą iść na listy partyjne. Co w sumie rozumiem.
 • "k" dnia 18 maja 2018 o godzinie 9:22:24 napisał:
  Brawo dla stowarzyszenia, bardzo dobry kierunek działania. Stowarzyszenie pokazuje kierunki działania dla dobra mieszkańców naszego miasta, a także jak powinna wyglądać przyszła Rada Miejska Zamościa.
 • "żuk" dnia 18 maja 2018 o godzinie 9:46:23 napisał:
  a co za utopia w tym wywiadzie! jakie dobro ludzi! już jest jedna co to samo powtarza a nic konkretnego nie robi; nie zależy wam na stołkach tylko na czym? chcecie rozszerzyć kartę seniora? to pytam: ilu seniorów i w jak dużym zakresie korzysta z obecnej karty- to tylko wywalenie naszych pieniędzy w błoto; jak chcecie walczyć ze smogiem?- zapewnicie ludziom pieniądze na opalanie gazem? proszę o konkretną wypowiedź a nie obiecanki; LALECZKO! my się na to nie złapiemy, o nie!
  • "abc" dnia 18 maja 2018 o godzinie 9:53:16 napisał:
   Litości skąd się biorą tacy kretyni?
  • "k" dnia 18 maja 2018 o godzinie 10:23:17 napisał:
   Kretynów jak w tym komentarzu to nie brakuje. Sam coś zaproponuj .
 • "australijczyk" dnia 18 maja 2018 o godzinie 9:53:36 napisał:
  Mowa-trawa, miałkie i nic nie znaczące wypowiedzi. To ich stowarzyszenie ile gromadzi osób? 2? No proszę... To nie jest miasto dla lewactwa, nie życzę wam źle, życzę wam obojętności wyborców.
  • "radca" dnia 18 maja 2018 o godzinie 10:23:48 napisał:
   Jeżeli mamy do czynienia ze Stowarzyszeniem to kłania się Prawo o stowarzyszeniach które mówi m.in. o min. liczbie członków czyli 7.
  • "k" dnia 18 maja 2018 o godzinie 10:31:25 napisał:
   Zamość jest miastem otwartym i nie zamyka się przed nikim.Każde grupy społeczne są potrzebne.
  • "KL." dnia 18 maja 2018 o godzinie 11:06:33 napisał:
   Spadaj australopiteku, do buszu, do małp.
   R E K L A M A
 • "tru" dnia 18 maja 2018 o godzinie 10:27:02 napisał:
  Podoba mi się się,że jest tu mowa o współpracy z Prezydentem.Mam dość kłótni na sesjach.Raczej tego typu ludzie powinni reprezentować nasze miasto.Zyczę powodzenia w wyborach
 • "Zdumiewające" dnia 18 maja 2018 o godzinie 11:15:42 napisał:
  Jak nie zależy wam na stołkach ? Chyba to niemożliwe !
 • "observer" dnia 18 maja 2018 o godzinie 11:41:41 napisał:
  ble, ble, ble, ble, ble, ble - kochajmy się.Rymuje się?
  R E K L A M A
  • "..." dnia 18 maja 2018 o godzinie 12:16:31 napisał:
   @observer Na piewcę PAWia można zawsze liczyć :) W twoim wykonaniu lepiej brzmi łubu dubu..niech nam żyje...
 • "K." dnia 18 maja 2018 o godzinie 13:41:05 napisał:
  Wniosek o rozszerzenie granic Zamościa jest jak najbardziej słuszny. Do miasta należy włączyć gminę Zamość prawie w całości.
 • "Pinokio" dnia 18 maja 2018 o godzinie 14:20:02 napisał:
  "Nie zależy nam na stołkach, dietach, posadach, ale na pozytywnym działaniu dla dobra ludzi". Niech Pani takich bajek nie opowiada, rozumiem że będzie Pani pracowała społecznie ,trzymam za słowo.
 • "roadrunner" dnia 18 maja 2018 o godzinie 14:29:44 napisał:
  Kolejny cykliczny odcinek komiczny. Po "pienknej i mondrej", "czułym i przystojnym" kolej na "Madzie Łogurek". Wszyscy posiadają program: Wybierz mnie i będzie cool. Konkrety? Hmm, będzie fajnie? Będzie, będzie...
  • "zmc" dnia 18 maja 2018 o godzinie 16:53:32 napisał:
   Zapomniałeś o plastusiu.
 • "fifi" dnia 18 maja 2018 o godzinie 15:42:29 napisał:
  Nawet ładna ta Diana , mogłaby z powodzeniem reklamować jakąś odzież np w Biedronce . Ale w polityce to ona chyba kariery nie zrobi bo ten cały jej wywiad zionie bezdenną pustką. No cóż kolejny przykład na karierowiczostwo mimo ,że dziewczę dzielnie zaprzecza. Smutne !!!
 • "observer" dnia 18 maja 2018 o godzinie 17:29:26 napisał:
  do "k" - masz rację - Zamość od morza do morza, z wyjątkiem Żoliborza.
  • "lewicowy" dnia 18 maja 2018 o godzinie 18:48:16 napisał:
   Nie ma co ukrywać, że jeżeli Zamość chce się rozwijać to potrzebuje nowych terenów inwestycyjnych a to wiąże się poszerzeniem granic miasta.
 • "lewicowy" dnia 18 maja 2018 o godzinie 18:45:23 napisał:
  Śmieszą mnie ataki na Dianę Sawicką które swoje podłoże mają we własnych słabościach. Dziewczyna wykształcona, mająca dobrą pracę, społeczniczka. Jasno wymieniła czym się zajmowała przez ostatnie lata: tj. obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, karta seniora, publiczny rejestr umów, udzielała bezpłatnych porad prawnych. Pokażcie mi któregoś radnego który chociaż połowę tego dokonał? Potrafią się jedynie kłócić o pietruszkę a co najgorsze to za nasze pieniądze.
 • "Thomas" dnia 18 maja 2018 o godzinie 19:02:51 napisał:
  To byłoby piękne. I oby Pani Diana miała rację. Co do Roberta Biedronia, to zastąpił on innego lewicowego polityka Macieja Kobylinskiego. Opinie w Słupsku ma temat jego rządów są różne, po początkowym zachwycie, jest oczrkiwanie, nie ma już zachwytu. Samo to, że lewicowy polityk zastąpił lewicowego polityka powinno dać wiele do myślenia. Zwycięstwo Biedronia w obcym mieście pokazuje, jak miejscowi mieszkańcy mieli dość starego prezydenta. Chociaż w opinii mojej rodziny źr słupska, poprzedni prezydent wcale nie był zły.
 • "Nikt" dnia 18 maja 2018 o godzinie 22:37:24 napisał:
  "Nie zależy nam na stołkach" :-) bardzo dobre podejście, dysonans będzie mniejszy
 • "Thomas" dnia 18 maja 2018 o godzinie 22:57:13 napisał:
  Trzy tysiące sześćset idzie jak burza. Pozycja Rafała jest zagrożone.
 • "ja" dnia 19 maja 2018 o godzinie 11:14:33 napisał:
  nie ujmując nic tej Pani ( zwłaszcza urody, wdzięku i młodości), to miałam okazję wysłuchać jej przemówień/manifestów na Rynku Wielkim, kiedy przez ponad rok zapodawała identyczny tekst o "przespanej niedzieli". Może czas na zmianę, niekoniecznie tę tzw. "dobrą", ale odrobina pokory nie zaszkodzi.
  R E K L A M A
 • "observer" dnia 19 maja 2018 o godzinie 11:16:50 napisał:
  podajcie bliższe informacje
 • "observer" dnia 19 maja 2018 o godzinie 16:35:45 napisał:
  słusznie Pani prawi - mnie też nie zależy na stołku (twardy - d... boli). Wolę fotel.
 • "Deep State" dnia 19 maja 2018 o godzinie 20:17:33 napisał:
  Nie traćcie ducha lewica was wysłucha
  • "alfi" dnia 20 maja 2018 o godzinie 22:39:14 napisał:
   chyba "wyru**a "....
 • "bez urazy" dnia 20 maja 2018 o godzinie 8:14:06 napisał:
  "Jadą dwie blondynki pociągiem. Jedna częstuje drugą bananem, zaczynają jeść i... w tym momencie pociąg wjeżdża do tunelu. Po kilku sekundach w ciemnościach rozlega się głos: - Próbowałaś już swojego banana? - Nie, jeszcze nie zdążyłam. - To nie próbuj. Ja od swojego oślepłam!"
 • "lewicowy" dnia 20 maja 2018 o godzinie 10:48:52 napisał:
  Tak czytam komentarze i wielkie oburzenie czy niedowierzanie budzą słowa Diany, że działa społecznie nie po to żeby dorobić 800 zł jako radna czy dostać ciepłą posadkę w spółce podległej miastu. Tak to jest prawda ponieważ jako praktykujący prawnik dobrze sobie radzi i nie musi dorabiać jak wielu emerytów w obecnej radzie miasta. Natomiast rozumiem, że nieformalnie wystartowała kampania i należy w jakoś atakować konkurentkę nawet wklejając kawały o blondynkach tylko że jest to bardzo słabe a nikt nie stara się nawet o merytoryczną polemikę. Trzymam kciuki za Dianę i wiem że jak wejdzie do Rady to na pewno ukróci ciepłe posadki radnym którzy pracują w PGK i innych spółkach miejskich.
 • "k" dnia 20 maja 2018 o godzinie 15:43:28 napisał:
  Lewicowy w zupełności ma rację i popieram w całości jego komentarz . Autorzy krytycznych komentarzy i głupich niestosownych docinek i kawałów, powinni się zastanowić i puknąć się w czoło. A jeżeli mają lepsze pomysły to niech je przedstawią.
 • "observer" dnia 20 maja 2018 o godzinie 17:01:45 napisał:
  apel do zarządców portalu - nie owijajcie w bawełnę, nie wykręcajcie kota ogonem itp.itd. - dla takich "artykułów" proponuję roboczy tytuł: Nadchodzą wybory. Dzisiaj wywiad z... . Chyba będzie uczciwiej i bez hipokryzji.
 • "obserwator" dnia 20 maja 2018 o godzinie 19:59:19 napisał:
  Po tekście napisanym przez panią Dianę zmieniam zdanie na jej temat. Jeżeli ktoś jest piewcą pawia od razu traci w wielu oczach, również i moich dużo straciłą. Dobro mieszkańców i miasta, rada, zła, prezydent dobry. Nie znam się na dobrych i złych radnych, jednak obserwując od 3 lat zagrywki włodarza i osoby/radnych którzy pracują w spółkach miejskich proponuję niech się Pani Diana zastanowi skąd oni się tam wzięli, dlaczego i po co tam są. Może warto pomysleć
 • "Thomas" dnia 20 maja 2018 o godzinie 20:46:07 napisał:
  Słowa Pani Diany dla wielu brzmią absurdalnie. Jednak jest to absurd pozorny. Te słowa są niezwykle przemyślane, Diana doskonale wie co mówi. To osoba zbyt poważna, aby mogła wypowiadać niestworzone rzeczy. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech przeczyta ten wywiad ponownie.
  • "Thomas" dnia 21 maja 2018 o godzinie 0:46:57 napisał:
   Ale nic z tego
   R E K L A M A
 • "Thomas" dnia 21 maja 2018 o godzinie 0:45:57 napisał:
  Bardzo interesującą postacią na naszej scenie politycznej jest Rafał Wszoła. Kolejny wywiad powinien być z nim.
  R E K L A M A
 • "Franc" dnia 21 maja 2018 o godzinie 12:29:08 napisał:
  Już Tusk mówił, że polityką się brzydzi a po stołek poszedł aż do Brukseli.
 • "observer" dnia 21 maja 2018 o godzinie 12:59:20 napisał:
  a potem jeszcze Kononowicz i Koziołek Matołek
  • "k" dnia 23 maja 2018 o godzinie 14:55:17 napisał:
   "observer" ty nie jesteś koziołek tylko matołek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
TORRES20400
https://www.youtube.com/watch?v=I2ZgKkob...
nauczyciel
buachahahahaha, dawno się tak nie uśmi...
ak
Do klakiera. Pozwolę sobie zauważyć, ...
tadek
mam dość wojenek PiSu (i przystawek) z...
realista
Nikt z Zamojszczyzny się nie dostanie. ...
kaman
Ot odezwali się intelektualiści. Skąd...
Strażak Sam
Boże, chroń nas przed takimi Polakami,...
pytanie
Czy pieniądze parafian powinny być w p...
Do hejterka ak
Jak Zamoyski nie zmieniał urzędników,...
kmicic
Szanowni nauczyciele, powołujecie się ...
Robi
Panie niedouczony dziennikarzu, już daw...
Tomek
Może by im ktoś debatę zorganizował?...
ad111
Argumenty "kościółkowych" zawsze te s...
ak
I tak od pięciu lat. Aktywność władz...
ja
upraszczasz i trywializujesz - w tym kra...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018